87811 resultaten voor ‘’

 • Koolmonoxide (CO)

  Koolmonoxide (CO) is een kleurloos en reukloos, giftig gas. Naast de rook van tabak zijn de uitlaatgassen van auto’s, gaskachels, houtkachels, en verwarmingsketels bekende bronnen van CO blootstelling. CO wordt ook gevormd door natuurlijke processen, waarbij het vrijkomt in het milieu of in het (menselijk) lichaam.

 • Formaldehyde

  Formaldehyde is een organische verbinding en wordt gevormd tijdens natuurlijke processen in het milieu en in het (menselijk) lichaam, waar het vrijkomt bij de stofwisseling. Ook wordt formaldehyde geproduceerd en gebruikt in diverse takken van de chemische en farmaceutische industrie. Formaldehyde zit onder andere in spaanplaat, MDF (Medium-Density Fibreboard), textiel, en cosmetica.

 • Schadelijke stoffen in tabaksrook

  Tabaksrook bevat naast nicotine ruim 6000 andere stoffen. Veel van deze stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid en kunnen leiden tot het ontstaan van chronische longaandoeningen (zoals COPD), kanker en hart- en vaatziekten. In Nederland sterven jaarlijks zo’n 20.000 mensen als gevolg van roken. Gemiddeld leven rokers 5 tot 10 jaar korter dan niet-rokers.

 • Landelijke Monitoring en Evaluatie Bevolkingsonderzoek Darmkanker

  02 juli 2015

  Het bevolkingsonderzoek darmkanker valt onder de regie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De jaarlijkse landelijke monitoring van het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt in opdracht van het RIVM verricht door Erasmus MC en het NKI/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Het doel van de monitor is om de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek darmkanker te bewaken en belangrijke knelpunten te signaleren.

 • Downloads

  13 januari 2017

  ReCiPe is ontwikkeld in 2008 door het RIVM, CML, PRé Consultants en Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 • Geluidmonitor 2016 : Meting en validatie van geluidproductie door rijkswegen en spoorwegen

  03 oktober 2017
 • Noise monitor 2016 : Validation of motorway and railway noise

  03 oktober 2017
 • Geluidmonitor 2016 : Meting en validatie van geluidproductie door rijkswegen en spoorwegen

  03 oktober 2017, PDF | 1MB
 • Uitbraak vogelgriep H5N8 november 2016 tot mei 2017

  05 oktober 2017

  Op verschillende locaties in Nederland werd tussen november 2016 en mei 2017 vogelgriep vastgesteld. Het ging om aviaire influenza A (H5N8), een hoogpathogene variant onder watervogels.

 • Planning spreekuren Rotterdam

  10 augustus 2017
 • Ammoniakkoelinstallaties

  08 juli 2014

  Bedrijven met een ammoniakkoelinstallatie met minstens 1500 kg ammoniak zijn onder andere ijsbanen en bedrijven waar goederen koud of diepgevroren worden opgeslagen.

 • Stuwadoorsbedrijven

  08 juli 2014

  Een stuwadoorsbedrijf is een bedrijf dat goederen overslaat van het ene naar het andere transportmiddel (zeevaart, binnenvaart, weg en spoor). Deze goederen kunnen gevaarlijke stoffen bevatten. Bij stuwadoorsbedrijven is sprake van tijdelijke opslag van goederen.

 • Nieuwsbericht probitrelaties - 18 augustus 2017

 • Nieuwsbericht vier rekenvoorschriften beschikbaar gesteld

  04 oktober 2017
 • Inrichting waar meer dan 100.000 kg meststoffen (groep 2) worden opgeslagen

  08 juli 2014

  Meststoffen uit groep 2 zijn ammoniumnitraathoudende meststoffen waarbij de ontleding in stand gehouden kan worden zonder externe toevoeging van warmte en zuurstof. Het gaat om stoffen met stofidentificatienummer 2071.

 • Duurzame ontwikkelingsdoelen

 • Contact

  10 augustus 2017
 • Doel 12 Verantwoorde consumptie en productie

  03 oktober 2017

  'Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen' (VN). Het RIVM onderzoekt de milieudruk en gezondheid van het Nederlandse voedingspatroon en hoe deze verbeterd kan worden door het aanpassen van het voedingsmiddel en of het maken van andere voedselkeuzes. Ook zetten we in op maatschappelijk verantwoord inkopen en hergebruik van afvalproducten,de zogenaamde circulaire economie. Zo dragen we bij aan werelddoel 12.

 • Doel 17 Partnerschappen voor de doelen

  03 oktober 2017

  'Versterk het mondiaal partnerschap om de werelddoelen te bereiken' (VN). Veel vraagstukken op het gebied van gezondheid en milieu vragen om een internationale aanpak. Daarom zoekt het RIVM actief de samenwerking met buitenlandse partners. We werken in internationale kaders samen met o.a. de VN en de EU en zo dragen we bij aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen wereldwijd.

 • Doel 6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

  03 oktober 2017

  'Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen' (VN). Het RIVM ontwikkelt en ontsluit kennis over waterkwaliteit en gezondheid, bijvoorbeeld over de drink- en zwemwaterkwaliteit en de bescherming van bronnen voor drinkwater. Deze combinatie van kennis maakt het RIVM uniek in Nederland en in Europa. Deze kennis delen we breed en daarmee dragen we bij aan werelddoel 6.

 • Doel 11 Duurzame steden en gemeenschappen

  03 oktober 2017

  'Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam' (VN). Op verschillende manieren werkt het RIVM aan het gezonder en leefbaarder maken van steden. We monitoren de luchtkwaliteit en werken aan oplossingen om luchtverontreiniging tegen te gaan. Ook kijken we naar de rol van water en groen in relatie tot gezondheid en welzijn in groeiende steden in Nederland en in Europa. Daarmee dragen we bij aan werelddoel 11.

 • Inrichtingen met meer dan 100 liter cyanidehoudende baden (galvanobedrijven)

  08 juli 2014

  Cyanidehoudende baden worden gebruikt om voorwerpen te voorzien van een metaallaag, bijvoorbeeld koper of zink. Dit proces wordt galvaniseren genoemd. Niet alle galvaniseerbedrijven hebben cyanidehoudende baden aangezien voor de meeste galvaniseerprocessen andere stoffen worden gebruikt.

 • Duurzame ontwikkelingsdoelen

  In 2015 zijn door alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties zeventien duurzame werelddoelen afgesproken, de Sustainable Development Goals. De doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. De VN roept niet alleen de overheid maar ook burgers en het bedrijfsleven op om bij te dragen aan het behalen van deze doelen. Het RIVM levert in ieder geval een bijdrage aan de volgende 7 doelen. Dat doen we door middel van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, dat intersectoraal en beleidsondersteunend is. Via Gezonde Scholen en Gezonde wijken, het Rijksvaccinatieprogramma tot en met zorg en gezondheid voor wereldburgers. Onze activiteiten dragen bij aan kennisvorming en de integratie daarvan op het gebied van volksgezondheid, milieu en de leefomgeving. Hiermee staan we midden in de duurzame samenleving, thuis en wereldwijd.

 • Consequentieonderzoek

  04 oktober 2017, PDF | 741kB
 • Effectiviteit van de griepprik in Europa

  01 maart 2017

  De griepprik van het griepseizoen 2016-2017 heeft tot nu toe ongeveer 38% van de griepgevallen in Europa voorkomen. Dit percentage komt overeen met voorgaande jaren waarin het A(H3N2)-griepvirus veel voorkwam. De griepvirussen die nu bij patiënten in Nederland met griepachtige klachten worden aangetoond komen redelijk overeen met de virussen in het vaccin. Dit blijkt uit tussentijdse onderzoeksresultaten van het Europese project I-MOVE naar vaccineffectiviteit van de griepprik. In dit project werken verschillende instituten in Europa samen, waaronder het RIVM en het NIVEL.

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu