Personeel in kaart

In het kader van het rijksbrede streven naar een compacte overheid ging ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2011 terughoudend om met het openstellen van vacatures.

Gemotiveerde verzoeken hiertoe werden ter goedkeuring voorgelegd aan de directieraad. De nadruk lag sterk op maximale benutting van de interne arbeidsmarkt voordat extern geworven mocht worden, waar mogelijk ondersteund door bij- en herscholing.

In 2011 werden onder andere de publieke en bedrijfsvoeringstaken van het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) binnen het RIVM geïntegreerd. Hierdoor nam niet alleen het aantal taken maar ook het aantal medewerkers toe ten opzichte van 2010. Op 1 januari 2011 kwamen 200 NVI-medewerkers over naar het RIVM.

Aantal medewerkers werkzaam bij RIVM

Jaar

Aantal medewerkers

2008

1548

2009

1626

2010

1508

2011

1603

Ondanks de 200 overgekomen medewerkers van het NVI nam het totale aantal medewerkers ten opzichte van 2010 slechts met een kleine 100 medewerkers toe. Dit is onder andere toe te schrijven aan diverse uitplaatsingen.

Bezetting in fulltime equivalent (fte) per organisatieonderdeel

Organisatieonderdeel

Bezetting totaal
in fte

Bezetting mannen
in fte

Bezetting vrouwen
in fte

Centrum Infectieziektebestrijding

377,1 

167,6 

209,5 

Sector Volksgezondheid & Zorg 

 132,3

38,8

 93,5

Sector Voeding, Geneesmiddelen en Consumentenveiligheid

 157,3

 67,8

 89,5

Sector Milieu en Veiligheid

 327,6

 224,8

 102,8

Regionale Coördinatie Programma's / Inkoop, Opslag en Distributie

 82,1

 31,8

 50,3

Bedrijfsvoering*

 358,1

 246,0

 112,1

RIVM totaal

 1434,5

 776,8

 657,7

 

Bezetting in aantallen medewerkers per organisatieonderdeel

Organisatieonderdeel

Medewerkers
totaal

Aantal mannen

Aantal vrouwen

Centrum Infectieziektebestrijding  

429

178

251

Sector Volksgezondheid en Zorg 

152

42

110

Sector Voeding, Geneesmiddelen en Consumentenveiligheid

180

73

107

Sector Milieu en Veiligheid

355

234

121

Regionale Coördinatie Programma's / Inkoop, Opslag en Distributie

98

33

65

Bedrijfsvoering*

389

253

136

RIVM totaal

1603

813

790

De bezetting in fte steeg in 2011 ten opzichte van 2010 met 87,7 fte en in aantal met 95 medewerkers. Binnen het RIVM was in 2011 49,3 procent van de medewerkers vrouw. Daarmee is de man-vrouwverdeling binnen het RIVM bijna in balans.

Verhouding aantal medewerkers in vaste en tijdelijke dienst in fte per organisatieonderdeel

Organisatieonderdeel

Vast

Tijdelijk

Totaal

Centrum Infectieziektebestrijding 

328,3

48,8

377,1

Sector Volksgezondheid & Zorg 

118,4

13,9

132,3

Sector Voeding, Geneesmiddelen en Consumentenveiligheid

151,7

5,6

157,3

Sector Milieu en Veiligheid

321,3

6,3

327,6

Regionale Coördinatie Programma's / Inkoop, Opslag en Distributie

82,1

0

82,1

Bedrijfsvoering*

357,2

0,9

358,1

RIVM totaal

1359

75,5

1434,5

* Onder Bedrijfsvoering zijn de volgende stafafdelingen geschaard: Bedrijfscontinuïteit, Veiligheid en KAM-zorg, Bestuursondersteuning, Strategie en Internationaal, Communicatie, Facilitaire Bedrijf, Financiën, HRM en de I-organisatie.

Procentueel gezien nam de zogeheten flexibele schil (naast inhuur en detacheringen) in 2011 toe met 0,9 procent. Het aantal tijdelijke contracten bedroeg 75,5 fte.

In 2011 stroomden 140 medewerkers uit en 114 medewerkers in (overgekomen NVI medewerkers niet meegeteld). De gemiddelde leeftijd van de uitstromers was 47,5 jaar en van de instromers 37,0 jaar.

De uitstromers werkten gemiddeld 11,1 jaar bij het RIVM. Van de 144 medewerkers die uitstroomden was 7 procent korter dan een jaar in dienst

Home / Over RIVM / Sociaal jaarverslag 2011 / Personeel in kaart

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu