51832 resultaten voor ‘’

 • Actueel

  01 augustus 2017
 • Een vaste aanpak die met zijn tijd meegaat

  17 november 2017

  K. Kosterman

  Jaap van Dissel werkte zo’n 30 jaar als infectieziekten-internist en de laatste jaren als hoofdopleider interne geneeskunde bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). In die tijd zag hij de resistentie tegen antibiotica dramatisch veranderen. Bij de behandeling van infecties gelden echter nog steeds dezelfde basisregels als in de eerste jaren na de introductie van die middelen. Al is de kijk op de basisregels ingrijpend veranderd.

 • Leidt afname van antibioticagebruik bij dieren tot minder resistentieproblemen bij mensen?

  17 november 2017

  H.M.G. van Beers-Schreurs, M.F.M. Langelaar

  In een artikel over quinolonen en resistentie uit 2012 staat het volgende over veterinair antibioticagebruik: “Veelgebruik leidt tot veel resistentie. Deze resistente bacteriën zouden van dier op mens kunnen overgaan. Dan lijkt het voor de hand te liggen vooral het veterinaire gebruik aan te pakken”. (1) Die uitspraak leidt tot vragen: Is dat echt zo? Leidt veterinair antibioticagebruik regelrecht tot de nu ontstane problemen met resistentie bij mensen? Als het veterinair antibioticagebruik sterk aan banden is gelegd, zal het resistentieprobleem bij mensen dan opgelost zijn? Wat is er sinds 2012 gebeurd? Dit artikel geeft een overzicht over veterinair antibioticagebruik, de gevolgen voor resistentie en de link naar de mens.

 • Infectieziekten Bulletin webpagina

  24 juni 2015

  Het Infectieziekten Bulletin is een digitaal maandblad dat de kwaliteit van de infectieziektebestrijding wil bevorderen. Het houdt professionals op het gebied van de infectieziektebestrijding op een laagdrempelige, maar wetenschappelijk verantwoorde wijze op de hoogte van (achtergronden bij) relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen. Een belangrijk deel van de publicaties is toegespitst op de praktijk.

 • Infectieziekten Bulletin

  24 juni 2015

  Het Infectieziekten Bulletin is een digitaal maandblad dat de kwaliteit van de infectieziektebestrijding wil bevorderen. Het houdt professionals op het gebied van de infectieziektebestrijding op een laagdrempelige, maar wetenschappelijk verantwoorde wijze op de hoogte van (achtergronden bij) relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen. Een belangrijk deel van de publicaties is toegespitst op de praktijk.

 • ISIS-AR

  Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem-Antibiotica Resistentie

 • ISIS-AR website

  18 januari 2011

  Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem Antibiotica Resistentie

 • November 2017

  17 november 2017

  Infectieziekten Bulletin jaargang 28 nummer 9, november 2017

 • BRMO-casuïstiek in 2015: omvang en werkinzet bij 8 GGD’en

  20 november 2017

  T. Kusters, S. Raven, L. Jansen, S. Nadi, J. Hautvast, A. Tostmann

  Hoewel de gevoeligheid voor antibiotica van de meeste bacteriën in Nederland gelijk is gebleven, stijgt het aantal uitbraken voor een beperkt aantal resistente micro-organismen. (1) Antibioticaresistentie doet zich niet alleen voor in de ziekenhuizen, maar ook in woonzorgcentra voor ouderen, kleinschalige woonvormen en thuiszorgsituaties. De GGD krijgt regelmatig vragen van professionals en publiek over BRMO. (2-4) Tot nog toe is het onbekend hoeveel BRMO-casuïstiek de infectieziekteteams van de GGD’en afhandelen en hoeveel tijd dit kost. Het doel van dit van dit onderzoek was daarom om meer inzicht te krijgen in de frequentie en kenmerken van BMRO-casuïstiek, en te beschrijven waar de vragen vandaan komen (zorginstelling, particulier, eerste lijn), welke acties ondernomen zijn en hoeveel tijd dit kost.

 • COMBAT-studie: import en verspreiding van ESBL-E door reizigers

  20 november 2017

  M. S. Arcilla, J. M. van Hattem, M. R. Haverkate, M. C.J. Bootsma, P. J.J. van Genderen, A. Goorhuis, M. P. Grobusch, A. M. Oude Lashof, N. Molhoek, C. Schultsz, E. E. Stobberingh, H. A. Verbrugh, M.D. de Jong, D. C. Melles, J. Penders

  Antimicrobiële resistentie vormt een steeds belangrijkere dreiging voor de gezondheidszorg wereldwijd. (1) Het gebruik van antibiotica in mens en dier is een belangrijke risicofactor voor deze toenemende resistentie. (2) Gezien de enorme groei van internationaal toerisme, van 25 miljoen reizigers in 1950 naar 1.133 miljard reizigers in 2014, (3) levert internationaal reizen mogelijk ook een substantiële bijdrage aan de toename van resistentie. Immers resistente bacteriën of mobiele genetische elementen die resistentiegenen bevatten kunnen zich zodoende makkelijk verspreiden tussen regio’s. (4) Een belangrijk deel van de antimicrobiële resistentiegenen is gelegen op plasmiden en codeert onder andere voor extended-spectrum betalactamases (ESBLs, zoals TEM, SHV en CTX-M) en carbapenemases. Dit zijn enzymen die resistentie veroorzaken tegen de meeste betalactam-antibiotica. (2,4) Bovendien zijn ESBL-producerende Enterobacteriaceae (ESBL-E) en carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE) vaak resistent tegen meerdere andere antibioticaklassen, waardoor weinig tot geen effectieve antimicrobiële middelen beschikbaar meer zijn voor de preventie en behandeling van infecties. (4,5)

Home / Zoeken

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu