51927 resultaten voor ‘’

 • ‘Functional foods’: Nano-ijzer voor toevoeging aan levensmiddelen

  13 december 2017

  IJzertekort bij mensen is wereldwijd een probleem. Door toevoeging van ijzer aan voedingsmiddelen kan dit tekort worden aangevuld. Uit recent onderzoek blijkt de toepassing van nano-ijzer hiervoor veelbelovend. Wel is meer onderzoek naar de mogelijke gezondheidsrisico’s van nano-ijzer bij de mens nodig, voordat toepassing van nano-ijzer op brede schaal in voedingsmiddelen kan worden toegelaten.

 • Nieuw nanodeeltje als uv-filter in zonnebrandcrème?

  13 december 2017

  Onderzoekers ontwikkelden een kunstmatige nanovorm van melanine met dezelfde eigenschappen als natuurlijke melanine. Het onderzoek richtte zich op toepassing in behandeling van huidaandoeningen, maar in verschillende media werd ook een mogelijke toepassing als natuurlijke uv-filter in zonnebrandcrème gepresenteerd. Of het daarvoor ook geschikt is, is nog niet onderzocht. Ook eventuele milieueffecten zijn in het onderzoek nog niet meegenomen.

 • Veilige innovaties met grafeen

  13 december 2017

  Grafeen is een nanomateriaal met veel potentiele toepassingsmogelijkheden. De wetenschappelijke en commerciële interesse is dan ook groot. De EU investeert 1 miljard euro in een onderzoeksprogramma om grafeen van het laboratorium naar toepassing te brengen. KIR-nano vindt het van groot belang dat beschikbare informatie over veiligheid van grafeen op de juiste manier naar buiten wordt gebracht, zodat het al in een vroeg stadium in het innovatieproces wordt meegenomen.

 • Potentie van nano-ijzer voor bodemsanering

  13 december 2017

  Nano-ijzer is geschikt voor toepassing in de sanering van vervuilde gronden en het onderliggende grondwater. Bij deze toepassing van nanodeeltjes komen de deeltjes per definitie in het milieu terecht. Daarom is ook aandacht nodig voor het gedrag en de eventuele effecten van de gebruikte nanodeeltjes. Dit was het onderwerp van een recent afgerond EU-project: NanoRem. Recent is ook de toepasbaarheid van nano-ijzer voor de zuivering van met olie verontreinigd water experimenteel aangetoond.

 • PS-DRINK: nieuwe risico’s voor de drinkwaterkwaliteit systematisch identificeren en prioriteren

  01 maart 2016

  In de afgelopen tientallen jaren kwamen regelmatig nieuwe risico’s voor de drinkwatervoorziening naar boven. Nieuwe risico’s, zoals geneesmiddelen in bronnen voor drinkwater, leiden vaak tot bezorgdheid bij mensen en tot vragen over wat dit betekent voor hun gezondheid. In het project PS-DRINK ontwikkelt het RIVM samen met de Technische Universiteit Delft en Universiteit Utrecht een methode waarmee systematisch nieuwe risico’s voor de drinkwatervoorziening kunnen worden opgespoord en beoordeeld.

 • ECHA lanceert de online ‘European Union Observatory for Nanomaterials’

  13 december 2017

  Nederland heeft samen met een aantal andere Europese landen gevraagd om een Europees registratiesysteem voor nanomaterialen. In plaats daarvan besloot de Europese Commissie tot oprichting van een 'Europees Observatory for Nanomaterials' (EUON). Door het ontbreken van verplichte registratie en het ontbreken van specifieke productkenmerken in de informatie verwacht KIR-nano dat zonder extra inspanningen de bijdrage van de EUON aan vermindering van de onzekerheid over de veiligheid van nanomaterialen dan ook klein zal zijn.

 • Studie basisschoolkinderen

  25 oktober 2017

  In december 2017 is een onderzoek gestart naar de effecten van ultrafijn stof op kinderen van scholen in de buurt van Schiphol. De vraag is welke effecten ultrafijn stof heeft op de longen van kinderen als het wordt ingeademd. Tweehonderd kinderen tussen 7 en 11 jaar in de omgeving van Schiphol doen aan dit onderzoek mee.

 • Preventie in de wijk

  13 december 2017

  Doel van preventie in de wijk is zorgen dat inwoners gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen. Er zijn veel factoren van invloed op de gezondheid en welzijn van inwoners, zoals leefstijl en sociale en fysieke omgeving. Daarom richt preventie zich steeds vaker niet alleen op het individu, maar ook op zijn of haar omgeving ofwel een integrale aanpak. Het is belangrijk om een integrale aanpak en de bijbehorende samenwerkingsverbanden op wijk- of buurtniveau te organiseren.

 • Protocol Toelating en auditing pathologie (versie 6.0)

  13 december 2017, PDF | 608kB
 • Analysing tuberculosis cases among healthcare workers to inform infection control policy and practices.

  12 juni 2017

Home / Zoeken

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu