51845 resultaten voor ‘’

 • Wekelijkse SARI surveillance rapportage

  23 november 2016
 • Kwaliteitsborging en monitoring

  22 februari 2017

  Informatie over de kwaliteitsborging en monitoring van het programma prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO.

 • Uitvoerende partijen

  15 november 2016

  Bij de uitvoering van de prenatale screening zijn counselors, echoscopisten en laboratoria betrokken. Zij mogen deze verrichtingen alleen uitvoeren als zij werken in een organisatie die een samenwerkingsovereenkomst heeft voor counseling (NT of SEO) met een Regionaal Centrum en als zij zelf een kwaliteitsovereenkomst hebben.

 • Organisatie

  15 november 2016

  Informatie over de organisatie van het programma prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek.

 • Kwaliteitseisen

  15 november 2016

  Binnen het programma prenatale screening zijn landelijke kwaliteitseisen vastgesteld voor de counseling, de screeningstesten en de opleidingen.

 • Spiekboekje hielprikscreening

  24 januari 2012

  In dit boekje vindt u beknopte informatie over de ziektebeelden waarop pasgeborenen vanaf mei 2011 gescreend worden. Per ziekte staat beschreven wat de ziekte inhoudt, hoe vaak deze voorkomt en welke behandeling mogelijk is. De informatie hebben we in dit compacte boekje weergegeven, zodat u het altijd bij de hand kunt hebben.

 • Spiekboekje hielprikscreening

  PDF | 355kB

  In dit boekje vindt u beknopte informatie over de ziektebeelden waarop pasgeborenen vanaf mei 2011 gescreend worden. Per ziekte staat beschreven wat de ziekte inhoudt, hoe vaak deze voorkomt en welke behandeling mogelijk is. De informatie hebben we in dit compacte boekje weergegeven, zodat u het altijd bij de hand kunt hebben. Versie januari 2017 is vanaf februari bestelbaar.

 • Informatieformulier RIVM-DVP

  16 januari 2012

  Voor het doorgeven van informatie aan RIVM-DVP in het kader van het bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE).

 • Coronaire hartziekten

  24 september 2015
 • Beroerte

  24 september 2015

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu