2798 resultaten voor ‘’

 • National Immunisation Programme webpagina

  18 december 2011

  The Netherlands has an extensive National Immunisation Programme to protect children against infectious diseases. The programme includes vaccination against 12 potentially fatal infectious diseases.

 • Vaccination schedule NIP

  14 december 2017, PDF | 138kB
 • Preventie in de wijk

  13 december 2017

  Doel van preventie in de wijk is zorgen dat inwoners gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen. Er zijn veel factoren van invloed op de gezondheid en welzijn van inwoners, zoals leefstijl en sociale en fysieke omgeving. Daarom richt preventie zich steeds vaker niet alleen op het individu, maar ook op zijn of haar omgeving ofwel een integrale aanpak. Het is belangrijk om een integrale aanpak en de bijbehorende samenwerkingsverbanden op wijk- of buurtniveau te organiseren.

 • ECHA lanceert de online ‘European Union Observatory for Nanomaterials’

  13 december 2017

  Nederland heeft samen met een aantal andere Europese landen gevraagd om een Europees registratiesysteem voor nanomaterialen. In plaats daarvan besloot de Europese Commissie tot oprichting van een 'Europees Observatory for Nanomaterials' (EUON). Door het ontbreken van verplichte registratie en het ontbreken van specifieke productkenmerken in de informatie verwacht KIR-nano dat zonder extra inspanningen de bijdrage van de EUON aan vermindering van de onzekerheid over de veiligheid van nanomaterialen dan ook klein zal zijn.

 • Europese projecten leveren beleidsrelevante methoden, kennis en data

  13 december 2017

  De Europese projecten NANoREG en ProSafe hebben veel bruikbare gegevens over nanomaterialen opgeleverd, met name voor testen en beoordelen van mogelijke risico's. Nieuwe internationale projecten bouwen voort op deze schat aan gedetailleerde gegevens. Uit de ProSafe-aanbevelingen blijkt dat zowel beleidsmakers als wetenschappers aan de slag moeten om het potentieel van de data en kennis van NANoREG goed te benutten en te implementeren in regelgeving.

 • PS-DRINK: nieuwe risico’s voor de drinkwaterkwaliteit systematisch identificeren en prioriteren

  01 maart 2016

  In de afgelopen tientallen jaren kwamen regelmatig nieuwe risico’s voor de drinkwatervoorziening naar boven. Nieuwe risico’s, zoals geneesmiddelen in bronnen voor drinkwater, leiden vaak tot bezorgdheid bij mensen en tot vragen over wat dit betekent voor hun gezondheid. In het project PS-DRINK ontwikkelt het RIVM samen met de Technische Universiteit Delft en Universiteit Utrecht een methode waarmee systematisch nieuwe risico’s voor de drinkwatervoorziening kunnen worden opgespoord en beoordeeld.

 • Studie basisschoolkinderen

  25 oktober 2017

  In december 2017 is een onderzoek gestart naar de effecten van ultrafijn stof op kinderen van scholen in de buurt van Schiphol. De vraag is welke effecten ultrafijn stof heeft op de longen van kinderen als het wordt ingeademd. Tweehonderd kinderen tussen 7 en 11 jaar in de omgeving van Schiphol doen aan dit onderzoek mee.

 • Nieuwsbrieven Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

  14 december 2017

  Jaarlijks worden circa vijf digitale en drie papieren nieuwsbrieven uitgegeven met informatie over het meetnet.

 • LMM e-nieuws oktober 2017

  14 december 2017, PDF | 674kB
 • Symposium Samen Meten 2017

  14 december 2017

  Het symposium Samen Meten - sensordata voor de leefomgeving vond plaats op 6 december 2017 op het RIVM.

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu