Dr. T.H.M. (Dick) Sijm

Dr. Dick Sijm (1961) is hoofd Bureau REACH en afdelingshoofd Industriële Chemicaliën van het centrum Veiligheid Stoffen en Producten bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bureau REACH voert voor de Nederlandse overheid taken uit voor twee belangrijke Europese chemicaliënwetgevingen: de REACH Verordening en de CLP Verordening.

“Ik draag mijn steentje bij aan het gezonder maken van mens en milieu bij de uitvoering van de wetgeving. Mijn doel is veilig gebruik van chemische stoffen en goede communicatie over de gevaren van chemische stoffen.”

Dick Sijm studeerde cum laude af in Scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam (1986). Hij promoveerde op het proefschrift “Influence of Biotransformation on Bioaccumulation and Toxicity of Chlorinated Organic Compounds in Fish” aan de Universiteit Utrecht (1992). 

Tijdens en na zijn promotie werkte hij als universitair docent aan de Universiteit Utrecht binnen de Milieuchemie Groep van het RITOX. In 1997 kwam Dick Sijm bij het RIVM werken als coördinator normstelling en beleidsmedewerker bij de afdeling Milieugevaarlijke stoffen binnen het Centrum voor Stoffen en Risicobeoordeling (CSR). In 2005 werd hij afdelingshoofd Milieugevaarlijke Stoffen van CSR en tevens hoofd Bureau Milieugevaarlijke Stoffen, dat in 2006 omgedoopt is tot Bureau REACH. In deze positie tussen wetenschap en beleid werkt hij samen met collega’s van het RIVM, verschillende ministeries, organisaties uit andere landen en stakeholders uit verschillende geledingen, zoals NGO’s en het bedrijfsleven.

In 2006 sleepte Dick Sijm samen met Jan Roels en Cees de Heer de prijs voor Publiek ondernemerschap RIVM in de wacht voor de REACH Helpdesk in samenwerking met SenterNovem, de huidige Rijksdienst voor Ondernemende Nederland.

Als woordvoerder namens Nederland bij het Chemicaliën Comité van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) helpt Dick Sijm mee aan het oppakken van mondiale milieuvraagstukken. Bij de internationale handel in chemische stoffen worden niet alleen economische maar óók gezondheidsvraagstukken meegenomen.

 

Home / RIVM / Kennis en kunde / Experts en expertise / Dr. T.H.M. (Dick) Sijm

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu