580 resultaten voor ‘’

 • Protocol en DS POWI_2015

  28 augustus 2017, PDF | 1MB
 • Bijlage 2 Definities POWI 2016

  28 augustus 2017, PDF | 299kB
 • Meetmethoden voor TNCO

 • Voortgang PIENTER-onderzoek

  18 november 2015
 • Pertussis control eurosurveillance 2017

  24 augustus 2017, PDF | 279kB
 • Vragen en antwoorden

  24 augustus 2017

  De helpdesk SAFETI-NL heeft de afgelopen jaren veel vragen ontvangen en beantwoord. Bepaalde vragen komen vaker terug en deze zijn hier verzameld om als startpunt te dienen voor gebruikers met vragen.

 • Kinkhoest

  29 juli 2014
 • Protocol en DS POWI_2012

  28 augustus 2017, PDF | 385kB
 • De ontlastingstest

  13 maart 2013

  De Gezondheidsraad heeft geadviseerd een zogenaamde iFOBT te gebruiken om sporen van menselijk bloed in ontlasting aan te tonen door hemoglobine (een bestanddeel van bloed) te meten. iFOBT staat voor immuno-chemische Fecaal Occult Bloed Test: een test waarmee hoeveelheden bloed in ontlasting kunnen worden aangetoond die niet met het blote oog zichtbaar zijn.

 • Pertussis testing 2017 PLOS1 2017

  24 augustus 2017, PDF | 3MB
 • Melden

  28 juli 2014
 • Landelijk Centrum Hygiene en Veiligheid (LCHV)

  Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) heeft als doel het ontwikkelen, coördineren en afstemmen van een landelijk eenduidig en praktisch beleid op het gebied van de technische hygiënezorg. Dit doet zij door richtlijnen te ontwikkelen, als vraagbaak en communicatiekanaal te fungeren en door voorlichtingsmaterialen en aanverwante zaken te ontwikkelen.

 • Video Filterventilatie

  Bekijk hoe het RIVM TNCO in rook meet.

 • Protocollen Postoperatieve Wondinfecties - archief

  28 augustus 2017
 • Cijfers over gezond gewicht in 2014

  28 augustus 2017, PDF | 228kB
 • Protocol en DS POWI_2013

  28 augustus 2017, PDF | 915kB
 • Bijlage 2 definities POWI 2014

  28 augustus 2017, PDF | 329kB
 • Vaccinonderzoek

  Onderzoek en ontwikkeling zijn van groot belang voor onze Nationale Vaccin Voorziening (NVV). Hieronder vallen niet alleen de vaccins voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), maar bijvoorbeeld ook het griepvaccin, immunoglobulinen, sera bij dierenbeten, en vaccins voor calamiteiten waarvoor de hele Nederlandse bevolking (of delen daarvan) gevaccineerd moet worden (pokkenvaccin, grieppandemie).

 • Hepatitis A

  Hepatitis A is een leverontsteking die wordt veroorzaakt door het hepatitis A-virus. Het is over het algemeen een minder ernstige vorm van hepatitis die vooral bij kinderen voorkomt. Volwassen kunnen ook hepatitis A krijgen.

 • Protocol en DS POWI_2014

  28 augustus 2017, PDF | 1MB
 • Cijfers over gezond gewicht in 2016

  28 augustus 2017, PDF | 223kB
 • SAFETI-NL

  SAFETI-NL is het rekenpakket voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico's van inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden gebruikt, verpakt, bewerkt of opgeslagen en chemicaliënleidingen en buisleidingen met aardolieproducten.

 • UV ozonlaag en klimaat

  Blootstelling aan UV-straling afkomstig van de zon is één van de oorzaken van huidkanker en staar. De ozon in de atmosfeer absorbeert de UV-straling. Emissies van CFK's hebben de afgelopen 25 jaar de hoeveelheid ozon in de stratosfeer verminderd. Hierdoor is de UV-instraling toegenomen.

 • Regionale infectieziektebestrijding

  De bestrijding van infectieziekten in Nederland wordt uitgevoerd door de GGD’en. Het RIVM werkt dan ook nauw samen met deze organisaties. De Regionaal Arts Consulenten (RAC’ers) hebben hierbij een belangrijke rol. Elk van de zeven regio’s heeft een eigen consulent die deels bij de GGD en deels bij het RIVM werkt. Zij zorgen voor een verbinding tussen het RIVM en de regio, voor brede verspreiding van kennis, kunnen de regio ondersteunen en zijn bij uitbraken van infectieziekten een belangrijke schakel tussen de verschillende partijen.

  Naast de RAC’ers werkt het RIVM ook met andere groepen consulenten. Dat zijn de regionaal veterinair consulenten (RVC), de regionaal tuberculose consulenten (RTC), de alimentair consulenten (AC) en de consulenten microbiologie (COM).

 • Zwembaden

  18 augustus 2017

  Het RIVM adviseert en voert wetenschappelijk onderzoek uit in zwembaden (badinrichtingen).

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu