51927 resultaten voor ‘’

 • Hormoonverstorende stoffen - content landingspagina

  08 februari 2017

  Natuurlijke stoffen en door de mens gemaakte stoffen maken deel uit van ons dagelijks leven en zijn aanwezig in voedsel, lucht en consumentenproducten. Sommige van deze stoffen kunnen een hormoonverstorende werking hebben. Over hormoonverstorende stoffen wordt veel gezegd en geschreven. Het onderwerp komt ook regelmatig in het nieuws. Misschien wil je weten of die stoffen invloed hebben op je zwangerschap of op je baby? Lees dan deze informatie.

 • Hormoonverstorende stoffen

  Natuurlijke stoffen en door de mens gemaakte stoffen zijn een deel van ons leven en zijn aanwezig in voedsel, lucht en consumentenproducten. Sommige stoffen kunnen een hormoonverstorende werking hebben. Over hormoonverstorende stoffen wordt veel gezegd en geschreven. Het onderwerp komt ook regelmatig in het nieuws. Misschien wil je weten of die stoffen invloed hebben op je zwangerschap of op je baby? Lees dan deze informatie. We weten nog niet alles over hormoonverstorende stoffen. Zodra er meer bekend is, wordt de informatie aangepast.

 • RIVM’s comments on the joint ICRU/ICRP Report on "Operational Quantities for External Radiation Exposure”

  10 november 2017, PDF | 253kB
 • Q&A Studie basisschoolkinderen

  26 oktober 2017
 • Q&A Meten en rekenen

  03 augustus 2017

  Het RIVM geeft antwoord op veelgestelde vragen over de metingen en berekeningen die worden uitgevoerd in het kader van het onderzoek naar ultrafijn stof rond Schiphol.

 • Luchtverontreiniging afgenomen, lokale overschrijdingen hardnekkig

  31 oktober 2017

  In het grootste deel van Nederland lagen de berekende concentraties fijnstof en stikstofdioxide in 2016 onder de Europese normen. Wel zijn er lokaal nog enkele hardnekkige overschrijdingen. Hierdoor voldoet Nederland nog niet geheel aan de Europese grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof. Dit blijkt uit de rapportage van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), opgesteld door het RIVM.

 • Magazine Omgevingsveiligheid

  26 oktober 2017

  Bij RIVM Omgevingsveiligheid geven wij graag inzicht in belangrijke ontwikkelingen en hoe we daar bij het RIVM aan bijdragen. Dit doen we door middel van het Magazine Omgevingsveiligheid. De editie oktober 2017 is de eerste editie van het magazine. We wensen u graag veel leesplezier!

 • Omgevingsveiligheid

  In Nederland willen mensen veilig en gezond leven, maar er is ook ruimte nodig voor economische activiteiten, zoals van de chemische industrie. Omgevingsveiligheid gaat over de vraag hoe we de beperkte ruimte in Nederland veilig kunnen benutten en de risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving zoveel mogelijk kunnen beperken.

 • Informatiebrief bewaren hielprikkaart tot 16 jaar

  01 november 2017, PDF | 170kB
 • Toestemmingsformulier bewaren hielprikkaart tot 16 jaar

  01 november 2017, PDF | 45kB

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu