5216 resultaten voor ‘’

 • Aviaire Influenza webpagina

  03 februari 2011

  Aviaire influenza, ook wel vogelgriep of vogelpest genoemd, wordt veroorzaakt door griepvirussen. Vogelgriep is zeer besmettelijk voor onder andere pluimvee (kippen, eenden en kalkoenen) en wilde watervogels. Wereldwijd komen er verschillende vogelgriepvirussen voor.

 • Aviaire Influenza

  Aviaire influenza, ook wel vogelgriep of vogelpest genoemd, wordt veroorzaakt door griepvirussen. Vogelgriep is zeer besmettelijk voor onder andere pluimvee (kippen, eenden en kalkoenen) en wilde watervogels. Wereldwijd komen er verschillende vogelgriepvirussen voor.

 • Siliconen borstimplantaten

  13 januari 2017

  Borstimplantaten zijn medische hulpmiddelen die worden gebruikt voor een borstreconstructie of een borstvergroting. Een borstimplantaat kan geplaatst worden nadat een borst is verwijderd vanwege kanker of als voorzorgsmaatregel. Borstimplantaten worden vooral gebruikt door vrouwen die hun borsten willen vergroten om cosmetische redenen. Het RIVM heeft een aantal onderzoeken gedaan naar siliconen borstimplantaten. Er is laboratorium onderzoek gedaan, productdossiers van de fabrikanten zijn onderzocht en de wetenschappelijke literatuur is geëvalueerd.

 • Voorbeeldbestand rekenmethode ammoniakkoelinstallaties

  22 augustus 2017, 54MB
 • ReCiPe2016_CFs_v1.1_20170929

  05 oktober 2017, XLSX | 6MB
 • Symposium Samen meten 2017

  17 oktober 2017

  Tijdens het tweede symposium Samen Meten delen overheden en burgers opnieuw hun ervaringen met het meten van het milieu. Ten opzichte van de editie van vorig jaar brengen we het samen meten naar een hoger plan: we verbeteren de landelijke samenwerking door data centraal te ontsluiten en we verbreden het werkterrein van luchtkwaliteit naar geluid, hitte, straling, waterkwaliteit en meer.

 • Stand van zaken griep

  21 maart 2014

  Op deze pagina vindt u de stand van zaken over het griepvirus in het seizoen 2016/2017. De meest recente data zijn voorlopige data van de voorgaande week. Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken opnieuw berekend met eventueel nagekomen gegevens betreffende griepmeldingen en/of onderzoek van neus- en keelmonsters om een grotere precisie te bereiken. In de zomer komt er minder griep voor. Daarom wordt in deze periode de webpagina eens in de 2 of 3 weken aangepast.

 • Contact

  15 november 2016
 • Griep webpagina

  20 april 2011

  Griep is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen die wordt veroorzaakt door het griepvirus (influenzavirus). In het dagelijks spraakgebruik worden allerlei ziekten waarbij verkoudheid, hoesten en koorts optreden 'griep' genoemd. Deze informatie gaat uitsluitend over de echte griep (veroorzaakt door het influenzavirus).

 • Griep in verpleeghuizen

  23 januari 2012

  Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV) is een netwerk van verpleeghuizen die functioneren als peilstations voor een landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen. Met ingang van 1 januari 2009 registreren aan SNIV deelnemende verpleeghuizen wekelijks het voorkomen van het aantal cliënten met gastro-enteritis, influenza-achtig ziektebeeld, vermoedelijk pneumonie, urineweginfecties en het aantal sterfgevallen.

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu