2803 resultaten voor ‘’

 • Agricultural practice and waterquality in the Netherlands: status (2012-2014) and trend (1992-2014) : Monitoring results for Nitrates Directive reporting

  08 augustus 2017, PDF | 8MB
 • Water quality in the Netherlands; status (2012-2015) and trend (1992-2015) : Addendum to report 2016-0019

  08 augustus 2017, PDF | 7MB
 • Drs. J. (Jaap) van Delden

  16 mei 2017

  Drs. Jaap van Delden MBA (1978) is hoofd van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • Water quality standards for PFOA : A proposal in accordance with the methodology of the Water Framework Directive

  15 september 2017, PDF | 2MB
 • Water quality standards for PFOA : A proposal in accordance with the methodology of the Water Framework Directive

  15 september 2017, PDF | 2MB
 • Bijlage Salmonella-serotypes

  15 september 2017, XLSX | 642kB
 • September 2017

  14 september 2017
 • Trends in Salmonella in Nederland in 2016. Bij de mens, landbouwhuisdieren en in voedsel

  14 september 2017

  W. van Pelt, M. van der Voort, M.-J. Mangen, K.Veldman, B. Wit, M. Heck, L. Mughini-Gras

  Sinds het begin van deze eeuw is het aantal patiënten met salmonellose meer dan gehalveerd. Een ontwikkeling die gereflecteerd wordt door de bevindingen in de surveillance van landbouwhuisdieren en van vlees in de winkel die in dit artikel worden beschreven. De Salmonella-bestrijdingsprogramma’s bij landbouwhuisdieren en verbeteringen in de hygiëne van het voedselproductieproces hebben effect gehad. In de periode 2013 tot en met 2015 was de incidentie van bevestigde Salmonella-infecties 9,1-9,3 per 100.000 inwoners en naar schatting 27.000 patiënten met acute gastro-enteritis door Salmonella-infecties (32.210 in 2016 wanneer de patiënten van 2 grote internationale uitbraken worden meegerekend). Dit betekent dat Nederland een van de laagste incidenties van Europa heeft.

 • Tabaksontmoedigingsbeleid kan ernstige luchtweginfecties bij kinderen helpen te verminderen

  14 september 2017

  T. Faber, J.P. Mackenbach, I.K. Reiss, J.V. Been

  Dit artikel biedt een overzicht van de wetenschappelijke literatuur over het verband tussen tabaksontmoedigingsbeleid en gezondheid van kinderen, met speciale aandacht voor luchtweginfecties. Recent onderzoek laat zien dat de invoering van strenge wetgeving gericht op een rookvrije omgeving, geassocieerd is met aanzienlijke gezondheidswinst bij kinderen, waaronder een afname in ziekenhuisopnamen vanwege lageluchtweginfecties. Enkele studies hebben ook soortgelijke verbeteringen aangetoond na het verhogen van tabaksaccijnzen en het aanbieden van programma’s om te stoppen met roken. Er is toenemend bewijs dat beleidsmaatregelen voor tabaksontmoediging groot potentieel hebben om de volksgezondheid van (ongeboren) kinderen te bevorderen. Deze bevindingen benadrukken het belang om tabaksontmoedigingsbeleid in Nederland en wereldwijd te versterken.

 • Infectienetwerken

  14 september 2017

  M.L. Stein

  Mens-op-mensoverdraagbare infectieziekten verspreiden zich via vrienden, familie en andere contacten. Transmissie verloopt bijvoorbeeld via seksueel contact, fecaal-oraal contact of respiratoir. Deze ziekten verspreiden zich niet willekeurig in de populatie, maar volgen de structuur van contactnetwerken. In dit promotieonderzoek ontwikkelden we een methode – online respondent gestuurde detectie (ORD) – om meer te weten te komen over verspreiding van respiratoir overdraagbare infectieziekten binnen netwerken. ORD is een methode om mensen en hun contacten te werven voor deelname aan onderzoek waarbij ze een online vragenlijst moeten invullen. In dit artikel vatten we de resultaten samen van de pilot in Thailand en Nederland naar de haalbaarheid van deze methode. Verder hebben we onderzocht of contactnetwerken van patiënten gebruikt kunnen worden voor het bestuderen van de verspreiding van respiratoire infectieziekten en voor het verbeteren van de opsporing van patiënten tijdens uitbraken van infectieziekten.

Home / RIVM en partners

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu