5221 resultaten voor ‘’

 • Pneumokokkenvaccinatie - voor ouderen

  08 oktober 2015

  Pneumokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie, de pneumokok. Pneumokokken kunnen oor- en longontsteking veroorzaken, maar ook bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking. De ziekte komt het meest voor bij kleine kinderen en ouderen. Eind 2017 wordt een advies verwacht van de Gezondheidsraad over pneumokokkenvaccinatie bij ouderen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluit daarna of zij dit advies overneemt.

 • Griep in verpleeghuizen

  23 januari 2012

  Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV) is een netwerk van verpleeghuizen die functioneren als peilstations voor een landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen. Met ingang van 1 januari 2009 registreren aan SNIV deelnemende verpleeghuizen wekelijks het voorkomen van het aantal cliënten met gastro-enteritis, influenza-achtig ziektebeeld, vermoedelijk pneumonie, urineweginfecties en het aantal sterfgevallen.

 • Stand van zaken griep

  21 maart 2014

  Op deze pagina vindt u de stand van zaken over het griepvirus in het seizoen 2016/2017. De meest recente data zijn voorlopige data van de voorgaande week. Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken opnieuw berekend met eventueel nagekomen gegevens betreffende griepmeldingen en/of onderzoek van neus- en keelmonsters om een grotere precisie te bereiken. In de zomer komt er minder griep voor. Daarom wordt in deze periode de webpagina eens in de 2 of 3 weken aangepast.

 • Griep webpagina

  20 april 2011

  Griep is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen die wordt veroorzaakt door het griepvirus (influenzavirus). In het dagelijks spraakgebruik worden allerlei ziekten waarbij verkoudheid, hoesten en koorts optreden 'griep' genoemd. Deze informatie gaat uitsluitend over de echte griep (veroorzaakt door het influenzavirus).

 • Contact

  15 november 2016
 • Symposium Samen meten 2017

  17 oktober 2017

  Tijdens het tweede symposium Samen Meten delen overheden en burgers opnieuw hun ervaringen met het meten van het milieu. Ten opzichte van de editie van vorig jaar brengen we het samen meten naar een hoger plan: we verbeteren de landelijke samenwerking door data centraal te ontsluiten en we verbreden het werkterrein van luchtkwaliteit naar geluid, hitte, straling, waterkwaliteit en meer.

 • Innovatie milieumonitoring

  Door nieuwe technieken wordt het goedkoper en eenvoudiger om de kwaliteit van lucht, water en bodem te meten. Tegelijkertijd zijn steeds meer mensen zich bewust van de relatie tussen onze gezondheid en het milieu. Het RIVM ziet dat burgers, bedrijven en overheden daardoor zelf het milieu gaan meten. Samen met deze partijen bouwen we aan het milieumeetnet van de toekomst.

 • Innovatie milieumonitoring webpagina

  10 oktober 2016
 • Wekelijkse SARI surveillance rapportage

  23 november 2016
 • Symposium Antibioticaresistentie en ouderenzorg

  05 april 2017

  Op 14 november organiseren het ministerie van VWS en het RIVM, in samenwerking met Vilans, kennisinstituut voor langdurende zorg, het symposium Antibioticaresistentie en ouderenzorg. Het symposium wordt gehouden in het kader van de Europese Antibioticadag.

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu