U bevindt zich op: Home RIVM Missie en Strategie Wetenschappelijke integriteit

Wetenschappelijke integriteit

Van onze onderzoekers verwachten we dat zij zich gedragen als integere wetenschappers. Dit betekent onder andere dat zij zorgvuldig, betrouwbaar, controleerbaar, onpartijdig en onafhankelijk te werk gaan.

Gedragscode Wetenschapsbeoefening RIVM

Wat wetenschappelijk integer gedrag concreet inhoudt, wordt omschreven in de Gedragscode Wetenschapsbeoefening RIVM. Deze is gebaseerd op de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening VSNU, de Vereniging van Universiteiten.

Reglement Wetenschappelijke Integriteit

Daarnaast is er het Reglement Wetenschappelijke Integriteit. Hierin is geregeld hoe klachten worden behandeld die te maken hebben met wetenschappelijk wangedrag. In dit reglement is een belangrijke rol weggelegd voor de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit. De vertrouwenspersoon neemt signalen in behandeling over mogelijke inbreuk op integriteit van het wetenschappelijk handelen bij het RIVM.

Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling

Ten slotte onderschrijft het RIVM de doelstellingen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling. Deze code is een initiatief van meerdere gezondheids- en wetenschapsinstituten, waaronder de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De code zorgt ervoor dat deskundigen die deelnemen aan wetenschappelijke adviescommissies transparant zijn over relaties en belangen. Het RIVM heeft een eigen addendum bij de code gemaakt, waarin staat hoe het RIVM wetenschappelijk integer gedrag stimuleert en afdwingt en zorgt voor transparantie.

Service

Service

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie.