51851 resultaten voor ‘’

 • Duurzaam voedsel

  11 september 2017

  De productie van voedsel vormt een belasting voor het milieu, bijvoorbeeld door gebruik van land, waterverbruik, verzuring, vermesting en bodemuitputting. Onder duurzaam voedsel verstaan we voedsel dat voorziet in de voedingsbehoefte van mensen nu en in de toekomst, en tegelijkertijd de ecologische systemen beschermt.

 • Voedsel en voeding

  In ‘Voedsel en voeding’ is informatie over RIVM-taken, -publicaties en -onderzoek met betrekking tot voedsel en voeding gebundeld. Wat we eten en hoe ons voedsel geproduceerd wordt is van grote invloed op de volksgezondheid en het milieu. Het RIVM geeft de feiten en cijfers van het huidige voedingspatroon in Nederland en de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid hiervan. Ook onderzoekt en onderbouwt het RIVM maatregelen om de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van ons voedsel naar een hoger niveau te tillen.

  ‘Voedsel’ en ‘voeding’ betekenen niet precies hetzelfde. Voedselveiligheid en duurzaamheid hebben betrekking op ‘voedsel’, de voedingsmiddelen zoals deze gekweekt en geproduceerd worden. De term ‘voeding’ gaat over de consumptie van voedsel, dus wat we eten en de invloed daarvan op de gezondheid. Goede voeding zorgt voor een gezonde fysieke en fysiologische conditie.

 • Hartvaatstelsel

  24 september 2015
 • Spiekboekje hielprikscreening

  PDF | 355kB

  In dit boekje vindt u beknopte informatie over de ziektebeelden waarop pasgeborenen vanaf mei 2011 gescreend worden. Per ziekte staat beschreven wat de ziekte inhoudt, hoe vaak deze voorkomt en welke behandeling mogelijk is. De informatie hebben we in dit compacte boekje weergegeven, zodat u het altijd bij de hand kunt hebben. Versie januari 2017 is vanaf februari bestelbaar.

 • Personen met gezondheidsrisico

  24 september 2015
 • Diabetes mellitus

  24 september 2015
 • Coronaire hartziekten

  24 september 2015
 • Beroerte

  24 september 2015
 • Voedingsdeficienties

  24 september 2015
 • Informatieformulier RIVM-DVP

  16 januari 2012

  Voor het doorgeven van informatie aan RIVM-DVP in het kader van het bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE).

Home / Zoeken

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu