604 resultaten voor ‘’

 • Rapportenoverzicht uitgegeven door het LMM

  PDF | 94kB
 • Informatie voor professionals

  09 september 2011

  Op deze pagina vindt u documenten over influenza en griepvaccinatie voor professionals.

 • E-learning - Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma

  08 mei 2017

  Deze gratis e-learning is een verdiepende scholing voor professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Dit zijn met name jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen werkzaam in de Jeugdgezondheidszorg. De e-learning is ook te volgen door bijvoorbeeld kinderartsen en huisartsen. Lees eerst de instructies voor aanmelden.
  NB: na het aanmelden duurt het een tijd voordat je daadwerkelijk toegang hebt tot de e-learning. Meld je dus gelijk aan!

 • Vragen en antwoorden E-learning Achtergronden van het Rijksvaccinatieprogramma

  27 oktober 2017, PDF | 372kB
 • Handboek Omgevingsveiligheid

  12 juli 2017

  De komst van de Omgevingswet en de ervaringen met het externe veiligheidsbeleid zijn een aanleiding geweest voor een accentverschuiving binnen het beleid over externe veiligheid. Daarmee is ook de naamgeving veranderd naar omgevingsveiligheid. In het omgevingsveiligheidsbeleid is naast het plaatsgebonden risico een instrument geplaatst om invulling te geven aan het beschermen van de omgeving.

 • Basispresentatie Omgevingsveiligheid najaar 2017

  27 oktober 2017, PPTX | 30MB
 • Rabiës stroomschema profylaxe

  30 oktober 2017, PDF | 177kB
 • Excel_document_voor_het_berekenen_van_95_BI

  21 september 2017, XLSX | 160kB
 • Informatiemateriaal

  10 augustus 2017
 • Contact en handige websites

  27 december 2016

  Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker wordt uitgevoerd door de screeningsorganisatie onder regie van het RIVM.

 • Berekenen 95% betrouwbaarheidsinterval

  25 maart 2013

  Wat is een 95%-betrouwbaarheidsinterval en wat kan ik met deze informatie?

 • RS-virusinfectie

  Het RS-virus is het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij kinderen. RS-virus is een afkorting voor respiratoir syncytieel virus. Bijna alle kinderen krijgen in het eerste levensjaar een infectie met dit virus. Het virus komt met name in de winter voor.

 • Rekenmethode

  04 oktober 2017, PDF | 464kB
 • Stuwadoorsbedrijven

  08 juli 2014

  Een stuwadoorsbedrijf is een bedrijf dat goederen overslaat van het ene naar het andere transportmiddel (zeevaart, binnenvaart, weg en spoor). Deze goederen kunnen gevaarlijke stoffen bevatten. Bij stuwadoorsbedrijven is sprake van tijdelijke opslag van goederen.

 • Zijn er bijwerkingen en kan ik ziek worden van de griepprik?

  19 juli 2011
 • Brief lekkende Infanrix hexa vaccins

  03 november 2017, PDF | 60kB
 • Virus en huid en slijmvlies

  24 september 2015
 • Kids & Jongeren

  08 januari 2013

  Wil je een spreekbeurt of presentatie houden over teken en de ziekte van Lyme? Op deze pagina vind je allerlei informatie, plaatjes en filmpjes die je hiervoor goed kunt gebruiken. Succes!

 • Overige virusziekten

  24 september 2015
 • Reviews of surveys over economische situaties

  24 september 2015
 • Aandoeningen moeder

  24 september 2015
 • Verkeersongevallen

  24 september 2015
 • Straling

  24 oktober 2013

  In onze leefomgeving komen wij met verschillende vormen van straling in aanraking. In gebouwen en bij medisch onderzoek vindt doorgaans de meeste blootstelling plaats aan energierijke (ioniserende) straling. Kernongevallen of incidenten met radioactieve stoffen kunnen leiden tot extra blootstelling. Blootstelling aan straling kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid. Dat geldt ook voor de minder energierijke (niet-ioniserende) ultraviolette straling, waarvan de zon de belangrijkste bron is. Het RIVM helpt de overheid bij het beschermen van burgers, werknemers en patiënten tegen de schadelijke effecten van straling.

 • Virologische weekstaten webpagina

  05 juli 2011

  De virologische weekstaten geven inzicht in het voorkomen van bepaalde virusinfecties. Deze gegevens zijn van belang voor professionals in de infectieziektenbestrijding en voor het diagnostisch beleid van medisch microbiologische laboratoria.

 • Publicaties

  01 juli 2011

  Op deze pagina staat de wetenschappelijke output voortgekomen uit het SNIV project, en uit aan SNIV gerelateerde studies.

 • Hart- en vaatziekten

  24 september 2015
 • PREZIES

  Deze site is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met de surveillance van zorginfecties. U kunt hier specifieke informatie vinden over de verschillende modules van PREZIES. Daarnaast kunt u algemene en actuele informatie vinden over het netwerk, informatiebijeenkomsten, publicaties en deelname.

 • PREZIES webpagina

  09 juni 2011

  Deze site is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met de surveillance van zorginfecties. U kunt hier specifieke informatie vinden over de verschillende modules van PREZIES. Daarnaast kunt u algemene en actuele informatie vinden over het netwerk, informatiebijeenkomsten, publicaties en deelname.

 • Bevolkingsonderzoek darmkanker

  Alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar krijgen iedere twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Meedoen is gratis en vrijwillig. U beslist zelf of u wel of niet meedoet.

 • Dementie

  24 september 2015
 • Virushepatitis

  24 september 2015
 • Seksueel Overdraagbare Aandoeningen

  24 september 2015
 • Factsheet Human papillomavirus vaccinatie van tieners (Engels)

  21 december 2015
 • Prive ongevallen

  24 september 2015
 • Economische evaluaties die betrekking hebben op dikkedarmkanker screening

  21 december 2015
 • Zwangerschap en werk

  Denkt u erover om kinderen te krijgen of bent u zwanger? Denk dan ook na over risico’s op uw werk. Dit geldt voor mannen en vrouwen. Als er op uw werk risico’s zijn, dan zijn beschermende maatregelen nodig. Praat hierover met uw bedrijfsarts. Heeft u geen bedrijfsarts op uw werk? Praat er dan over met uw huisarts, verloskundige of leidinggevende.

 • Informatiemateriaal

  06 november 2017

  Informatiemateriaal over kinderwens, zwangerschap en werk. Het ondersteunt (communicatie)professionals en werkgevers op het gebied van publiekscommunicatie over kinderwens, zwangerschap en werk.

 • Hormoonverstorende stoffen - content landingspagina

  08 februari 2017

  Natuurlijke stoffen en door de mens gemaakte stoffen maken deel uit van ons dagelijks leven en zijn aanwezig in voedsel, lucht en consumentenproducten. Sommige van deze stoffen kunnen een hormoonverstorende werking hebben. Over hormoonverstorende stoffen wordt veel gezegd en geschreven. Het onderwerp komt ook regelmatig in het nieuws. Misschien wil je weten of die stoffen invloed hebben op je zwangerschap of op je baby? Lees dan deze informatie.

 • Q&A Studie basisschoolkinderen

  26 oktober 2017
 • Q&A Meten en rekenen

  03 augustus 2017

  Het RIVM geeft antwoord op veelgestelde vragen over de metingen en berekeningen die worden uitgevoerd in het kader van het onderzoek naar ultrafijn stof rond Schiphol.

 • Magazine Omgevingsveiligheid

  26 oktober 2017

  Bij RIVM Omgevingsveiligheid geven wij graag inzicht in belangrijke ontwikkelingen en hoe we daar bij het RIVM aan bijdragen. Dit doen we door middel van het Magazine Omgevingsveiligheid. De editie oktober 2017 is de eerste editie van het magazine. We wensen u graag veel leesplezier!

 • SARI-surveillance

  23 november 2016

  SARI staat voor ‘severe acute respiratory infections’. Dit zijn ernstige luchtweginfecties waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is. Om op tijd uitbraken te kunnen signaleren is een structureel surveillancesysteem nodig.

 • Kinkhoestvaccinatie - voor zwangere vrouwen

  26 januari 2016

  Kinkhoest is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen die vooral gevaarlijk is voor niet of onvolledig gevaccineerde baby’s. Daarom maakt kinkhoestvaccinatie al sinds 1957 deel uit van het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland. Dit heeft ervoor gezorgd dat het aantal kinkhoestgevallen drastisch is afgenomen. Maar de afgelopen 20 jaar komt kinkhoest weer vaker voor.

 • Presentatie Linda Verhoef 31-10-2017 Stand van zaken SNIV

  06 november 2017, PDF | 570kB
 • Publicaties

  Hieronder vindt u de NEVO publicaties.

 • Nederlands Voedingsstoffenbestand webpagina

  Het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO) bevat gegevens over de samenstelling van voedingsmiddelen die in Nederland regelmatig worden gebruikt of die van belang zijn voor bepaalde groepen in de bevolking.

 • RIVM 3Rs Quarterly August - October 2017

  07 november 2017, PDF | 348kB
 • Zwangerschap en werk webpagina

  25 november 2014

  Denkt u erover om kinderen te krijgen of bent u zwanger? Denk dan ook na over risico’s op uw werk. Dit geldt voor mannen en vrouwen. Als er op uw werk risico’s zijn, dan zijn beschermende maatregelen nodig. Praat hierover met uw bedrijfsarts. Heeft u geen bedrijfsarts op uw werk? Praat er dan over met uw huisarts, verloskundige of leidinggevende.

 • Teksten op website professionals

  07 november 2017

  Twee voorbeeldteksten die op de website van professionals/werkgevers gebruikt kunnen worden. U kunt de tekst kopiëren en in uw eigen website plakken.

 • Clostridium difficile

  De bacterie Clostridium difficile is een veroorzaker van diarree en darminfecties, vooral in zorginstellingen. Door antibioticagebruik is de weerstand van ziekenhuispatiënten lager en daardoor kan Clostridium diffficile gemakkelijk een infectie veroorzaken.

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu