580 resultaten voor ‘’

 • Protocol en DS POWI_2015

  28 augustus 2017, PDF | 1MB
 • Bijlage 2 Definities POWI 2016

  28 augustus 2017, PDF | 299kB
 • Meetmethoden voor TNCO

 • Voortgang PIENTER-onderzoek

  18 november 2015
 • Pertussis control eurosurveillance 2017

  24 augustus 2017, PDF | 279kB
 • Vragen en antwoorden

  24 augustus 2017

  De helpdesk SAFETI-NL heeft de afgelopen jaren veel vragen ontvangen en beantwoord. Bepaalde vragen komen vaker terug en deze zijn hier verzameld om als startpunt te dienen voor gebruikers met vragen.

 • Kinkhoest

  29 juli 2014
 • Protocol en DS POWI_2012

  28 augustus 2017, PDF | 385kB
 • De ontlastingstest

  13 maart 2013

  De Gezondheidsraad heeft geadviseerd een zogenaamde iFOBT te gebruiken om sporen van menselijk bloed in ontlasting aan te tonen door hemoglobine (een bestanddeel van bloed) te meten. iFOBT staat voor immuno-chemische Fecaal Occult Bloed Test: een test waarmee hoeveelheden bloed in ontlasting kunnen worden aangetoond die niet met het blote oog zichtbaar zijn.

 • Pertussis testing 2017 PLOS1 2017

  24 augustus 2017, PDF | 3MB
 • Melden

  28 juli 2014
 • Landelijk Centrum Hygiene en Veiligheid (LCHV)

  Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) heeft als doel het ontwikkelen, coördineren en afstemmen van een landelijk eenduidig en praktisch beleid op het gebied van de technische hygiënezorg. Dit doet zij door richtlijnen te ontwikkelen, als vraagbaak en communicatiekanaal te fungeren en door voorlichtingsmaterialen en aanverwante zaken te ontwikkelen.

 • Video Filterventilatie

  Bekijk hoe het RIVM TNCO in rook meet.

 • Protocollen Postoperatieve Wondinfecties - archief

  28 augustus 2017
 • Cijfers over gezond gewicht in 2014

  28 augustus 2017, PDF | 228kB
 • Protocol en DS POWI_2013

  28 augustus 2017, PDF | 915kB
 • Bijlage 2 definities POWI 2014

  28 augustus 2017, PDF | 329kB
 • Vaccinonderzoek

  Onderzoek en ontwikkeling zijn van groot belang voor onze Nationale Vaccin Voorziening (NVV). Hieronder vallen niet alleen de vaccins voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), maar bijvoorbeeld ook het griepvaccin, immunoglobulinen, sera bij dierenbeten, en vaccins voor calamiteiten waarvoor de hele Nederlandse bevolking (of delen daarvan) gevaccineerd moet worden (pokkenvaccin, grieppandemie).

 • Hepatitis A

  Hepatitis A is een leverontsteking die wordt veroorzaakt door het hepatitis A-virus. Het is over het algemeen een minder ernstige vorm van hepatitis die vooral bij kinderen voorkomt. Volwassen kunnen ook hepatitis A krijgen.

 • Protocol en DS POWI_2014

  28 augustus 2017, PDF | 1MB
 • Cijfers over gezond gewicht in 2016

  28 augustus 2017, PDF | 223kB
 • SAFETI-NL

  SAFETI-NL is het rekenpakket voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico's van inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden gebruikt, verpakt, bewerkt of opgeslagen en chemicaliënleidingen en buisleidingen met aardolieproducten.

 • UV ozonlaag en klimaat

  Blootstelling aan UV-straling afkomstig van de zon is één van de oorzaken van huidkanker en staar. De ozon in de atmosfeer absorbeert de UV-straling. Emissies van CFK's hebben de afgelopen 25 jaar de hoeveelheid ozon in de stratosfeer verminderd. Hierdoor is de UV-instraling toegenomen.

 • Regionale infectieziektebestrijding

  De bestrijding van infectieziekten in Nederland wordt uitgevoerd door de GGD’en. Het RIVM werkt dan ook nauw samen met deze organisaties. De Regionaal Arts Consulenten (RAC’ers) hebben hierbij een belangrijke rol. Elk van de zeven regio’s heeft een eigen consulent die deels bij de GGD en deels bij het RIVM werkt. Zij zorgen voor een verbinding tussen het RIVM en de regio, voor brede verspreiding van kennis, kunnen de regio ondersteunen en zijn bij uitbraken van infectieziekten een belangrijke schakel tussen de verschillende partijen.

  Naast de RAC’ers werkt het RIVM ook met andere groepen consulenten. Dat zijn de regionaal veterinair consulenten (RVC), de regionaal tuberculose consulenten (RTC), de alimentair consulenten (AC) en de consulenten microbiologie (COM).

 • Zwembaden

  18 augustus 2017

  Het RIVM adviseert en voert wetenschappelijk onderzoek uit in zwembaden (badinrichtingen).

 • Stand van zaken actueel: 2016 en 2017

  07 maart 2013

  Het RIVM verzamelt, analyseert en rapporteert in nauwe samenwerking met de afdelingen tbc-bestrijding van de GGD en KNCV Tuberculosefonds gegevens over het vóórkomen van tuberculose in Nederland.

 • Folders pre- en neonatale screeningen

  23 juli 2014

  Een overzicht van folders en de vertalingen van de folders pre- en neonatale screeningen.

 • Referentiecijfers POWI_2015 v1.1

  04 september 2017, PDF | 1MB
 • Infectieziekte-informatie voor professionals webpagina

  25 maart 2011
 • Infectieziekte-informatie voor professionals

  Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) coördineert de signalering, bestrijding en preventie van infectieziekten in Nederland.

 • Productinformatie REVAXiS

  16 februari 2017

  REVAXiS wordt sinds 2016 binnen het RVP gebruikt als alternatief van DTP vaccin van BBIO, voor vaccinatie tegen Difterie, Tetanus en Polio. REVAXiS is een boostervaccin en niet geregistreerd voor de opbouw van de basisimmuniteit.

 • Actueel

  Het laatste nieuws over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor professionals.

 • Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker professionals

  27 december 2016

  Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is vernieuwd en wordt dit jaar gefaseerd ingevoerd in Nederland. De belangrijkste verandering is dat het uitstrijkje wordt getest op de aanwezigheid van het hoog-risicotype van het humaan papillomavirus (hrHPV). Als hrHPV gevonden wordt, dan wordt hetzelfde uitstrijkje ook direct beoordeeld op cytologische afwijkingen.

 • Park MVDZ TAP 240-108-116(2009) Embryonic stem cell test Silica.pdf

  01 april 2011, PDF | 1MB
 • Brochure RIVM Industrial and environmental safety

  24 augustus 2017, PDF | 692kB
 • Informatiefolder HAVANA 2-onderzoek

  29 augustus 2017, PDF | 301kB
 • HAVANA 2-onderzoek

  14 juli 2016

  Het humaan papillomavirus (HPV) is de veroorzaker van baarmoederhalskanker. Meestal ruimt het lichaam een infectie met HPV zelf op. Maar wanneer een HPV-infectie aanhoudt, is er een verhoogde kans op (voorloper stadia van) baarmoederhalskanker.

 • Industrial and environmental safety

 • Industrial and environmental safety

  29 augustus 2017
 • Contact

  10 augustus 2017
 • Lijnsepsis protocol 2018

  31 augustus 2017, PDF | 247kB
 • Protocol module lijnsepsis

  09 april 2013

  Dit protocol is bedoeld voor de surveillance van centraal veneuze kathetergerelateerde sepsis in het kader van het PREZIES-netwerk. De module is ontwikkeld als een incidentieonderzoek. Binnen deze module kan vanaf 2009 de infectiepreventiebundel volgens de specificaties van het Veiligheidsprogramma (2009-2012) worden geregistreerd.

 • Hadj en MERS-coronavirus

  31 augustus 2017

  Ieder jaar gaan in de zomer duizenden moslims uit Nederland naar Mekka voor de Hadj. Sinds september 2012 is er in het Midden-Oosten een uitbraak gaande van een nieuw type coronavirus: het 'Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus' ofwel MERS-CoV. Daarom hier de belangrijkste informatie op een rij.

 • Waterkwaliteit 2015

  31 augustus 2017

  Rapportage van de waterkwaliteit in meetjaar 2015 (per augustus 2017)

 • Nitraat in uitspoelend water in 2015

  31 augustus 2017
 • Zandregio 2015

  31 augustus 2017

  Overzichtstabel met de resultaten van de waterkwaliteit in de Zandregio

 • Kleiregio 2015

  31 augustus 2017

  Overzichtstabel met de resultaten van de waterkwaliteit in de Kleiregio

 • Lössregio 2015

  31 augustus 2017

  Overzichtstabel met de resultaten van de waterkwaliteit in de Lössregio

 • Veenregio 2015

  31 augustus 2017

  Overzichtstabel met de resultaten van de waterkwaliteit in de Veenregio

 • Meldingsplicht infectieziekten

  De meldingsplicht kan verspreiding van infectieziekten helpen voorkomen. De meldingsplicht is geregeld in de Wet publieke gezondheid.

 • Brand & Noorlander et al 2017 Int J Nanomedicine 12 6107-6129

  PDF | 471kB
 • Medische hulpmiddelen

  13 januari 2017

  Medische hulpmiddelen zijn producten die vallen onder de Wet op de medische hulpmiddelen. In de praktijk komt dat neer op alle apparatuur, software en gebruiksartikelen in de zorg met de uitzondering van geneesmiddelen. Het RIVM voert laboratorium en bureauonderzoek (o.a. literatuuronderzoek en beoordelingen van productdossiers van fabrikanten) uit aan medische hulpmiddelen. De veiligheid van de patiënt is daarbij het uitgangspunt.

 • Hartkleppen

  20 juni 2017

  Het hart bevat verschillende kleppen die ervoor zorgen dat het bloed in de goede richting door het hart stroomt. Sommige hartpatiënten hebben een lekkende of vernauwde hartklep, waardoor het hart harder moet werken om voldoende bloed rond te pompen. Bij deze patiënten kan een vervangende hartklep geplaatst worden.

 • BERT studie

  20 juli 2017

  De BERT studie doet onderzoek naar langdurige bescherming tegen kinkhoest door het geven van een herhalingsvaccinatie tegen kinkhoest.

 • Fosfor in uitspoelend water in 2015

  31 augustus 2017

  Fosfor in uitspoelend water in 2015

 • Databehandeling 2015

  31 augustus 2017

  Berekeningscriteria en normen voor 2015

 • Fosfor in slootwater in 2015

  31 augustus 2017

  Fosfor in slootwater in 2015

 • Stikstof in slootwater in 2015

  31 augustus 2017
 • Uitleg gebruik van boxplots

  31 augustus 2017

  Uitleg van de boxplot, mediaan, kwartielen, gemiddelde, 10-percentiel en 90-percentiel

 • Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

  22 december 2016

  Een bevolkingsonderzoek is een gratis medisch onderzoek om een ziekte vroeg op te sporen. De overheid biedt 3 bevolkingonderzoeken naar kanker aan: baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker. Deze ziekten zijn vroeg op te sporen. Nog voordat er klachten ontstaan. Met het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker kijken we of vrouwen tussen de 30 en 60 jaar risico hebben op baarmoederhalskanker. Door er vroeg bij te zijn kan baarmoederhalskanker worden voorkomen.

 • Voordelen en nadelen

  29 december 2016

  Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker heeft voordelen en nadelen. Het is belangrijk dat vrouwen een goed geïnformeerde en vrijwillige keuze kunnen maken om wel of niet mee te doen.

 • Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

  27 december 2016

  Met het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker kunnen baarmoederhalskanker en de voorstadia van deze ziekte vroegtijdig ontdekt worden.

 • Het screeningsonderzoek

  29 december 2016

  Het screeningsonderzoek bestaat uit het maken van het uitstrijkje en het testen en beoordelen van het uitstrijkje of de zelfafnameset. Hierbij zijn de huisartsenpraktijk en het screeningslaboratorium betrokken.

 • Laboratoria

  10 januari 2017

  De 5 screeningslaboratoria voeren het screeningsonderzoek uit. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de verzending van afnamematerialen naar de huisartsenpraktijk en de logistiek van het lichaamsmateriaal van de huisartsenvoorziening naar het laboratorium.

 • Baarmoederhalskanker en hrHPV

  29 december 2016

  Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door een langdurige besmetting met een virus: het hoog risico humaan papillomavirus (hrHPV). Deze pagina bevat de belangrijkste boodschappen over baarmoederhalskanker en hrHPV zoals die naar het publiek worden gecommuniceerd.

 • Het uitstrijkje

  17 december 2016

  Het uitstrijkje wordt gemaakt bij de huisartsenpraktijk. Meestal door de doktersassistent. U kunt hiervoor zelf een afspraak maken bij de huisartsenpraktijk. Het uitstrijkje duurt ongeveer 10 minuten. Neem de uitnodigingbrief mee naar de afspraak. Anders kan er geen uitstrijkje worden gemaakt.

 • Zelfafnameset

  22 december 2016

  Vindt u het erg vervelend om een uitstrijkje te laten maken? En is dit voor u een reden om niet mee te doen met het bevolkingsonderzoek? Dan is er een zelfafnameset. Met de zelfafnameset kunt u zelf vaginaal materiaal afnemen dat getest wordt HPV.

 • Beoordeling van het uitstrijkje

  22 december 2016

  Het uitstrijkje gaat naar het screeningslaboratorium. In Nederland zijn 5 screeningslaboratoria die uitstrijkjes van het bevolkingsonderzoek beoordelen. In het laboratorium wordt het uitstrijkje onderzocht op HPV. Als dit virus aanwezig is, beoordelen ze ook meteen of er afwijkende cellen in het uitstrijkje zitten. Alle laboratoria beoordelen de uitstrijkjes op dezelfde manier.

 • Uitnodiging of herinnering uit 2016

  23 november 2016

  Vrouwen met een uitnodigingsbrief of herinneringsbrief uit 2016 kunnen niet meer meedoen aan het bevolkingsonderzoek. Zij kunnen contact opnemen met hun regionale screeningsorganisatie voor een nieuwe uitnodiging voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek.

 • Casuïstiek

  19 februari 2016

  Onderstaande casussen zijn bestemd om te oefenen met de registratie.

 • Hepatitis B-risicogroepen

  Het programma HBV-risicogroepen richt zich op mannen die seks hebben met mannen (MSM) en sekswerkers. Het doel van het vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen is om de overdracht van hepatitis B onder risicogroepen te verminderen. Het tweede doel is het opsporen van personen met chronische hepatitis B.

 • Artikel IB 2-2017 regionaal meldpunt uitbraken

  24 augustus 2017, PDF | 144kB
 • primair proces zelfafnameset

  06 september 2017, PDF | 760kB
 • primair proces uitstrijkje

  06 september 2017, PDF | 615kB
 • Mazelen webpagina

  21 april 2011

  Mazelen (morbilli) is één van de meest besmettelijke ziekten die er bestaan en wordt veroorzaakt door het mazelenvirus. Het virus is van mens op mens overdraagbaar. Het kenmerkende verschijnsel van een mazeleninfectie is de rode huiduitslag. Mazelenvaccinatie wordt aangeboden aan alle kinderen in Nederland via het Rijksvaccinatieprogramma. In 2013 en 2014 was er een mazelenepidemie in Nederland. Deze was voornamelijk onder niet gevaccineerde, orthodox-protestante schoolkinderen.

 • Vernieuwd bevolkingsonderzoek: wat is er anders?

  29 december 2016

  Sinds 2017 is het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vernieuwd. In het bevolkingsonderzoek wordt het uitstrijkje eerst getest op de aanwezigheid van hrHPV: het hoog risico Humaan Papillomavirus. Bij hrHPV wordt hetzelfde uitstrijkje ook cytologisch beoordeeld op afwijkende cellen. Vrouwen kunnen bij de herinnering een zelfafnameset aanvragen. Nog maar 5 screeningslaboratoria zijn betrokken bij het bevolkingsonderzoek.

 • Mazelen

  Mazelen (morbilli) is één van de meest besmettelijke ziekten die er bestaan en wordt veroorzaakt door het mazelenvirus. Het virus is van mens op mens overdraagbaar.

 • Risicobeoordelingen chemische voedselveiligheid

  28 augustus 2017

  Als een stof is gevonden in een voedingsmiddel dat al op de markt is, kan een risicobeoordeling berekenen of dat schadelijk kan zijn voor de mens. Met een risicobeoordeling kan ook voorafgaand aan de toelating van een stof bepaald worden of die stof in voedingsmiddelen mag zitten of gebruikt mag worden bij de productie ervan. En zo ja, in welke hoeveelheden. In zo’n toelatingsproces worden dan normen afgeleid voor die stof. Een risicobeoordeling doorloopt verschillende stappen om te kijken of er een risico is op gezondheidseffecten door blootstelling aan een chemische stof.

 • Monte Carlo Risk Assessment (MCRA)

  28 augustus 2017

  Monte Carlo Risk Assessment (MCRA) is een computerprogramma dat gebruikt wordt om de blootstelling aan chemische stoffen via het voedsel te berekenen. Het gaat hier voornamelijk om stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, zoals lood, cadmium of acrylamide. Echter ook de inname van voedingsstoffen kan met MCRA worden berekend. MCRA is ontwikkeld door Biometris (Wageningen UR), voor het RIVM. Het model wordt continu doorontwikkeld om te voldoen aan de laatste inzichten over innameberekeningen, en voor verdere toepassingen.

 • Chemische stoffen in voedsel

  11 september 2017

  De veiligheid van ons voedsel wordt onder andere bepaald door de (ongewenste) aanwezigheid van chemische stoffen. Het RIVM draagt bij aan de chemische voedselveiligheid door overheden te ondersteunen met onder andere risicobeoordelingen, advies en methodiekontwikkeling.

 • Frontoffice voedsel en productveiligheid

  11 september 2017

  Het Front Office Voedsel- en Productveiligheid van het RIVM en het RIKILT beantwoordt ad hoc vragen van de NVWA over de veiligheid van voedsel en consumentenproducten. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn onder andere chemische en microbiologische veiligheid van voedsel en diervoeder en genetisch gemodificeerde organismen. Daarnaast wordt vragen beantwoord over chemische stoffen in consumentenproducten zoals speelgoed en cosmetica. Ook voert het Front Office Voedsel- en Productveiligheid chemische analyses van voedingssupplementen uit.

 • Veilig voedsel

  11 september 2017

  Het voedsel dat in Nederland op de markt is moet veilig zijn. Producenten van levensmiddelen zijn hiervoor primair verantwoordelijk. Veilig voedsel betekent dat er geen micro-organismen, chemische verontreinigingen of andere stoffen in voedingsmiddelen voorkomen in hoeveelheden die schadelijk zijn voor de mens.

 • Gezonde voeding

  11 september 2017

  Voeding is een belangrijk onderdeel van onze leefstijl. Voeding zorgt – samen met roken en overgewicht – voor een groot deel van het gezondheidsverlies en de sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Nederland. Er is dus nog veel gezondheid te winnen door een gezonder voedingspatroon en een gezonder lichaamsgewicht. Een gezonder voedingspatroon verlaagt de kans op vroegtijdig overlijden, hart- en vaatziekten en diabetes.

 • Wat eet Nederland?

  Het RIVM verzamelt gegevens over de voedselconsumptie en de samenstelling van voedingsmiddelen in Nederland. Dat gebeurt met de Voedselconsumptiepeiling, het Nederlands Voedingsstoffenbestand en Voedingsstatusonderzoek.

 • Verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen

  Voor de betreffende richtlijn, zie het kader rechts op het scherm.

 • Nut van het bevolkingsonderzoek

  02 augustus 2012

  Veelgestelde vragen over het nut van het bevolkingsonderzoek.

 • Bevolkingsonderzoek borstkanker en straling

  07 september 2017

  Voor het borstonderzoek maken we röntgenfoto’s van uw borsten. Hierbij wordt u blootgesteld aan ioniserende straling. De hoeveelheid straling wordt uitgedrukt in milliSievert (mSv).

 • Nitraat in uitspoelend water naar grondsoort, per bedrijfstype

  31 augustus 2017

  Voor iedere grondsoortregio wordt in onderstaande grafieken de bedrijfsgemiddelde nitraatconcentratie per bedrijfstype gegeven en het aandeel bedrijven waar de gemiddelde nitraatconcentratie in het uitspoelende water voldoet aan de nitraatnorm van 50 mg/l.

 • Nitraat in uitspoelend water

  31 augustus 2017

  Trendlijnen nitraat in uitspoelend water per grondsoortregio

 • Fosfor in uitspoelend water naar grondsoort, per bedrijfstype

  31 augustus 2017

  Trendplaatjes van de fosforconcentratie in het uitspoelende water voor de verschillende grondsoortregio's, uitgesplitst naar bedrijfstype.

 • Fosfor in uitspoelend water

  31 augustus 2017

  Trendlijnen voor fosfor in het uitspoelende water per grondsoortregio

 • Stikstof in slootwater naar grondsoort, per bedrijfstype

  31 augustus 2017

  Trendplaatjes van de stikstof concentratie in slootwater voor de verschillende grondsoortregio's, uitgesplitst naar bedrijfstype.

 • Fosfor in slootwater

  31 augustus 2017

  Trendlijnen fosfor in uitspoelend water per grondsoortregio.

 • Stikstof in slootwater

  31 augustus 2017

  Trendlijnen van stikstof in uitspoelend water per grondsoortregio.

 • Fosfor in slootwater naar grondsoort, per bedrijfstype

  31 augustus 2017

  Trendplaatjes van fosfor concentratie in slootwater voor de verschillende grondsoortregio's, uitgesplitst naar bedrijfstype.

 • Trends in de nutriëntconcentraties van het Basismeetnet

  31 augustus 2017

  Trendlijnen waterkwaliteit stikstof en fosfor voor het uitspoelende water en het slootwater in het Basismeetnet

 • Audio Trendscenario VTV-2018

  08 september 2017, MP3 | 983kB
 • Ondertiteling Trendscenario VTV-2018

  08 september 2017, 1kB
 • Trendscenario VTV-2018

 • VTV-2018

  08 september 2017

  De VTV-2018 is in ontwikkeling. De VTV-2018 bestaat uit verschillende onderdelen. In juli is het eerste product verschenen: het Trendscenario. Ook is in juli het magazine '25 jaar VTV' gepubliceerd.

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu