604 resultaten voor ‘’

 • Formaldehyde

  Formaldehyde is een organische verbinding en wordt gevormd tijdens natuurlijke processen in het milieu en in het (menselijk) lichaam, waar het vrijkomt bij de stofwisseling. Ook wordt formaldehyde geproduceerd en gebruikt in diverse takken van de chemische en farmaceutische industrie. Formaldehyde zit onder andere in spaanplaat, MDF (Medium-Density Fibreboard), textiel, en cosmetica.

 • Koolmonoxide (CO)

  Koolmonoxide (CO) is een kleurloos en reukloos, giftig gas. Naast de rook van tabak zijn de uitlaatgassen van auto’s, gaskachels, houtkachels, en verwarmingsketels bekende bronnen van CO blootstelling. CO wordt ook gevormd door natuurlijke processen, waarbij het vrijkomt in het milieu of in het (menselijk) lichaam.

 • Benzo[a]pyrene (BaP)

  BaP behoort tot de groep van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, ofwel PAKs. PAKs worden gevormd bij onvolledige verbranding of verhitting van organisch materiaal. Uitlaatgassen van (diesel)auto’s en rook uit houtkachels bevatten PAKs die meestal aan stofdeeltjes gehecht zijn. PAKs komen voor in de lucht, in water, in de bodem en bezinksel, en in sommige gevallen ook in voedingsmiddelen.

 • Aceetaldehyde

  Aceetaldehyde is een stof die in het menselijk lichaam wordt aangemaakt tijdens het stofwisselingsproces; bijvoorbeeld wanneer alcohol door het lichaam wordt afgebroken. Deze stof komt in de natuur regelmatig voor als chemisch bijproduct in planten en in veel organismen. Ook is het een natuurlijk bestanddeel van veel etenswaren, zoals rijp fruit, koffie en brood. De smaak van aceetaldehyde wordt omschreven als fris met een fruitachtige maar soms muffe geur.

 • NNN (N’-Nitrosonornicotine) en NNK (4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone)

  NNN en NNK behoren tot de belangrijkste zogeheten tabakspecifieke nitrosamines. Deze verbindingen worden in tabaksbladeren gevormd uit nitriet en amines (eiwitten). NNN en NNK worden dus niet toegevoegd aan tabak, maar worden gevormd door een natuurlijk proces.

 • Regionale infectieziektebestrijding

  De bestrijding van infectieziekten in Nederland wordt uitgevoerd door de GGD’en. Het RIVM werkt dan ook nauw samen met deze organisaties. De Regionaal Arts Consulenten (RAC’ers) hebben hierbij een belangrijke rol. Elk van de zeven regio’s heeft een eigen consulent die deels bij de GGD en deels bij het RIVM werkt. Zij zorgen voor een verbinding tussen het RIVM en de regio, voor brede verspreiding van kennis, kunnen de regio ondersteunen en zijn bij uitbraken van infectieziekten een belangrijke schakel tussen de verschillende partijen.

  Naast de RAC’ers werkt het RIVM ook met andere groepen consulenten. Dat zijn de regionaal veterinair consulenten (RVC), de regionaal tuberculose consulenten (RTC), de alimentair consulenten (AC) en de consulenten microbiologie (COM).

 • Memo's

  24 februari 2017

  Op basis van vragen van verschillende instanties naar specifieke consumptiegegevens van voedingscomponenten worden additionele analyses uitgevoerd en gerapporteerd in memo’s.

 • Wie voeren het bevolkingsonderzoek uit?

  13 juni 2012

  Bij de uitvoering van een bevolkingsonderzoek zijn veel organisaties, beroepsgroepen en professionals betrokken.

 • Bevolkingsonderzoeken en screeningen

  Bevolkingsonderzoeken en screeningen maken het mogelijk om ziektes in een vroeg stadium te ontdekken of zelfs te voorkomen.

 • SNIV webpagina

  18 januari 2011

  Het doel van SNIV is een netwerk van verpleeghuizen te vormen die functioneren als peilstations voor een landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen.

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu