52022 resultaten voor ‘’

 • Formaldehyde

  Formaldehyde is een organische verbinding en wordt gevormd tijdens natuurlijke processen in het milieu en in het (menselijk) lichaam, waar het vrijkomt bij de stofwisseling. Ook wordt formaldehyde geproduceerd en gebruikt in diverse takken van de chemische en farmaceutische industrie. Formaldehyde zit onder andere in spaanplaat, MDF (Medium-Density Fibreboard), textiel, en cosmetica.

 • Koolmonoxide (CO)

  Koolmonoxide (CO) is een kleurloos en reukloos, giftig gas. Naast de rook van tabak zijn de uitlaatgassen van auto’s, gaskachels, houtkachels, en verwarmingsketels bekende bronnen van CO blootstelling. CO wordt ook gevormd door natuurlijke processen, waarbij het vrijkomt in het milieu of in het (menselijk) lichaam.

 • Benzo[a]pyrene (BaP)

  BaP behoort tot de groep van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, ofwel PAKs. PAKs worden gevormd bij onvolledige verbranding of verhitting van organisch materiaal. Uitlaatgassen van (diesel)auto’s en rook uit houtkachels bevatten PAKs die meestal aan stofdeeltjes gehecht zijn. PAKs komen voor in de lucht, in water, in de bodem en bezinksel, en in sommige gevallen ook in voedingsmiddelen.

 • Aceetaldehyde

  Aceetaldehyde is een stof die in het menselijk lichaam wordt aangemaakt tijdens het stofwisselingsproces; bijvoorbeeld wanneer alcohol door het lichaam wordt afgebroken. Deze stof komt in de natuur regelmatig voor als chemisch bijproduct in planten en in veel organismen. Ook is het een natuurlijk bestanddeel van veel etenswaren, zoals rijp fruit, koffie en brood. De smaak van aceetaldehyde wordt omschreven als fris met een fruitachtige maar soms muffe geur.

 • NNN (N’-Nitrosonornicotine) en NNK (4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone)

  NNN en NNK behoren tot de belangrijkste zogeheten tabakspecifieke nitrosamines. Deze verbindingen worden in tabaksbladeren gevormd uit nitriet en amines (eiwitten). NNN en NNK worden dus niet toegevoegd aan tabak, maar worden gevormd door een natuurlijk proces.

 • Regionale infectieziektebestrijding

  De bestrijding van infectieziekten in Nederland wordt uitgevoerd door de GGD’en. Het RIVM werkt dan ook nauw samen met deze organisaties. De Regionaal Arts Consulenten (RAC’ers) hebben hierbij een belangrijke rol. Elk van de zeven regio’s heeft een eigen consulent die deels bij de GGD en deels bij het RIVM werkt. Zij zorgen voor een verbinding tussen het RIVM en de regio, voor brede verspreiding van kennis, kunnen de regio ondersteunen en zijn bij uitbraken van infectieziekten een belangrijke schakel tussen de verschillende partijen.

  Naast de RAC’ers werkt het RIVM ook met andere groepen consulenten. Dat zijn de regionaal veterinair consulenten (RVC), de regionaal tuberculose consulenten (RTC), de alimentair consulenten (AC) en de consulenten microbiologie (COM).

 • Huisartsbericht positieve FIT

  17 januari 2014, PDF | 35kB
 • Uitslagbericht FIT voor de huisarts

  19 januari 2018

  Bericht positieve FIT voor de huisarts

 • Evenement? Zorg dat je de risico's kent!

  20 maart 2018

  28ste Transmissiedag Infectieziekten

  Dinsdag 20 maart 2018
  09.00 – 16.30 uur
  Regardz Meeting Center Eenhoorn, Amersfoort

 • Cookies

  27 juli 2012

  RIVM.nl maakt gebruik van cookies voor de metingen van webstatistieken onder de bezoekers van RIVM.nl. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend.

 • Post-marketing surveillance of chemicals: organisations and databases : Workshop report

  18 januari 2018
 • Memo's

  24 februari 2017

  Op basis van vragen van verschillende instanties naar specifieke consumptiegegevens van voedingscomponenten worden additionele analyses uitgevoerd en gerapporteerd in memo’s.

 • Meest geconsumeerde fruitsoorten

  PDF | 497kB
 • Wie voeren het bevolkingsonderzoek uit?

  13 juni 2012

  Bij de uitvoering van een bevolkingsonderzoek zijn veel organisaties, beroepsgroepen en professionals betrokken.

 • Bevolkingsonderzoeken en screeningen

  Bevolkingsonderzoeken en screeningen maken het mogelijk om ziektes in een vroeg stadium te ontdekken of zelfs te voorkomen.

 • SNIV webpagina

  18 januari 2011

  Het doel van SNIV is een netwerk van verpleeghuizen te vormen die functioneren als peilstations voor een landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen.

 • 11. Communicatie, registratie & (herinnerings)oproepen

  25 september 2015
 • Beslisboom 2018

  18 januari 2018, PDF | 168kB
 • Richtlijn Uitvoering RVP 2018

  17 januari 2018, PDF | 1MB
 • Beslisboom 2018

  18 januari 2018, PDF | 168kB
 • Folder 'bevolkingsonderzoek borstkanker' (incl. vertalingen)

  18 januari 2018

  Deze folder informeert u over het bevolkingsonderzoek borstkanker.
  U leest waarom er een bevolkingsonderzoek is, hoe het onderzoek gaat en waar u terecht kunt voor meer informatie. De informatie in de folder en de verdiepende informatie op de website is bedoeld om vrouwen in staat te stellen een keuze te maken om wel of niet mee te doen aan het bevolkingsonderzoek.

  Deze folder is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Turks en Arabisch.

 • Monitoring sterftecijfers Nederland webpagina

  23 januari 2014

  Sinds de griepepidemie van 2009 houdt het RIVM wekelijks het aantal overleden mensen in de gaten met gegevens van het CBS. Het doel van het monitoren van sterftecijfers is om de impact van een epidemie of een incident in beeld brengen. In het verleden zijn er pieken in de totale sterfte te zien bij koude- en hittegolven en bij uitbraken van infectieziekten, zoals griep.

 • Wijziging Vitaliteitsbepaling < 1 week voorafgaand aan bloedafname NIPT per 1 februari 2018

  16 januari 2018

  Tot op heden moest de vitaliteit van de foetus worden vastgesteld uiterlijk 1 week voorafgaand aan de bloedafname van de NIPT. In overleg met de KNOV en NVOG (WPDT) is besloten deze vitaliteitsbepaling te laten vervallen indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

 • Wetted surface area of recreational boats

  18 januari 2018
 • Off-labelgebruik van geneesmiddelen : Verkenning van de complexiteit en problematiek

  17 januari 2018

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu