45780 resultaten voor ‘’

 • Film 'Hoe werkt de gehoortest?' (OAE-screening, 1:20 min)

  31 mei 2012

  De OAE-methode wordt gebruikt in de eerste twee gehoortesten om na te gaan of er voldoende gehoor aan één oor of beide oren kan worden aangetoond. De OAE-methode wordt uitgevoerd door een medewerker van een JGZ-organisatie.

 • Importcontrole van levende dieren en het risico op insleep van zoönosen

  17 oktober 2017

  N. Tafro

  Dieren reizen tegenwoordig de hele wereld over. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gezelschapsdieren die met hun eigenaar reizen, maar ook wilde en exotische dieren bestemd voor dierentuinen en paarden voor de sport. In 2016 zijn er op de Buitengrens Inspectie Post (BIP) Schiphol 6.461 partijen levende dieren vanuit tientallen verschillende derde landen (landen buiten de Europese Unie (EU)) voor importcontrole aangeboden. Niet al deze dieren blijven in Nederland of in de EU. Een deel ervan wordt naar een ander derde land doorgevoerd. Levende dieren mogen de EU binnenkomen na een importcontrole op een hiervoor door de EU erkende BIP. Om de insleep en verspreiding van besmettelijke dierziekten en zoönoses in Nederland en in de EU te voorkomen, zijn aan de import van levende dieren wetten en regels verbonden. De importcriteria zijn gebaseerd op Europese wetgeving en zijn geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving en BIP-instructies. Bij aankomst op de BIP worden de dieren gecontroleerd door een inspecteur dierenarts van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Een bron van infectie kan duizenden kilometers verwijderd zijn, maar door luchttransport kan deze infectie in minder dan 24 uur op elke willekeurige plek op aarde terecht komen. Daarom is het belangrijk levende dieren op de eerste plaats van binnenkomst in de EU te controleren om insleep van infectieziekten van dieren en mensen te voorkomen. Dit artikel schetst de werkwijze van de NVWA bij de invoer van dieren uit derde landen en geeft een beknopt overzicht van de zoönosen die in de importcriteria van de EU opgenomen zijn.

 • Oktober 2017

  17 oktober 2017

  Infectieziekten Bulletin jaargang 28 nummer 8, oktober 2017

 • Gesignaleerd

  17 oktober 2017

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 21 september 2017

 • Een bijzondere melding met een gewone oorzaak

  17 oktober 2017

  K. Wevers, M. Uyen

  In maart van dit jaar kreeg bijna de helft van de bewoners van een psychogeriatrisch verpleeghuis binnen enkele dagen niet-jeukende papuleuze huiduitslag. Ze wonen verspreid in het verpleeghuis. Er waren geen gezamenlijke activiteiten geweest in de week voor de eerste ziektedag. Wel was het enkele dagen ervoor uitzonderlijk warm geweest voor de tijd van het jaar.

 • Regionale hepatitis B-screeningsprogramma’s. Hoe denken Vietnamese en Chinese immigranten over deelname

  17 oktober 2017

  L.A. van Breen, M.L. Stein, S.A. Troelstra, J.E. van Steenbergen

  De Gezondheidsraad (GR) heeft het advies uitgebracht om regionale hepatitis B-screeningsprogramma’s te ontwikkelen gericht op eerstegeneratie-immigranten uit landen met een hoge hepatitis B-prevalentie, zoals China en Vietnam.(11) De opkomst van Chinese en Vietnamese eerstegeneratie-immigranten bij gezondheidsgerelateerde screeningprogramma’s is over het algemeen lager dan die van de autochtone bevolking. (15,16,17) In dit artikel beschrijven wij de methode waarmee wij de doelgroepen hebben bereikt en welke determinanten invloed lijken te hebben op de keuze om wel/niet aan een toekomstig hepatitis B-screeningsprogramma mee te doen.

 • De LCI in 2016: van A(viaire influenza) tot Z(ika)

  17 oktober 2017

  M. Haverkate, A. Jacobi, T. Oomen, C. Swaan

  De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI), onderdeel van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM, adviseert professionals betrokken bij infectieziektebestrijding, zoals GGD’en, microbiologische laboratoria, alarmcentrales en huisartsen, over uiteenlopende casuïstiek. Ook worden adviezen aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gegeven over infectieziekten. Tevens ontwikkelt de LCI richtlijnen en coördineert de bestrijding bij (bovenregionale) uitbraken van infectieziekten. In 2016 is de LCI 1666 geconsulteerd; een stijging van bijna 14% ten opzichte van het jaar ervoor. De meeste vragen gingen, zoals bijna alle voorgaande jaren, over rabiës (n=618; 37,1% van het totaal aantal vragen). Daarnaast zijn veel vragen gesteld over een (relatief) nieuw pathogeen: zikavirus (n=129; 7,7%). Belangrijke onderwerpen in 2016 waren de uitbraak van zikavirusinfecties in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied, de uitbraak van aviaire influenza in Nederland en de eerste tekenencefalitisvirusinfecties in Nederland. Dit artikel geeft een overzicht van de dagelijkse advisering bij de LCI en beschrijft de bijzondere casuïstiek van 2016.

 • Surveillance van Listeria monocytogenes in Nederland, 2016

  17 oktober 2017

  I.H.M. Friesema, S. Kuiling, M.E.O.C. Heck, E.G. Biesta-Peters, A. van der Ende, E. Franz

  In 2016 werden in Nederland 96 patiënten met listeriose geregistreerd; dit is een incidentie van 5,7 per miljoen inwoners. Onder de zieken waren 7 zwangere vrouwen (7%), maar het risico op het ontwikkelen van listeriose betrof vooral patiënten met ernstig onderliggend lijden en/of gebruik van immunosuppressiva of maagzuurremmers. Acht volwassenen zijn overleden (9%). Bij patiënten werden isolaten met serotypen 1/2a en 4b het meest aangetroffen; in voedsel was dit IIa (56%). Er werden een aantal PFGE (pulsed-field gel electroforese)-clusteringen tussen patiënt- en voedselisolaten gezien. Bij geen van de clusters was een directe link te leggen, wel geeft het inzicht in welke voedselproducten een besmettingsbron kunnen zijn.

 • Surveillance van Listeria monocytogenes in Nederland, 2016

  17 oktober 2017, PDF | 251kB
 • 'Hoe werkt de gehoortest?' (OAE-screening, 1:20)

  Iedere pasgeboren baby krijgt een gehoorscreening aangeboden. Dat gebeurt in de eerste weken na de geboorte. Als de uitslag van de eerste test niet voldoende is aan beide oren, wordt een afspraak gemaakt om de gehoorscreening te herhalen. Als ook deze tweede test geen voldoende resultaat aan beide oren geeft, krijgt uw baby een derde test.

  Als een derde test nodig is, wordt een ander screeningsapparaat gebruikt dan bij de eerste test. Dat is de zogenaamde AABR-methode.

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu