188 resultaten voor ‘’

 • Folder puntprevalentieonderzoek verpleeghuis

  15 december 2017, PDF | 185kB
 • Over ons (programmateam antibioticaresistentie)

  25 april 2017

  Het programmateam antibioticaresistentie (ABR) bestaat uit een kernteam met zes leden. Op deze pagina leest u wie dit zijn en wat ze doen.

 • Kans op borstkanker

  07 november 2011

  Ongeveer 1 op de 7 vrouwen in Nederland krijgt in haar leven borstkanker. Vrouwen met een erfelijke aanleg hebben meer kans om borstkanker te krijgen. Er zijn ook andere risicofactoren bekend, maar die hebben minder invloed op de kans op borstkanker.

 • Hielprik voor professionals webpagina

  13 november 2013

  Dit gedeelte van de website bevat belangrijke informatie voor zorgprofessionals die betrokken zijn bij de uitvoering van de hielprik.

 • Beperken van arbeidsrisico's met WebORCA

  11 december 2013

  Bedrijven zijn verplicht de risico's binnen hun organisatie in kaart te brengen met een risico-inventarisatie en evaluatie. Er was echter geen methode die deze risico's kwantificeert en bedrijven helpt bij prioriteren. WebORCA is de webversie van het kwantitatieve risicomodel ORCA, waarbij ORCA staat voor Occupational Risk Calculator. Met WebORCA van het RIVM kunnen bedrijven gevaarlijke situaties beoordelen en prioriteiten stellen bij het veiliger maken van de werkplek.

 • Lessons Learned Bulletin

  RIVM (cVLH) heeft gezorgd voor een goede vertaling naar het Nederlands van het ‘Lessons Learned Bulletin’ over preventie van en voorbereiding op ongevallen in de industrie met chemische stoffen. De vertaling is onderdeel van het streven om de ‘geleerde lessen’ uit het buitenland beter te ontsluiten voor Nederland. Het doel van het bulletin is inzicht bieden in de lessen die zijn getrokken uit ongevallen die zijn gemeld in het Europese systeem voor het rapporteren van zware ongevallen (European Major Accident Reporting System, eMARS). Het bulletin wordt samengesteld door het Joint Research Center (EU-JRC) en verschijnt twee maal per jaar. Elke editie van het bulletin is gericht op een specifiek thema. De vertaling van dit technische document is uitgevoerd door het RIVM in opdracht van het ministerie van SZW en in samenwerking met het EU-JRC. De vertaling (en het origineel) is te vinden op het EU Minerva Portaal. (https://minerva.jrc.ec.europa.eu/en/content/minerva/f30d9006-41d0-46d1-bf43-e033d2f5a9cd/publications).

 • Veelgestelde vragen over inventarisatie van gezondheidsklachten bij vrouwen met een borstimplantaat

  04 oktober 2017
 • Uitnodiging

  03 november 2011

  Bent u tussen de 55 en 75 jaar? Dan krijgt u eens in de 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker.

 • De uitslag

  23 mei 2013

  Heeft u het buisje met ontlasting teruggestuurd met de retourenvelop? Dan krijgt u na één tot twee weken een brief met de uitslag thuisgestuurd. Er zijn drie uitslagen mogelijk.

 • Bevolkingsonderzoek darmkanker webpagina

  09 mei 2011

  Alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar krijgen iedere twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Meedoen is gratis en vrijwillig. U beslist zelf of u wel of niet meedoet. Op deze website leest u meer over het onderzoek en wat het voor u kan betekenen.

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu