50 resultaten voor ‘’

 • Centrum Infectieziektebestrijding

  02 maart 2011

  Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) coördineert de bestrijding van infectieziekten. Het gaat hierbij om effectieve preventie, hoge waakzaamheid en snelle reactie bij een uitbraak. Hiermee levert het CIb een bijdrage aan de vermindering van gezondheidsproblemen als gevolg van infectieziekten.

 • Internationaal

  17 juli 2013

  Veel vraagstukken op het gebied van gezondheid en milieu vragen om een internationale aanpak. Ziekteverwekkers, straling en vervuilde lucht respecteren geen grenzen, en veiligheid van voedsel en geneesmiddelen vereisen internationale afspraken. Bovendien wordt veel beleid bepaald op internationaal niveau, bijvoorbeeld binnen de Europese Unie, of ontwikkeld binnen de Verenigde Naties.

 • Chief Science Officers

  17 juli 2013

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil wetenschappelijke kennis van hoge kwaliteit leveren, die optimaal aansluit bij de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers en de vragen vanuit de maatschappij. Dit betekent dat we weten wat er speelt binnen de wetenschap en in de maatschappij. Ook willen we de expertise die binnen onze organisatie aanwezig is, zo optimaal mogelijk benutten.

 • Dr. D. (Diana) Wouters

  13 juli 2017

  Diana Wouters is hoofd Centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (IIV) bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Jaarverslag Commissie van Toezicht 2016

  31 juli 2017, PDF | 86kB
 • Centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins

  10 januari 2013

  Het Centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (IIV) levert kennis en advies op het gebied van immunologie en vaccinologie aan de rijksoverheid en onderhoudt daartoe een eigen onderzoeksprogramma.

 • Drs. B.M. (Betty) Steenkamer

  04 november 2015

  Drs. Betty Steenkamer (1963) is promovendus bij de afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en bij de afdeling Tranzo van Tilburg University.

 • Kennis en kunde

  17 juli 2013

  Wetenschappelijk onderzoek is het fundament voor alle taken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De expertise van het RIVM betreft drie inhoudelijke domeinen: Infectieziekten en Vaccinologie, Volksgezondheid en Zorg, en Milieu en Veiligheid. Onze taken variëren van onderzoek, advies tot regie en uitvoering.

 • Jaarverslag Commissie van Toezicht 2011

  02 augustus 2012, PDF | 204kB
 • Publicaties Mark Montforts

  25 augustus 2017, PDF | 32kB

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu