222 resultaten voor ‘’

 • Drs. A.S. (Aukje) Hassoldt

  24 oktober 2012

  Drs. Aukje Hassoldt is sinds 1 december 2014 hoofd van het Centrum Veiligheid bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • Prof. dr. J.J. (Johan) Polder

  23 november 2012

  Prof.dr. J.J. (Johan) Polder (1966) is chief science officer "gezondheidseconomie". Daarvoor was hij onder andere projectleider van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 en van projecten op het terrein van zorguitgaven, vergrijzing en medische technologie.
  Naast zijn functie bij het RIVM is hij sinds 2007 bijzonder hoogleraar ‘Economische aspecten van gezondheid en zorg’ aan de Universiteit van Tilburg, departement Tranzo.

 • Nevenfuncties drs. A.S. (Aukje) Hassoldt

  04 augustus 2015

  Huidige nevenfuncties van drs. A.S. (Aukje) Hassoldt, hoofd Centrum Veiligheid bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • Drs. P.T. (Pieter) de Boer

  16 juni 2017

  Pieter de Boer is gezondheidseconoom, gespecialiseerd in interventies tegen infectieziekten, zoals bijvoorbeeld vaccinatie. Het budget voor de gezondheidszorg is niet oneindig; daarom zullen er afwegingen moeten worden gemaakt welke zorg wel en niet wordt vergoed. Kosteneffectiviteitsstudies helpen bij het maken van deze afweging, door het in kaart brengen van de kosten en besparingen van de interventie. Dit wordt vervolgens uitgezet tegen de verwachte gezondheidswinst. Verschillende interventies kunnen op deze manier met elkaar worden vergeleken, zodat het gezondheidsbudget optimaal kan worden ingezet met maximale gezondheidswinst.

  Het werk variëert van het modelleren van de invloed van vaccinatie op de overdracht van infectieziekten, tot het adviseren over beleid rondom het vaccinatieprogramma met bijbehorende ethische aspecten.

  In zijn huidige project bij het RIVM richt Pieter zich op de doelmatigheid van een screeningsprogramma naar chronische Q-koorts infecties.

 • Nevenfuncties prof. dr. A.H. (Aldert) Piersma

  08 oktober 2012

  Een selectie uit de nevenfuncties van Aldert Piersma, senior onderzoeker reproductietoxicologie bij het RIVM.

 • Centrum Infectieziektebestrijding

  02 maart 2011

  Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) coördineert de bestrijding van infectieziekten. Het gaat hierbij om effectieve preventie, hoge waakzaamheid en snelle reactie bij een uitbraak. Hiermee levert het CIb een bijdrage aan de vermindering van gezondheidsproblemen als gevolg van infectieziekten.

 • Dr. N.E.L. (Nico) Meessen

  24 oktober 2012

  Dr. Nico Meessen (1954) is topexpert bij het Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening (IDS), onderdeel van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarnaast is hij medisch specialist (arts-microbioloog) bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

 • Internationaal

  17 juli 2013

  Veel vraagstukken op het gebied van gezondheid en milieu vragen om een internationale aanpak. Ziekteverwekkers, straling en vervuilde lucht respecteren geen grenzen, en veiligheid van voedsel en geneesmiddelen vereisen internationale afspraken. Bovendien wordt veel beleid bepaald op internationaal niveau, bijvoorbeeld binnen de Europese Unie, of ontwikkeld binnen de Verenigde Naties.

 • Dr. W. (Willem) Luytjes

  24 oktober 2012

  Dr. Willem Luytjes (1954) is topexpert Advisering bij het Centrum voor Immunologie van Infectieziekten en Vaccins bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • Chief Science Officers

  17 juli 2013

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil wetenschappelijke kennis van hoge kwaliteit leveren, die optimaal aansluit bij de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers en de vragen vanuit de maatschappij. Dit betekent dat we weten wat er speelt binnen de wetenschap en in de maatschappij. Ook willen we de expertise die binnen onze organisatie aanwezig is, zo optimaal mogelijk benutten.

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu