2620 resultaten voor ‘’

 • Dutch National Risk Profile 2016

  11 september 2017, PDF | 4MB
 • Chemische stoffen in voedsel

  11 september 2017

  De veiligheid van ons voedsel wordt onder andere bepaald door de (ongewenste) aanwezigheid van chemische stoffen. Het RIVM draagt bij aan de chemische voedselveiligheid door overheden te ondersteunen met onder andere risicobeoordelingen, advies en methodiekontwikkeling.

 • Frontoffice voedsel en productveiligheid

  11 september 2017

  Het Front Office Voedsel- en Productveiligheid van het RIVM en het RIKILT beantwoordt ad hoc vragen van de NVWA over de veiligheid van voedsel en consumentenproducten. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn onder andere chemische en microbiologische veiligheid van voedsel en diervoeder en genetisch gemodificeerde organismen. Daarnaast wordt vragen beantwoord over chemische stoffen in consumentenproducten zoals speelgoed en cosmetica. Ook voert het Front Office Voedsel- en Productveiligheid chemische analyses van voedingssupplementen uit.

 • The National Network of Safety and Security Analysts

  11 september 2017

  The National Network of Safety and Security Analysts (ANV) is a knowledge network that, since 2011, conducts analysis in the framework of the National Safety and Security Strategy. It has been tasked to do so by the Ministry of Security and Justice on behalf of the National Steering Committee for National Safety and Security. The RIVM is both part of the core team and houses the secretariat of the Network.

 • Gezonde voeding

  11 september 2017

  Voeding is een belangrijk onderdeel van onze leefstijl. Voeding zorgt – samen met roken en overgewicht – voor een groot deel van het gezondheidsverlies en de sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Nederland. Er is dus nog veel gezondheid te winnen door een gezonder voedingspatroon en een gezonder lichaamsgewicht. Een gezonder voedingspatroon verlaagt de kans op vroegtijdig overlijden, hart- en vaatziekten en diabetes.

 • Wat eet Nederland?

  Het RIVM verzamelt gegevens over de voedselconsumptie en de samenstelling van voedingsmiddelen in Nederland. Dat gebeurt met de Voedselconsumptiepeiling, het Nederlands Voedingsstoffenbestand en Voedingsstatusonderzoek.

 • Centre for Environmental Safety and Security

  16 december 2013

  The centre focuses on the physical safety in the Netherlands with regard to the threat of accidents and events, and the consequences of such events. These activities cover accidents with chemical, biological, radiological and nuclear agents (CBRN agents), and all other physical accidents and disasters.

 • Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

  02 december 2011
 • Hygiënerichtlijn voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen

  13 september 2017, PDF | 950kB
 • Centre for Health and Society

  16 december 2013

  The centre supports policy, inspection, local professionals and general public with expertise in public health, health care, disease prevention, health promotion, alternatives to animal experiments and directs national prevention programmes.

 • Verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen

  Voor de betreffende richtlijn, zie het kader rechts op het scherm.

 • Richtlijn voor auteurs

  14 juli 2011

  In dit document vindt u als (potentieel) auteur voor het Infectieziekten Bulletin algemene informatie over het IB en aandachtspunten bij het schrijven. Daarnaast wordt per formatonderdeel specifieker ingegaan op eisen waaraan moet worden voldaan. Ook vindt u hier informatie over notatie van literatuurverwijzingen, gebruik van figuren en illustraties, publiceren in het Infectieziekten Bulletin en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en een praktische checklist met een overzicht van de aandachtspunten.

 • Vragen en antwoorden teken-encefalitis

  30 juni 2016
 • Over bacteriën

  22 december 2011

  Bacteriën zijn eencellige organismen, die overal in onze omgeving voorkomen.

 • Zoönosen op een rij

  22 december 2011

  Hieronder vindt u een overzicht van de zoönosen per diersoort, waarvan deze drager of verspreider kan zijn. Per diersoort worden alleen de ziektes genoemd waarvan op deze site meer informatie gevonden kan worden.

 • Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning

  07 september 2017

  De VTV is een vierjaarlijkse rapportage van het RIVM over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van volksgezondheid en zorg. De VTV geeft een landelijk beeld, maar voor lokaal beleid is vaak een lokaal beeld nodig. Dit kan in de vorm van een regionale VTV. Sinds 2008 heeft ongeveer de helft van de 25 GGD’en een regionale VTV gemaakt of het gedachtengoed van de regionale VTV overgenomen om eigen analyses te maken. Ter ondersteuning hiervan ontwikkelden het RIVM en een aantal GGD’en in 2010 gezamenlijk een Toolkit Volksgezondheid Toekomst Verkenning.

 • Voedingsmiddelen

  NEVO bevat gegevens over de samenstelling van voedingsmiddelen.

 • NEVO-online

  Vanaf oktober 2009 staan NEVO-gegevens online. In september 2016 is de herziene versie NEVO-online 2016/5.0 uitgekomen. In deze NEVO-online versie zijn van 2389 voedingsmiddelen de gegevens over energie en 136 voedingsstoffen in te zien.

 • Zoeken, bekijken en vergelijken

  In NEVO-online kunt u een voedingsmiddel zoeken en de voedingswaarde hiervan bekijken. Tevens is het mogelijk om de voedingswaarde van verschillende voedingsmiddelen met elkaar te vergelijken. Uitleg hierover vindt u op deze pagina.

 • Herkomst gegevens

  De voedingswaardegegevens in NEVO zijn afkomstig van verschillende bronnen.

 • Kwaliteit

  Het NEVO-team bewaakt de kwaliteit van de gegevens in het bestand. Conform de procedures in het NEVO-kwaliteitshandboek worden alle gegevens over de voedingswaarden beoordeeld. Onder andere wordt gekeken naar de omschrijving van het voedingsmiddel, de procedure van bemonstering en de analysemethode. Er wordt zorgvuldig afgewogen welke gegevens aan het NEVO-bestand worden toegevoegd, welke productnaam wordt gebruikt en welke soorten en merken kunnen worden samengevoegd.

 • Voedingsstoffen

  Het NEVO-bestand bevat gegevens over energie en ruim 250 verschillende voedingsstoffen. Een selectie hiervan wordt in NEVO-online gepubliceerd.

 • Eenheden

 • Introductie

  Het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO) bevat gegevens over de samenstelling van voedingsmiddelen. NEVO is eigendom van het ministerie van VWS en wordt beheerd en onderhouden door RIVM. Zij wordt hierbij geadviseerd door een begeleidingscommissie van inhoudsdeskundigen, toeleveranciers van voedingswaardegegevens en gebruikers van NEVO-gegevens.

 • Toegang NEVO-gegevens

  De gegevens van NEVO zijn op verschillende, hieronder genoemde, wijzen toegankelijk voor bijvoorbeeld wetenschappelijk voedingsonderzoek, de voedingsmiddelenindustrie, diëtetiek en voedingsvoorlichting.

 • Toelichting NEVO-gegevens

  Hoe NEVO-gegevens weergegeven worden en hoe alle informatie tot stand komt kunt u lezen in dit onderdeel.

 • Hoe aanleveren?

  De wijze van aanleveren van voedingswaarde-informatie aan NEVO is verschillend voor merkgebonden en niet-merkgebonden voedingsmiddelen. Deze pagina bevat hier meer informatie over.

 • Vragen of opmerkingen

  Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen naar aanleiding van het NEVO-bestand kan contact worden opgenomen met het NEVO-team van het RIVM.

 • Aanleveren voedingswaardegegevens

  Om NEVO zo actueel en compleet mogelijk te houden, is het van belang dat voedingswaardegegevens, vooral als ze geanalyseerd zijn, worden aangeleverd. Het gaat hierbij zowel om recente gegevens van voedingsmiddelen die nog niet in NEVO zijn opgenomen, als om voedingsmiddelen die al in NEVO aanwezig zijn, maar waarvan de samenstelling is gewijzigd.

 • Wat aanleveren?

  Voor de verwerking van voedingswaardegegevens in NEVO is het van belang om onderstaande informatie aan te leveren.

 • Begeleidingscommissie

  De NEVO/NES begeleidingscommissie bestaat uit inhoudsdeskundigen, toeleveranciers van voedingswaardegegevens en gebruikers van NEVO-gegevens. De NEVO/NES begeleidingscommissie heeft een adviserende rol voor de NEVO en NES werkzaamheden.

 • Internationale ontwikkelingen

  In de afgelopen decennia is in een aantal Europese projecten (bijvoorbeeld INFOODS, COST 99, EuroFIR) gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit en de uitwisselbaarheid van gegevens uit nationale voedingsstoffenbestanden. Europese standaardisatie in voedingsstoffenbestanden heeft niet alleen invloed op deze bestanden, maar ook op de toepassingsgebieden. Als resultaat van deze projecten wordt een betere vergelijkbaarheid van resultaten uit voedselconsumptieonderzoek tussen landen verwacht.

 • Exporteren

  De voedingswaarde-informatie van het product dat u heeft geselecteerd kunt u in NEVO-online exporteren naar een Excel-bestand, via de knop 'Export', bovenaan bij het onderdeel 'Productdetails'.

 • Copyright en disclaimer

  Voor de gegevens in NEVO-online gelden copyright en disclaimer.

 • Levensmiddelendatabank

  NEVO is onderdeel van de Levensmiddelendatabank. De levensmiddelendatabank is een bestand met voedingsinhoudelijke gegevens (voedingsstoffen, allergenen, andere kenmerken zoals duurzaamheid, verstrekkingseenheden) over merkartikelen en generieke voedingsmiddelen.

 • Supplementendatabank

  De Nederlandse Supplementendatabank (NES) is een aanvullende databank op het voedingsstoffenbestand NEVO. In NES staat de samenstelling vermeld van in Nederland veel gebruikte voedingssupplementen. In totaal zijn nutriëntgegevens van circa 2600 supplementen opgenomen, waaronder enkelvoudige en gecombineerde vitamine- en mineralensupplementen, vetzuurpreparaten, sportpreparaten en overige supplementen zoals echinaceaproducten en glucosamines.

 • Aanvragen dataset

  De voedingswaarde en bijbehorende broninformatie van alle voedingsmiddelen aanwezig in NEVO-online versie 2016/5.0 is, kosteloos, elektronisch aan te vragen bij het RIVM via onderstaand aanvraagformulier.

 • Links

  Hieronder staan links naar nationale en internationale informatiebronnen.

 • Organisatie

  Het Nederlands Voedingsstoffenbestand is eigendom van het ministerie van VWS en wordt beheerd en onderhouden door medewerkers van RIVM.

 • Trends in riverine element fluxes: A chronicle of regional socio-economic changes

  11 september 2017
 • Trends in riverine element fluxes: A chronicle of regional socio-economic changes

  11 september 2017
 • Contact

  Voor vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met het NEVO-team via nevo@rivm.nl.

 • Health and economic impact of a tender-based gender-neutral HPV16/18 vaccination program in the Netherlands.

  12 juni 2017
 • Health and economic impact of a tender-based gender-neutral HPV16/18 vaccination program in the Netherlands.

  12 juni 2017
 • A probabilistic approach to assess antibiotic resistance development risks in environmental compartments and its application to an intensive aquaculture production scenario

  11 september 2017
 • A probabilistic approach to assess antibiotic resistance development risks in environmental compartments and its application to an intensive aquaculture production scenario

  11 september 2017
 • Beleid magnetische velden hoogspanningslijnen van vijf landen vergeleken

  12 september 2017

  Het beleid over magnetische velden van hoogspanningslijnen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is gebaseerd op verschillende afwegingen. Het gaat om de weging van het wetenschappelijk bewijs voor een mogelijk verhoogd risico op leukemie bij kinderen versus sociale, economische en politieke overwegingen. Dat blijkt uit een onderzoek van het RIVM.

 • Veiligheid van chemische installaties bij overstromingen

  12 september 2017
 • Policies on magnetic fields of power lines in five countries reviewed

  11 september 2017

  Policies on magnetic fields from power lines in the Netherlands, Belgium, France, Germany and the United Kingdom are based on different considerations. This concerns the weighing of the scientific evidence for a possibly increased risk of leukaemia in children against social, economic and political considerations. These are the results of research by RIVM.

 • Vragen en antwoorden PFOA algemeen en onderzoek 2016

  15 augustus 2016

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu