371 resultaten voor ‘’

 • Toolkit Binnenmilieu

  De onderwerpen schimmel en vocht, koolmonoxide, kwik, lood in drinkwater en asbest in gebouwen komen aan bod.

 • Nadere analyse bronnen van PFOA

  12 december 2017, PDF | 144kB
 • Actueel

  01 augustus 2017
 • Nadere analyse bronnen van PFOA

  12 december 2017

  De GGD Zuid-Holland Zuid (onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd) heeft – op verzoek van het RIVM- gesprekken gevoerd met veertien deelnemers aan het eerdere bloedonderzoek, die een bloedwaarde hadden van 21 nanogram PFOA per milliliter bloed of meer. Op basis van de gesprekken lijkt langdurig en dichtbij de fabriek wonen een duidelijk bron van deze hogere bloedwaarden te zijn.

 • Benzo[a]pyrene (BaP)

  BaP behoort tot de groep van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, ofwel PAKs. PAKs worden gevormd bij onvolledige verbranding of verhitting van organisch materiaal. Uitlaatgassen van (diesel)auto’s en rook uit houtkachels bevatten PAKs die meestal aan stofdeeltjes gehecht zijn. PAKs komen voor in de lucht, in water, in de bodem en bezinksel, en in sommige gevallen ook in voedingsmiddelen.

 • Aanbestedingen darmkanker afgerond

  13 december 2017

  Afgelopen zomer is het aanbestedingstraject voor het bevolkingsonderzoek darmkanker afgerond. De opdracht voor het verpakken, couverteren en afhandelen van de FIT is toen definitief gegund aan DacklaPack. Eerder dit jaar werd al bekend dat het bevolkingsonderzoek gebruik blijft maken van dezelfde FIT-test, van leverancier Sysmex. Zowel DacklaPack als Sysmex zijn nu ook al leverancier.

 • Protocol risicomanagement herzien

  13 december 2017

  Afgelopen jaar evalueerde het RIVM het protocol risicomanagement. Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren, is het protocol risicomanagement herzien.

 • Nieuwe versies protocollen kwaliteitseisen coloscopie en pathologie

  13 december 2017
 • Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek darmkanker geactualiseerd

  13 december 2017

  Zoals elk jaar is het uitvoeringskader geactualiseerd. De voornaamste aanpassing betreft het afschaffen van het antwoordformulier.

 • Stability and concentrations of humectants in tobacco.

  11 december 2017

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu