20171116 Het influenzaseizoen 2014/2015 in Nederland: een zeer langdurige epidemie.
de Jong JC, Donker GA, Meijer A, van der Hoek W, de Lange MMA, Rimmelzwaan GF, Koopmans MPG
Ned Tijdschr Med Micrbiol 2015; 23(4):150-6
20171116 Ebola internationaal. Behandelopties voor ebola-infectie.
Vollaard A
Infectieziekten Bulletin 2015; 26(9-10):254-5
20171116 Ebola in Nederland. Het eebola-informatiepunt.
Smit H
Infectieziekten Bulletin 2015; 26(9-10):235-6
20171116 Prospectief onderzoek naar Shigella en entero-invasieve Escherichia coli.
van den Beld MJC, de Boer RF, Reubsaet FAG, Notermans DW, Rossen JWA, Kooistra-Smid AMD, Friedrich AW
Ned Tijdschr Med Microbiol 2015; 23(2):70-1
20171116 ISIS-AR - inzicht in 7 jaar lokale en nationale antibiotiaresistentietrends.
Leenstra T, Thijsen SFT, van der Bij AK
Ned Tijdschr Med Micrbiol 2015; 23(1):22-8
20171116 Identificatie van bofclusters op basis van moleculaire typering.
Gouma S, Veldhuijzen I, van Binnendijk R
Infectieziekten Bulletin 2016; 27(10):288-92
20171116 Infectieziektensyndroomsurveillance bij asielzoekers.
Mollers M, Hooiveld M, Evers S, Goosen S, Verheij R, Hahne S
Infectieziekten Bulletin 2016; 27(9):319-20
20171116 Infectieziekten in de praktijk: Crisisopvang vol luizen.
de Groot M, Beaujean D
Infectieziekten Bulletin 2016; 27(9):284-5
20171116 Infectieziekten in de praktijk: Scabiës bij asielzoekers: ontwikkeling van een nieuwe werkwijze in de praktijk.
Vonk M
Infectieziekten Bulletin 2016; 27(9):282-3
20171116 Meldingsplichtige infectieziekten onder asielzoekers in Nederland, 2012-2015.
Nijsten DRE, Hahne SJM
Infectieziekten Bulletin 2016; 27(9):273-9
20171116 Geen broodjeaapverhaal: opvang van apen met herpes B-virusinfectie
Stenvers O
Infectieziekten Bulletin 2016; 27(8):251-3
20171116 Vraag uit de praktijk: Overleven bedwantseitjes de vriezer?
Oomen T
Infectieziekten Bulletin 2016; 27(10):300-1
20171116 Kan het patiëntperspectief LCI-producten verbeteren?
Adonis TN, van Steenbergen JE, van Kessel RPM, Beaujean DJMA
Infectieziekten Bulletin 2016; 27(2):57-62
20171116 Vraag uit de praktijk: Botulisme door wilde watervogels?
Oomen T
Infectieziekten Bulletin 2016; 27(8):257-8
20171116 Vraag uit de praktijk: Kan een stadsvos in Nederland een risico zijn voor rabiës?
Oomen T
Infectieziekten Bulletin 2016; 27(7):214-5
20171116 Vraag uit de praktijk: Een monster nemen van eigen ontlasting, met handschoenen of niet?
Oomen T
Infectieziekten Bulletin 2016; 27(6):175-6
20171116 Vraag uit de praktijk: Wie beoordeelt de wond bij rabiësrisico?
Oomen T
Infectieziekten Bulletin 2016; 27(5):176-7
20171116 Vraag uit de praktijk: Geeft het opeten van een teek risico op ziekte van Lyme?
de Boer C, Meiberg A, Vollaard A
Infectieziekten Bulletin 2016; 27(4):146-7
20171116 Vraag uit de praktijk: Is norovirus besmettelijk via zwembadwater?
Oomen T
Infectieziekten Bulletin 2016; 27(3):115
20171116 Vraag uit de praktijk: Beet dooragressieve hond.Rabiës?
Oomen T
Infectieziekten Bulletin 2016; 27(2):81-2
20171116 Vraag uit de praktijk: Kinkhoest bij een zuigeling, profylaxe voor het gezin?
Oomen T
Infectieziekten Bulletin 2016; 27(1):32-3
20171116 Surveillance van infectieziekten en van antimicrobiële resistentie in het bijzonder: het belang van decentrale en centrale dataverzameling
van der Lubben IM, de Greeff SC, Dijkman MI, van der Sande MAB
Ned Tijdschr Med Micrbiol 2016; 24(3):132-4
20171116 Infectieziektebestrijding : van melding tot maatregelen.
Timen A, van Dissel J
Ned Tijdschr Med Micrbiol 2016; 24(3):115-21
20171116 Zikavirusdiagnostiek; de (on)zin van uitgebreide serologische algoritmes bij zwangeren).
Reusken C, Rockx B, van Geurts van Kessel C, Pas S, van Tienen C, van Kampen J, Koopmans M, van der Eijk A
Ned Tijdschr Med Micrbiol 2016; 24(2):108-9
20171116 Signalering en surveillance, pijlers van de infectieziektebestrijding.
Hahne SJM, van der Sande MAB
Ned Tijdschr Med Micrbiol 2016; 24(2):97-101
20171116 Rekenen aan infectieziekten: de empirische basis voor epidemiologische kengetallen.
Wallinga J
Ned Tijdschr Med Micrbiol 2016; 24(2):84-9
20171116 Epidemiologie en infectieziekten: "je gaat het pas zien als je het doorhebt"
de Greeff SC, Hahne SJM, van der Sande MAB
Ned Tijdschr Med Micrbiol 2016; 24(2):58
20171116 Whole-genome characterization and strain comparison of VT2f-producing Escherichia coli causing hemolytic uremic syndrome.
Grande L, Michelacci V, Bondi R, Gigliucci F, Franz E, Badouei MA, et.al.
Emerg Infect Dis 2016; 22(12):2078-86
20171116 Tularemie in Nederland, terug van weggeweest?
Pijnacker R, Koene M, Rijks JM, Swaan C, Maas M, de Rosa M, Broens E, Fanoy E, de Vries MC, Notermans D, van der Tas P, Gröne A, Roest HJ, van Pelt W, van der Giessen J
Ned Tijdschr Med Micrbiol 2016; 24(2):65-8
20171116 Trends in Salmonella bij de mens, landbouwhuisdieren en in voedsel
van Pelt W, van der Voort M, Veldman K, Veldman K, Wit B, Heck M, Mughini-Gras L
Infectieziekten Bulletin 2016; 27(8);243-50
20171116 Preventie van Legionella-pneumonie in Nederland.
den Boer JW, Euser SM, Brandsema P, Reijnen L, Bruin JP
Ned Tijdschr Geneeskd 2016; 160:A9867
20171116 Surveillance van zorginfecties binnen het PREZIES-netwerk: noodzaak voor vernieuwing?
Koek MBG, Wille JC, Hopmans TEM, Geerlings SE, Vos MC, van der Sande MAB, de Greeff SC
Ned Tijdschr Med Micrbiol 2016; 24(3):142-7
20171116 Trends en determinanten van resistentie van Neisseria gonorrhoeae in Nederland.
Hofstraat S, van Benthem B , van Dam A, Linde I
Ned Tijdschr Med Micrbiol 2016; 24(2):69-76
20171116 Surveillance van resistentie; beschrijving van data uit het Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem voor Antimicrobiële Resistentie (ISIS-AR).
Altorf-van der Kuil W, de Greeff SC, Thijsen SFT, Leenstra T
Ned Tijdschr Med Micrbiol 2016; 24(2):90-6
20171116 Vraag uit de praktijk: Welke tetanuspreventiemaatregelen bij kinderen
Oomen T
Infectieziekten Bulletin 2017; 28(8):287-8
20171116 Surveillance van Listeria monocytogenes in Nederland, 2016
Friesema IHM, Kuiling S, Heck MEOC, Biesta-Peters EG, van der Ende A, Franz E
Infectieziekten Bulletin 2017; 28(8):279-86
20171116 De LCI in 2016: van A(viaire influenza) tot Z(ika).
Haverkate M, Jacobi A, Oomen T, Swaan C
Infectieziekten Bulletin 2017: 28(8);273-8
20171116 Tekenencefalitis: een lastige diagnose.
Hira V, Reimerink JHJ
Ned Tijdschr Med Microbiol 2017; 25(2):56-60
20171116 Het opsporen van foutpositieve Mycobacterium tuberculosis complex-kweken met DNA-fingerprinting.
van Soolingen D, van Hunen R, de Vries G, van Ingen J, Scholing M, Ott A, Kamst M
Ned Tijdschr Med Microbiol 2017; 25(2):65-70
20171116 Therapie van parasitaire infecties in Nederland
Stelma F, van Hellemond J, van Genderen P, van Gool T, Hekker T, Kortbeek T, Mank T, Mulder B, Visser L, Sauerwein R
Ned Tijdschr Med Microbiol 2017; 25(1):26-30
20171116 One health-samenwerking in de aanpak van psittacose
Heijne M, Hogerwerf L, Dijkstra F, van der Goot J, Heddema E, Kroneman A, Notermans D, Pannekoek Y, de Rosa M, te Wierik M, van der Giessen J, Roest H-J, van der Hoek W
Ned Tijdschr Med Microbiol 2017; 25(2):43-9
20171116 Acute otitis media during infancy: parent-reported incidence and modifiable risk factors.
Prins-van Ginkel AC, Bruijning-Verhagen PC, Uiterwaal CS, van der Ent CK, Smit HA, de Hoog ML
Pediatr Infect Dis J 2017; 36(3):245-9
PubMed
20171116 Postoperatieve wondinfecties: incidentie- of prevalentiesurveillance?
Meijs AP, de Greeff SC, Hopmans TEM, Meijer A, Vos MC, Geerlings SE, Koek MBG
Ned Tijdschr Med Micrbiol 2016; 24(2):78-83
20171116 Meldingen van voedselinfecties en -vergiftigingen in 2015
Friesema IHM, Tijsma ASL, van Pelt W
Infectieziekten Bulletin 2016: 27(10):276-81
20171116 Het influenzaseizoen 2015/2016 in Nederland: beheerst door influenza A(H1N1)pdm09- en B/Victoria/2/87-lijn-virussen.
de Jong JC, Meijer A, Donker GA, van der Hoek W, de Lange MMA, Rimmelzwaan GF, Koopmans MPG
Ned Tijdschr Med Micrbiol 2016; 24(4):181-7
20171116 Ernstige acute luchtweginfecties: de ontbrekende bouwsteen in de surveillancepiramide.
Marbus SD, Oost JA, van der Hoek W, Meijer A, Polderman FN, de Jager CPC, Groeneveld GH, Schneeberger PM, van Gageldonk-Lafeber AB
Ned Tijdschr Med Micrbiol 2016; 24(1):52-6
20171116 Epidemiologie van gastro-enteritis bij jonge kinderen op kinderdagverblijven.
Heusinkveld M, Mughini-Gras L, Kortbeek T, van Pelt W
Ned Tijdschr Med Micrbiol 2016; 24(2):59-64
20171116 Elk jaar een nieuw griepvaccin. Hoe wordt de samenstelling ervan bepaald?
Meijer A, Timmermans J, Donker GA, van der Hoek W, Rimmelzwaan GF
Infectieziekten Bulletin 2016: 27(10); 293-8
20171116 Een soa heb je niet alleen
van den Broek I, Donker G, van Bergen J, Götz H
Huisarts Wetenschap 2016; 59(5):211
20171116 Chlamydia psittaci: a relevant cause of community-acquired pneumonia in two Dutch hospitals.
Spoorenberg SMC, Bos WJW, van Hannen EJ, Dijkstra F, Heddema ER, van Velzen-Blad H, Heijligenberg R, Grutters JC, de Jongh BM
Neth J Med 2016; 74(2):75-81
PubMed
20171116 Ebola internationaal. Behandelopties voor ebola-infectie.
Vollaard A
Infectieziekten Bulletin 2015; 26(9-10):254-5
20171116 Resultaten lezersonderzoek signalen uit het SO-ZI/AMR
Frakking F, Monnier A, Haenen A, Bijkerk P
Infectieziekten Bulletin 2016; 27(10):271-5
20171113 Urine as sample type for molecular diagnosis of natural yellow fever virus infections.
Reusken CBEM, Knoester M, van Geurts van Kessel C, Koopmans M, Knapen DG, Bierman WFW, Pas S
J Clin Microbiol 2017; 55(11):3294-6
PubMed
20171113 IP-10 kinetics in the first week of therapy are strongly associated with bacteriological confirmation of tuberculosis diagnosis in HIV-infected patients.
Garcia-Basteiro AL, Mambuque E, den Hertog A, Saavedra B, Cuamba I, Oliveras L, Blanco S, Bulo H, Brew J, Cuevas LE, Cobelens F, Nhabomba A, Anthony R
Scie Rep 2017; 7(1):14302
PubMed
20171113 Allergisch contacteczeem door joodpropynylbutylcarbamaat in een styling wax voor het haar.
Jagtman BA, de Groot AC, Woutersen M
Ned Tijdschr Dermatol Veteorol 2017; 27(8):403-6
20171113 Determinants of diet and physical activity (DEDIPAC): a summary of findings.
Brug J, van der Ploeg HP, Loyen A, Ahrens W, Allais O, Andersen LF, Cardon G, Capranica L, Chastin S, de Bourdeaudhuij I, de Craemer M, van den Berg M, et al.
Int J Behav Nutr Phys Act 2017; 14(1):150
PubMed
20171113 Multiwall carbon nanotubes modulate paraquat toxicity in Arabidopsis thaliana.
Fan X, Xu J, Lavoie M, Peijnenburg WJGM, Zhu Y, Lu T, Fu Z, Zhu T, Qian H
Environ Pollut 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171113 Variability in market uptake of psychotropic medications in Europe reflects cultural diversity.
Hoebert JM, Mantel-Teeuwisse AK, Leufkens HGM, van Dijk L
BMC Health Serv Res 2017; 17(1):702
PubMed
20171113 A novel experimental and modelling strategy for nanoparticle toxicity testing enabling the use of small quantities.
van Pomeren M, Peijnenburg WJGM, Brun NR, Vijver MG
Int J Environ Res Public Health 2017; 14(11):e1348
PubMed
20171113 Circulating concentrations of vitamin D in relation to pancreatic cancer risk in European populations.
van Duijnhoven FJB, Jenab M, Hveem K, Siersema PD, Fedirko V, Duell EJ, Kampman E, Halfweeg A, van Kranen HJ, van den Ouweland JMW, Bueno de Mesquita HB, et al..
Int J Cancer 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171113 Four experimental stimulants found in sports and weight loss supplements: 2-amino-6-methylheptane (octodrine), 1,4-dimethylamylamine (1,4-DMAA), 1,3-dimethylamylamine (1,3-DMAA) and 1,3-dimethylbutylamine (1,3-DMBA).
Cohen PA, Travis JC, Keizers PHJ, Deuster P, Venhuis BJ
C;in Toxicol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171113 Soil-plant transfer models for metals to improve soil screening value guidelines valid for São Paulo, Brazil.
dos Santos-Araujo SN, Swartjes FA, Versluijs KW, Moreno FN, Alleoni LRF
Environ Monit Assess 2017; 189(12):615
PubMed
20171113 Estimated incidence and number of outpatient visits for seasonal influenza in 2015-2016 in Beijing, China.
Wu S, van Asten L, Wang L, McDonald SA, Pan Y, Duan W, Zhang L, Sun Y, van der Hoek W, van der Sande MAB, et.al.
Epidemiol Infect 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171113 Influence of vitamin D on key bacterial taxa in infant microbiota in the KOALA Birth Cohort Study.
Talsness CE, Penders J, Jansen EHJM, Damoiseaux J, Thijs C, Mommers M
Plos One 2017; 12(11):e0188011
PubMed
20171113 2015/16 I-MOVE/I-MOVE+ multicentre case control study in Europe: moderate vaccine effectiveness estimates against influenza A(H1N1)pdm09 and low estimates against lineage mismatched influenza B among children.
Kissling E, Valenciano M, Pozo F, Vilcu A-M, Reuss A, Rizzo C, Larrauri A, Horvath JK, Brytting M, Domegan L, Korzynska M, Meijer A, et.al.
Influenza Other Respir viruses 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171113 Bedaquiline resistance: Its emergence, mechanism and prevention.
Nguyen TVA, Anthony RM, Banuls A-L, Vu DH, Alffenaar J-WC
Clin Infect Dis 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171106 Transcriptional profiling reveals gene expression changes associated with inflammation and cell proliferation following short-term inhalation exposure to copper oxide nanoparticles.
Costa PM, Gosens I, Williams A, Farcal L, Pantano D, Brown DM, Stone V, Cassee FR, Halappanavar S, Fadeel B
J Appl Toxicol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171106 Membrane filtration is suitable for reliable elimination of Mycobacterium tuberculosis from saliva for therapeutic drug monitoring.
van den Elsen SHJ, van der Laan T, Akkerman OW, van der Zanden AGM, Alffenaar J-WC, van Soolingen D
J Clin Microbiol 2017; 55(11):3292-3
PubMed
20171106 Green space definition affects associations of green space with overweight and physical activity.
Klompmaker JO, Hoek G, Bloemsma LD, Gehring U, Strak M, Wijga AH, van den Brink C, Brunekreef B, Lebret E, Janssen NAH
Environ Res 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171106 Use of repeated blood pressure and cholesterol measurements to improve cardiovascular disease risk prediction: an individual-participant-data meta-analysis
Paige E, Barrett J, Pennells L, Sweeting M, Willeit P, di Angelantonio E, Gudnason V, Nordestgaard BG, Psaty BM, Goldbourt U, Verschuren WMM, et.al.
Am J Epidemiol 2017; 186(8):899-907
PubMed
20171106 Road traffic noise and registry based use of sleep medication.
Evandt J, Oftedal B, Krog NH, Skurtveit S, Nafstad P, Schwarze PE, Skovlund E, Houthuijs D, Aasvang GM
Environ Health 2017; 16(1):110
PubMed
20171106 Long-term stability of oxidative stress biomarkers in human serum.
Jansen EHJM, Beekhof PK, Viezeliene D, Muzakova V, Skalicky J
Free Radic Res 2017; advance online publication (ahead of print)
20171106 Real-time estimation of epidemiologic parameters from contact tracing data during an emerging infectious disease outbreak.
Soetens L, Klinkenberg D, Swaan C, Hahne S, Wallinga J
Epidemiology 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171106 Estimating the population-level effectiveness of vaccination program in the Netherlands.
van Wijhe M, McDonald SA, de Melker HE, Postma MJ, Wallinga J
Epidemiology 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171106 Comparison of C26:0-carnitine and C26:0-lysophosphatidylcholine as diagnostic markers in dried blood spots from newborns and patients with adrenoleukodystrophy.
Huffnagel IC, van de Beek M-C, Showers AL, Orsini JJ, Klouwer FCC, Dijkstra IME, Schielen PC, van Lenthe H, Wanders RJA, Vaz fm, Morrissey MA, Engelen M, Kemp S
Mol Genet Metab 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171106 Comparing the health of populations: methods to evaluate and tailor population management initiatives in the Netherlands
Hendrikx RJP, Drewes HW, Spreeuwenberg M, Ruwaard D, Baan CA
Popul Health Manag 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171102 RIVM's comments on the joint ICRU/ICRP Report on "Operational Quantities for External Radiation Exposure"
van Dillen T, van Dijk A, Brandhoff P, Slaper H
Bilthoven, National Institute for Public Health and the Environment, 2017
20171031 Tick-borne diseases: opening Pandora's box
Jahfari S
Rotterdam: Erasmus Universiteit, 2017
20171031 Epidemiology of Lyme borreliosis and other tick-borne diseases in the Netherlands
Hofhuis A
Utrecht: Universiteit Utrecht, 2017
20171031 Citizen science for health in all policies
Hegger I
Amsterdam: Vrije Universiteit, 2017
20171031 The pursuit of user-friendly medicines
Notenboom K
Utrecht: Universiteit Utrecht, 2017
20171031 Research for policy
Hegger I
Tilburg: Tilburg University, 2017
20171031 Trials and tribulations
Bogert CA
Utrecht: Universiteit Utrecht, 2017
20171030 Een uitbraak met Campylobacter fetus na het eten van rauwmelkse schapenkaas
Koppenaal H, Groenendijk F, van den Berge M, Verkade E, Verduin K, Zomer A, Duim B, Wagenaar J, Tijsma A, Spierenburg M, te Wierik M
Ned Tijdschr Geneeskd 2017; 161(0):D1704
PubMed
20171030 Contact allergy to neem oil.
de Groot A, Jagtman BA, Woutersen M
Dermatitis 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171030 Does intranasal instillation TiO2 cause pulmonary tumorigenesis in male mice?
Moller P, Wallin H, Cassee FR, Loft S
Environ Toxicol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171030 A summary index for antimicrobial resistance in food animals in the Netherlands.
Havelaar AH, Graveland H, van de Kassteele J, Zomer TP, Veldman K, Bouwknegt M
BMC Vet Res 2017; 13(1):305
PubMed
20171030 Physico-chemical properties of manufactured nanomaterials - characterisation and relevant methods. an outlook based on the OECD testing programme.
Rasmussen K, Rauscher H, Mech A, Sintes JR, Gilliland D, Gonzalez M, Kearns P, Moss K, Visser M, Groenewold M, Bleeker EAJ
Regul Toxicol Pharmacol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171030 APROBA-Plus: A probabilistic tool to evaluate and express uncertainty in hazard characterization and exposure assessment of substances.
Bokkers BGH, Mengelers MJ, Bakker MI, Chiu WA, Slob W
Food Chem Toxicol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171030 Carbapenemase-producerende enterobacteriën in Nederland
Leenstra T, Bosch T, Vlek AL, Bonten MJM, van der Lubben IM, de Greeff SC
Ned Tijdschr Geneeskd 2017; 161(0):D1585
PubMed
20171030 Carbapenemase-producerende enterobacteriën in Nederland
Leenstra T, Bosch T, Vlek AL, Bonten MJM, van der Lubben IM, de Greeff SC
Ned Tijdschr Geneeskd 2017; 161(0):D1585
PubMed
20171030 Sputum microscopy and mycobacterium tuberculosis infectiousness
Anthony RM
J Infect Dis 2017; 216(5):507-8
PubMed
20171023 Versterken JGZ op en met scholen: is borging van de projecten gelukt?
Blokstra A, Pieter R, Bemelmans W
Tijdschr Gezondheidswetensch 2017; 95:155-9
20171023 Arginine (Di)methylated human leukocyte antigen class I peptides are favorably presented by HLA-B*07.
Marino F, Mommen GP, Jeko A, Meiring HD, van Gaans-van den Brink JA, Scheltema RA, van Els CA, Heck AJ
J Proteome Res 2017; 16(1):34-44
PubMed
20171023 The importance of inclusion of kinetic information in the extrapolation of high-to-low concentrations for human limit setting.
Geraets L, Zeilmaker MJ, Bos PMJ
Toxicol Lett 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171023 Multipathway quantitative assessment of exposure to fecal contamination for young children in low-income urban environments in Accra, Ghana: The SaniPath analytical approach.
Wang Y, Moe CL, Null C, Raj SJ, Baker KK, Robb KA, Yakubu H, Ampofo JA, Wellington N, Freeman MC, Armah G, HE Reese, Peprah D, Teunis PFM
Am J Trop Med Hyg 2017; 97(4):1009-19
PubMed
20171023 Tannic acid promotes ion release of copper oxide nanoparticles: Impacts from solution pH change and complexation reactions.
Zhao J, Liu Y, Pan B, Gao G, Liu Y, Liu S, Liang N, Zhou D, Vijver MG, Peijnenburg WJGM
Water Res 2017; 127:59-67
PubMed
20171023 Long-Term Exposure to Ambient Air Pollution and Incidence of Postmenopausal Breast Cancer in 15 European Cohorts within the ESCAPE Project.
Andersen ZJ, Stafoggia M, Weinmayr G, Pedersen M, Galassi C, Jorgensen JT, Oudin A, Forsberg B, Olsson D, Beelen R, et.al.
Environ Health perspect 2017; 125(10):107005
PubMed
20171023 The authors reply.
Martens AL, Slottje P, Timmermans DRM, Kromhout H, Reedijk M, Smid T, Vermeulen RCH
Am J Epidemiol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171023 Cohort Profile Update: The Doetinchem Cohort Study 1987-2017: lifestyle, health and chronic diseases in a life course and ageing perspective.
Picavet HSJ, Blokstra A, Spijkerman AMW, Verschuren WMM
Int J Epidemiol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171023 Low 2016/17 season vaccine effectiveness against hospitalised influenza A(H3N2) among elderly: awareness warranted for 2017/18 season.
Rondy M, Gherasim A, Casado I, Launay O, Rizzo C, Pitigoi D, MicKiene A, Marbus SD, Machado A, Syrjänen RK, van Gageldonk-Lafeber R, et.al.
Euro Surveill 2017; 22(41):17000645
PubMed
20171023 Zinc-induced metallothionein in centenarian offspring from a large European population: the MARK-AGE Project.
Giacconi R, Costarelli L, Piacenza F, Basso A, Bürkle A, Moreno-Villanueva M, Grune T, Weber D, Stuetz W, Jansen E, Dollé MET, et.al.
J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171023 Pathogen communities of songbird-derived ticks in Europe's low countries.
Heylen D, Fonville M, Docters van Leeuwen A, Stroo A, Duisterwinkel M, van Wieren S, Duik-Wasser M, de Bruin A, Sprong H
Parasit Vectors 2017; 10(1):497
PubMed
20171023 Environmental risk assessment strategy for nanomaterials.
Scott-Fordsmand JJ, Peijnenburg WJGM, Semenzin E, Nowack B, Hunt N, Hristozov D, Marcomini A, Irfan MA, Sanchez Jimenez A, Landsiedel R, Tran L, Oomen AG, Bos PMJ, Hund-Rinke K
Int J Environ Res Public Health 2017; 14(10):E1251
PubMed
20171023 Are we prepared for emerging flaviviruses in Europe? Challenges for vaccination.
Kaaijk P, Luytjes W
Hum Vaccin Immunother 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171023 Screening for HIV, hepatitis B and syphilis on dried blood spots: A promising method to better reach hidden high-risk populations with self-collected sampling.
van Loo IHM, Dukers-Muijrers NHTM, Heuts R, van der Sande MAB, Hoebe CJPA
Plos One 2017; 12(10):e186722
PubMed
20171023 Nested archetypes of vulnerability in african drylands: Where lies potential for sustainable agricultural intensification
Sietz D, Ordonez JC, Kok MTJ, Janssen P, Hilderink HBM, Tittonell P, van Dijk H
Environ Res Lett 2017; 12(9):0905006
20171023 Impact of excess NOx emissions from diesel cars on air quality, public health and eutrophication in Europe.
Jonson JE, Borken-Kleefeld J, Simpson D, Nyiri A, Posch M, Heyes C
Environ Res Lett 2017; 12(9):094017
20171023 Development of prediction models for upper and lower respiratory and gastrointestinal tract infections using social network parameters in middle-aged and older persons -The Maastricht Study-
Brinkhues S, van Kuijk SMJ, Hoebe CJPA, Savelkoul PHM, Kretzschmar MEE, Jansen MWH, de Vries N, et.al.
Epidemiol Infect 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171023 In vitro enhancement of respiratory syncytial virus infection by maternal antibodies does not explain disease severity in infants.
van Erp EA, van Kasteren PB, Guichelaar T, Ahout IML, de Haan CAM, Luytjes W, Ferwerda G, Wicht O
J Virol 2017; 91(21):e00851-17
PubMed
20171023 An opinion on non-human primates testing in Europe.
Epstein MM, Vermeire T
Drug Discovery Today: Dis Models 2017; advance online publication (ahead of print)
20171023 Evaluation of tuberculosis screening of immigrants in the Netherlands.
van de Berg S, Erkens C, van Rest J, van den Hof S, Kamphorst m, Keizer S, de Vries G
Eur Respir J 2017; 50(4):1700977
PubMed
20171016 Cost of Nosocomial Outbreak Caused by NDM-1-Containing Klebsiella pneumoniae in the Netherlands, October 2015-January 2016.
Mollers M, Lutgens SP, Schoffelen AF, Schneeberger PM, Suijkerbuijk AWM
Emerg Infect Dis 2017; 23(8):1574-8
PubMed
20171016 Appropriate antibiotic use reduces length of hospital stay.
van den Bosch CMA, Hulscher MEJL, Akkermans RP, Wille J, Geerlings SE, Prins JM
J Antimicrob Chemother 2017; 72(3):923-32
PubMed
20171016 Rethinking optimization methods identified optimal risk thresholds for preventive treatment: an illustration in coronary heart disease.
van Giessen A, de Wit GA, Moons KGM, Dorresteijn JAN, Koffijberg H
J Clin Epidemiol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171016 Long-term impairment attributable to congenital cytomegalovirus infection: a retrospective cohort study.
Korndewal MJ, Oudesluys-Murphy AM, Kroes ACM, van der Sande MAB, de Melker HE, Vossen ACTM
DevMed Child Neurol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171016 Sustainability of outdoor school ground smoking bans at secondary schools: a mixed-method study.
Rozema AD, Mathijssen JJP, Jansen MWJ, van Oers JAM
Eur J Public Health 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171016 Long-term exposure to ambient air pollution and incidence of brain tumor: the European study of cohorts for air pollution effects (ESCAPE).
Andersen ZJ, Pedersen M, Weinmayr G, Stafoggia M, Galassi C, Jorgensen JT, Sommar JN, Forsberg B, Olsson D, Oftedal B, Bueno de Mesquita HB, Beelen R, et.al.
Neuro Oncol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171016 Nanomaterials versus ambient ultrafine particles: an opportunity to exchange toxicology knowledge.
Stone V, Miller MR, Clift MJD, Elder A, Mills NL, Moller P, Schins RPF, Cassee FR, et.al.
Environ Health Perspect 2017; 125(10):1-6002
PubMed
20171016 A combination of plasma phospholipid fatty acids and its association with incidence of type 2 diabetes: The EPIC-InterAct case-cohort study.
Imamura F, Sharp SJ, Koulman A, Schulze M, Kröger J, Griffin JL, Huerta JM, Guevara C, Sluijs I, Agudo A, Spijkerman AMW, et.al.
Plos Med 2017; 14(10):e1002409
PubMed
20171016 Separate and combined associations of obesity and metabolic health with coronary heart disease: a pan-European case-cohort analysis.
Lassale C, Tzoulaki I, Moons KGM, Sweeting M, Boer J, Johnson L, Huerta JM, Agnoli C, Freisling H, Verschuren WMM, et.al.
Eur Heart J 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171016 Disability weights for infectious diseases in four European countries: comparison between countries and across respondent characteristics.
Maertens de Noordhout C, Devleesschauwer B, Salomon JA, Turner H, Cassini A, Colzani E, Speybroeck N, Polinder S, Kretzschmar ME, Havelaar AH, Haagsma JA
Eur J Public Health 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171016 Validation redefined.
Piersma AH, van Benthem J, Ezendam J, Kienhuis AS
Toxicol in Vitro 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171016 Physical activity, mediating factors and risk of colon cancer: insights into adiposity and circulating biomarkers from the EPIC cohort.
Aleksandrova K, Jenab M, Leitzmann M, Bueno de Mesquita HB, Kaaks R, Trichopolou A, Bamia C, Lagiou P, Rinaldi S, Freisling H, et.al.
Int J Epidemiol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171016 Towards an overarching European health information system.
Verschuren M, van Bolhuis A, Rosenkötter N, Tijhuis M, van Oers H
Eur J Public Health 2017; 27(supp 4):44-8
PubMed
20171016 Whole genome next generation sequencing to study within-host evolution of chronic norovirus infection among immunocompromised patients.
van Beek J, de Graaf M, Smits ML, Schapendonk CME, Verjans GMGM, Vennema H, van der Eijk AA, Phan MVT, Cotten ML, Koopmans MPG
J Infect Dis 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171009 First case of severe pneumonic tularemia in an immunocompetent patient in the Netherlands.
Sigaloff KCE, Chung PK, Koopmans J, Notermans DW, van Rijckevorsel GGC, Koene M, Sprengers RW, Gooskens J, Stalenhoef JE
Neth J Med 2017; 75(7):301-3
PubMed
20171009 Fatalities, cerebral hemorrhage, and severe cardiovascular toxicity after exposure to the new psychoactive substance 4-fluoroamphetamine: a prospective cohort study.
Hondebrink L, Nugteren-van Lonkhuyzen JJ, Rietjens SJ, Brunt TM, Venhuis B, Soerdjbalie-Maikoe V, Smink BE, van Riel AJHP, de Vries I
Ann Emerg Med 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171009 A transcriptomic approach for evaluating the relative potency and mechanism of action of azoles in the rat Whole Embryo Culture.
Dimopoulou M, Verhoef A, Pennings JLA, van Ravenzwaay B, Rietjens IMCM, Piersma AH
Toxicology 2017; 392:96-105
PubMed
20171009 Risks of plastic debris: unravelling fact, opinion, perception, and belief.
Koelmans AA, Besseling E, Foekema E, Kooi M, Mintenig S, Ossendorp BC, Redondo-Hasselerharm PE, Verschoor A, van Wezel AP, Scheffer M
Environ Sci Technol 2017; 51)20):11513-9
PubMed
20171009 Living close to natural outdoor environments in four European cities: adults' contact with the environments and physical activity.
Triguero-Mas M, Donaire-Gonzalez D, Seto E, Valentin A, Smith G, Martinez D, Carrasco-Turigas G, Masterson D, Swart W, Wendel-Vos W, Kruize H, et.al.
Int J Environ Res Public Health 2017; 14(10):1162
PubMed
20171009 Dutch food bank recipients have poorer dietary intakes than the general and low-socioeconomic status Dutch adult population.
Neter J, Dijkstra SC, Dekkers ALM, Ocke MC, Visser M, Brouwer IA
Eur J Nutr 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171009 VDJdb: a curated database of T-cell receptor sequences with known antigen specificity.
Shugay M, Bagaev DV, Zvyagin IV, Vroomans RM, Chase Crawford J, Dolton G, Komech EA, Sycheva AL, van Baarle D, et.al.
Nucleic Acids Res 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171009 Computer simulation models of pre-diabetes populations: a systematic review protocol.
Leal J, Khursid W, Pagano E, Feenstra T
BMJ Open 2017; 7(10):e0114954
PubMed
20171009 The SysteMHC Atlas project.
Shao W, Pedrioli PGA, Wolski W, Scurtescu C, Schmid E, Vizcaino JA, Courcelles M, Schuster H, van Els CACM, et.al.
Nucleic Acids Res 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171002 Measuring atmospheric ammonia with remote sensing campaign: Part 1 - Characterisation of vertical ammonia concentration profile in the centre of The Netherlands.
Dammers E, Schaap M, Haaima M, Palm M, Wichink Kruit RJ, Volten H, Hensen A, Swart D, Erisman JW
Atmosph Environ 2017; 169:97-112
20171002 Modeled and perceived exposure to radiofrequency electromagnetic fields from mobile-phone base stations and the development of symptoms over time in a general population cohort.
Martens AL, Slottje P, Timmermans DRM, Kromhout D, Reedijk M, Vermeulen RCH, Smid T
Am J Epidemiol 2017; 186(2):210-9
PubMed
20171002 Biowaiver monographs for immediate-release solid oral dosage forms: Folic acid
Hofsäss MA, Souza JD, Silva-Barcellos NM, Bellavinha KR, Abrahamsson B, Cristofoletti R, Groot DW, Langguth P, Parr A, Shah VP, Tajiri T, Mehta M, Dressman JB
J Pharm Sci 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171002 Circulating RANKL and RANKL/OPG and breast cancer risk by ER and PR subtype: Results from the EPIC cohort.
Sarink D, Schock H, Johnson T, Overvad K, Holm M, Tjonneland A, Boutron-Ruault MC, His M, Kvaskoff M, Bueno de Mesquita HB, et.al.
Cancer Prev Res 2017; 10(9):525-34
PubMed
20171002 An update on ozone profile trends for the period 2000 to 2016.
Steinbrecht W, Froidevaux L, Fuller R, Wang R, Anderson J, Roth C, Bourassa A, Degenstein D, Damadeo R, Swart D, et.al.
Atmos Chem Phys 2017; 17:10675-90
20171002 Increase in Legionnaires' disease cases associated with travel to Dubai among travellers from the United Kingdom, Sweden and the Netherlands, October 2016 to end August 2017.
Dabrera G, Brandsema P, Lofdahl M, Naik F, Cameron R, McMenamin J, Pebody R, Phin N
Euro Surveill 2017; 22(38): pii:301618
PubMed
20171002 Let's talk about sex: A qualitative study exploring the experiences of HIV nurses when discussing sexual risk behaviours with HIV-positive men who have sex with men.
de Munnik S, den Daas C, Ammerlaan HSM, Kok G, Raethke MS, Vervoort SCJM
Int J Nurs Stud 2017; 76:55-61
PubMed
20171002 Natural outdoor environments and mental health: Stress as a possible mechanism.
Triguero-Mas M, Donaire-Gonzalez D, Seto E, Valentin A, Martinez D, Smith G, Hurst G, Carrasco-Turigas G, Swart W, Ruijsbroek A, Kruize H, et.al.
Environ Res 2017; 159:629-38
PubMed
20171002 Predicted burden could replace predicted risk in preventive strategies for cardiovascular disease.
Lagerweij GR, de Wit GA, Moons KGM, Verschuren WMM, Boer J, Koffijberg H
J Clin Epidemiol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171002 Comparing BMD-derived genotoxic potency estimations across variants of the transgenic rodent gene mutation assay.
Wills JW, Johnson GE, Battaion HL, Slob W, White PA
Environ Mol Mutagen 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171002 Impact of point-of-care management on the transmission of anogenital gonococcal infections among men who have sex with men in Amsterdam: a mathematical modelling and cost-effectiveness study.
Bartelsman M, Vaughan K, van Rooijen MS, de Vries HJC, Xiridou M
Sex Transmit Infect 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171002 Chlamydia psittaci (psittacosis) as a cause of community-acquired pneumonia: a systematic review and meta-analysis.
Hogerwerf L, de Gier B, Baan B, van der Hoek W
Epidemiol Infect 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171002 Infectious reactivation of cytomegalovirus explaining age- and sex-specific patterns of seroprevalence.
van Boven M, van de Kassteele J, Korndewal MJ, van Dorp CH, Kretzschmar M, van der Klis F, de Melker HE, Vossen AC, van Baarle D
Plos Comput Biol 2017; 13(9):e1005719
PubMed
20171002 A prospective evaluation of plasma phospholipid fatty acids and breast cancer risk in the EPIC study.
Chajes V, Assi N, Biessy C, Ferrari P, Rinaldi S, Slimani N, Lenoir GM, Baglietto L, His M, Boutron-Ruault MC, Bueno de Mesquita HB, et.al.
Ann Oncol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171002 Staphylococcus aureus carriage in a New Zealand primary school: a Cohort Study.
Scott P, Priest PC, Chambers ST, Heijne JCM, Murdoch DR
Pediatr Infect Dis J 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171002 Applying 'omics technologies in chemicals risk assessment: Report of an ECETOC workshop.
Buesen R, Chorley BN, da Silva Lima B, Daston G, Deferme L, Ebbels T, Gant TW, Goetz A, Greally J, Piersma AH, et.al.
Regul Toxicol Pharmacol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171002 Fatal diphtheria myocarditis in a 3-year-old girl-related to late availability and administration of antitoxin?
van Damme K, Peeters N, Jorens PG, Boiy T, Deplancke M, Audiens H, Wojciechowski M, de Dooy J, te Wierik M, Vlieghe E
Paediatr. Int. Child Health 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20171002 A practical approach to assess inhalation toxicity of metal oxide nanoparticles in vitro.
Dankers ACA, Kuper CF, Boumeester AJ, Fabriek BO, Kooter IM, Gröllers-Mulderij M, Vandebriel RJ, et.al.
J Appl Toxicol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170925 Non-specific effects of measles, mumps, and rubella (MMR) vaccination in high income setting: population based cohort study in the Netherlands.
Tielemans SMAJ, de Melker HE, Hahne SJM, Boef AGC, van der Klis FRM, Sanders EAM, van der Sande MAB, Knol MJ
BMJ 2017; 358:j3862
PubMed
20170925 Contribution of prior, multiple-, and repetitive surgeries to the risk of surgical site infections in the Netherlands.
Verberk JDM, Meijs AP, Vos MC, Schreurs LMA, Geerlings SE, de Greeff SC, Koek MBG
Infect Control Hosp Epidemiol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170925 Acquisition of wild-type HIV-1 infection in a patient on pre-exposure prophylaxis with high intracellular concentrations of tenofovir diphosphate: a case report.
Hoornenborg E, Prins M, Achterbergh RCA, Woittiez LR, Cornelissen M, Jurriaans S, Kootstra NA, de Vries HJC, et.al.
Lancet HIV 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170925 Status, quality and specific needs of Zika virus (ZIKV) diagnostic capacity and capability in National Reference Laboratories for arboviruses in 30 EU/EEA countries, May 2016.
Mögling R, Zeller H, Revez J, Koopmans M, Reusken C
Euro Surveill 2017; 22(36):pii 30609
PubMed
20170925 BAFF augments IgA2 and IL-10 production by TLR7/8 stimulated total peripheral blood B cells.
den Hartog G, van Osch TLJ, Vos M, Meijer B, Savelkoul HFJ, van Neerven RJ, Brugman S
Eur J immunol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170925 Attribution of human infections with Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) to livestock sources and identification of source-specific risk factors, The Netherlands (2010-2014).
Mughini-Gras L, van Pelt W, van der Voort M, Heck M, Friesema I, Franz E
Zoonoses Public Health 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170925 A novel measles outbreak control strategy in the Netherlands in 2013-2014 using a national electronic immunization register: A study of early MMR uptake and its determinants.
Nic Lochlainn LM, Woudenberg T, van Lier A, Zonnenberg I, Philippi M, de Melker HE, Hahne SJM
Vaccine 2017; 35(43):5828-34
PubMed
20170925 Variation in loss of immunity shapes influenza epidemics and the impact of vaccination.
Woolthuis RG, Wallinga J, van Boven M
BMC Infect Dis 2017; 17(1):632
PubMed
20170925 Deer presence rather than abundance determines the population density of the sheep tick, Ixodes ricinus, in Dutch forests.
Hofmeester TR, Sprong H, Jansen PA, Prins HHT
Parasit Vectors 2017; 10(1):433
PubMed
20170925 Molecular and cellular signatures underlying superior immunity against Bordetella pertussis upon pulmonary vaccination.
Raeven RH, Brummelman J, Pennings J, van der Maas L, Helm K, Tilstra W, van der Ark A, van Els CA, Kersten GF, Han WG, et.al.
Mucosal Immunol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170925 The interactive effects of diclofop-methyl and silver nanoparticles on Arabidopsis thaliana: Growth, photosynthesis and antioxidant system.
Li X, Ke M, Zhang M, Peijnenburg WJGM, Fan X, Xu J, Zhang Z, Lu T, Fu Z, Qian H
Environ Pollut 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170925 Sequencing of the variable region of rpsB to discriminate between Streptococcus pneumoniae and other streptococcal species.
Wyllie AL, Pannekoek Y, Bovenkerk S, van Engelsdorp Gastelaars J, Ferwerda B, van de Beek D, Sanders EAM, Trzcinski K, van der Ende A
Open Biol 2017; 7(9):pii170074
PubMed
20170925 Research costs investigated: a study into the budgets of Dutch publicly funded drug-related research.
van Asselt T, Ramaekers B, Ramos IC, Joore M, Al M, Lesman-Leegte I, Postma M, Vemer P, Feenstra T
PharmacoEconomics 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170925 Pathogenic helminths in the past: Much ado about nothing.
Mulder C
F1000 Res 2017; 6:852
PubMed
20170925 Blood metabolic signatures of body mass index: a targeted metabolomics study in the EPIC Cohort.
Carayol M, Leitzmann M, Ferrari P, Zamora-Ros R, Achaintre D, Stepien M, Schmidt JA, Travis RC, Overvad K, Bueno de Mesquita HB, et.al.
J Proteome Res 2017; 16(9):3137-46
PubMed
20170925 Spotted fever rickettsiae in wild-living rodents from south-western Poland.
Gajda E, Hildebrand J, Sprong H, Bu'nkowska-Gawlik K, Perec-Matysiak A, Coipan EC
Parasit Vectors 2017; 10(1):413
PubMed
20170918 Risk analysis and technology assessment in support of technology development; putting responsible innovation in practice in a case study for nanotechnology
van Wezel AP, van Lente H, van de Sandt JJM, Bouwmeester H, Vandeberg RLJ, Sips AJAM
Integr Environ Assess Manag 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170918 Current prevalence of chronic hepatitis B and C virus infection in the general population, blood donors and pregnant women in the EU/EEA: a systematic review
Hofstraat SHI, Falla AM, Duffell EF, Hahné SJM, Amato-Gauchi AJ, Veldhuijzen IK, Tavoschi L
Epidemiol Infect 2017; 145(14):2873-85
PubMed
20170918 Climate and air pollution impacts on habitat suitability of Austrian forest ecosystems
Dirnböck T, Djukic I, Kitzler B, Kobler J, Mol-Dijkstra JP, Posch M, Reinds GJ, Schlutow A, Starlinger F, Wamelink WGW
PLoS One 2017; 12(9):e0184194
PubMed
20170918 Consumption of whole grains, fruit and vegetables is not associated with indices of renal function in the population-based longitudinal Doetinchem study.
Herber-Gast GM, Boersma M, Verschuren WMM, Stehouwer CDA, Gansevoort RT, Bakker SJL, Spijkerman AMW
Br J Nutr 2017; 118(5):375-82
PubMed
20170918 Reconsideration ICF scheme
Heerkens YF, de Weerd M, Huber M, de Brouwer CPM, van der Veen S, Perenboom RJM, van Gool CH , ten Napel H, van Bon-Martens M, Stallinga HA, van Meeteren NLU
Disabil Rehabil 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170918 Attribution of global foodborne disease to specific foods: Findings from a World Health Organization structured expert elicitation
Hoffmann S, Devleesschauwer B, Aspinall W, Cooke R, Corrigan T, Havelaar A, Angulo F, Gibb H, Kirk M, Lake R, Speybroeck N, Torgerson P, Hald T
PLoS One 2017; 12(9):e0183641
PubMed
20170918 Do pancreatic cancer and chronic pancreatitis share the same genetic risk factors? A PANcreatic Disease ReseArch (PANDoRA) consortium investigation
Campa D, Pastore M, Capurso G, Hackert T, Di Leo M, Bueno de Mesquita HB, et al
Int J Cancer 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170911 EMS call center models with and without function differentiation: A comparison
van Buuren M, Kommer GJ, van der Mei R, Bhulai S
Operations Research for Health Care 2017; 12:16-28
20170911 Characterization of Enterococcus isolates colonizing the intestinal tract of intensive care unit patients receiving selective digestive decontamination
Gonzalez B, Pham P, Willems RJL, van Schaik W, van Passel MWJ, Schmidt H
Frontiers in Microbiology 2017; 8:1596
20170911 How radiation influences atherosclerotic plaque development: a biophysical approach in ApoE{{-/-}} mice.
Kloosterman A, van Dillen T, Bijwaard H, Heeneman S, Hoving S, Stewart FA, Dekkers F
Radiat Environ Biophys 2017 ; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170911 Year-to-year variation in the density of Ixodes ricinus ticks and the prevalence of the rodent-associated human pathogens Borrelia afzelii and B. miyamotoi in different forest types
Ruyts SC, Tack W, Ampoorter E, Coipan EC, Matthysen E, Heylen D, Sprong H, Verheyen K
PubMed
20170911 High seroprevalence of Toxoplasma gondii and probability of detecting tissue cysts in backyard laying hens compared with hens from large free-range farms.
Schares G, Bangoura B, Randau F, Goroll T, Ludewig M, Maksimov P, Matzkeit B, Sens M, Barwald A, Conraths FJ, Opsteegh M, van der Giessen J
Int J Parasitol 2017 ; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170911 Land use regression modelling estimating nitrogen oxides exposure in industrial south Durban, South Africa
Muttoo S, Ramsay L, Brunekreef B, Beelen R, Meliefste K, Naidoo RN
Sci Total Environ 2017; 610-611:1439-447
PubMed
20170911 Evaluating a Dutch cardiology primary care plus intervention on the Triple Aim outcomes: study design of a practice-based quantitative and qualitative research
Quanjel TCC, Spreeuwenberg MD, Struijs JN, Baan CA, Ruwaard D
BMC Health Serv Res 2017; 17(1):628
PubMed
20170911 Adhering to a national surgical care bundle reduces the risk of surgical site infections.
Koek MBG, Hopmans TEM, Soetens LC, Wille JC, Geerlings SE, Vos MC, van Benthem BHB, de Greeff SC
PLOS One 2017; 12(9):e0184200
PubMed
20170911 Environmental surveillance during an outbreak of tularaemia in hares, the Netherlands, 2015
Janse I, Maas M, Rijks JM, Koene M, van der Plaats RW, Engelsma M, van der Tas P, Braks M, Stroo A, Notermans DW, de Vries MC, Reubsaet F, Fanoy E, Swaan C, Kik MJ, IJzer J, Jaarsma RI, van Wieren S, de Roda Husman AM, van Passel M, Roest HJ, van der Giessen J
Euro Surveill 2017; 22(35): pii:30607
PubMed
20170911 Effectiveness of a web-based tailored intervention with virtual assistants promoting the acceptability of HPV vaccination among mothers of invited girls: randomized controlled trial
Pot M, Paulussen TG, Ruiter RA, Eekhout I, de Melker HE, Spoelstra ME, van Keulen MH
J Med Internet Res 2017; 19(9):e312
PubMed
20170911 A progesterone-brown fat axis is involved in regulating fetal growth
McIllvride S, Mushtag A, Papacleovoulou G, Hurling C, Steel J, Jansen E, Abu-Hayyeh S, Williamson C
Sci Rep 2017; 7(1):10671
PubMed
20170911 Cost-effectiveness of human papillomavirus vaccination in Germany.
Damm O, Mikolajczyk RT, Kretzschmar MEE, Kaufmann AM, Delere Y, Ultsch B, Wichmann O, Kramer A, Greiner W
Cost Eff Resour Alloc 2017; 15(1):18
PubMed
20170911 Trends in riverine element fluxes: A chronicle of regional socio-economic changes
Kopacek J, Hejzlar J, Porcal P, Posch M
Water Res 2017; 125:374-83
PubMed
20170911 Tetanus Toxoid carrier protein induced T-helper cell responses upon vaccination of middle-aged adults
van der Heiden M, Duizendstra A, Berbers GAM, Boots AMH, Buisman AM
Vaccine 2017; 35(42):5581-8
PubMed
20170911 Nanomedicinal products: a survey on specific toxicity and side effects
Brand W, Noorlander CW, Giannakou C, de Jong WH, Kooi MW, Park MV, Vandebriel RJ, Bosselaers IE, Scholl JH, Geertsma RE
Int J Nanomedicine 2017; 12:6107-29
PubMed
20170911 Long-term exposure to particulate matter, NO2 and the oxidative potential of particulates and diabetes prevalence in a large national health survey
Strak M, Janssen N, Schmitz O, Vaartjes I, Karssenberg D, van den Brink C, Bots ML, Dijst M, Brunekreef B, Hoek G
Environ Int 2017; 108:228-36
PubMed
20170911 A probabilistic approach to assess antibiotic resistance development risks in environmental compartments and its application to an intensive aquaculture production scenario
Rico A, Jacobs R, van den Brink PJ, Tello A
Environ Pollut 2017; 231:918-28
PubMed
20170907 Determinants of first-time utilization of long-term care services in the Netherlands: an observational record linkage study.
Slobbe LCJ, Wong A, Verheij RA, van Oers HAM, Polder JJ
BMC Health Services Resarch 2017; 17(1):626
PubMed
20170904 Biowaiver monographs for Immediate release solid oral dosage forms: Folic acid.
Hofsäss MA, Souza J, Silva-Barcellos NM, Bellavinha KR, Abrahamsson B, Cristofoletti R, Groot DW, Parr A, Langguth P, et.al.
J Pharm Sci 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170904 A34 Automated profiling of the human virome from raw metagenomic data.
Moosa Y, Vilsker M, van den Eyden E, Fonseca V, Nooij S, Deforche K, de Oliveira T
Virus Evol 2017; 3(suppl 1):S12-3
PubMed
20170904 Prospective mixture risk assessment and management prioritizations for river catchments with diverse land uses.
Posthuma L, Brown C, de Zwart D, Diamond J, Dyer SD, Holmes CM, Marshall S, Burton GA
Environ Toxicol Chem 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170904 Neonatal screening parameters in infants with congenital Cytomegalovirus infection.
Rovito R, Korndewal MJ, Schielen PCJI, Kroes ACM, Vossen ACTM
Clin Chim Acta 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170904 Impact of water chemistry on the particle-specific toxicity of copper nanoparticles to Daphnia magna.
Xiao Y, Peijnenburg WJGM, Chen G, Vijver MG
Sci Total Environ 2017; 610-611:1329-35
PubMed
20170904 A four-domain approach of frailty explored in the Doetinchem Cohort Study.
van Oostrom SH, van der A DL, Rietman ML, Picavet HSJ, Lette M, Verschuren WMM, de Bruin SR, Spijkerman AMW
BMC Geriatr 2017; 17(1):196
PubMed
20170904 Diesel engine exhaust accelerates plaque formation in a mouse model of Alzheimer's disease.
Hullmann M, Albrecht C, van Berlo D, Gerlofs-Nijland ME, Wahle T, Boots AW, Krutmann J, Cassee FR, Bayer TA, Schins RPF
Part Fibre toxicol 2017; 14(1):35
PubMed
20170904 Urine as sample for molecular diagnosis of natural yellow fever virus infections.
Reusken CBEM, Knoester M, van Geurts van Kessel C, Koopmans M, Knapen DG, Bierman WFW, Pas S
J Clin Microbiol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170904 A review of recent advances towards the development of (quantitative) structure-activity relationships for metallic nanomaterials.
Chen G, Vijver MG, Xiao Y, Peijnenburg WJGM
Materials 2017; 10(9):e1013
PubMed
20170904 Review of the reported measures of clinical validity and clinical utility as arguments for the implementation of pharmacogenetic testing: A case study of statin-induced muscle toxicity.
Jansen ME, Rigter T, Rodenburg W, Fleur TMC, Houwink EJF, Weda M, Cornel MC
Front Pharmacol 2017; 8:555
20170904 DNA methylation and exposure to ambient air pollution in two prospective cohorts.
Plusquin M, Guida F, Polidoro S, Vermeulen R, Raaschou Nielsen O, Campanella G, Hoek G, Kyrtopoulos SA, Georgiadis P, Bueno de Mesquita HB, Verschuren WMM, et.al.
Environ Int 2017; 108:127-36
PubMed
20170828 Effectiveness and cost-effectiveness of nationwide campaigns for awareness and case finding of hepatitis C targeted at people who inject drugs and the general population in the Netherlands.
Helsper CW, Janssen MP, van Essen GA, Croes EA, van der Veen C, de Wit GA, de Wit NJ
Int J Drug Policy 2017; 47:117-25
PubMed
20170828 Parasitic nematodes of the genus Syphacia Seurat, 1916 infecting Muridae in the British Isles, and the peculiar case of Syphacia frederici.
Stewart A, Lowe A, Smales L, Bajer A, Bradley J, Dwuznik D, Franssen F, Griffith J, et.al.
Parasitology 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170828 Enterovirus type D68 en acute slappe verlamming: een nieuw duo?
van Dissel J, Meijer A
Ned Tijdschr Geneeskd 2017; 161:D1825
PubMed
20170828 Identification and ranking of environmental threats with ecosystem vulnerability distributions.
Zijp MC, Huijbregts MAJ, Schipper AM, Mulder C, Posthuma L
Sci Rep 2017; 7(1):9298
PubMed
20170828 Effectiveness and cost-effectiveness of nationwide campaigns for awareness and case finding of hepatitis C targeted at people who inject drugs and the general population in the Netherlands.
Helsper CW, Janssen MP, van Essen GA, Croes EA, van der Veen C, de Wit GA, de Wit NJ
Int J Drug Policy 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170825 Mag BMR-vaccinatie worden gegeven tijdens borstvoeding?
Oomen T
Infectieziekten Bulletin 2017; 28(7);243-244
20170825 Surveillance van shigatoxine-producerende Escherichia coli (STEC) in Nederland, 2016
Friesema IHM, Kuiling S, van der Voort M, in 't Veld PH, Heck MEOC, Franz E
Infectieziekten Bulletin 2017; 28(7);228-235
20170825 Trends in Salmonella in Nederland in 2016
van Pelt W, van der Voort M, Mangen M-J, Veldman K, Wit B, Heck M, Mughini-Gras L
Infectieziekten Bulletin 2017; 28(7);220-227
20170825 Psychiatrische patiënten risicogroep voor hepatitis B?
Oomen T
Infectieziekten Bulletin 2017; 28(6);195-196
20170825 Gezondheidsklachten door recreatiewater in de zomers van 2014, 2015 en 2016
Schets FM, de Roda Husman AM
Infectieziekten Bulletin 2017; 28(6);188-194
20170825 Bronopsporing bij een langdurige internationale uitbraak van Salmonella Enteritidis
Pijnacker R, Tijsma ASL, Friesema IHM, van der Voort M, de Nijs R, Slegers-Fitz-James IA, Heck MEOC, Kuiling S, van den Kerkhof JHTC, Leblanc JMJ, Franz E
Infectieziekten Bulletin 2017; 28(6);181-187
20170825 Polio-eradicatie: enterovirussurveillance en poliovirusdetectie in Nederland in 2015
Benschop K, van der Avoort H, Duizer E
Infectieziekten Bulletin 2017; 28(5);158-166
20170825 De GGD en rabiës: Wat kan de GGD doen bij een beet door een onbekende hond?
Oomen T
Infectieziekten Bulletin 2017; 28(4); 133-134
20170825 Trends van shigellosemeldingen in Nederland, 1988-2015
Pijnacker R, Friesema IHM, Franz E, van Pelt W
Infectieziekten Bulletin 2017; 28(4); 121-128
20170825 Tekenencefalitis, een nieuwe ziekte in Nederland?
Brandwagt D, Spit S, Sprong H, Hofhuis A, Stroo CJ, Gassner F, Fanoy E
Infectieziekten Bulletin 2017; 28(4); 116-120
20170825 Informatiebehoefte over maternale kinkhoestvaccinatie
Lehmann BA
Infectieziekten Bulletin 2017; 28(3); 94-97
20170825 Onderzoek in het kort: Het surveillancesysteem van de Centra Seksuele Gezondheid
van Dam ASG, van Aar F, van Benthem BHB
Infectieziekten Bulletin 2017; 28(3); 90-93
20170825 Is er een oplossing voor hardnekkige MRSA?
Oomen T
Infectieziekten Bulletin 2017; 28(2); 70-71
20170825 Plotselinge toename van invasieve meningokokkenziekte serogroep W in 2015 en 2016
Knol MJ, Ruijs WLM, de Melker HE, Berbers GAM, van der Ende A
Infectieziekten Bulletin 2017; 28(1); 23-28
20170825 Hoe lang is scabiës crustosa besmettelijk bij een overleden patiënt?
Oomen T
Infectieziekten Bulletin 2017; 28(1); 34-35
20170825 Surveillance van Listeria monocytogenes in Nederland
Friesema IHM, Kuiling S, Heck MEOC, Biesta-Peters EG, van der Ende A, van Pelt W
Infectieziekten Bulletin 2017; 28(1):17-22
20170821 Modelling the toxicity of a large set of metal and metal oxide nanoparticles using the OCHEM platform.
Kovalishyn V, Abramenko N, Kopernyk I, Charochkina L, Metelytsia L, Tetko IV, Peijnenburg W, Kustov L
Food Chem Toxicol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170821 Comparative gut microbiota and resistome profiling of intensive care patients receiving selective digestive tract decontamination and healthy subjects.
Buelow E, Bello Gonzaez TDJ, Fuentes S, de Steenhuijsen Piters WAA, Lahti L, Bayjanov JR, Majoor EAM, Braat LC, van Mourik MSM, van Passel MWJ, et.al.
Microbiome 2017; 5(1):188
PubMed
20170821 Associations between specific redox biomarkers and age in a large European Cohort: The MARK-AGE Project.
Weber D, Stuetz W, Toussaint O, Debacq-Chainiaux F, Dollé MET, Jansen E, Gonos ES, et.al.
Oxid Med Cell Longev 2017; 2017:1401-52
PubMed
20170821 Prevalence and risk factors for colonization of Clostridium difficile among adults living near livestock farms in the Netherlands.
Zomer TP, van Duijkeren E, Wielders CCH, Veenman C, Hengeveld P, van der Hoek W, de Greeff SC, Smit LAM, Heederik DJ, Yzermans CJ, Kuijper EJ, Maassen CBM
Epidemiol Infect 2017; 145(13):2745-9
PubMed
20170821 Health risks awareness of electronic waste workers in the informal sector in Nigeria.
Ohajinwa CM, van Bodegom PM, Vijver MG, Peijnenburg WJGM
Int J Environ Res Public Health 2017; 14(8):911
PubMed
20170821 Time-gated luminescence imaging of singlet oxygen photoinduced by fluoroquinolones and functionalized graphenes in Daphnia magna.
Luo T, Chen J, Song B, Ma H, Fu Z, Peijnenburg WJGM
Aquat Toxicol 2017; 191:105-12
PubMed
20170821 Implementation of a guideline for local health policy making by regional health services: exploring determinants of use by a web survey.
Kuunders TJM, Jacobs MAM, van de Goor IAM, van Bon-Martens MJH, van Oers HAM, Paulussen TGWM
BMC Health Serv Res 2017; 17(1):562
PubMed
20170821 Reproducibility and relative validity of a food frequency questionnaire to estimate intake of dietary phylloquinone and menaquinones.
Zwakenberg SR, Engelen AIP, Dalmeijer GW, Booth SL, Vermeer C, Drijvers JJMM, Ocke MC, Feskens EJM, van der Schouw YT, Beulens JWJ
Eur J Clin Nutr 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170821 Fish embryo toxicity test, threshold approach, and moribund as approaches to implement 3R principles to the acute fish toxicity test.
Dang ZC, van der Ven LTM, Kienhuis AS
Chemosphere 2017; 186:677-85
PubMed
20170821 Hoeveel klinische geneesmiddelenstudies worden uiteindelijk gepubliceerd?
van den Bogert CA, Souverein PC, Brekelmans CTM, Janssen SWJ, Koëter GH, Leufkens HGM, Bouter LM
Ned Tijdschr Geneeskd 2017; 161(0):D1498
PubMed
20170814 A novel multiplex poliovirus binding inhibition assay applicable for large serosurveillance and vaccine studies, without the use of live poliovirus.
Schepp RM, Berbers GAM, Ferreira JA, Reimerink JH, van der Klis FR
J Virol Methods 2017; 241:15-23
PubMed
20170814 Self-rated health and all-cause and cause-specific mortality of older adults: Individual data meta-analysis of prospective cohort studies in the CHANCES Consortium.
Bamia C, Orfanos P, Juerges H, Schöttker B, Brenner H, Lorbeer R, Aadahl M, Matthews CE, Klinaki E, Katsoulis M, Lagiou P, Bueno de Mesquita HB, et.al.
Maturitas 2017; 103:37-44
PubMed
20170814 CDHR3 gene variation and childhood bronchiolitis.
Husby A, Pasanen A, Waage J, Sevelsted A, Hodemaekers H, Janssen R, Karjalainen MK, Stokholm J, Chawes BL, et.al.
J Allergy Clin Immunol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170814 Tuberculosis and latent tuberculous infection screening of migrants in Europe: comparative analysis of policies, surveillance systems and results.
Kunst H, Burman M, Arnesen TM, Fiebig L, Hergens M-P, Kalkouni O, Klinkenberg E, Orcau A, Soini H, Sotgiu G, Zenner D, de Vries G
Int J Tuberc Lung Dis 2017; 21(8):840-51
PubMed
20170814 Mobility assessment of a rural population in the Netherlands using GPS measurements.
Klous G, Smit LAM, Borlee F, Coutinho RA, Kretzschmar MEE, Heederik DJJ, Huss A
Int J Health Geogr 2017; 16(1):30
PubMed
20170814 In vitro enhancement of RSV infection by maternal antibodies does not explain disease severity in infants.
van Erp EA, van Kasteren PB, Guichelaar T, Ahout IML, de Haan CAM, Luytjes W, Ferwerda G, Wicht O
J Virol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170814 Membrane filtration is suitable to reliably eliminate Mycobacterium tuberculosis from saliva for therapeutic drug monitoring.
van den Elsen SJJ, van der Laan T, Akkerman OW, van der Zanden AGM, Alffenaar JC, van Soolingen D
J Clin Microbiol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170814 The HUMTICK study: protocol for a prospective cohort study on post-treatment Lyme disease syndrome and the disease and cost burden of Lyme borreliosis in Belgium.
Geebelen L, Lemout T, Kabamba-Mukadi B, Saegeman V, Sprong H, van Gucht S, Beutels P, Speybroeck N, Tersago K
Arch Public Health 2017; 75(1):42
PubMed
20170814 2015/16 seasonal vaccine effectiveness against hospitalisation with influenza A(H1N1)pdm09 and B among elderly people in Europe: results from the I-MOVE+ project.
Rondy M, Larrauri A, Casado I, Pitigoi D, Launay O, Syrjänen RK, Gefenaite G, Machado A, Vucina VV, Marbus SD, van Gageldonk-Lafeber R, et.al.
Euro Surveill 2017; 22(30): pii:30580
PubMed
20170814 Genetic variants related to longer telomere length are associated with increased risk of renal cell carcinoma.
Machiela MJ, Hofmann JN, Carreras-Torres R, Brown KM, Johansson M, Wang Z, Foll M, Li P, Rothman N, Bueno de Mesquita HB, et.al.
Eur Urol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170814 Intake of fat-soluble vitamins in the Belgian population: adequacy and contribution of foods, fortified foods and supplements.
Moyersoen I, Devleesschauwer B, Dekkers A, de Ridder K, Tafforeau J, van Camp J, van Oyen H, Lachat C
Nutrients 2017; 9(8):e860
PubMed
20170814 Health assessments for health governance-concepts and methodologies.
Fehr R, Alexanderson K, Favaretti C, de Jong J, La Torre G, Lim T-A, Martin-Olmedo P, Verschuuren M, et.al.
Eur J Public Health 2017; 27(4):609-16
20170814 HIV testing week 2015: Lowering barriers for HIV testing among high-risk groups in Amsterdam.
Bartelsman M, Joore IK, van Bergen JE, Hogewoning AA, Zuure FR, van Veen MG
BMC Infect Dis 2017; 17(1):529
PubMed
20170807 Gastro-intestinale klachten bij meningokokkeninfectie: Opkomst van serogroep W
Wunderink HF, Vlasveld IN, Knol MJ, van der Ende A, van Essen EHR, Kuijper EJ
Ned Tijdschr Geneeskd 2017; 161:D1456
PubMed
20170807 Allergisch contacteczeem door neemolie
Jagtman BA, de Groot AC, Woutersen M
Ned Tijdschr Dermatol Venereol 2017; 27(5):203-5
20170807 A fatal case of metastatic squamous cell carcinoma in a patient with myositis ossificans traumatica.
Vlasveld IN, Scheper H, Stalenhoef J, Baas JM, van Dissel J
Neth J Med 2017; 75(6):250-2
PubMed
20170807 Novel intervention in the aging population: A primary meningococcal vaccine inducing protective IgM responses in middle-aged adults.
Boots AMH, Bonacic Marinovic AA, de Rond LGH, van Maurik M, Tcherniaeva I, Berbers GAM, Buisman AM
Front Immunol 2017; 8:817
PubMed
20170807 Outbreak of NDM-1-producing klebsiella pneumoniae in a Dutch hospital, with interspecies transfer of the resistance plasmid and unexpected occurrence in unrelated health care centers.
Bosch T, Lutgens SPM, Hermans MHA, Wever PC, Schneeberger PM, Renders NHM, Leenders ACAP, Kluytmans JAJW, Schoffelen A, Notermans D, Witteveen S, Bathoorn E, Schouls LM
J Clin Microbiol 2017; 55(8):2380-90
PubMed
20170807 Global spread of norovirus gii.17 kawasaki 308, 2014-2016.
Chan MCW, Hu Y, Chen H, Podkolzin AT, Zaytseva EV, Kumano J, Sakon N, Poovorawan Y, Vongpunsawad S, Thanusuwannasak T, Hewitt J, Croucher D, Vennema H, Koopmans MPG, et.al.
Emerg Infect Dis 2017; 23(8):1354-9
PubMed
20170807 LCIA framework and cross-cutting issues guidance within the UNEP-SETAC Life Cycle Initiative.
Verones F, Bare J, Bulle C, Frischknecht R, Hauschild M, Hellweg S, Henderson A, Jolliet O, Laurent A, Liao X, Posthuma L, et.al.
J Clean Prod 2017; 161:957-67
20170807 Importance of exposure dynamics of metal-based nano-ZnO, -Cu and -Pb governing the metabolic potential of soil bacterial communities.
Zhai Y, Hunting E, Wouterse M, Peijnenburg WJGM, Vijver MG
Ecotox Environ Saf 2017; 145:349-58
PubMed
20170807 In vitro to in vivo extrapolation of effective dosimetry in developmental toxicity testing: Application of a generic PBK modelling approach.
Fragki S, Piersma AH, Rorije E, Zeilmaker MJ
Toxicol Appl Pharmacol 2017; 332:109-20
PubMed
20170807 An analysis of community perceptions of mosquito-borne disease control and prevention in Sint Eustatius, Caribbean Netherlands.
Leslie TE, Carson M, van Coeverden E, de Klein K, Braks M, Krumeich A
Glob Health Action 2017; 10(1):1350394
PubMed
20170807 Does a better adherence to dietary guidelines reduce mortality risk and environmental impact in the Dutch sub-cohort of the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition?
Biesbroek S, Verschuren WMM, Boer JMA, van de Kamp ME, van der Schouw YT, Geelen A, Looman M, Temme EHM
Br J Nutr 2017; 18(1):69-80
PubMed
20170807 WHO environmental noise guidelines for the European Region: a systematic review of transport noise interventions and their impacts on health.
Brown AL, van Kamp I
Int J Environ Res Public Health 2017; 14(8):873
PubMed
20170807 Setting the stage for debating the roles of risk assessment and life-cycle assessment of engineered nanomaterials.
Guinee JB, Heijings R, Vijver MG, Peijnenburg WJGM
Nat Nanotechnol 2017; 12(8):727-33
PubMed
20170801 Determinants of Human Papillomavirus Vaccination Intention Among Female Sex Workers in Amsterdam, the Netherlands.
Marra E, van Dam L, Kroone N, Craanen M, Zimet GD, Heijman T, Hogewoning AA, Sonder GJB, de Vries HJC, et.al.
Sex Transmit Dis 2017; advance online publication (ahead of print)
20170801 Nut intake and 5-year changes in body weight and obesity risk in adults: results from the EPIC-PANACEA study.
Freisling H, Noh H, Slimani N, Chajes V, May AM, Peeters PH, Weiderpass E, Cross AJ, Skeie G, Jenab M, Mancini FR, Boutron-Ruault MC, Bueno de Mesquita HB, et.al.
Eur J Nutr 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170801 Salt reductions in some foods in The Netherlands: monitoring of food composition and salt intake.
Temme EHM, Hendriksen MAH, Milder IEJ, Toxopeus IB, Westenbrink S, Brants HAM, van der A DL
Nutrients 2017; 9(7):791
PubMed
20170801 Modelling long-term impacts of changes in climate, nitrogen deposition and ozone exposure on carbon sequestration of European forest ecosystems.
de Vries W, Posch M, Simpson D, Reinds GJ
Sci Total Environ 2017; 605-606:1097-116
PubMed
20170801 Fluidity of the dietary fatty acid profile and risk of coronary heart disease and ischemic stroke: Results from the EPIC-Netherlands cohort study.
Sluijs I, Praagman J, Boer JMA, Verschuren WMM, van der Schouw YT
Nutr Metab Cardiovasc Dis 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170801 The effect of zirconium doping of cerium dioxide nanoparticles on pulmonary and cardiovascular toxicity and biodistribution in mice after inhalation.
Dekkers S, Miller MR, Römer I, Schins RPF, Russ M, Vandebriel RJ, Lynch I, Belinga-Desaunay M-F, Heusinkveld HJ, de Jong W, Cassee FR, et.al.
Nanotoxicology 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170801 Acquisition of C1 inhibitor by Bordetella pertussis virulence associated gene 8 results in C2 and C4 consumption away from the bacterial surface.
Hovingh ES, van den Broek B, Kuipers B, Pinelli E, Rooijakkers SHM, Jongerius I
Plos Pathog 2017; 13(7):e1006531
PubMed
20170731 Zika virus en seksuele transmissie.
Duijster JW, Brandwagt DAH, Timen A, van der Eijk AA, Vennema H, te Wierik MJM
Ned Tijdschr Geneeskd 2017; 161:D1622
PubMed
20170731 Temporal and spatial analysis of psittacosis in association with poultry farming in the Netherlands, 2000-2015.
Hogerwerf L, Holstege MMC, Beninca E, Dijkstra F, van der Hoek W
BMC Infect Dis 2017; 17(1):519
PubMed
20170731 Disagreement between the results from three commercial tests for the detection of Borrelia-specific serum antibodies in the Netherlands associated with antibiotic treatment for Lyme borreliosis: a retrospective study.
van Gorkom T, Kremer K, Notermans DW, Vlaminckx BJM, Sankatsing SUC, Thijsen SFT
Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
2017073 Predicting the risk of Lyme borreliosis after a tick bite, using a structural equation model.
Hofhuis A, van de Kassteele J, Sprong H, van den Wijngaard CC, Harms MG, Fonville M, Docters van Leeuwen A, Simoes M, van Pelt W
Plos One 2017; 12(7):e0181807
PubMed
20170727 Beleidsplan 2017-2020. Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum
Bilthoven: RIVM ; AMC ; NVLP ; Radboudumc, 2017
20170726 Samenwerking tussen JGZ en het voortgezet onderwijs: tips en trucs uit de praktijk
Blokstra A, Pieter R, Opten R, Bemelmans W
Tijdschr Jeugdgezondheidsz 2017;49(3):40-4
20170726 Gezondheid werkt
Polder J
TPE Digitaal 2017; 11(1):17-36
20170726 Effectiviteit van infuenzavaccinatie in Nederland
van Doorn E, Darvishian M, Dijkstra F, Bijlsma MJ, Donker GA, de Lange MMA, Cadenau LM, Hak E, Meijer A
Ned Tijdschr Geneeskd 2017; 161(0):D1648
PubMed
20170726 Impact of food and water-borne diseases on European population health
Cassini A, Colzani E, Kramarz P, Kretzschmar ME, Takkinen J
Curr Opinion Food Sci 2016; 12:21-9
20170724 Immunotoxicology: A brief history, current status and strategies for future immunotoxicity assessment.
Germolec D, Luebke R, Rooney A, Shipkowski K, Vandebriel R, van Loveren H
Curr Opinion Toxicol 2017; 5:55-9
PubMed
20170724 Quantification of Salmonella survival and infection in an in vitro model of the human intestinal tract as proxy for foodborne pathogens
Wijnands LM, Teunis PFM, Kuijpers AFA, Delfgou-van Asch EHM, Pielaat A
Front Microbiol 2017; 8:1139
PubMed
20170724 MSM starting preexposure prophylaxis are at risk of hepatitis C virus infection.
Hoornenborg E, Achterbergh RCA, Schim van der Loeff MF, Davidovich U, Hogewoning A, de Vries HJC, Schinkel J, Prins M, van de Laar TJW
AIDS 2017; 31(11):1603-10
PubMed
20170724 The toxic exposure of flamingos to per- and Polyfluoroalkyl substances (PFAS) from firefighting foam applications in Bonaire.
de Vries P, Slijkerman DME, Kwadijk CJAF, Kotterman MJJ, Posthuma L, de Zwart D, Murk AJ, Foekema EM
Mar Pollut Bull 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170724 Repeated seasonal influenza vaccination among elderly in Europe: Effects on laboratory confirmed hospitalised influenza.
Rondy M, Launay O, Castilla J, Costanzo S, Puig-Barberà J, Gefenaite G, Larrauri A, Rizzo C, Pitigoi D, Marbus S, et.al.
Vaccine 2017; 35(34):4298-306
PubMed
20170724 Response to Sequence data management for scientific purposes.
Sprong H, Coipan C, Maassen CBM
Infect Genet Evol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170724 Global outbreak of severe Mycobacterium chimaera disease after cardiac surgery: a molecular epidemiological study.
van Ingen J, Kohl TA, Kranzer K, Hasse B, Keller PM, Szafranska AK, Hillemann D, Chand M, Schreiber PW, Sommerstein R, Berger C, Notermans D, et.al.
Lancet Infect Dis 2017; 17(10):1033-41
PubMed
20170724 Impact of survey administration mode on the results of a health-related discrete choice experiment: online and paper comparison.
Determann D, Lambooij MS, Steyerberg EW, de Bekker-Grob EW, de Wit GA
Value Health 2017; 20(7):953-60
PubMed
20170724 Heterosubtypic cross-reactivity of HA1 antibodies to influenza A, with emphasis on nonhuman subtypes (H5N1, H7N7, H9N2).
te Beest DE, de Bruin E, Imholz S, Koopmans M, van Boven M
Plos One 2017; 12(7):e0181093
PubMed
20170724 The vitamin B6 paradox: Supplementation with high concentrations of pyridoxine leads to decreased vitamin B6 function.
Vrolijk MF, Opperhuizen A, Jansen EHJM, Hageman GJ, Bast A, Haenen GRMM
Toxicol in Vitro 2017; 44:206-12
PubMed
20170724 Clinically relevant fungi in water and on surfaces in an indoor swimming pool facility.
Ekowati y, van Diepeningen AD, Ferrero G, Kennedy MD, de Roda Husman AM, Schets FM
Int J Hyg Environ Health 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170724 Alcohol consumption and risk of urothelial cell bladder cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition cohort.
Botteri E, Ferrari P, Roswall N, Tjonneland A, Hjartaker A, Huerta JM, Fortner RT, Trichopoulou A, Bueno de Mesquita HB, et.al.
Int J Cancer 2017; 141(10):1963-70
PubMed
20170724 Assessment of fecal exposure pathways in low-income urban neighborhoods in Accra, Ghana: rationale, design, methods, and key findings of the SaniPath Study.
Robb K, Null C, Teunis P, Yakubu H, Armah G, Moe CL
Am J Trop Med Hyg 2017; 97)4):1020-32
PubMed
20170724 Cascading effects of predator activity on tick-borne disease risk.
Hofmeester TR, Jansen PA, Wijnen HJ, Coipan EC, Fonville M, Prins HHT, Sprong H, van Wieren SE
Proc Biol Sci 2017; 284(1859):20170453
PubMed
20170724 Assessment and prediction of joint algal toxicity of binary mixtures of graphene and ionic liquids.
Wang Z, Zhang F, Wang S, Peijnenburg WJGM
Chemosphere 2017; 185:681-9
PubMed
20170724 Structure of general-population antibody titer distributions to influenza A virus.
Nhat NTD, Todd S, de Bruin E, Thao TTN, Vy NHT, Quan TM, Vinh DN, van Beek J, Anh PH, Lam HM, Koopmans M, et.al.
Sci Rep 2017; 7(1):6060
PubMed
20170724 Newborn screening for lysosomal storage diseases: a concise review of the literature on screening methods, therapeutic possibilities and regional programs
Schielen PCJI, Kemper EA, Gelb MH
Int J Neonatal Screen 2017; 3(2): pii:6
PubMed
20170717 Informed decision making in the context of childhood immunization.
Lehmann BA, de Melker HE, Timmermans DRM, Mollema L
Patient Educ Couns 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170717 Preparedness and the importance of meeting the needs of healthcare workers: a qualitative study on Ebola.
Belfroid E, van Steenbergen J, Timen A, Ellerbroek P, Huis A, Hulscher M
J Hosp Infect 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170717 Porcine blood used as ingredient in meat productions may serve as a vehicle for hepatitis E virus transmission.
Boxman ILA, Jansen CCC, Hägele G, Zwartkruis-Nahuis A, Cremer J, Vennema H, Tijsma ASL
Int J Food Microbiol 2017; 257:225-31
PubMed
20170717 Coffee drinking and mortality in 10 European countries: a multinational cohort study.
Gunter MJ, Murphy N, Cross AJ, Dossus L, Dartois L, Fagherazzi G, Kaaks R, Kühn T, Boeing H, Aleksandrova K, Tjonneland A, Olsen A, Bueno de Mesquita HB, et.al.
Ann Intern Med 2017; 167(4):236-47
PubMed
20170717 A more sensitive, efficient and ISO 17025 validated magnetic capture real time PCR method for the detection of archetypal Toxoplasma gondii strains in meat.
Algaba IG, Geerts M, Jennes M, Coucke W, Opsteegh M, Cox E, Dorny P, Dierick K, de Craeye S
Int J Parasitol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170717 Recovery of previously uncultured bacterial genera from three Mediterranean sponges.
Versluis D, McPherson K, van Passel MWJ, Smidt H, Sipkema D
Mar Biotechnol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170717 The sterilizing effect of ertapenem-clavulanate in a hollow fiber model of tuberculosis and implications on clinical dosing.
van Rijn SP, Srivastava S, Wessels MA, van Soolingen D, Alffenaar J-WC, Gumbo T
Antimicrob Agents Chemother 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170717 Local professionals' perceptions of health assets in a low-SES Dutch neighbourhood: a qualitative study.
den Broeder L, Uiters E, Hofland A, Wagemakers A, Schuit AJ
BMC Public Health 2017; 18(1):12
PubMed
20170717 Pyrazinamide resistance-conferring mutations in pncA and the transmission of multidrug resistant TB in Georgia.
Sengstake S, Bergval IL, Schuitema AR, de Beer JL, Phelan J, de Zwaan R, Clark TG, van Soolingen D, Anthony RM
BMC Infect Dis 2017; 17(1):491
PubMed
20170717 MDR/XDR tuberculosis in Greece: predominance of Mycobacterium tuberculosis genotypes endemic in the Former Soviet Union countries.
Ioannidis P, van Soolingen D, Mokrousov I, Papaventsis D, Karabela S, Konstandinidou E, Marinou I, et.al.
Clin Microbiol Dis 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170717 Anal HPV 16 and 18 viral load: a comparison between HIV-negative and HIV-positive MSM and association with persistence.
Marra E, King A, van Logchem E, van der Weele P, Mooij SH, Heijman T, Meijer CJLM, Verhagen DWM, van der Sande MAB, van der Loeff MFS
J Med Virol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170717 Clinical predictors of future nonadherence in inflammatory bowel disease.
Severs M, Mangen MJ, Fidder HH, van der Valk ME, van der Have M, van Bodegraven AA, Clemens CHM, Dijkstra G, Jansen JM, de Jong DJ, et.al.
Inflamm Bowel Dis 2017; 23(9):1568-76
PubMed
20170717 Tall height and obesity are associated with an increased risk of aggressive prostate cancer: results from the EPIC cohort study.
Perez-Cornago A, Appleby PN, Pischon T, Tsilidis KK, Tjonneland A, Olsen A, Overvad K, Kaaks R, Kühn T, Boeing H, Steffen A, Trichopoulou A, Bueno de Mesquita HB, et.al.
BMC Med 2017; 15(1):115
PubMed
20170717 Whole-genome sequencing and variant analysis of HPV16 infections.
van der Weele P, Meijer CLJM, King AJ
J Virol 2017; 91(19): pii:e00844-17
PubMed
20170717 Increased risk of pneumonia in residents living near poultry farms: does the upper respiratory tract microbiota play a role?
Smit LAM, Boender GJ, de Steenhuijsen Piters WAA, Hagenaars TJ, Huijskens EGW, Rossen JWA, Koopmans M, Nodelijk G, Sanders EAM, Yzermans J, Bogaert D, Heederik D
Pneumonia 2017; 9:3
PubMed
20170717 Surveillance perspective on Lyme borreliosis across the European Union and European Economic Area.
van den Wijngaard CC, Hofhuis A, Simoes M, Rood E, van Pelt W, Zeller H, van Bortel W
Euro Surveill 2017; 22(27): pii:30569
PubMed
20170717 Space-time analysis of pneumonia hospitalisations in the Netherlands.
Beninca E, van Boven M, Hagenaars T, van der Hoek W
Plos One 2017; 12(7):e0180797
PubMed
20170717 Current knowledge on the use of computational toxicology in hazard assessment of metallic engineered nanomaterials.
Chen G, Peijnenburg W, Xiao Y, Vijver MG
Int J Mol Sci 2017; 18(7):E1504
PubMed
20170714 Influenza-like illness incidence is not reduced by influenza vaccination in a cohort of older adults, despite effectively reducing laboratory-confirmed influenza virus infections.
van Beek J, Veenhoven RH, Bruin JP, de Lange MMA, Meijer A, Sanders EAM, Rots NY, Luytjes W
J Infect Dis 2017 ; 216(4):415-24
PubMed
20170710 Estimating the prevalence of 26 health-related indicators at neighbourhood level in the Netherlands using structured additive regression.
van de Kassteele J, Zwakhals L, Breugelmans O, Ameling C, van den Brink C
Int J health Geogr 2017; 16(1):23
PubMed
20170710 Drivers and barriers in the consistency approach for vaccine batch release testing: Report of an international workshop.
Bruysters MWP, Schiffelers M-J, Hoonakker M, Jungbaeck C, Ragan I, Rommel E, van der Stappen T, Viviani L, Hessel EV, Akkermans AM, Vandebriel RJ
Biologicals 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170710 Incidence of pneumonia in nursing home residents with dementia in the Netherlands: an estimation based on three differently designed studies.
Zomer TP, van der Maaden T, van Gageldonk-Lafeber AB, de Greeff SC, van der Steen JT, Verhoef L
Epidemiol Infect 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170710 Pre-diagnostic metabolite concentrations and prostate cancer risk in 1077 cases and 1077 matched controls in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition.
Schmidt JA, Fensom GK, Rinaldi S, Scalbert A, Appleby PN, Achaintre D, Gicquiau A, Gunter MJ, Ferrari P, Kaaks R, Kühn T, Floegel A, Bueno de Mesquita HB, et.al.
BMC Med 2017; 15(1):122
PubMed
20170710 Hiv-bestrijding begint met GIS-werk
Op de Coul ELM, Joore IK, van Sighem A, Bom BCJ, Hillebregt M, Prins JM, Geerlings SE, van Bergen JEAM
Ned Tijdschr Geneeskde 2017; 161(42):D965
PubMed
20170710 Prevalence and injury patterns among electronic waste workers in the informal sector in Nigeria.
Ohajinwa CM, van Bodegom PM, Vijver MG, Olumide AO, Osibanjo O, Peijnenburg WJGM
Inj Prev 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170710 Next-generation sequence analysis reveals methicillin-resistance transfer to a methicillin-susceptible Staphylococcus aureus (MSSA) strain that subsequently caused a methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) outbreak: a descriptive study.
Weterings V, Bosch T, Witteveen S, Landman F, Schouls L, Kluytmans J
J Clin Microbiol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170710 Dot map cartograms for detection of infectious disease outbreaks: an application to Q fever, the Netherlands and pertussis, Germany.
Soetens L, Hahne S, Wallinga J
Euro Surveill 2017; 22(26): pii:30562
PubMed
20170710 Tar, nicotine and carbon monoxide yield of UK cigarettes and the risk of non-muscle-invasive and muscle-invasive bladder cancer.
van Osch FHM, Pauwels CGGM, Jochems SHG, Fayokun R, James ND, Wallace DMA, Cheng KK, Bryan RT, van Schooten FJ, Zeegers MP
Eur J Cancer Prev 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170710 International comparison of experience-based health state values at the population level.
Heijink R, Reitmer P, Leidl R
Health Qual Life Outcomes 2017; 15(1):138
PubMed
20170710 Pattern of risks of systemic lupus erythematosus among statin users: a population-based cohort study.
de Jong HJI, van Staa TP, Lalmohamed A, de Vries F, Vandebriel RJ, van Loveren H, Klungel OH, Cohen Tervaert JW
Ann Rheum Dis 2017; 76(10):1723-30
PubMed
20170710 Exploring uptake and biodistribution of polystyrene (nano)particles in zebrafish embryos at different developmental stages.
van Pomeren M, Brun NR, Peijnenburg WJGM, Vijver MG
Aquat Toxicol 2017; 190:40-5
PubMed
20170710 Meningococcal serogroup C immunogenicity, antibody persistence and memory B-cells induced by the monovalent meningococcal serogroup C versus quadrivalent meningococcal serogroup ACWY conjugate booster vaccine: A randomized controlled trial.
Ravenhorst MB, van der Klis FRM, van Rooijen DM, Knol MJ, Stoof SP, Sanders EAM, Berbers GAM
Vaccine 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170710 Pulsenet international: Vision for the implementation of whole genome sequencing (WGS) for global foodborne disease surveillance.
Nadon C, van Walle I, Gerner-Smidt P, Campos J, Chinen I, Concepcion-Acevedo J, van Pelt W, et.al.
Euro Surveill 2017; 22(23): pii:30544
PubMed
20170710 The human immunodeficiency virus continuum of care in European Union Countries in 2013: Data and Challenges.
Gourlay A, Noori T, Pharris A, Axelsson M, Costagliola D, Cowan S, Croxford S, d'Arminio Monforte A, del Amo J, Delpech V, Diaz A, Op de Coul E, et.al.
Clin Infect Dis 2017; 64(12):1644-56
20170710 Community participation in Health Impact Assessment. A scoping review of the literature.
den Broeder L, Uiters E, ten Have W, Wagemakers A, Schuit AJ
Environ Impact Assessm Rev 2017; 66:33-42
20170704 Methodology for estimating emissionsfrom agriculture in the Netherlands. Calculations of CH4, NH3, N2O, NOx, PM10, PM2.5 and CO2 with the National Emission Model for Agriculture (NEMA).
Vonk J, Bannink A, van Bruggen C, Groenestein CM, Huijsmans JFM, van der Kolk JWH, et.al.
20170704 Methodology for estimating emissionsfrom agriculture in the Netherlands. Calculations of CH4, NH3, N2O, NOx, PM10, PM2.5 and CO2 with the National Emission Model for Agriculture (NEMA).
Vonk J, Bannink A, van Bruggen C, Groenestein CM, Huijsmans JFM, van der Kolk JWH, et.al.
20170703 Baseline incidence of intussusception in early childhood before rotavirus vaccine introduction, the Netherlands, January 2008 to December 2012.
Gadroen K, Kemmeren JM, Bruijning-Verhagen PC, Straus SM, Weibel D, de Melker HE, Sturkenboom MC
Euro Surveill 2017; 22(25):pii.30556
PubMed
20170701 Risk assessment and risk management
Landsiedel R, Sauer UG, de Jong WH
In: Fadeel B, Pietroiusti A, Shvedova A, eds. Adverse effects of engineered nanomaterials: exposure, toxicology and impact on human health. 2nd ed. Academic Press, 2017:189-222
20170701 Healthy diets with reduced environmental impact? - The greenhouse gas emissions of various diets adhering to the Dutch food based dietary guidelines.
van de Kamp ME, van Dooren C, Hollander A, Geurts M, Brink EJ, van Rossum C, Biesbroek S, de Valk E, Toxopeus IB, Temme EHM
Food Res Int 2017; advance online publication (ahead of print)
20170701 Modelling toxicity of metal mixtures: A generalisation of new advanced methods, considering potential application to terrestrial ecosystems.
Le TTY, Peijnenburg WJGM
Crit Rev Environ Sci Technol 2017; advance online publication (ahead of print)
20170701 A Syst-OMICS approach to ensuring food safety and reducing the economic burden of Salmonellosis.
Emond-Rheault J-G, Jeukens J, Freschi L, Kukavica-Ibrulj I, Boyle B, Dupont M-J, Colavecchio A, Barrere V, Cadieux B, Arya G, Bekal S, Berry C, Franz E, et.al.
Front Microbiol 2017; 8:996
PubMed
20170701 Improving early detection initiatives: a qualitative study exploring perspectives of older people and professionals.
Lette M, Stoop A, Lemmens LC, Buist Y, Baan CA, de Bruin SR
BMC Geriatr 2017; 17(1):132
PubMed
20170701 Adolescent meningococcal serogroup A, W and Y immune responses following immunization with quadrivalent meningococcal A, C, W and Y conjugate vaccine: Optimal age for vaccination.
Ravenhorst MB, van der Klis FRM, van Rooijen DM, Sanders EAM, Berbers GAM
Vaccine 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170701 Comparison of mucosal lining fluid sampling methods and influenza-specific IgA detection assays for use in human studies of influenza immunity.
de Silva TI, Gould V, Mohammed NI, Cope A, Meijer A, Zutt I, Reimerink J, et.al.
J Immunol Methods 2017; 449:1-6
PubMed
20170701 CMV immune evasion and manipulation of the immune system with aging.
Jackson SE, Redeker A, Arens R, van Baarle D, van den Berg SPH, Benedict CA, Cicin-Sain L, Hill AB, Wills MR
Geroscience 2017; 39(3):273-91
PubMed
20170701 Clinical outbreak of babesiosis caused by Babesia capreoli in captive reindeer (Rangifer tarandus tarandus) in the Netherlands.
Bos JH, Klip FC, Sprong H, Broens EM, Kik MJL
Ticks Tick Borne Dis 2017; 8(5):799-801
PubMed
20170701 Congenital cytomegalovirus infection: child development, quality of life and impact on daily life.
Korndewal MJ, Oudesluys-Murphy AM, Kroes ACM, Vossen ACTM, de Melker HE
Pediatr Infect Dis J 2017;advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170701 Urban Chikungunya in the Middle East and North Africa: A systematic review.
Humphrey JM, Cleton NB, Reusken CBEM, Glesby MJ, Koopmans MPG, Abu-Raddad LJ
Plos Negl Trop Dis 2017; 1(6):e0005707
PubMed
20170701 Severe underestimation of pertussis related hospitalizations and deaths in the Netherlands: A capture-recapture analysis.
van der Maas NAT, Hoes J, Sanders EAM, de Melker HE
Vaccine 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170701 From intention to STI prevention: an online questionnaire on barriers and facilitators for discussing sexual risk behaviour among HIV-nurses.
de Munnik SES, Vervoort SCJM, Ammerlaan HSM, Kok G, den Daas C
J Adv Nurs 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170701 Necrotising fasciitis as atypical presentation of infection with emerging Neisseria meningitidis serogroup W (MenW) clonal complex 11, the Netherlands, March 2017.
Russcher A, Fanoy E, van Olden GDJ, Graafland AD, van der Ende A, Knol MJ
Euro Surveill 2017; 22(23):pii.30549
PubMed
20170626 Dietary restriction but not angiotensin II type 1 receptor blockade improves DNA damage-related vasodilator dysfunction in rapidly aging Ercc1delta/-mice.
Wu H, van Thiel BS, Bautista-Nino PK, Reiling E, Durik M, Leijten FPJ, Ridwan Y, Brandt RMC, van Steeg H, Dolle MET, et.al.
Clin Sci 2017; 131(15):1941-53
PubMed
20170626 Silver nanoparticles inhaled during pregnancy reach and affect the placenta and the foetus.
Campagnolo L, Massmiani M, Vecchione L, Piccirilli D, Toschi N, Magrini A, Bonanno E, Scimeca M, Castagnozzi L, Fokkens PHB, Cassee FR, et.al.
Nanotoxicology 2017; 11(5):687-98
PubMed
20170626 Development and evaluation of the Dutch Healthy Diet index 2015.
Looman M, Feskens EJ, de Rijk M, Meijboom S, Biesbroek S, Temme EH, de Vries J, Geelen A
Public Health Nutr 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170626 Organic food consumption during pregnancy and its association with health-related characteristics: the KOALA Birth Cohort Study.
Simoes-Wüst AP, Moltó-Puigmartí C, Jansen EH, van Dongen MC, Dagnelie PC, Thijs C
Public Health Nutr 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170626 Cross-border collaboration for improved tuberculosis prevention and care: policies, tools and experiences.
Dara M, Sulis G, Centis R, D'Ambrosio L, de Vries G, Douglas P, Garcia D, Jansen N, Zuroweste E, Migliori GB
Int J Tuberc Lung Dis 2017; 21(7):727-36
PubMed
20170626 Metabolic mediators of the association between adult weight gain and colorectal cancer: Data from the european prospective investigation into cancer and nutrition (EPIC) cohort.
Aleksandrova K, Schlesinger S, Fedirko V, Jenab M, Bueno de Mesquita HB, Freisling H, Romieu I, Pischon T, Kaaks R, Gunter MJ, et.al.
Am J Epidemiol 2017; 185(9):751-64
PubMed
20170626 Historical greenhouse gas concentrations for climate modelling (CMIP6).
Meinshausen M, Vogel E, Nauels A, Lorbacher K, Meinshausen N, Etheridge DM, Fraser PJ, Montzka SA, Rayner PJ, Velders GJM, et.al.
Geosc Model Dev 2017; 10(5):2057-2116
20170626 Transmissible mycobacterium tuberculosis strains share genetic markers and immune phenotypes
Nebenzahl-Guimaraes H, van Laarhoven A, Farhat MR, Koeken VACM, Mandemakers JJ, Zomer A, van Soolingen D, et.al.
Am J Resp Crit Care Med 2017; 195(11):1519-27
PubMed
20170626 Measured adiposity in relation to head and neck cancer risk in the European prospective investigation into cancer and nutrition
Ward HA, Wark PA, Mueller DC, Steffen A, Johansson M, Norat T, Gunter MJ, Overvad K, Bueno de Mesquita HB, et.al.
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2017; 26(6): 895-904
PubMed
20170626 Application of liquid chromatography-tandem mass spectrometry to determine urinary concentrations of five commonly used low-calorie sweeteners: a Novel Biomarker Approach for Assessing Recent Intakes?
Logue C, Dowey LRC, Strain JJ, Verhagen H, McClean S, Gallagher AM
J Agricult Food Chem 2017; 65(22):4516-25
20170619 Is aircraft noise exposure associated with cardiovascular disease and hypertension? Results from a cohort study in Athens, Greece.
Dimakopoulou K, Koutentakis K, Papageorgiou I, Kasdagli M, Haralabidis AS, Sourtzi P, Samoli E, Houthuijs D, Swart W, Hansell AL, Katsouyanni K
Occup Environ Med 2017; 74(11):830-7
PubMed
20170619 BlueHealth: a study programme protocol for mapping and quantifying the potential benefits to public health and well-being from Europe's blue spaces.
Grellier J, White MP, Albin M, Bell S, Elliott LR, Gascon M, Gualdi S, Mancini RL, Wuijts S, et.al.
BMJ Open 2017; 7(6):e016188
PubMed
20170619 Assessment of spatial and physical neighborhood characteristics that influence sound quality and herewith well-being and health.
Devilee J, van Kempen E, Swart W, van Kamp I, Ameling C
Noise Health 2017; 19(88):154-64
PubMed
20170619 Tick-borne encephalitis virus in ticks and roe deer, the Netherlands.
Jahfari S, de Vries A, Rijks JM, van Gucht S, Vennema H, Sprong H, Rockx B
Emerg Infect Dis 2017; 23(6):1028-30
PubMed
20170614 Does the health impact of exposure to neighbourhood green space differ between population groups? An explorative study in four European cities.
Ruijsbroek A, Droomers M, Kruize H, van Kempen E, Gidlow CJ, Hurst G, Andrusaityte S, et.al.
Int J Environ Res Public Health 2017; 14(6):618
PubMed
20170612 A new statistical method to determine the degree of validity of health economic model outcomes against empirical data
Ramos IC, van Voorn GAK, Vemer P, Feenstra TL, Al-Maiwenn J
Value Health 2017; 20(8):1041-7
PubMed
20170612 Interactions between genome-wide significant genetic variants and circulating concentrations of 25-hydroxyvitamin D in relation to prostate cancer risk in the National Cancer Institute BPC3.
Dimitrakopoulou VL, Travis RC, Shui IM, Mondul A, Albanes D, Virtamo J, Agudo A, Boeing H, Bueno de Mesquita HB, et.al.
Am J Epidemiol 2017; 185(6):452-64
PubMed
20170612 Genetic variation in the ADIPOQ gene, adiponectin concentrations and risk of colorectal cancer: a Mendelian Randomization analysis using data from three large cohort studies.
Nimptsch K, Song M, Aleksandrova K, Katsoulis M, Freisling H, Jenab M, Gunter MJ, Tsilidis KK, Weiderpass E, Bueno de Mesquita HB, et.al.
Eur J Epidemiol 201`7; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170612 Comparison of ultrafine particle and black carbon concentration predictions from a mobile and short-term stationary land-use regression model.
Kerckhoffs J, Hoek G, Messier KP, Brunekreef B, Meliefste K, Klompmaker JO, Vermeulen R
Environ Sci Technol 2017 ; 50(23):12894-902
PubMed
20170612 Immune responses after 2 versus 3 doses of HPV vaccination up to 4½ years after vaccination: An observational study among Dutch routinely vaccinated girls.
Donken R, Schurink-van 't Klooster TM, Schepp RM, van der Klis FRM, Knol MJ, Meijer CJLM, de Melker HE
J Infect Dis 2017; 215(3):359-67
PubMed
20170612 Health and economic impact of a tender-based gender-neutral HPV16/18 vaccination program in the Netherlands.
Qendri V, Bogaards JA, Berkhof J
J Infect Dis 2017; 216(2):210-9
PubMed
20170612 Retinoic acid in developmental toxicology: teratogen, morphogen and biomarker.
Piersma AH, Hessel EV, Staal YC
Reprod Toxicol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170612 The intention of Dutch general practitioners to offer vaccination against pneumococcal disease, herpes zoster and pertussis to people aged 60 years and older.
Lehmann BA, Eilers R, Mollema L, Ferreira J, de Melker HE
BMC Geriatr 2017; 17(1):122
PubMed
20170612 Analysing tuberculosis cases among healthcare workers to inform infection control policy and practices.
de Vries G, van Hunen R, Meerstadt-Rombach FS, van der Valk PDLPM, Vermue M, Keizer ST
Infect Control Hosp Epidemiol 2017 ; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170612 Consumption of fish is not associated with risk of differentiated thyroid carcinoma in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) Study.
Zamora-Ros R, Castaneda J, Rinaldi S, Cayssials V, Slimani N, Weiderpass E, Tsilidis KK, Boutron-Ruault MC, Overvad K, Bueno de Mesquita HB, et.al.
J Nutr 2017; 47(7):1366-73
PubMed
20170612 Interaction between genes and macronutrient intake on the risk of developing type 2 diabetes: systematic review and findings from European Prospective Investigation into Cancer (EPIC)-InterAct.
Li SX, Imamura F, Ye Z, Schulze MB, Zheng J, Ardanaz E, Arriola L, Boeing H, Dow C, Fagherazzi G, Franks PW, Spijkerman AMW, et.al.
Am J Clin Nutr 2017; 106(1):263-75
PubMed
20170612 Response to a wild poliovirus type 2 (WPV2)-shedding event following accidental exposure to WPV2, the Netherlands, April 2017.
Duizer E, Ruijs WL, van der Weijden CP, Timen A
Euro Surveill 2017; 22(21): pii30542
PubMed
20170612 Increased risk of asthma in overweight children born large for gestational age.
Pinto LA, Guerra S, Anto JM, Postma D, Koppelman GH, de Jongste JC, Gehring U, Smit HA, Wijga A
Clin Exp Allergy 2017; 47(8):1050-6
PubMed
20170606 Comparing viral load metrics and evaluating their use for HIV surveillance.
Bolijn R, Op de Coul ELM, van Sighem A, Blok WL, Kretzschmar ME, Heijne JCM
J Infect 2017; 75(2):169-78
PubMed
20170606 Cognitive-motivational determinants of residents' civic engagement and health (inequities) in the context of noise action planning: a conceptual model.
Riedel N, van Kamp I, Köckler H, Scheiner J, Loerbroks A, Classen T, Bolte G
Int J Environ Res Public Health 2017; 14(6):578
PubMed
20170606 Modelling human Puumala hantavirus infection in relation to bank vole abundance and masting intensity in the Netherlands.
Swart A, Bekker DL, Maas M, de Vries A, Pijnacker R, Reusken CBEM, van der Giessen JWB
Infect Ecol Epidemiol 2017; 7(1):1287986
PubMed
20170606 Exploring the role of farm animals in providing care at care farms.
Hassink J, de Bruin SR, Berget B, Elings M
Animals 2017; 7(6):45
PubMed
20170606 Pre-diagnostic copper and zinc biomarkers and colorectal cancer risk in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition cohort.
Stepien M, Jenab M, Freisling H, Becker N-P, Czuban M, Tjonneland A, Olsen A, Overvad K, Boutron-Ruault MC, Bueno de Mesquita HB, et.al.
Carcinogenesis 2017; 38(7):699-707
PubMed
20170529 Direct and air-mediated transfer of labeled SVOCs from indoor sources to dust.
Sukiene V, von Goetz N, Gerecke AC, Bakker MI, Delmaar CJE, Hungerbuhler K
Environ Sci Technol 2017; 51(6):3269-77
PubMed
20170529 Confidence intervals for the treatment effect on the treated.
Ferreira JA
J Nonparametric Statistics 2017; 29(3):477-90
20170529 Cross-sectional study on factors hampering implementation of measles pre- and postexposure measures in Dutch hospitals during the 2013-2014 measles outbreak.
Fievez LCR, Wong A, Ruijs WLM, Meerstadt-Rombach FS, Timen A
Am J Infect Control 2017; 45(7):750-5
PubMed
20170529 Are more environmentally sustainable diets with less meat and dairy nutritionally adequate?
Seves SM, Verkaik-Kloosterman J, Biesbroek S, Temme EH
Public Health Nutr 2017; 1-13 advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170529 Cost-effectiveness analysis of corneal collagen crosslinking for progressive keratoconus.
Godefrooij DA, Mangen MJ, Chan E, O'Brart DPS, Imhof SM, de Wit GA, Wisse RPL
Ophthalmology 2017; 124(10):1485-95
PubMed
20170529 Discrepancies between protocols and publications of clinical drug trials Results of an inception cohort study.
van den Bogert CA, Souverein PC, Brekelmans CTM, Janssen SWJ, Koëter GH, Leufkens HGM, Bouter LM
J Clin epidemiol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170529 Correction for Cairns et.al. "Comparative genome analysis and global phylogeny of the toxin variant Clostridium difficile PCR Ribotype 017 reveals the evolution of two independent sub-lineages"
Cairns MD, Preston MD, Hall CL, Gerding DN, Hawkey PM, Kato H, Kim H, Kuijper EJ, Lawley TD, et.al.
J Clin Microbiol 2017; 55(6):1971
PubMed
20170529 Protecting pyrazinamide, a priority for improving outcomes in multidrug-resistant tuberculosis treatment.
Anthony RM, Cynamon M, Hoffner S, Werngren J, den Hertog AL, van Soolingen D
Antimicrob Agents Chemother 2017; 61(6):e00258-17
PubMed
20170529 Plasma microRNAs as biomarkers of pancreatic cancer risk in a prospective cohort study.
Duell EJ, Luján-Barroso L, Sala N, Deitz McElyea S, Overvad K, Tjonneland A, Olsen A, Weiderpass E, Busund L-T, Moi L, Müller D, Bueno de Mesquita HB, et.al.
Int J Cancer 2017; 141(5):905-15
PubMed
20170529 Hepcidin levels and gastric cancer risk in the EPIC-EurGast Study.
Jakszyn P, Fonseca-Nunes A, Luján-Barroso L, Aranda N, Tous M, Arija V, Cross A, Bueno de Mesquita HB, Weiderpass E, Kühn T, Kaaks R, et.al.
Int J Cancer 2017; 141(5):945-51
PubMed
20170529 Simultaneous inference of phylogenetic and transmission trees in infectious disease outbreaks.
Klinkenberg D, Backer JA, Didelot X, Colijn C, Wallinga J
Plos Comput Biol 2017; 13(5):e1005495
PubMed
20170529 Probabilistic derivation of the interspecies assessment factor for skin sensitization.
Bil W, Schuur AG, Ezendam J, Bokkers BGH
Regul Toxicol Pharmacol 2017; 88:34-44
PubMed
20170529 Environmental contamination with Toxocara spp. eggs in public parks and playground sandpits of Greater Lisbon, Portugal.
Otero D, Margarida Alho A, Nijsse R, Roelfsema J, Overgaauw P, de Madeira Carvalho L
J Infect Public Health 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170529 Towards a proportionality assessment of risk reduction measures aimed at restricting the use of persistent and bioaccumulative substances.
Oosterhuis F, Brouwer R, Janssen M, Verhoeven J, Luttikhuizen C
Integr Environ Assess Maag 2017; 13(6):1100-12
PubMed
20170529 Flexible working practices: how employees can reap the benefits for engagement and performance
Wessels C
Rotterdam: Erasmus Universiteit, 2017
20170522 Pharmacokinetics of Levofloxacin in multidrug- and extensively drug-resistant tuberculosis patients.
van 't Boveneind-Vrubleuskaya N, Seuruk T, van Hateren K, van der Laan T, Kosterink JGW, van der Werf TS, van Soolingen D, van den Hof S, Skrahina A, Alffenaar JC
Antimicrob Agents Chemother 2017; 61(8):e00343-17
PubMed
20170522 Origin of the TTC values for compounds that are genotoxic and/or carcinogenic and an approach for their re-evaluation.
Boobis A, Brown P, Cronin MTD, Edwards J, Galli CL, Goodman J, Jacobs A, Kirkland D, Luijten M, et.al.
Crit Rev Toxicol 2017; 47(8):705-27
PubMed
20170522 Outbreak of diarrhoea among participants of a triathlon and a duathlon on 12 July 2015 in Utrecht, the Netherlands.
Parkkali S, Joosten R, Fanoy E, Pijnacker R, van Beek J, Brandwagt D, van Pelt W
Epidemiol Infect 2017; 145(10):2176-84
PubMed
20170522 Association between changes in fat distribution and biomarkers for breast cancer.
van Gemert WA, Monninkhof EM, May AM, Elias SG, van der Palen J, Veldhuis W, Stapper M, Stellato RK, Schuit JA, Peeters PH
Endocr Relat Cancer 2017; 24(6):297-305
PubMed
20170522 An outbreak of NDM-1 producing Klebsiella pneumoniae in a Dutch hospital with interspecies transfer of the resistance plasmid and unexpected occurrence in unrelated healthcare centers.
Bosch T, Lutgens SPM, Hermans MHA, Wever PC, Schneeberger PM, Renders NHM, Leenders ACAP, Kluytmans JAJW, Schoffelen A, Notermans D, Witteveen S, Bathoorn E, Schouls LM
J Clin Microbiol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170522 Decreased, but still sufficient, iodine intake of children and adults in the Netherlands.
Verkaik-Kloosterman J, Buurma-Rethans EJM, Dekkers ALM, van Rossum CTM
Br J Nutr 2017; 117(7):1020-31
PubMed
20170522 Epidemiological risk factors for animal influenza A viruses overcoming species barriers.
Harris KA, Freidl GS, Munoz OS, von Dobschuetz S, de Nardi M, Wieland B, Koopmans MPG, Stärk KDC, van Reeth K, Dauphin G, Meijer A, de Bruin E, Capua I, Hill AA, et.al.
EcoHealth 2017; 14(2):342-60
PubMed
20170522 Characterizing adult sleep behavior over 20 years - the population-based Doetinchem Cohort Study.
Zomers ML, Hulsegge G, van Oostrom SH, Proper KI, Verschuren WMM, Picavet HSJ
Sleep 2017; 40(7):085
PubMed
20170515 Erratum for Carbonetti et al., "Highlights of the 11th International Bordetella Symposium: from Basic Biology to Vaccine Development".
Carbonetti NH, Wirsing von Konig CH, Ruiting L, Jacob-Dubuisson F, Cotter PA, Deora R, Merkel TJ, van Els CA, Locht C, Hozbor D, Rodriguez ME
Clin Vaccine Immunol 2017; 24(5)
PubMed
20170515 Corrigendum to "Impact of waning acquired immunity and asymptomatic infections on case-control studies for enteric pathogens" [Epidemics 17 (2016) 56-63].
Havelaar AH, Swart A
Epidemics 2017; 19:83-4
PubMed
20170515 Trajectories of metabolic risk factors and biochemical markers prior to the onset of type 2 diabetes: the population-based longitudinal Doetinchem study.
Hulsegge G, Spijkerman AMW, van der Schouw YT, Bakker SJL, Gansevoort RT, Smit HA, Verschuren WMM
Nutr Diabetes 2017; 7(5):e270
PubMed
20170515 Comparing national infectious disease surveillance systems: China and the Netherlands.
Vlieg WL, Fanoy EB, van Asten L, Liu X, Yang J, Pilot E, Bijkerk P, van der Hoek W, Krafft T, van der Sande MAB, Liu Q-Y
BMC Public Health 2017; 17(1):415
PubMed
20170515 Targeted outreach hepatitis B vaccination program in high-risk adults: The fundamental challenge of the last mile.
Mangen M-JJ, Stibbe H, Urbanus A, Siedenburg EC, Waldhober Q, de Wit GA, van Steenbergen JE
Vaccine 2017; 35(24):3215-21
PubMed
20170515 Biowaiver monograph for immediate release solid oral dosage forms: amoxicillin trihydrate.
Thambavita D, Galappatti P, Mannapperuma U, Jayakody RL, Cristofoletti R, Abrahamsson B, Groot DW, Langguth P, Mehta KM, Parr A, Polli JE, Shah VP, Dressman J
J Pharm Sci 2017; 106(10):2930-45
PubMed
20170515 The impact of urban regeneration programmes on health and health-related behaviour: Evaluation of the Dutch District Approach 6.5 years from the start.
Ruijsbroek A, Wong A, Kunst AE, van den Brink C, van Oers HAM, Droomers M, Stronks K
Plos One 2017; 12(5):e0177262
PubMed
20170515 An evaluation of the TREC assay with regard to the integration of SCID screening into the Dutch newborn screening program.
Blom M, Pico-Knijnenburg I, van Veen-Sijne M, Boelen A, Bredius RGM, van der Burg M, Schielen PCJI
Clin Immunol 2017 ; 180:106-10
PubMed
20170515 Emergence of carbapenemase-producing Acinetobacter ursingii in the Netherlands.
Sieswerda E, Schade R, Bosch T, de Vries J, Chamuleau M, Haarman E, Schouls L, van Dijk K
Clin Microb Infect 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170515 Fish consumption, intake of fats and cognitive decline at middle and older age: the Doetinchem Cohort Study.
Nooyens ACJ, van Gelder BM, Bueno de Mesquita HB, van Boxtel MPJ, Verschuren WMM
Eur J Nutr 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170515 Air pollution from livestock farms is associated with airway obstruction in neighboring residents.
Borlee F, Yzermans CJ, Aalders B, Rooijackers J, Krop E, Maassen CBM, Schellevis F, Brunekreef B, Heederik D, Smit LAM
Am J Respir Crit Care Med 2017 ; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170515 Pubertal timing and cardiometabolic markers at age 16 years.
Berentzen NE, Wijga AH, van Rossem L, Postma DS, Gehring U, Smit HA
J Pediatr 2017; 187:158-64
PubMed
20170508 A quantitative comparison of anti-Müllerian hormone measurement and its shifting boundaries between two assays.
de Kat AC, Broekmans FJM, van Westing AC, Lentjes E, Verschuren WMM, van der Schouw YT
Maturitas 2017; 101:12-6
PubMed
20170508 A novel concept in ground water quality management: Towards function specific screening values.
Swartjes FA, Otte PF
Water Res 2017; 119:187-200
PubMed
20170508 Men who have sex with men starting pre-exposure prophylaxis (PrEP) are at risk of HCV infection: evidence from the Amsterdam PrEP study.
Hoornenborg E, Achterbergh RCA, Schim van der Loeff MF, Davidovich U, Hogewoning A, de Vries HJC, Schinkel J, Prins M, van de Laar TJW
Aids 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170501 Molecular detection of tick-borne pathogens Borrelia afzelii, Borrelia miyamotoi and Anaplasma phagocytophilum in Eurasian red squirrels (Sciurus vulgaris).
Ruyts SC, Frazer-Mendelewska E, van den Berge K, Verheyen K, Sprong H
Eur J Wildl Res 2017; 63:43
20170501 Highly pathogenic avian influenza A(H5N8) outbreaks: protection and management of exposed people in Europe, 2014/15 and 2016.
Adlhoch C, Brown IH, Angelova SG, Bálint A, Bouwstra R, Buda S, Castrucci MR, Dabrera G, van der Hoek W, et.al.
Euro Surveill 2017; 21(49): pii:30419
PubMed
20170501 Monitoring quality and coverage of harm reduction services for people who use drugs: a consensus study.
Wiessing L, Ferri M, Belackova V, Carrieri P, Friedman SR, Folch C, Dolan K, Galvin B, Kretzschmar M, et.al.
Harm Reduc J 2017; 14(1):19
PubMed
20170501 Polio and measles down the drain: Environmental Enterovirus Surveillance in the Netherlands, 2005-2015.
Benschop KSM, van der Avoort HG, Jusic E, Vennema H, van Binnendijk R, Duizer E
Appl Environ Microbiol 2017; 83(13):e00558-17
PubMed
20170501 Biowaiver monographs for immediate-release solid oral dosage forms: Enalapril.
Verbeeck RK, Kanferi I, Löbenberg R, Abrahamsson B, Cristofoletti R, Groot DW, Langguth P, Polli JE, Parr A, Shah VP, Mehta M, Dressman JB
J Pharm Sci 2017; 106(8):1933-43
PubMed
20170501 Comparison of general obesity and measures of body fat distribution in older adults in relation to cancer risk: meta-analysis of individual participant data of seven prospective cohorts in Europe.
Freisling H, Arnold M, Soerjomataram I, O'Doherty MG, Ordonez-Mena JM, Bamia C, Kampman E, Leitzmann M, Bueno de Mesquita HB, et.al.
Br J Cancer 2017; 116(11):1486-97
PubMed
20170501 Inhaled nanoparticles accumulate at sites of vascular disease.
Miller MR, Raftis JB, Langrish JP, McLean SG, Samutrtai P, Connell SP, Wilson S, Vesey AT, Fokkens PHB, Boere AJF, Cassee FR, et.al.
ACS Nano 2017; 11(5):4542-52
PubMed
20170501 Populatiegerichte aanpak voor verbinding van preventie, zorg en welzijn.
Lemmens LC, Drewes HW, Lette M, Baan CA
Ned Tijdschr Geneeskd 2017; 161(27):D849
PubMed
20170501 The cost of Lyme borreliosis.
van den Wijngaard CC, Hofhuis A, Wong A, Harms MG, de Wit GA, Lugner AK, Suijkerbuijk AWM, Mangen M-JJ, van Pelt W
Eur J Public Health 2017; 27(3):538-47
PubMed
20170501 Influence of adjuvant formulation on inducing immune response in mice immunized with a recombinant serpin from Trichinella spiralis.
Xu J, Bai X, Wang L, Shi HN, van der Giessen JWB, Boireau P, Liu MY, Liu XL
Parasit Immunol 2017; 39(7):e12437
PubMed
20170501 Characterisation of the natural environment: quantitative indicators across Europe.
Smith G, Cirach M, Swart W, Dèdelé A, Gidlow C, van Kempen E, Kruize H, Grazuleviciene R, Nieuwenhuijsen MJ
Int J Health Geogr 2017; 16(1):16
PubMed
20170425 Different cross protection scopes of two avian influenza H5N1 vaccines against infection of layer chickens with a heterologous highly pathogenic virus.
Poetri ON, van Boven M, Koch G, Stegeman A, Claassen I, Wisaksana IW, Bouma A
Res Vet Sci 2017; 114:143-52
PubMed
20170425 Varicella vaccination elicits a humoral and cellular response in children with rheumatic diseases using immune suppressive treatment.
Groot N, Pileggi G, Sandoval CB, Grein I, Berbers G, Leme Ferriani VP, Wulffraat N, de Roock S
Vaccine 2017; 35(21):2818-22
PubMed
20170425 Changes in LXR signaling influence early-pregnancy lipogenesis and protect against dysregulated fetoplacental lipid homeostasis.
Nikolova V, Papacleovoulou G, Bellafante E, Borges Manna L, Jansen E, Baron S, Abu-Hayyeh S, Parker MG, Williamson C
Am J Physiol Endocrinol Metab 2017; 313(4):E463-72
PubMed
20170425 ECDC Round Table Report and ProMed-mail most useful international information sources for the Netherlands Early Warning Committee.
Bijkerk P, Monnier AA, Fanoy EB, Kardamanidis K, Friesema IH, Knol MJ
Euro Surveill 2017; 22(14): pii.30502
PubMed
20170425 Comparison of the tolerability of newly introduced childhood vaccines in the Netherlands.
Kemmeren JM, van der Maas NAT, de Melker HE
Eur J Pediatr 2017; 176(6):757-68
PubMed
20170425 Dutch national immunization schedule: compliance and associated characteristics for the primary series.
Scheepers ED, van Lier A, Drijfhout IH, Berbers G, van der Maas NAT, de Melker HE, Knol MJ
Eur J Pediatr 2017; 176(6):769-78
PubMed
20170425 Compliance to diagnostic reference levels for radiation exposure in common radiological procedures in Dutch hospitals: A nation-wide survey carried out by medical imaging students
Bijwaard H, de Vries G, Scheurleer J, Roding T, Erenstein H, Ravensbergen W, Haarmans-Jonkman S, van Welie F
Radiography 2017; 23(3):197-201
20170424 Influenza vaccine effectiveness estimates in the Dutch population from 2003 to 2014: The test-negative design case-control study with different control groups.
van Doorn E, Darvishian M, Dijkstra F, Donker GA, Overduin P, Meijer A, Hak E
Vaccine 2017; 35(21):2831-9
PubMed
20170424 Long-term exposure to ambient air pollution and traffic noise and incident hypertension in seven cohorts of the European study of cohorts for air pollution effects (ESCAPE).
Fuks KB, Weinmayr G, Basagana X, Gruzieva O, Hampel R, Oftedal B, Sorensen M, Wolf K, Aamodt G, Houthuijs D, Swart WJR, et.al.
Eur Heart J 2017; 38(13):983-90
PubMed
20170424 Fruit and vegetable intake and prostate cancer risk in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC).
Perez-Cornago A, Travis RC, Appleby PN, Tsilidis KK, Tjonneland A, Olsen A, Overvad K, Katzke V, Kühn T, Trichopoulou A, Peppa E, Bueno de Mesquita HB, et.al.
Int J Cancer 2017; 141(2):287-97
PubMed
20170424 Excess all-cause and influenza-attributable mortality in Europe, December 2016 to February 2017.
Vestergaard LS, Nielsen J, Krause TG, Espenhain L, Tersago K, Bustos Sierra N, Denissov G, Innos K, Virtanen MJ, Fouillet A, van Asten L, et.al.
Euro Surveill 2017; 22(14): pii.30506
PubMed
20170424 Elevated immune response among children 4 years of age with pronounced local adverse events after the fifth Dtap vaccination.
van der Lee S, Kemmeren JM, de Rond LGH, Oztürk K, Westerhof A, de Melker HE, Sanders EAM, Berbers GAM, van der Maas NAT, Rümke HC, Buisman A
Pediatr Infect Dis J 2017; 36(9):e223-9
PubMed
20170424 Health status in Europe: comparison of 24 urban areas to the corresponding 10 countries (EURO-URHIS 2).
Köster EM, de Gelder R, de Nardo F, Williams G, Harrison A, van Buren LP, Lyshol H, Achterberg PW, et.al.
Eur J Public Health 2017; 27(supp 2):62-7
PubMed
20170424 Vaccine preferences and acceptance of older adults.
Eilers R, de Melker HE, Veldwijk J, Krabbe PFM
Vaccine 2017; 35(21):2823-30
PubMed
20170424 Impact of survey administration mode oF the results of a health-related discrete choice experiment: online and paper comparison.
Determann D, Lambooij MS, Steyerberg EW, de Bekker-Grob EW, de Wit GA
Value Health 2017; advance online publication (ahead of print)
20170424 Efficient estimation of age-specific social contact rates between men and women.
van de Kassteele J, van Eijkeren J, Wallinga J
Annals Appl Stat 2017; 11(1):320-39
20170424 Toxicity models of metal mixtures established on the basis of "additivity" and "interactions".
Liu Y, Vijver MG, Pan B, Peijnenburg WJGM
Front Environ Sci Eng 2017; 11(2):10
20170424 The sample of choice for detecting Middle East respiratory syndrome coronavirus in asymptomatic dromedary camels using real-time reverse-transcription polymerase chain reaction.
Mohran KA, Farag EABA, Reusken CBEM, Raj VS, Lamers MM, Pas SD, Voermans J, Smits SL, Koopmans MPG, et.al.
Rev Sci Tech 2016; 35(3):905-11
PubMed
20170424 Implementing wildlife disease surveillance in the Netherlands, a One Health approach.
Maas M, Gröne GR, Kuiken A, van Schaik G, Roest HIJ, van der Giessen JWB
Rev Sci Tech 2016; 35(3):863-74
PubMed
20170418 Coxiella burnetii (Q fever) prevalence in associated populations of humans and small ruminants in The Gambia .
Bok J, Hogerwerf L, Germeraad EA , Roest HIJ, Faye-Joof T, Jeng M, Nwakanma D, Secka A, van der Sande MAB, van der Hoek W, et.al.
Trop Med Int Health 2017; 22(3):323-31
PubMed
20170418 Biokinetics of nanomaterials: The role of biopersistence.
Laux P, Riebeling C, Booth AM, Brain JD, Brunner J, Cerrillo C, Creutzebberg O, Estrela-Lopis I, Sips AJAM, et.al.
NanoImpact 2017; 6:69-80
PubMed
20170418 Motivational and contextual determinants of HPV-vaccination uptake: A longitudinal study among mothers of girls invited for the HPV-vaccination.
Pot M, van Keulen HM, Ruiter RAC, Eekhout I, Mollema L, Paulussen TWGM
Prev Med 2017; 100:41-9
PubMed
20170418 Neighbourhood green space, social environment and mental health: an examination in four European cities.
Ruijsbroek A, Mohnen SM, Droomers M, Kruize H, Gidlow C, Grazuleviciene R, Andrusaityte S, Maas J, van Kempen E, et.al.
Int J Public Health 2017; 62(6):657-67
PubMed
20170418 Developing species sensitivity distributions for metallic nanomaterials considering the characteristics of nanomaterials, experimental conditions, and different types of endpoints.
Chen G, Peijnenburg WJGM, Xiao Y, Vijver MG
Food Chem Toxicol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170418 Method selection for sustainability assessments: The case of recovery of resources from waste water.
Zijp MC, Waaijers-van der Loop SL, Heijungs R, Broeren MLM, Peeters R, van Nieuwenhuijzen A, Shen L, Heugens EHW, Posthuma L
J Environ Manage 2017; 197:221-30
PubMed
20170418 The impact of ambient air pollution on the human blood metabolome.
Vlaanderen JJ, Janssen NA, Hoek G, Keski-Rahkonen P, Barupal DK, Cassee FR, Gosens I, et.al.
Environ Res 2017; 156:341-8
PubMed
20170418 Associations between lifestyle and air pollution exposure: Potential for confounding in large administrative data cohorts.
Strak M, Janssen N, Beelen R, Schmitz O, Karssenberg D, Houthuijs D, van den Brink C, Dijst M, Brunekreef B, Hoek G
Environ Res 2017; 156:364-73
PubMed
20170418 Proximity to agricultural fields as proxy for environmental exposure to pesticides among children: The PIAMA birth cohort.
Bukalasa JS, Brunekreef B, Brouwer M, Vermeulen R, de Jongste JC, van Rossem L, Vonk JM, Wijga A, Huss A, Gehring U
Sci Total Environ 2017; 595:515-20
PubMed
20170418 The Netherlands Chlamydia cohort study (NECCST) protocol to assess the risk of late complications following Chlamydia trachomatis infection in women.
Hoenderboom BM, van Oeffelen AAM, van Benthem BHB, van Bergen JEAM, Dukers-Muijrers NHTM, Götz HM, Hoebe CJPA, Hogewoning AA, van der Klis FRM, van Baarle D, Land JA, van der Sande MAB, van Veen MG, de Vries F, Morré SA, van den Broek IVF
BMC Infect Dis 2017; 17(1):264
PubMed
20170418 Time lag between immigration and tuberculosis rates in immigrants in the Netherlands: a time-series analysis.
van Aart C, Boshuizen H, Dekkers A, Korthals Altes H
Int J Tuberc Lung Dis 2017; 21(5):486-92
PubMed
20170418 Moderate alcohol consumption is associated with lower chronic disease burden expressed in disability-adjusted life years: a prospective cohort study.
Beulens JWJ, Fransen HP, Struijk EA, Boer JMA, de Wit GA, Onland-Moret NC, Hoekstra J, Bueno de Mesquita HB, Peeters PHM, May AM
Eur J Epidemiol 2017; 32(4):317-26
PubMed
20170411 New paradigms for Salmonella source attribution based on microbial subtyping.
Mughini-Gras L, Franz E, van Pelt W
Food Microbiol 2017; advance online publication (ahead of print)
20170410 Verschillen zorgkosten tussen zorggroepen?: Vergelijking van zorggroepen voor mensen met diabetes.
Mohnen SM, Molema CCM, Steenbeek W, van den Berg MJ, de Bruin SR, Baan CA, Struijs JN
Ned Tijdschr Geneeskd 2017; 161(11):D701
PubMed
20170410 The influence of meteorological factors and atmospheric pollutants on the risk of preterm birth
Giorgis-Allemand L, Pedersen A, Bernard C, Aguilera I, Beelen RMJ, Chatzi L, Cirach M, Danileviciute A, Dèdelé A, van Eijsden M, Estarlich M, Wijga A, et.al.
Am J Epidemiol 2017; 185(4):247-58
PubMed
20170410 EMS call center models with and without function differentiation: A comparison.
van Buuren M, Kommer GJ, van de Mei R, Bhulai S
Operations Res Health Care 2017; 12:16-28
20170410 Policy and practice of programmatic management of latent tuberculosis infection in The Netherlands.
de Vries G, van Hest R, Bakker M, Erkens C, van den Hof S, Meijer W, Oud K, Slump E, van Dissel J
J Clin Tuberculos Other Mycobact Dis 2017; 7:40-8
20170410 Treatment duration of febrile urinary tract infection: a pragmatic randomized, double-blind, placebo-controlled non-inferiority trial in men and women.
van Nieuwkoop C, van der Starre WE, Stalenhoef JE, van Aartrijk AM, van de Reijden TJK, Vollaard AM, Delfos NM, van 't Wout JW, Blom JW, Knol MJ, van Dissel JT, et.al.
BMC Med 2017; 15(1):70
PubMed
20170410 Effectiveness of early measles, mumps, and Rubella vaccination among 6-14-month-old infants during an epidemic in the Netherlands: an observational cohort study.
Woudenberg T, van der Maas NAT, Knol MJ, de Melker H, van Binnendijk RS, Hahne SJM
J Infect Dis 2017; 215(8):1181-7
PubMed
20170410 Risk factors for gastroenteritis associated with canal swimming in two cities in the Netherlands during the summer of 2015: A prospective study.
Joosten R, Sonder G, Parkkali S, Brandwagt D, Fanoy E, Mughini-Gras L, Lodder W, Ruland E, Siedenburg E, Kliffen S, van Pelt W
Plos One 2017; 12(4):e0174732
PubMed
20170410 The HIV continuum of care in European Union countries in 2013: data and challenges.
Gourlay A, Noori T, Pharris A, Axelsson M, Costagliola D, Cowan S, Croxford S, d'Arminio Monforte A, Op de Coul E, et.al.
Clin Infect Dis 2017; 64(12):1644-56
PubMed
20170410 Inventory of surveillance systems assessing dietary, physical activity and sedentary behaviours in Europe: a DEDIPAC study.
Bel-Serrat S, Huybrechts I, Thumann BF, Hebestreit A, Abuja PM, de Henauw S, Dubuisson C, Heuer T, Murrin CM, Lazzeri G, van Rossum C, et.al.
Eur J Public Health 2017; 27(4):747-55
PubMed
20170410 Exposure to bacterial products lipopolysaccharide and flagellin and hepatocellular carcinoma: a nested case-control study.
Fedirko V, Tran HQ, Gewirtz AT, Stepien M, Trichopoulou A, Aleksandrova K, Olsen A, Tjonneland A, Overvad K, Carbonnel F, Boutron-Ruault MC, Severi G, Kühn T, Bueno de Mesquita HB, et.al.
BMC Med 2017; 15(1):72
PubMed
20170410 The first isolation and molecular characterization of Toxoplasma gondii from horses in Serbia.
Klun I, Uzelac A, Villena I, Mercier A, Bobic B, Nikolic A, Rajnpreht I, Opsteegh M, Auben D, Blaga R, van der Giessen J, Djurkovic-Djakovic O
Parasit Vectors 2017; 10(1):167
PubMed
20170410 Policy making in newborn screening needs a structured and transparent approach.
Jansen ME, Lister KJ, van Kranen HJ, Cornel MC
Front Public health 2017; 5(1):53
PubMed
20170410 HIV and risk of cardiovascular disease in sub-Saharan Africa: Rationale and design of the Ndlovu Cohort Study.
Vos A, Tempelman H, Devillé W, Barth R, Wensing A, Kretzschmar M, Klipstein-Grobusch K, Hoepelman A, Tesselaar K, et.al.
Eur J Prev Cardiol 2017; 24(10):1043-50
PubMed
20170410 Influenza-associated Aspergillosis in critically Ill patients.
van de Veerdonk FL, Kolwijck E, Lestrade PPA, Hodiamont CJ, Rijnders BJA, van Paassen JA, Haas P-J, van Dissel J, et.al.
Am J Respir Crit Care Med 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170410 Estimating incidence and prevalence rates of chronic diseases using disease modeling.
Boshuizen HC, Poos MJJC, van den Akker M, van Boven K, Korevaar JC, Waal MWM, Biermans MCJ, Hoeymans N
Popul Health Metr 2017; 15(1):13
PubMed
20170406 Recommendations to the European Commission implementing a priority list of additives that should have more stringent reporting requirements: the opinion of the Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR)
Hoet P, Rydzynski K, Vermeire T, Nair U, Talhout R, Testai E
Tob Control 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170403 Ebola preparedness in the Netherlands: The need for coordination between the public health and the curative sector.
Swaan CM, Ory AV, Schol LW, Jacobi A, Richardus JH, Timen A
J Public Health Manag Pract 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170403 Towards a research agenda for water, sanitation and antimicrobial resistance.
Wuijts S, van den Berg HHJL, Miller J, Abebe L, Sobsey M, Andremont A, Medlicott KO, van Passel MWJ, de Roda Husman AM
J Water Health 2017; 15(2)175-84
PubMed
20170403 Livestock-associated risk factors for pneumonia in an area of intensive animal farming in the Netherlands.
Freidl GS, Spruijt IT, Borlee F, Smit LAM, van Gageldonk-Lafeber AB, Heederik DDJ, Yzermans J, van Dijk CE, Maassen CBM, van der Hoek W
Plos One 2017; 12(3)e0174796
PubMed
20170403 Quantitative structure-activity relationships for green algae growth inhibition by polymer particles.
Nolte TM, Peijnenburg WJGM, Hendriks AJ, van de Meent D
Chemosphere 2017; 179:49-56
PubMed
20170403 The new ISO 6579-1: A real horizontal standard for detection of Salmonella, at last!
Mooijman KA
Food Microbiol 2017; advance online publication (ahead of print)
20170403 Genomic characterization of Mycobacterium tuberculosis lineage 7 and a proposed name: 'Aethiops vetus'.
Nebenzahl-Guimaraes H, Yimer SA, Holm-Hansen C, de Beer J, Brosch R, van Soolingen D
Microb Genom 2016; 2(6):e000063
PubMed
20170403 The safety of dental amalgam and alternative dental restoration materials for patients and users.
Rodriguez-Farre E, Testai E, Bruzell E, de Jong W, Schmalz G, Thomsen M, Hensten A
Regul Toxicol Pharmacol 2016; 79:108-9
PubMed
20170403 The safety of the use of bisphenol A in medical devices.
Testai E, Hartemann P, Rodriguez-Farre E, Rastogi SC, Bustos J, Gundert-Remy U, Hensten A, Kopperud HM, Olea N, Piersma AH, de Jong W
Regul Toxicol Pharmacol 2016; 79:106-7
PubMed
20170403 The safety of medical devices containing DEHP plasticized PVC or other plasticizers on neonates and other groups possibly at risk (2015 update).
Testai E, Hartemann P, Rastogi SC, Bernauer U, Piersma AH, de Jong W, et.al.
Regul Toxicol Pharmacol 2016; 76:209-10
PubMed
20170403 An update oN nlrp3 inflammasome activation by engineered nanomaterials
Vandebriel RJ, Dekkers S, de Jong W, Cassee FR
Curr Bionanotech 2016; 2(1):40-6
20170403 Immunotoxicity testing of nanomedicinal products: possible pitfalls in endotoxin determination
Giannakou C, Geertsma RE, de Jong W, van Loveren H, Vandebriel RJ, Park MVDZ
Curr Bionanotech 2016; 2(2):95-102
20170403 The use of transcriptomics data in detecting non-genotoxic carcinogens
Schaap MM
Leiden: Universiteit Leiden, 2016. Proefschrift
20170327 Systematic review of health economic Impact evaluations of risk prediction models: stop developing, start evaluating.
van Giessen A, Peters J, Wilcher B, Hyde C, Moons C, de Wit A, Koffijberg E
Value Health 2017; 20(4):718-26
PubMed
20170327 The impact of policy instruments on soil multifunctionality in the European Union.
Vrebos D, Bampa F, Creamer RE, Gardi C, Ghaley BB, Jones A, Rutgers M, Sanden t, Staes J, Meire P
Sustainability 2017; 9(3):407
20170327 Clinical and microbiological characteristics of Clostridium difficile infection among hospitalized children in the Netherlands.
van Dorp SM, Smajlovic E, Knetsch CW, Notermans DW, de Greeff SC, Kuijper EJ
Clin Infect Dis 2017; 64(2):192-8
PubMed
20170327 Sensitivity of fetal RhD screening for safe guidance of targeted anti-D immunoglobulin prophylaxis: Prospective Cohort Study of a Nationwide Programme in the Netherlands.
de Haas M, Thurik FF, van der Ploeg CPB, Veldhuisen B, Hirschberg H, Soussan AA, Woortmeijer H, et.al.
Obstetr Gynecol Survey 2017; 72(3)155-7
20170327 A newborn screening method for cerebrotendinous xanthomatosis using bile alcohol glucuronides and metabolite ratios.
Vaz fm, Bootsma AH, Kulik W, Verrips A, Wevers RA, Schielen PC, DeBarber AE, Huidekoper HH
J Lipid Res 2017; 58(5):1002-7
PubMed
20170327 Adverse effects of levamisole in cocaine users: a review and risk assessment.
Brunt TM, van den Berg J, Pennings E, Venhuis B
Arch Toxicol 2017; 91(6):2303-13
PubMed
20170327 Exploring novel sero-epidemiological tools-Effect of different storage conditions on longitudinal stability of microarray slides comprising influenza A-, measles- and Streptococcus pneumoniae antigens.
Freidl G, de Bruin E, Schipper M, Koopmans M
J Virol Methods 2017; 245:53-60
PubMed
20170327 Bacille Calmette-Guérin (BCG) vaccination at birth and antibody responses to childhood vaccines. A randomised clinical trial.
Norrelykke Nissen T, Birk NM, Smits G, Jeppesen DL, Stensballe LG, Netea MG, van der Klis F, Stabell Benn C, Pryds O
Vaccine 2017; 35(16):2084-91
PubMed
20170327 A comparative test of ixodid tick identification by a network of European researchers.
Estrada-Pena A, D'Amico G, Palomar AM, Dupraz M, Fonville M, Heylen D, Habela MA, Hornok S, Lempereur L, Madder M, Sprong H, et.al.
Ticks Tick Borne Dis 2017; 8(4):540-6
PubMed
20170327 Feeding preference as a main determinant of microscale patchiness among terrestrial nematodes.
Quist CW, Gort G, Mulder C, Wilbers RHP, Termorshuizen AJ, Bakker J, Helder J
Mol Ecol Resour 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170327 Influenza vaccination in adult patients with solid tumours treated with chemotherapy.
Vollaard A, Schreuder I, Slok-Raijmakers L, Opstelten W, Rimmelzwaan G, Gelderblom H
Eur J Cancer 2017; 76:134-43
PubMed
20170327 Safety and tolerability of clarithromycin in the treatment of multidrug-resistant tuberculosis.
van der Paardt A-FL, Akkerman OW, Gualano G, Palmieri F, Davies Forsman L, Aleksa A, Tiberi S, van Soolingen D, et.al.
Eur Respir J 2017; 49(3):pii:1601612
PubMed
20170327 Occurrence and molecular characteristics of ESBL/AmpC-producing Escherichia coli in faecal samples from horses in an equine clinic.
Apostolakos I, Franz E, van Hoek AHAM, Florijn A, Veenman C, Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan MM, Dierikx C, van Duijkeren E
J Antimicrob Chemother 2017; 72(7):1915-21
PubMed
20170327 Yellow fever in a traveller returning from Suriname to the Netherlands, March 2017.
Wouthuyzen-Bakker M, Knoester M, van den Berg AP, van Geurts van Kessel CH, Koopmans MPG, van Leer-Buter C, Oude Velthuis B, Pas SD, Ruijs WLM, et.al.
Euro Surveill 2017; 22(11):pii:30488
PubMed
20170327 Increasing evidence of tick-borne encephalitis (TBE) virus transmission, the Netherlands, June 2016.
Weststrate ACG, Knapen D, Laverman GD, Schot B, Prick JJ, Spit SA, Reimerink J, Rockx B, Geeraedts F
Euro Surveill 2017; 22(11):pii:30482
PubMed
20170327 Determinants of rotavirus transmission: a lag non-linear time series analysis.
van Gaalen RD, van de Kassteele J, Hahne SJM, Bruijning-Verhagen P, Wallinga J
Epidemiology 2017; 28(4):503-13
PubMed
20170327 Association between genotype and drug resistance profiles of Mycobacterium tuberculosis strains circulating in China in a national drug resistance survey.
Zhou Y, van den Hof S, Wang S, Pang Y, Zhao B, Xia H, Anthony R, van Soolingen D, et.al.
Plos One 2017; 12(3):e174197
PubMed
20170327 Towards local implementation of Dutch health policy guidelines: a concept-mapping approach.
Kuunders TJM, van Bon-Martens MJH, van de Goor IAM, Paulussen TGWM, van Oers HAM
Health Promot Int 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170327 An expanded conceptual framework for solution-focused management of chemical pollution in European waters.
Munthe J, Brorstrom-Lunden E, Rahmberg M, Posthuma L, Altenburger R, Brack W, Bunke D, et.al.
Environ Sci Eur 2017; 29(1):13
PubMed
20170327 Fish and seafood consumption during pregnancy and the risk of asthma and allergic rhinitis in childhood: a pooled analysis of 18 European and US birth cohorts.
Stratakis N, Roumeliotaki T, Oken E, Ballester F, Barros H, Basterrechea M, Cordier S, de Groot R, den Dekker HT, Wijga AH, et.al.
Int J Epidemiol 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170320 Samen meten aan luchtkwaliteit
Voogt M, Blokhuis C, Wesseling J, Volten H, Tielemans E
Symposium Samen meten aan luchtkwaliteit: innovatie, sensoren en citizen science
20170320 The Integrated Approach to Nitrogen in the Netherlands: A preliminary review from a societal, scientific, juridical and practical perspective.
de Heer M, Roozen F, Maas R
J Nature Conserv 2017; 35:101-11
20170320 Human biomonitoring as a tool to support chemicals regulation in the European Union.
Ganzleben C, Antignac J-P, Barouki R, Castano A, Fiddicke U, Klánová J, Lebret E, Olea N, et.al.
Int J Hyg Environ Health 2017; 220(2A):94-7
PubMed
20170320 Website use and effects of online information about tobacco additives among the Dutch general population: a randomized controlled trial.
Reinwand DA, Crutzen R, Kienhuis AS, Talhout R, de Vries H
J Med Internet Res 2017; 19(3):e60
PubMed
20170320 Sex differences in invasive pneumococcal disease and the impact of pneumococcal conjugate vaccination in the Netherlands, 2004 to 2015.
Wagenvoort GHJ, Sanders EAM, Vlaminckx BJ, de Melker HE, van der Ende A, Knol MJ
Euro Surveill 2017; 22(10); advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170320 "These power lines make me ill": A typology of residents' health responses to a new high-voltage power line.
Porsius JT, Claassen L, Woudenberg F, Smid T, Timmermans DRM
Risk Anal 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170315 Recruitment failure and futility were the most common reasons for discontinuation of clinical drug trials. Results of a nationwide inception cohort study in the Netherlands.
van den Bogert CA, Souverein PC, Brekelmans CTM, Janssen SWJ, Koëter GH, Leufkens HGM, Bouter LM
J Clin Epidemiol 2017; 88:140-7
PubMed
20170314 Evaluation of a serological test for the diagnosis of Borrelia miyamotoi disease in Europe.
Jahfari S, Sarksyan DS, Kolyasnikova NM, Hovius JW, Sprong H, Platonov AE
J Microbiol Methods 2017; 136:11-6
PubMed
20170314 Development of a QSAR model for predicting aqueous reaction rate constants of organic chemicals with hydroxyl radicals.
Luo X, Yang X, Qiao X, Wang Y, Chen J, Wei X, Peijnenburg WJGM
Environ Sci Process Impacts 2017; 19(3):350-6
PubMed
20170314 Long-term mortality after IPD and bacteremic versus non-bacteremic pneumococcal pneumonia.
Wagenvoort GHJ, Sanders EAM, de Melker HE, van der Ende A, Vlaminckx BJ, Knol MJ
Vaccine 2017; 35(14):1749-57
PubMed
20170314 Embryotoxic and pharmacologic potency ranking of six azoles in the rat whole embryo culture by morphological and transcriptomic analysis.
Dimopoulou M, Verhoef A, Pennings JLA, van Ravenzwaay B, Rietjens IMCM, Piersma AH
Toxicol Appl Pharmacol 2017; 322:15-26
PubMed
20170314 Cost-effectiveness analysis of an 18-week exercise programme for patients with breast and colon cancer undergoing adjuvant chemotherapy: the randomised PACT study.
May AM, Bosch MJC, Velthuis MJ, van der Wall E, Steins Bisschops CN, Los M, de Wit GA, et.al.
BMJ Open 2017; 7(3):e012187
PubMed
20170314 Main issues addressed in the 2014-2015 revisions to the OECD Genetic Toxicology Test Guidelines.
Thybaud V, Lorge E, Levy DD, van Benthem J, Douglas GR, Marchetti F, Moore MM, Schoeny R
Environ Mol Mutagen 2017; 58(5):284-95
PubMed
20170314 Dementia incidence trend over 1992-2014 in the Netherlands: Analysis of primary care data.
van Bussel EF, Richard E, Arts DL, Nooyens AC, Coloma PM, Waal MW, van den Akker M, Biermans MCJ, et.al.
Plos Med 2017; 14(3):e1002235
PubMed
20170314 Which recommendations are considered essential for outbreak preparedness by first responders?
Belfroid E, Timen A, van Steenbergen JE, Huis A, Hulscher MEJL
BMC Infect Dis 2017; 17(1):195
PubMed
20170314 Melting pot of tick-borne zoonoses: the European hedgehog contributes to the maintenance of various tick-borne diseases in natural cycles urban and suburban areas.
Jahfari S, Ruyts SC, Frazer-Mendelewska E, Jaarsma R, Verheyen K, Sprong H
Parasit Vectors 2017; 10(1):134
PubMed
20170314 Spirometry, questionnaire and electronic medical record based COPD in a population survey: Comparing prevalence, level of agreement and associations with potential risk factors.
Borlee F, Yzermans CJ, Krop E, Aalders B, Rooijackers J, Zock JP, van Dijk CE, Maassen CBM, Schellevis F, Heederik D, Smit LAM
Plos One 2017; 12(3):e0171494
PubMed
20170314 Comparison of meal patterns across five European countries using standardized 24-h recall (GloboDiet) data from the EFCOVAL project.
Park MK, Freisling H, Huseinovic E, Winkvist A, Huybrechts I, Crispim SP, de Vries JHM, Geelen A, Niekerk M, van Rossum C, Slimani N
Eur J Nutr 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170314 Identification of flavour additives in tobacco products to develop a flavour library
Krüsemann EJZ, Visser WF, Cremers JWJM, Pennings JLA, Talhout R
Tob Control 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170314 Multi-laboratory validation study of multilocus variable-number tandem repeat analysis (MLVA) for Salmonella enterica serovar Enteritidis, 2015.
Peters T, Bertrand S, Björkman JT, Brandal LT, Brown DJ, Erdösi T, Heck M, Ibrahem S, Johansson K, Kornschober C, et.al.
Euro Surveill 2017; 22(9): pii:30477
PubMed
20170314 Mobile phone-based interactive voice response as a tool for improving access to healthcare in remote areas in Ghana - an evaluation of user experiences.
Brinkel J, May J, Krumkamp R, Lamshöft M, Kreuels B, Owusu-Dabo E, Mohammed A, Bonacic Marinovic A, Dako-Gyeke P, Krämer A, Fobil JN
Trop Med Int Health 2017; 22(5):622-30
PubMed
20170314 ICARES: a real-time automated detection tool for clusters of infectious diseases in the Netherlands.
Groenveld GH, Dalhuijsen A, Kara-Zaïtri C, Hamilton B, Waal MW, van Dissel J, van Steenbergen JE
BMC Infect Dis 2017; 17(1):201
PubMed
20170314 Quantum yield for the photo-degradation of vitamin D3.
van Dijk A
Photochem Photobiol Sci 2017; 16(5):690-3
PubMed
20170314 DNA methylome analysis identifies accelerated epigenetic ageing associated with postmenopausal breast cancer susceptibility.
Ambatipudi S, Horvath S, Perrier F, Cuenin C, Hernandez-Vargas H, le Calvez-Klein F, Durand G, Byrnes G, Ferrari P, Bouaoun L, Dolle M, et.al.
Eur J Cancer 2017; 75:299-307
PubMed
20170314 Population effect of influenza vaccination under co-circulation of non-vaccine variants and the case for a bivalent A/H3N2 vaccine component.
Worby CJ, Wallinga J, Lipsitch M, Goldstein E
Epidemics 2017; 19:74-62
PubMed
20170313 Assessment of the toxicity of citrinin
Graven C, Bokkers B, Geraets L, Ezendam J, Mengelers M
Bilthoven: National Institute for Public Health and the Environment: Front Office Food and Product Safety, 2017
20170311 Modelling trends in ammonia in the Netherlands over the period 1990-2014
Wichink Kruit RJ, Aben J, de Vries W, Sauter F, van der Swaluw E, van Zanten MC, van Pul WAJ
Atmos Environ 2017; 154:20-30
20170309 Reference compounds for alternative test methods to indicate developmental neurotoxicity (DNT) potential of chemicals: example lists and criteria for their selection and use.
Aschner M, Ceccatelli s, Daneshian M, Fritsche E, Hasiwa N, Hartung T, Piersma AH, et al.
Altex 2017; 34(1):49-74
PubMed
20170307 Asielzoekerskinderen en het Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
Vermeulen G, Slinger K, Zonnenberg I, Drijfhout I, Appels R
Tijdschr Jeugdgezondheidsz 2017;49(1):14-17
20170307 Vragen en antwoorden over seizoensgriepvaccinatie bij oncologiepatiënten met of zonder chemotherapie
Vollaard A, Schreuder I, Slok-Raijmakers L
Medische oncologie 2016:19(6);25-27
20170307 A mycotoxin-dedicated total diet study in the Netherlands in 2013 : Part I-Design
Sprong H, de Wit-Bos L, Zeilmaker MJ, Alewijn M, Castenmiller JJM, Mengelers MJB
World Mycotoxin J 2016; 9(1):73-88
20170307 The relationship between natural outdoor environments and cognitive functioning and its mediators.
Zijlema WL, Triguero-Mas M, Smith G, Cirach M, Martinez D, Dadvand P, Gascon M, Jones M, Gidlow C, van Kamp I, et.al.
Environ Res 2017; 155: 268-75
PubMed
20170307 A mycotoxin-dedicated total diet study in the Netherlands in 2013: Part III-exposure and risk assessment
Sprong RC, de Wit-Bos L, te Biesebeek JD, Alewijn M, Lopez P, Mengelers MJB
World Mycotoxin J 2016; 9(1):109-128
20170307 The ability to pay for long-term care in the Netherlands: a life-cycle perspective
Hussem A, van Ewijk C, ter Rele H, Wong A
CPB Discussion Paper 2016; 321
20170306 Prioritizing of bacterial infections transmitted through substances of human origin in Europe.
Domanovic D, Cassini A, Bekeredjian-Ding I, Bokhorst A, Bouwknegt M, Facco G, Galea G, et.al.
Transfusion 2017; 57(5):1311-7
PubMed
20170306 An evidence synthesis approach to estimating the proportion of influenza among influenza-like illness patients.
McDonald SA, van Boven M, Wallinga J
Epidemiology 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170306 The impact of climate change on metal transport in a lowland catchment.
Wijngaard RR, van der Perk M, van der Grift B, de Nijs TCM, Bierkens MFP
Water Air Soil Pollut 2017; 228(3):107
20170306 High-resolution modelling of air pollution and deposition over the Netherlands with plume, grid and hybrid modelling.
van der Swaluw E, de Vries W, Sauter F, Aben J, Velders G, van Pul A
Atmosph Environ 2017; 156:140-53
20170306 Hepatitis A outbreak among men who have sex with men (MSM) predominantly linked with the EuroPride, the Netherlands, July 2016 to February 2017.
Freidl GS, Sonder GJ, Bovee LP, Friesema IH, van Rijckevorsel GGC, Ruijs WL, van Schie F, Siedenburg EC, Yang JY, Vennema H
Euro Surveill 2017; 22(8): pii:30468
PubMed
20170227 Case 2: Exceptions to national MRSA prevention policy for a medical resident with untreatable MRSA colonization
Rump B, Kessler C, Fanoy E, Wassenberg M, Krom A, Verweij M, van Steenbergen J
In: Barrett DH, Ortmann LW, Dawson A, Saenz C, Reis A, Bolan G, eds. Public Health Ethics: Cases spanning the globe. Bern: SpringerOpen, 2016; 191-194
20170227 Risk assessment and risk management of antimicrobial resistance in the environment
de Roda Husman AM, Larsson DGJ
AMR control 2016: 116-119
20170227 Experimental studies on Toxoplasma gondii in the main livestock species (GP/EFSA/BIOHAZ/2013/01) Final report
Opsteegh M, Schares G, Blaga R, van der Giessen J
EFSA supporting publications 2016; 13(2): 995E
20170227 Relationship between seroprevalence in the main livestock species and presence of Toxoplasma gondii in meat (GP/EFSA/BIOHAZ/2013/01) An extensive literature review. Final report
Opsteegh M, Maas M, Schares G, van der Giessen J
EFSA supporting publications 2016; 13(2): 996E
20170227 Ecology and prevention of Lyme borreliosis
Braks MAH, van Wieren SE, Takken W, Sprong H
Wageningen; Wageningen Academic Publishers (Ecology and Control of Vector-borne diseases 4)
20170227 Prevention of Lyme borreliosis after a tick bite
Sprong H, van den Wijngaard CC
In: Braks MAH, van Wieren SE, Takken W, Sprong H, eds. Ecology and prevention of Lyme borreliosis. Wageningen, Wageningen Academic Publishers, 2016; 327-334 (Ecology and control of Vector-borne diseases 4)
20170227 Emerging tick-borne pathogens: ticking on Pandora's box
Jahfari S, Sprong H
In: Braks MAH, van Wieren SE, Takken W, Sprong H, eds. Ecology and prevention of Lyme borreliosis. Wageningen, Wageningen Academic Publishers, 2016; 127-47 (Ecology and control of Vector-borne diseases 4)
20170227 Coffee, tea and melanoma risk: findings from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition.
Caini S, Massala G, Saieva C, Kvaskoff M, Savoye I, Sacerdote C, Hemmingsson O, Hammer Bech B, Overvad K, Tjonneland A, Petersen KE, Mancini FR, Boutron-Ruault MC, Bueno de Mesquita HB, et al
Int J Cancer 2017; 140(10):2246-55
PubMed
20170227 Ecology of Borrelia burgdorferi sensu lato
Coipan EC, Sprong H
In: Braks MAH, van Wieren SE, Takken W, Sprong H, eds. Ecology and prevention of Lyme borreliosis. Wageningen, Wageningen Academic Publishers, 2016; 41-61 (Ecology and control of Vector-borne diseases 4)
20170227 From guessing to GIS-ing: empowering land managers
Mulder AC, Snabilie M, Braks MAH
In: Braks MAH, van Wieren SE, Takken W, Sprong H, eds. Ecology and prevention of Lyme borreliosis. Wageningen, Wageningen Academic Publishers, 2016; 373-387 (Ecology and control of Vector-borne diseases 4)
20170227 Serological evidence for exposure to avian influenza viruses within poultry workers in southern China.
de Bruin E, Zhang X, Ke C, Sikkema R, Koopmans M
Zoonoses Public Health 2017; 64(7):e51-9
PubMed
20170227 A longitudinal study on determinants of HPV vaccination uptake in parents/guardians from different ethnic backgrounds in Amsterdam, the Netherlands.
Alberts CJ, Schim van der Loeff MF, Hazeveld Y, de Melker HE, van der Wal MF, Nielen A, El Fakiri F, Prins M, Paulussen TGWM
BMC Public health 2017; 17(1):220
PubMed
20170227 Metabolic profiling of presymptomatic Huntington's disease sheep reveals novel biomarkers.
Skene DJ, Middleton B, Fraser CK, Pennings JLA, Kuchel TR, Rudiger SR, Bawden CS, Morton AJ
Sci Rep 2017; 7:43030
PubMed
20170227 Refinement and cross-validation of nickel bioavailability in PNEC-pro, a regulatory tool for site-specific risk assessment of metals in surface water.
Verschoor AJ, Vijver MG, Vink JPM
Environ Toxicol Chem 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170227 Multinational outbreak of travel-related Salmonella Chester infections in Europe, summers 2014 and 2015.
Fonteneau L, Jourden da \silva N, Fabre L, Ashton P, Torpdahl M, Müller L, Bouchrif B, Friesema I, et.al.
Euro Surveill 2017; 22(7): pii:30463
PubMed
20170227 Lifetime secondhand smoke exposure and childhood and adolescent asthma: findings from the PIAMA cohort.
Milanzi EB, Brunekreef B, Koppelman GH, Wijga AH, van Rossem L, Vonk JM, Smit HA, Gehring U
Environ Health 2017; 15(1):14
PubMed
20170227 Strategies for estimating human exposure to mycotoxins via food.
de Nijs M, Mengelers MJB, Boon PE, Heyndrickx E, Hoogenboom LAP, Lopez P, Mol HGJ
World Mycotoxin J 2016; 9(5):831-45
20170227 Grasping risk mapping
Braks MAH, Mulder AC, Swart A, Wint W
In: Braks MAH, van Wieren SE, Takken W, Sprong H, eds. Ecology and prevention of Lyme borreliosis. Wageningen, Wageningen Academic Publishers, 2016; 351-371 (Ecology and control of Vector-borne diseases 4)
20170227 Including non-dietary sources into an exposure assessment of the European Food Safety Authority: The challenge of multi-sector chemicals such as Bisphenol A.
von Goetz N, Pirow R, Hart A, Bradley E, Pocas F, Arcella D, van Engelen J, et.al.
Regul Toxicol Pharmacol 2017; 85:70-8
PubMed
20170227 Evidence-based health promotion programmes and tools to prevent tick bites and Lyme borreliosis
Beaujean DJ, Sprong H
In: Braks MAH, van Wieren SE, Takken W, Sprong H, eds. Ecology and prevention of Lyme borreliosis. Wageningen, Wageningen Academic Publishers, 2016; 319-326 (Ecology and control of Vector-borne diseases 4)
20170227 Alcoholic beverage preference and diabetes incidence across Europe: the Consortium on Health and Ageing Network of Cohorts in Europe and the United States (CHANCES) project.
Sluik D, Jankovic N, Hughes M, O'Doherty MG, Schöttker B, Drygas W, Rolandsson O, Männisto S, Ordonez-Mena JM, Spijkerman AMW, et.al.
Eur J Clin Nutr 2017; 71:659-68
PubMed
20170227 Groot deel patiënten krijgt geen griepprik
van Oosten M
Medische oncologie 2016; 119(6):20-22
20170227 Disease burden of human papillomavirus infection in the Netherlands, 1989-2014: the gap between females and males is diminishing.
McDonald SA, Qendri V, Berkhof J, de Melker HE, Bogaards JA
Cancer Causes Control 2017; 28(3):203-14
PubMed
20170227 A community trait-based approach to ecosystem functioning in soil.
Sechi V, de Goede RGM, Rutgers M, Brussaard L, Mulder C
Agriculture Ecosystems Environ 2017; 239:265-73
20170227 Reference compounds for alternative test methods to indicate developmental neurotoxicity (DNT) potential of chemicals: Example lists & criteria for their selection & use.
Aschner M, Ceccatelli s, Daneshian M, Fritsche E, Hasiwa N, Hartung T, Hogberg HT, Leist M, Li A, Piersma AH, et.al.
Altex 2017 ; 34(1):49-74
PubMed
20170227 Meta-analysis of pulmonary transcriptomes from differently primed mice identifies molecular signatures to differentiate immune responses following Bordetella pertussis challenge.
Raeven RHM, Pennings JLA, van Riet E, Kersten GFA, Metz B
J Immunol Res 2017; 2017:8512847
PubMed
20170227 Effectiveness and environmental hazards of acaricides applied to large mammals for tick control
van Wieren SE, Braks MAH, Lahr J
In: Braks MAH, van Wieren SE, Takken W, Sprong H, eds. Ecology and prevention of Lyme borreliosis. Wageningen, Wageningen Academic Publishers, 2016; 265-78 (Ecology and control of Vector-borne diseases 4)
20170227 Introduction: choosing a One Health approach for the control of Lyme borreliosis
Sprong H, Braks MAH
In: Braks MAH, van Wieren SE, Takken W, Sprong H, eds. Ecology and prevention of Lyme borreliosis. Wageningen, Wageningen Academic Publishers, 2016; 11-18 (Ecology and control of Vector-borne diseases 4)
20170224 The ability to pay for long-term care in the Netherlands: a life-cycle perspective
Hussem A, van Ewijk C, ter Rele H, Wong A
De Economist 2016; 164:209-234
20170224 MRSA in persons not living or working on a farm in a livestock-dense area: prevalence and risk factors
Zomer TP, Wielders CCH, Veenman C, Hengeveld P, van der Hoek W, de Greeff SC, Smit LAM, Heederik DJ, Yzermans CJ, Bosch T, Maassen CBM, van Duijkeren E
J Antimicrob Chemother 2017; 72(3); 893-399
PubMed
20170224 Febris recurrens binnen de landsgrens
Braks M
Infectieziekten Bulletin 2016: 27(9): 288-290
20170224 Mathematical model to synthesize natural history of tick borne encephalitis and lyme borreliosis for the purpose of cost-effectiveness analysis
Mihajlovic J, Hovius JW, Sprong H, Strle F, Bogovic P, Postma MJ
Value in health 2016; 19: A378
20170224 Vaccineren tegen de ziekte van Lyme: hoe ver zijn we?
Kaaijk P, Sprong H, van den Wijngaard CC, Luytjes W
Infectieziekten Bulletin 2016: 27(7): 197-201
20170224 Het Signaleringsoverleg-Zoönosen viert haar vijfjarig jubileum
Fanoy E, Swaan C, Kramer T, de Rosa M, Roest HJ, Broens E, Slijkerman Megelink F, Vellema P, Notermans D, Maassen K, van der Giessen J
Infectieziekten Bulletin 2016: 27(7): 193-196
20170224 QMRAcatch: Human-associated fecal pollution and infection risk modeling for a river/floodplain environment
Derx J, Schijven J, Sommer R, Zoufal-Hruza CM, van Driezum IH, de Roda Husman AM, et al
J Environ Qual 2016; 45:1205-14
20170224 Few vertebrate species dominate the Borrelia burgdorferi s.l. life cycle
Hofmeester TR, Coipan EC, van Wieren SE, Prins HHT, Takken W, Sprong H
Environ Res Lett 2016; 11: 043001
20170224 Modellering van de verspreiding van Coxiella burnetii (Q-koorts) door de lucht
van Leuken J
Infectieziekten Bulletin 2016: 27(2): 70-72
20170224 Over teken, gastheren en het 'verdunningseffect': hoe bosomvorming het risico op de ziekte van Lyme kan veranderen
Ruyts S, Ampoorter E, Coipan E, Baeten L, Heylen D, Sprong H, Matthysen E, Verheyen K
Antenne 2016; 10(1): 6-11
20170224 Gevaccineerd voor twee
Kosterman K, Ruijs H
De Jonge Apotheker 2016; 23(4): 4-5
20170224 Het Rijksvaccinatieprogramma voor asielzoekers
Vermeulen G, Slinger K, Zonnenberg I, Drijfhout I, Appels R
Infectieziekten Bulletin 2016: 27(9): 293-296
20170224 Wie is er a gevaccineerd?
Vermeulen G, Slinger K, Zonnenberg I, Drijfhout I, Appels R
De Jonge Apotheker 2016; 23(4): 6-9
20170224 Zoveel landen, zoveel zinnen
de Vries G, ter Linde G
Tegen de Tuberculose 2016; 112(3): 3-5
20170224 TBC-screening in tijden van massale migratie
de Vries G, Schimmel H, Meijer W
Infectieziekten Bulletin 2016: 27(9): 297-302
20170224 Nationaal plan tuberculosebestrijding 2016-2020
de Vries G, Riesmeijer R, van Dissel J
Tegen de Tuberculose 2016; 112(1): 3-5
20170224 Kosten van tbc-bestrijding zijn gedaald
de Vries G, Schimmel H, Blok N
Tegen de Tuberculose 2016; 112(1): 6
20170224 Waterpokken in een grootschalige noodopvang
van Rijssel C, Nutma N, Ruijs WLM
Infectieziekten Bulletin 2016: 27(9) ; 286-287
20170224 Rubellascreening bij zwangere vrouwen door verloskundigen
Ruijs WLM, van Harten-Gerritsen AS, Akkermans R, de Haan-Burggraaf H, Hautvast JLA
Infectieziekten Bulletin 2016: 27(8); 233-235
20170224 De LCI in 2015: Hoe ziet de dagelijkse advisering eruit?
Haverkate MR, Mollers M, Swaan CM
Infectieziekten Bulletin 2016: 27(10); 282-287
20170224 Dynamiek van dragerschap en transmissie van multiresistente Enterobacteriaceae
Haverkate MR
Infectieziekten Bulletin 2016: 27(5); 172-175
20170224 Phenotypic Behavior of 35 Salmonella Enterica Serovars Compared to Epidemiological and Genomic Data
Pielaat A, Kuijpers A, Delfgou-van Asch E, van Pelt W, Wijnands LM
Procedia Food Science 2016; 7: 53-58
20170224 Public health risk of antimicrobial resistance transfer from companion animals
Pomba C, Rantala M, Greko C, Baptiste KE, Catry B, van Duijkeren E, et al
J Antimicrob Chemother 2017; 72(4):957-68
PubMed
20170224 Transmission dynamics of extended-spectrum B-lactamase and AmpC B-lactamase-producing Escherichia coli in a broiler flock without antibiotic use
Huijbers PMC, Graat EAM, van Hoek AHAM, Veenman C, de Jong MCM, van Duijkeren E
Preventive veterinary medicine 2016; 131: 12-19
PubMed
20170224 Identifying environmental and human factors associated with tick bites using volunteered reports and frequent pattern mining
Garcia-Martí I, Zurita-Milla R, Swart A, van den Wijngaard KC, van Vliet AJH, Bennema S, Harms M
Transactions in GIS 2017; 21(2):277-99
20170224 Asielzoekers en tuberculose: een update
de Vries G, Schimmel H, Meijer W
Tegen de Tuberculose 2016; 112(2) ; 3-6
20170224 Bescherming tegen infectieziekten bij volwassen asielzoekers
Curvers M, Tostmann A, Hautvast JLA, Ruijs WLM, de Melker HE, van der Klis F, Freidl G, Veldhuijzen IK
Infectieziekten Bulletin 2016: 27(9); 321-323
20170224
Infectieziekten Bulletin 2016: 27(
20170220 The carbon balance of temperate grasslands part 1: the impact of increased species diversity
Rutledge S, Wall AM, Mudge PL, Troughton B, Campbell DI, Pronger J, Joshi C, Schipper LA
Agric Ecosystems Environ 2017; 239:31-23
20170220 Cellular and humoral immunity after infection with B. pertussis. The role of age, antigen and vaccination history
van Twillert I
Utrecht: Universiteit Utrecht, 2017
20170220 Taking multi-morbidity into account when attributing DALYs to risk factors: comparing dynamic modeling with the GBD2010 calculation method.
Boshuizen HC, Nusselder WJ, Plasmans MHD, Hilderink HH, Snijders BEP, Poos R, van Gool CH
BMC Public Health 2017; 17(1):1-13
PubMed
20170220 Using typing techniques in a specific outbreak: the ethical reflection of public health professionals.
Rump B, Cornelis C, Woonink F, van Steenbergen J, Verweij M, Hulscher M
Epidemiol Infect 2017; 145(7):1431-6
PubMed
20170220 Use of electronic medical records and quality of patient data: different reaction patterns of doctors and nurses to the hospital organization.
Lambooij MS, Drewes HW, Koester F
BMC Med Inform Decis Mak 2017; 17(1):17
PubMed
20170220 Mapping EQ-5D utilities to GBD 2010 and GBD 2013 disability weights: Results of two pilot studies in Belgium.
Maertens de Noordhout C, Devleesschauwer B, Gielens L, Plasmans MHD, Haagsma JA, Speybroeck N
Arch Public Health 2017; 75(1):6
PubMed
20170220 Proteome analysis is a valuable tool to monitor antigen expression during upstream processing of whole-cell pertussis vaccines.
Metz B, Hoonakker M, Uittenbogaard JP, Weyts M, Mommen GP, Meiring HD, Tilstra W, Pennings JLA, van der Pol LA, Kuipers B, et.al.
J Proteome Res 2017; 16(2):528-37
PubMed
20170213 Bridging of cryptic Borrelia cycles in European songbirds.
Heylen D, Krawczyk A, Lopes de Carvalho I, Núncio MS, Sprong H, Norte AC
Environ Microbiol 2017; 19(5):1857-67
PubMed
20170213 Frequency and determinants of consistent STI/HIV testing among men who have sex with men testing at STI outpatient clinics in the Netherlands: a longitudinal study.
Visser M, Heijne JCM, Hogewoning AA, van Aar F
Sex Transm Dis 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170213 Equine viral arteritis in breeding and sport horses in central Spain.
Cruz-Lopez F, Newton R, Sanchez-Rodriguez A,, Ireland J, Mughini-Gras L, Moreno MA, Fores P
Res Vet Sci 2017; 115:88-91
PubMed
20170213 Microarray profile of the humoral immune response to influenza vaccination in breast cancer patients treated with chemotherapy.
Wumkes ML, van der Velden AMT, de Bruin E, Meerveld-Eggink A, Koopmans MPG, Rimmelzwaan GF, Rijkers GT, Biesma DH
Vaccine 2017; 35(9):1299-305
PubMed
20170213 Mediterranean diet and risk of pancreatic cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition cohort.
Molina-Montes E, Sanchez MJ, Buckland G, Bueno de Mesquita HB, Weiderpass E, Amiano P, Wark PA, Kühn T, Katzke V, Huerta JM, et.al.
Br J Cancer 2017; 116(6):811-20
PubMed
20170213 Osteoprotegerin and breast cancer risk by hormone receptor subtype: a nested case-control study in the EPIC cohort.
Fortner RT, Sarink D, Schock H, Johnson T, Tjonneland A, Olsen A, Overvad K, Affret A, His M, Boutron-Ruault MC, Bueno de Mesquita HB, et.al.
BMC Med 2017; 15(1):26
PubMed
20170213 Insulin-like growth factor 1 receptor activation promotes mammary gland tumor development by increasing glycolysis and promoting biomass production.
ter Braak B, Siezen CL, Lee JS, Rao P, Voorhoeve C, Ruppin E, van der Laan JW, van de Water B
Breast Cancer Res 2017; 19(1):14
PubMed
20170213 Dietary intake of whole grains and plasma alkylresorcinol concentrations in relation to changes in anthropometry: the Danish diet, cancer and health cohort study.
Kyro C, Kristensen M, Jakobsen MU, Halkjaer J, Landberg R, Bueno de Mesquita HB, Christensen J, Romieu I, Tjonneland A, Olsen A
Eur J Clin Nutr 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170213 Circulating copper and zinc levels and risk of hepatobiliary cancers in Europeans.
Hughes DJ, Stepien M, Hybsier S, Bamia C, Tjonneland A, Overvad K, Affret A, His M, Boutron-Ruault MC, Bueno de Mesquita HB, et.al.
Br J Cancer 2017; 116(5):688-96
PubMed
20170213 Anti-Müllerian hormone trajectories are associated with cardiovascular disease in women: results from the Doetinchem Cohort Study.
de Kat AC, Verschuren WM, Eijkemans MJC, Broekmans FJM, van der Schouw YT
Circulation 2017; 135(6):556-65
PubMed
20170213 Gender asymmetry in concurrent partnerships and HIV prevalence.
Leung KY, Powers KA, Kretzschmar M
Epidemics 2017; 19:53-60
PubMed
20170213 Increase in imported malaria in the Netherlands in asylum seekers and VFR travellers.
de Gier B, Suryapranata FST, Croughs M, van Genderen PJJ, Keuter M, Visser LG, van Vugt M, Sonder GJB
Malar J 2017; 16(1):60
PubMed
20170213 Unravelling networks in local public health policymaking in three European countries - a systems analysis.
Spitters HPEM, Lau CJ, Sandu P, Quanjei M, Dulf D, Glümer C, van Oers HAM, van de Goor IAM
Health Res Policy Syst 2017; 15(1):5
PubMed
20170213 Dietary flavonoid intake and colorectal cancer risk in the European prospective investigation into cancer and nutrition (EPIC) cohort.
Zamora-Ros R, Barupai DK, Rothwell JA, Jenab M, Fedirko V, Romieu I, Aleksandrova K, Overvad K, Kyro C, Tjonneland A, Affret A, Bueno de Mesquita HB, et.al.
Intern J Cancer 2017; 140(8):1836-44
PubMed
20170213 Rethinking Dementia care: the value of green care farming.
de Bruin S, de Boer B, Beerens H, Buist Y, Verbeek H
J Am Med Dir Assoc 2017; 18(3):200-3
PubMed
20170213 De rekening van roken.
Polder JJ, van Gils PF, Kok L, Talhout R, Feenstra TL
Ned Tijdschr Geneeskd 2017; 160(0):D833
PubMed
20170213 The impact of prenatal exposure to parasitic infections and to anthelminthic treatment on antibody responses to routine immunisations given in infancy: Secondary analysis of a randomised controlled trial.
Nash s, Mentzer AJ, Lule SA, Kizito D, Smits G, van der Klis FRM, Elliott AM
Plos Megl Trop Dis 2017; 11(2):e0005213
PubMed
20170206 Reconsideration of the scheme of the international classification of functioning, disability and health: incentives from the Netherlands for a global debate.
Heerkens YF, de Weerd M, Huber M, de Brouwer CP, van der Veen S, Perenboom RJ, van Gool CH, ten Napel H, van Bon-Martens M, Stallinga HA, van Meeteren-Schram NL
Disabil Rehabil 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170206 Extraction of soil solution by drainage centrifugation-effects of centrifugal force and time of centrifugation on soil moisture recovery and solute concentration in soil moisture of loess subsoils.
Fraters D, Boom GJFL, Boumans LJM, de Weerd H, Wolters M
Environ Monit Assess 2017; 189(2):83
PubMed
20170206 Characteristics of RSV-specific maternal antibodies in plasma of hospitalized, acute RSV patients under three months of age.
Jans J, Wicht O, Widjaja I, Ahout IML, de Groot R, Guichelaar T, Luytjes W, de Jonge MI, de Haan CAM, Ferwerda G
Plos One 2017; 12(1):e0170877
PubMed
20170206 Effect of weight loss with or without exercise on inflammatory markers and adipokines in postmenopausal women: The SHAPE-2 trial, a randomized controlled trial.
van Gemert WA, May AM, Schuit AJ, Oosterhof BYM, Peeters PH, Monninkhof EM
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2016; 25(5):799-806
20170206 Diagnosis and treatment of Listeria monocytogenes endophthalmitis: a systematic review.
Chersich MF, Takkinen J, Leclercq A, Adams PE, Godbole G, Altmeyer U, Friesema IH, et.al.
Ocul Immunol Inflamm 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170206 Exposure-response analyses of asbestos and lung cancer subtypes in a pooled analysis of case-control studies.
Olsson AC, Vermeulen R, Schüz J, Kromhout H, Pesch B, Peters S, Behrens T, Portengen L, Bueno de Mesquita HB, et.al.
Epidemiology 2017; 28(2):288-99
PubMed
20170206 Genome-wide association study of polymorphisms predisposing to bronchiolitis.
Pasanen A, Karjalainen MK, Bont L, Piippo-Savolainen E, Ruotsalainen M, Goksör E, Kumawat K, Hodemaekers H, et.al.
Sci Rep 2017; 7:41653
PubMed
20170130 Proactiever testen op hiv is nodig
Joore IK, Op de Coul ELM, Bom B, van Sighem AI, Geerlings SE, Prins JM, van Bergen JEAM
Huisarts Wetenschap 2017; 60(1):24-6
20170130 Body mass index in adolescence may influence the risk of cardiovascular disease later in life
Hulsegge G
Evid Based Nurs 2017; 20(2):50
PubMed
20170130 Quantification of the horizontal transmission of Mycoplasma synoviae in non-vaccinated and MS-H vaccinated layers
Feberwee A, Dijkman R, Klinkenberg D, Landman WJ
Avian Pathol 2017; 24:1-46
PubMed
20170130 No association of alcohol use and the risk of ulcerative colitis or Crohn's disease: data from a European Prospective cohort study (EPIC).
Bergmann MM, Hernandez V, Bernigau W, Boeing H, Chan SSM, Luben R, Khaw KT, van Schaik F, Oldenburg B, Bueno de Mesquita HB, et.al.
Eur J Clin Nutr 2017; 71:512-8
PubMed
20170130 No evidence for cross-protection of the HPV-16/18 vaccine against HPV-6/11 positivity in female STI clinic visitors
Woestenberg PJ, King AJ, van der Sande MAB, Donken R, Leussink S, van der Klis FRM, Hoebe CJPA, Bogaards JA, van Benthem BHB
J Infect 2017; 74(4):393-400
PubMed
20170130 Large measles epidemic in the Netherlands, May 2013 to March 2014: changing epidemiology
Woudenberg T, van Binnendijk RS, Sanders EAM, Wallinga J, de Melker HE, Ruijs WLM, Hahne SJM
Euro Surveill 2017; 22(3): pii: 30443
PubMed
20170130 Recommendations and improvements for the evaluation of integrated community-wide Interventions approaches
van Koperen TM, Renders CM, Spierings EJM, Hendriks A-M, Westerman MJ, Seidell JC, Schuit AJ
J Obesity 2016; 2016:2385698
PubMed
20170130 Smart emission - Building a spatial data infrastructure for an environmental citizen sensor network
Grothe M, Carton L, van den Broecke J, Volten H, Kieboom R
CEUR Workshop Proceeedings 2016; 1762
20170130 High prevalence of Tula Hantavirus in common voles in The Netherlands
Maas M, de Vries A, van Roon A, Takumi K, van der Giessen J, Rockx B
Vector Borne Zoonotic Dis 2017; 17(3):200-5
PubMed
20170130 Chronic norovirus infection among solid organ recipients in a tertiary care hospital, the Netherlands, 2006-2014
van Beek J, van der Eijk AA, Fraaij PLA, Caliskan K, Cransberg K, Dalinghaus M, Hoek RAS, Metselaar HJ, Roodnat J, Vennema H, Koopmans MPG
Clin Microbiol Infect 2017; 23(4):265.e9-e13
PubMed
20170123 External validation of health economic decision models for chronic obstructive pulmonary disease (COPD): Report of the third COPD modeling meeting
Hoogendoorn M, Feenstra TL, Asukai Y, Briggs AH, Hansen RN, Leidl R, Risebrough N, Y Samyshkin, Wacker M, Rutten-van Mölken MPMH
Value Health 2017; 20(3):397-403
PubMed
20170123 Estimation of age-specific rates of reactivation and immune boosting of the varicella zoster virus
Marinelli I, van Lier A, de Melker H, Pugliese A, van Boven M
Epidemics 2017; 19:1-12
PubMed
20170123 Outdoor air pollution and risk for kidney parenchyma cancer in 14 European cohorts
Raaschou-Nielsen O, Pedersen M, Stafoggia M, Weinmayr G, Andersen ZJ, Galassi C, Sommar J, Forsberg B, Olsson D, Oftedal B, Bueno de Mesquita HB, et.al.
Int J Cancer 2017; 140(7):1528-37
PubMed
20170123 Impact of age and vaccination history on long-term serological responses after symptomatic B. pertussis infection, a high dimensional data analysis
van Twillert I, Bonacic Marinovic AA, Kuipers B, van Gaans-van den Brink JAM, Sanders EAM, van Els CACM
Sci Rep 2017; 7:40328
PubMed
20170123 Ticks and Borrelia in urban and peri-urban green space habitats in a city in southern England
Hansford KM, Fonville M, Gillingham EL, Coipan EC, Pietzsch ME, Krawczyk AI, Vaux AGC, Cull B, Sprong H, Medlock JM
Ticks Tick Borne Dis 2017; 8(3):353-61
PubMed
20170123 Ambient air pollution and primary liver cancer incidence in four European cohorts within the ESCAPE project
Pedersen M, Andersen ZJ, Stafoggia M, Weinmayr G, Galassi C, Sorensen M, Eriksen KT, Beelen R, et.al.
Environ Res 2017; 154:226-33
PubMed
20170123 A comparison of fate and toxicity of selenite, biogenically, and chemically synthesized selenium nanoparticles to zebrafish (Danio rerio) embryogenesis
Mal J, Veneman WJ, Nancharaiah YV, van Hullebusch ED, Peijnenburg WJGM, Vijver MG, Lens PNL
Nanotoxicology 2017; 11(1):87-97
20170123 Hijacking complement regulatory proteins for bacterial immune evasion
Hovingh ES, van den Broek B, Jongerius I
Front Microbiol 2016; 7:2004
20170123 Surveillance of antimicrobial use in Dutch long-term care facilities
Roukens M, Verhoef L, Stobberingh E, Natsch S
J Antimicrob Chemother 2017; 72(5):1516-20
PubMed
20170123 A software tool for estimation of burden of infectious diseases in Europe using incidence-based disability adjusted life years
Colzani E, Cassini A, Lewandowski D, Mangen M-JJ, Plass D, McDonald SA, van Lier A, Haagsma JA, Maringhini G, Pini A, Kramarz P, Kretzschmar ME
Plos One 2017; 12(1):e0170662
PubMed
20170123 A signature of renal stress resistance induced by short-term dietary restriction, fasting, and protein restriction
Jongbloed F, Saat TC, Verweij M, Payan-Gomez C, Hoeijmakers JHJ, van den Engel S, van Oostrom CT, Ambagtsheer G, Pennings JLA, van Steeg H, IJzermans JNM, Dolle MET, de Bruin RWF
Sci Rep 2017; 7:40901
PubMed
20170123 How lay people understand and make sense of personalized disease risk information
Damman OC, Bogaerts NMM, van den Haak MJ, Timmermans DRM
Health Expect 2017; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170116 Overview of the PREPARE WP3: Management of contaminated goods in post-accidental situation - Synthesis of European stakeholders' panels
Charon S, Lafage S, van Asselt E, Baptista M, van Bourgondiën M, Brandhoff P, Cabianca T, Camps J, Cessac B, Crouail P, Durand V, Twenhöfel C, et.al.
Radioprotection 2016; 51(HS2):S83-91
20170116 Emergency preparedness for long lasting releases - Overview and conclusions
Gering F, Gerich B, Arnold K, Peltonen T, Duranova T, Bujan A, Duran J, Bohun L, Montero M, Trueba C, Puijker L, Twenhöfel C, de Vries H
Radioprotection 2016; 51(HS2):S63-5
20170116 Health-related factors associated with discrepancies between children's potential and attained secondary school level: A longitudinal study
van der Heide I, Gehring U, Koppelman GH, Wijga AH
Plos One 2016; 11(12)e0168110
PubMed
20170116 First record of ixodes ariadnae in western Europe, Belgium - Short communication
Hornok S, Krawczyk A
Acta Vet Hung 2016; 64(4):467-71
PubMed
20170116 What explains anorectal chlamydia infection in women? Implications of a mathematical model for test and treatment strategies
Heijne JCM, van Liere GAFS, Hoebe CJPA, Bogaards JA, van Benthem BHB, Dukers-Muijrers NHTM
Sex Transmit Infect 2017; 93(4):270-5
PubMed
20170116 Erratum to: Genetic adaptation of influenza A viruses in domestic animals and their potential role in interspecies transmission: a literature review
Munoz O, de Nardi M, van der Meulen K, van Reeth K, Koopmans M, Meijer A, et al.
EcoHealth 2016; 13(1):199
PubMed
20170116 Incidence of surgical site infections cannot be derived reliably from point prevalence survey data in Dutch hospitals
Meijs AP, Ferreira JA, de Greeff SC, Vos MC, Koek MBG
Epidemiol Infect 2017; 145(5):970-80
PubMed
20170116 Nine years of newborn screening for classical galactosemia in the Netherlands: Effectiveness of screening methods, and identification of patients with previously unreported phenotypes
Welling L, Boelen A, Derks TGJ, Schielen PCJI, de Vries M, Williams M, Wijburg FA, Bosch AM
Mol Genet Metab 2016; 120(3):223-8
PubMed
20170116 Reduced chance of hearing loss associated with therapeutic drug monitoring of aminoglycosides in the treatment of multidrug resistant tuberculosis
van Altena R, Dijkstra JA, van der Meer ME, Borjas Howard JF, Kosterink JGW, van Soolingen D, van der Werf TS, Alffenaar JWC
Antimicrob Agents Chemother 2017; 61(3):e01400-16
PubMed
20170116 Gestational disruptions in metabolic rhythmicity of the liver, muscle, and placenta affect fetal size
Papacleovoulou G, Nikolova V, Oduwole O, Chambers J, Vazquez-Lopez M, Jansen E, Nicolaides K, Parker M, Williamson C
Faseb J 2017; 31(4):1698-708
PubMed
20170116 Borrelia miyamotoi in vectors and hosts in The Netherlands
Wagemakers A, Jahfari S, de Wever B, Spanjaard L, Starink MV, de Vries HJC, Sprong H, Hovius JW
Ticks Tick Borne Dis 2017; 8(3):370-4
PubMed
20170116 Perspectives, preferences and needs regarding early prediction of preeclampsia in Dutch pregnant women: a qualitative study
Crombag NMTH, Lamain-de Ruiter M, Kwee A, Schielen PCJI, Bensing JM, Visser GHA, Franx A, Koster MPH
BMC Pregnancy Childbirth 2017; 17(1):12
PubMed
20170116 Influenza vaccine effectiveness in the Netherlands from 2003/2004 through 2013/2014: the importance of circulating influenza virus types and subtypes
Darvishian M, Dijkstra F, van Doorn E, Bijlsma MJ, Donker GA, de Lange MMA, Cadenau LM, Hak E, Meijer A
Plos One 2017; 12910;e0169528
PubMed
20170116 Mumps transmission in social networks: a cohort study
Hahne S, Schurink T, Wallinga J, Kerkhof J, van der Sande M, van Binnendijk R, de Melker H
BMC Infect Dis 2017; 17(1):56
PubMed
20170116 First order risk assessment for nanoparticle inhalation exposure during injection molding of polypropylene composites and production of tungsten-carbide-cobalt fine powder based upon pulmonary inflammation and surface area dose
Koivisto AJ, Kling KI, Levin M, Fransman W, Gosens I, Cassee FR, Jensen KA
NanoImpact 2017; 6:30-8
20170116 Emerging Bordetella pertussis strains induce enhanced signaling of human pattern recognition receptors TLR2, NOD2 and secretion of IL-10 by dendritic cells
Hovingh ES, van Gent M, Hamstra HJ, Demkes M, Mooi FR, Pinelli E
Plos One 2017; 12(1):e0170027
PubMed
20170116 Immune responses in mice vaccinated with a DNA vaccine expressing serine protease-like protein from the new-born larval stage of Trichinella spiralis
Xu J, Bai X, Wang LB, Shi HN, van der Giessen JWB, Boireau P, Liu MY, Liu XL
Parasitology 2017; 144(6):712-9
PubMed
20170116 Is there an association between ambient air pollution and bladder cancer incidence? Analysis of 15 European Cohorts
Pedersen M, Stafoggia M, Weinmayr G, Andersen ZJ, Galassi C, Sommar J, Forsberg B, Olsson D, Oftedal B, Bueno de Mesquita HB, et.al.
Eur Urol Focus 2016; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170109 Whole genome sequencing as the ultimate tool to diagnose tuberculosis
van Soolingen D, Jajou R, Mulder A, de Neeling H
Int J Mycobacteriol 2016; 5(supp 1):S60-1
PubMed
20170109 The employer perspective on sustainable employability in the construction industry
Tonnon SC, van der Veen R, Westerman MJ, Robroek SJ, van der Ploeg HP, van der Beek AJ, Proper KI
J Occup Environ Med 2017; 59(1):85-91
PubMed
20170109 Inefficient co-feeding transmission of Borrelia afzelii in two common European songbirds
Heylen DJA, Sprong H, Krawczyk A, van Houtte N, Genné D, Gomez-Chamorro A, van Oers K, Voordouw MJ
Sci Rep 2017; 7:39596
PubMed
20170109 Guidelines for the direct detection of anaplasma spp. in diagnosis and epidemiological studies
Silaghi C, Santos AS, Gomes J, Christova I, Matei IA, Walder G, Sprong H, et.al.
Vector Borne Zoonotic Dis 2017; 17(1):12-22
PubMed
20170109 Hepatitis E virus seroprevalence among the general population in a livestock-dense area in the Netherlands: a cross-sectional population-based serological survey
van Gageldonk-Lafeber AB, van der Hoek W, Borlee F, Heederik DJJ, Mooi SH, Maassen CBM, Yzermans CJ, Rockx B, Smit LAM, Reimerink JHJ
BMC Infect Dis 2017; 17(1):21
PubMed
20170109 Borrelia miyamotoi and co-infection with Borrelia afzelii in Ixodes ricinus ticks and rodents from Slovakia
Hamsikova Z, Coipan C, Mahrikova L, Minichova L, Sprong H, Kazimirova M
Microb Ecol 2017; 73(4):1000-8
PubMed
20170109 Human tick-borne encephalitis, the Netherlands
Hira V, Rockx B
Emerg Infect Dis 2017; 23(1):169
PubMed
20170109 Improved swift quantitative microbiological risk assessment (sQMRA) methodology
Chardon JE, Evers EG
Food Control 2017; 73:1285-97
20170109 Age-specific incidence and prevalence of keratoconus: a nationwide registration study
Godefrooij DA, de Wit GA, Uiterwaal CS, Imhof SM, Wisse RPL
Am J Ophthalmol 2017; 175:169-72
PubMed
20170109 Comparative exposure assessment of ESBL-producing Escherichia coli through meat consumption
Evers EG, Pielaat A, Smid JH, van Duijkeren E, Vennemann FBC, Wijnands LM, Chardon JE
Plos One 2017; 12(1):e0169589
PubMed
20170109 Enzootic origins for clinical manifestations of Lyme borreliosis
Jahfari S, Krawczyk A, Coipan C, Fonville M, Hovius JW, Sprong H, Takumi K
Infect Genet Evol 2017; 49:48-54
PubMed
20170109 Sponge microbiota are a reservoir of functional antibiotic resistance genes
Versluis D, Rodriguez de Evgrafov M, Sommer MOA, Sipkema D, Smidt H, van Passel MWJ
Front Microbiol 2016; 7:1848
PubMed
20170109 Did neoliberalizing West Africa's forests produce a vaccine-resistant Ebola?
Wallace RG, Kock R, Bergmann L, Gilbert M, Hogerwerf L, Pittiglio C, Mattioli R, Wallace R
In: Wallace RG, Wallace R, eds. Neoliberal Ebola: Modeling disease emergence from finance to forest and farm. Springer, 2016;55-68
20170109 Ebola in the hog sector: Modeling pandemic emergence in commodity livestock
Wallace R, Bergmann L, Hogerwerf L, Kock R, Wallace RG
In: Wallace RG, Wallace R, eds. Neoliberal Ebola: Modeling disease emergence from finance to forest and farm. Springer, 2016;13-53
20170102 Characteristics of cadmium uptake and membrane transport in roots of intact wheat (Triticum aestivum L.) seedlings
Li L-Z, Tu C, Peijnenburg WJGM, Luo YM
Environ Pollut 2017; 221:351-8
PubMed
20170102 Personal health records in the Netherlands: potential user preferences quantified by a discrete choice experiment
Determann D, Lambooij MS, Gyrd-Hansen D, de Bekker-Grob EW, Steyerberg EW, Heldoorn M, Pedersen LB, de Wit GA
J Am Med Inform Assoc 2017; 24(3):529-36
PubMed
20170102 Diagnostic performance of serological assays for anti-HBs testing: Results from a quality assessment program
Raven S, Hautvast J, van Steenbergen J, Akkermans R, Weykamp C, Smits F, Hoebe C, Vossen A
J Clin Virol 2017; 87:17-22
PubMed
20170102 Citizen Science for public health
den Broeder L, Devilee J, van Oers H, Schuit AJ, Wagemakers A
Health Promot Int 2016; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20170102 Immune responses after 2 versus 3 doses of HPV vaccination up to 4½ years post vaccination: an observational study among Dutch routinely vaccinated girls (HPV2D).
Donken R, Schurink-van 't Klooster TM, Schepp RM, van der Klis FRM, Knol MJ, Meijer CJLM, de Melker HE
J Infect Dis 2017; 215(3):359-67
PubMed
20170102 Comparative genome analysis and global phylogeny of the toxin variant Clostridium difficile PCR Ribotype 017 reveals the evolution of two independent sub-lineages
Cairns MD, Preston MD, Hall CL, Gerding DN, Hawkey PM, Kato H, Kim H, Kuijper EJ, Lawley TD, et.al.
J Clin Microbiol 2017; 55(3):865-76
PubMed
20170102 Differences in T-cell infiltrates and survival between HPV+ and HPV- oropharyngeal squamous cell carcinoma
Matlung SE, van Kempen PE, Bovenschen N, van Baarle D, Willems SM
Future Sci OA 2016; 2(1):FSO88
PubMed
20170102 Mortality in patients with rheumatoid arthritis: a 15-year prospective cohort study
van den Hoek J, Boshuizen HC, Roorda LD, Tijhuis GJ, Nurmohamed MT, van den Bos GA, Dekker J
Rheumatol Int 2016; 37(4):487-93
PubMed
20170102 Helicobacter pylori infection, chronic corpus atrophic gastritis and pancreatic cancer risk in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) cohort: a nested case-control study
Huang J, Zagai U, Hallmans G, Nyren O, Engstrand L, Stolzenberg-Solomon R, Duell EJ, Overvad K, Katzke VA, Bueno de Mesquita HB, et.al.
Int J Cancer 2017; 140(8):1727-35
PubMed
20170102 The sensory difference threshold of menthol odor in flavored tobacco determined by combining sensory and chemical analysis
Krüsemann EJ, Cremers JW, Visser WF, Punter PH, Talhout R
Chem Senses 2017; 42(3):233-8
PubMed
20161228 Outbreaks of syphilis among men who have sex with men attending STI clinics between 2007 and 2015 in the Netherlands: a space-time clustering study
van Aar F, den Daas C, van der Sande MAB, Soetens LC, de Vries HJC, van Benthem BHB
Sex Transm Infect 2016; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20161228 ViroSpot microneutralization assay for antigenic characterization of human influenza viruses
van Baalen CA, Jeeninga RE, Penders GHWM, van Gent B, van Beek R, Koopmans MPG, Rimmelzwaan GF
Vaccine 2017; 35(1):46-52
PubMed
20161227 The association between BMI and different frailty domains: A U-shaped curve?
Rietman ML, van der A DL, van Oostrom SH, Picavet HSJ, Dolle MET, van Steeg H, Verschuren WMM, Spijkerman AMW
J Nutr Health Aging 2016; advance online publication (ahead of print)
20161227 ReCiPe2016: a harmonised life cycle impact assessment method at midpoint and endpoint level
Huijbregts MAJ, Steinmann ZJN, Elshout PMF, Stam G, Verones F, Vieira M, Zijp M, Hollander A, van Zelm R
Int J Life Cycle Assess 2017; 22(2):138-47
20161219 Explanatory variables associated with campylobacter and Escherichia coli concentrations on broiler chicken carcasses during processing in two slaughterhouses
Pacholewicz E, Swart A, Wagenaar JA, Lipman LJA, Havelaar AH
J Food Protect 2016; 79(12):2038-47
PubMed
20161219 Benzo(a)pyrene in Europe: Ambient air concentrations, population exposure and health effects
Guerreiro CBB, Horalek J, de Leeuw F, Couvidat F
Environ Pollut 2016; 14:657-67
PubMed
20161219 Temporal cross-correlation between influenza-like illnesses and invasive pneumococcal disease in the Netherlands
Hendriks W, Boshuizen H, Dekkers A, Knol MJ, Donker GA, van der Ende A, Korthals Altes H
Influenza Other Respir Viruses 2017; 11(2):130-7
PubMed
20161219 Allergic contact cheilitis caused by olaflur in toothpaste
de Groot A, Tupker R, Hissink D, Woutersen M
Contact Dermatitis 2017; 76(1):61-2
PubMed
20161219 Behavioural responses of Ixodes ricinus nymphs to carbon dioxide and rodent odour
van Duijvendijk G, Gort G, Sprong H, Takken W
Med Vet Entomol 2017; 31(2):220-3
PubMed
20161219 Eating at restaurants, at work or at home. Is there a difference? A study among adults of 11 European countries in the context of the HECTOR* project
Orfanos P, Naska A, Rodrigues S, Lopes C, Freisling H, Rohrmann S, Sieri S, Elmadfa I, Ocke M, et.al.
Eur J Clin Nutr 2017; 71(3):407-19
PubMed
20161219 Asthma diagnosis in a child and cessation of smoking in the child's home: the PIAMA birth cohort
Wijga AH, Schipper M, Brunekreef B, Koppelman GH, Gehring U
J Expo Sci Environ Epidemiol 2016; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20161219 Non-publication is common among phase 1, single-center, not prospectively registered, or early terminated clinical drug trials
van den Bogert CA, Souverein PC, Brekelmans CTM, Janssen SWJ, Koëter GH, Leufkens HGM, Bouter LM
Plos One 2016; 11(12):e0167709
PubMed
20161219 Challenges in assigning endocrine-specific modes of action: Recommendations for researchers and regulators
Mihaich EM, Schafers C, Dreier DA, Hecker M, Ortego L, Kawashima Y, Dang ZC, Solomon K
Integr Environ Assess Manag 2017; 13(2):280-92
PubMed
20161219 Comparison of Leishmania typing results obtained from 16 European clinical laboratories in 2014
van der Auwera G, Bart A, Chicharro C, Cortes S, Davidsson L, di Muccio T, Dujardin J, Roelfsema J, et.al.
Euro Surveill 2016; 21(49): pii:30418
PubMed
20161219 The toxicity of plastic nanoparticles to green algae as influenced by surface modification, medium hardness and cellular adsorption
Nolte TM, Hartmann NB, Kleijn JM, Garnaes J, van de Meent D, Hendriks AJ, Baun A
Aquat Toxicol 2017; 183:11-20
PubMed
20161219 Vitamin D concentrations in fortified foods and dietary supplements intended for infants: Implications for vitamin D intake
Verkaik-Kloosterman J, Seves SM, Ocke MC
Food Chem 2017;221:629-35
PubMed
20161219 Long-term effects of a weight loss intervention with or without exercise component in postmenopausal women: A randomized trial
de Roon M, van Gemert WA, Peeters PH, Schuit AJ, Monninkhof EM
Prev Med Rep 2017; 5:118-23
PubMed
20161219 Highly pathogenic avian influenza A(H5N8) outbreaks: protection and management of exposed people in Europe, 2014/15 and 2016
Adlhoch C, Brown IH, Angelova SG, Bálint A, Bouwstra R, Buda S, Castrucci MR, Dabrera G, Dán A, Grund C, Harder T, van der Hoek W, et.al.
Euro Surveill 2016; 21(49): pii:30419
PubMed
20161219 Chronic Q fever diagnosis-consensus guideline versus expert opinion
Kampscheur LM, Wegdam-Blans MCA, Wever PC, Renders NHM, Delsing CE, Sprong T, van Kasteren MEE, Bijlmer H, Notermans D, et.al.
Emerg Infect Dis 2015; 21(7):1183-8
PubMed
20161212 Modeling the effect of succimer (DMSA; dimercaptosuccinic acid) chelation therapy in patients poisoned by lead
van Eijkeren JC, Olie JD, Bradberry SM, Vale JA, de Vries I, Clewell III HJ, Meulenbelt J, Hunault CC
Clin Toxicol 2017; 55(2):133-41
PubMed
20161212 Spatiotemporal analysis of the 2014 Ebola epidemic in West Africa
Backer JA, Wallinga J
Plos Comput Biol 2016; 12(12):e1005210
PubMed
20161212 The impact of individual-level heterogeneity on estimated infectious disease burden: a simulation study
McDonald SA, Devleesschauwer B, Wallinga J
Popul Health Metr 2016; 14(1):47
PubMed
20161212 Learning from patients: identifying design features of medicines that cause medication use problems
Notenboom K, Leufkens HGM, Vromans H, Bouvy ML
Int J Pharm 2017; 517(1-2):128-34
PubMed
20161212 Antiviral activity of pocapavir in a randomized, blinded, placebo-controlled human oral poliovirus vaccine challenge model
Collett MS, Hincks JR, Benschop K, Duizer E, van der Avoort H, Rhoden E, Liu H, Oberste MS, McKinlay MA, Hartford M
J Infect Dis 2017; 215(3):335-43
PubMed
20161212 Severe acute respiratory infection caused by swine influenza virus in a child necessitating extracorporeal membrane oxygenation (ECMO), the Netherlands, October 2016
Fraaij PLA, Wildschut ED, Houmes RJ, Swaan CM, Hoebe CJ, de Jonge HCC, Tolsma P, de Kleer I, Pas SD, van den Kerkhof JH, Timen A, Koopmans MP, et.al.
Euro Surveill 2016; 21(48):pii:30416
PubMed
20161212 Endometrial cancer risk prediction including serum-based biomarkers: Results from the EPIC cohort
Fortner RT, Hüsing A, Kühn T, Konar M, Overvad K, Tjonneland A, Hansen L, Boutron-Ruault MC, Severi G, Fournier A, Bueno de Mesquita HB, et.al.
Int J Cancer 2017; 140(6):1317-23
PubMed
20161212 Association of dietary protein and dairy intakes and change in renal function: results from the population-based longitudinal Doetinchem cohort study
Herber-Gast G-CM, Biesbroek S, Verschuren WMM, Schouwer CDA, Gansevoort RT, Bakker SJL, Spijkerman AMW
Am J Clin Nutr 2016; 104(6):1712-9
PubMed
20161212 Determining the fluxes of ions (Pb2+, Cu2+ and Cd2+) at the root surface of wetland plants using the scanning ion-selective electrode technique
Li L-Z, Yu S-Y, Peijnenburg WJGM, Luo YM
Plant Soil 2017; 414(1-2):1-12
20161212 Trees enhance soil carbon sequestration and nutrient cycling in a silvopastoral system in south-western Nicaragua
Hoosbeek MR, Remme RP, Rusch GM
Agroforest Syst 2016; advance online publication (ahead of print)
20161212 Influenza virus-specific antibody dependent cellular cytoxicity induced by vaccination or natural infection
de Vries RD, Nieuwkoop NJ, Pronk M, de Bruin E, Leroux-Roels G, Huijskens EGW, van Binnendijk RS, Krammer F, Koopmans MPG, Rimmelzwaan GF
Vaccine 2017; 35(2):238-47
PubMed
20161212 Impact of waning acquired immunity and asymptomatic infections on case-control studies for enteric pathogens
Havelaar AH, Swart A
Epidemics 2016; 17: 56-63
PubMed
20161212 Antimicrobial resistance at the interface of human and veterinary medicine
Köck R, Kreienbock L, van Duijkeren E, Schwarz S
Vet Microbiol 2017; 200:1-5
PubMed
20161212 Staff exchange within and between nursing homes in The Netherlands and potential implications for MRSA transmission
van Gaalen RD, Hopman HA, Haenen A, van den Dool C
Epidemiol Infect 2017; 145(4):739-45
PubMed
20161212 Measles outbreak among previously immunized healthcare workers, the Netherlands, 2014
Hahne SJM, Nic Lochlainn LM, van Burgel ND, Kerkhof J, Sane J, Yap KB, van Binnendijk RS
J Infect Dis 2016; 214(12):1980-6
PubMed
20161212 Dengue in the Middle East and North Africa: a systematic review
Humphrey JM, Cleton NB, Reusken CBEM, Glesby MJ, Koopmans MPG, Abu-Raddad LJ
Plos Negl Trop Dis 2016; 10(12):e0005194
PubMed
20161212 Networks of infection: Online respondent-driven detection for studying infectious disease transmission and case finding
Stein M
Utrecht: Universiteit Utrecht, 2016
20161205 The burden of Campylobacter-associated disease in six European countries
Mangen M-JJ, Havelaar AH, Haagsma JA, Kretzschmar MEE
Microbial Risk Anal 2016; 2-3:48-52
20161205 Acarological risk of Borrelia burgdorferi Sensu Lato infections across space and time in The Netherlands
Takken W, van Vliet AJH, Verhulst NO, Jacobs FHH, Gassner F, Hartemink N, Mulder S, Sprong H
Vector Borne Zoonotic Dis 2017; 17(2):99-107
PubMed
20161205 The Dutch public are positive about the colorectal cancer-screening programme, but is this a well-informed opinion?
Douma LN, Uiters E, Timmermans DRM
BMC Public Health 2016; 16(1):208
PubMed
20161205 T and B cell markers in dried blood spots of neonates with congenital cytomegalovirus infection: B cell numbers at birth are associated with long-term outcomes
Rovito R, Korndewal MJ, van Zelm MC, Ziagkos D, Wessels E, van der Burg M, Kroes AC, Langerak AW, Vossen AC
J Immunol 2017; 198(1):102-9
PubMed
20161205 Biomarkers of folate and vitamin B12 and breast cancer risk: Report from the EPIC cohort
Matejcic M, de Batlle J , Ricci C, Biessy C, Perrier F, Huybrechts I, Weiderpass E, Ruault BM, Bueno de Mesquita HB, et.al.
Int J Cancer 2017; 140(6):1246-59
PubMed
20161205 Bordetella pertussis outer membrane vesicle vaccine confers equal efficacy in mice with milder inflammatory responses compared to a whole-cell vaccine
Raeven RHM, Brummelman J, Pennings JLA, van der Maas L, Tilstra W, van Els CACM, Han WGH, Kersten GFA, Metz B, et.al.
Sci Rep 2016; 6:38240
PubMed
20161205 One health training and research activities in Western Europe
Sikkema R, Koopmans M
Infect Ecol Epidemiol 2016; 6:33703
PubMed
20161205 Explaining the decline in coronary heart disease mortality in the Netherlands between 1997 and 2007
Koopman C, Vaartjes I, van Dis I, Verschuren WMM, Engelfriet P, Heintjes EM, Blokstra A, Deeg DJH, Visser M, Bots ML, O'Flaherty M, Capewell S
Plos One 2016; 11(12):e0166139
PubMed
20161128 Sterfte aan chronische hepatitis B en C in Nederland
Hofman R, Nusselder W, Veldhuijzen IK, Richardus JH
Ned Tijdschr Geneeskd 2016; 160(43):D511
PubMed
20161128 Shift workers have a similar diet quality but higher energy intake than day workers
Hulsegge G, Boer JMA, van der Beek AJ, Verschuren WMM, Sluijs I, Vermeulen R, Proper KI
Scan J Work Environ Health 2016; 42(6):459-68
PubMed
20161128 Sampling from the proteome to the human leukocyte antigen-DR (HLA-DR) ligandome proceeds via high specificity
Mommen GPM, Marino F, Meiring HD, Poelen MCM, van Gaans-van den Brink JAM, Mohammed S, Heck AJR, van Els CACM
Mol Cell Proteomics 2016; 15(4):1412-23
PubMed
20161128 HPV vaccination intention among male clients of a large STI outpatient clinic in Amsterdam, the Netherlands
Marra E, Alberts CJ, Zimet GD, Paulussen TGWM, Heijman T, Hogewoning AA, Sonder GJB, Fennema JS, de Vries HJC, Schim van der Loeff MF
Papillomavirus Res 2016; 2:178-84
PubMed
20161128 The need to scale up HIV indicator condition-guided testing for early case-finding: a case-control study in primary care
Joore IK, Twisk DE, Vanrolleghem AM, de Ridder M, Geerlings SE, van Bergen JEAM, van den Broek IV
BMC Fam Pract 2016; 17(1):161
PubMed
20161128 Evaluation of the LacZ reporter assay in cryopreserved primary hepatocytes for In vitro genotoxicity testing
Luijten M, Zwart EP, Dolle MET, de Pooter M, Cox JA, White PA, van Benthem J
Environ Mol Mutagen 2016; 57(9):643-55
PubMed
20161128 Treatment of isoniazid-resistant tuberculosis with first-line drugs : a systematic review and meta-analysis
Gegia M, Winters N, Benedetti A, van Soolingen D, Menzies D
Lancet Infect Dis 2017; 17(2):223-34
PubMed
20161128 Assessing the reliability of ecotoxicological studies: An overview of current needs and approaches
Moermond CTA, Beasley A, Breton R, Junghans M, Laskowski R, Solomon K, Zahner H
Integr Environ Assess Manag 2017 ; 13(4):640-51
PubMed
20161128 Prediagnostic circulating concentrations of plasma insulin-like growth factor-I and risk of lymphoma in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition
Perez-Cornago A, Appleby PN, Tipper S, Key TJ, Allen NE, Nieters A, Vermeulen R, Roulland S, Casabonne D, et.al.
Int J Cancer 2017; 140(5):1111-8
PubMed
20161128 An international comparison of the instigation and design of health registers in the epidemiological response to major environmental health incidents
Behbod B, Leonardi G, Motreff Y, Beck CR, Yzermans J, Lebret E, Muravov OI, Bayleyegn T, Wolkin AF, et.al.
J Public Health Manag Pract 2017; 23(1):20-8
PubMed
20161128 High genetic diversity of Vibrio cholerae in the European lake Neusiedler See is associated with intensive recombination in the reed habitat and the long-distance transfer of strains
Pretzer C, Druzhinina IS, Amaro C, Benediktsdóttir E, Hedenstrom I, Hervio-Heath D, Huhulescu S, Schets FM, Farnleitner AH, Kirschner AKT
Environ Microbiol 2017; 19(1):328-44
PubMed
20161128 Non-occupational physical activity levels of shift workers compared with non-shift workers
Loef B, Hulsegge G, Wendel-Vos GC, Verschuren WMM, Vermeulen RCH, Bakker MF, van der Beek AJ, Proper KI
Occup Environ Med 2017; 74(5):328-35
PubMed
20161128 Weighing serological evidence of human exposure to animal influenza viruses - a literature review
Sikkema RS, Freidl GS, de Bruin E, Koopmans M
Euro Surveill 2016 ; 21(44):pii:30388
PubMed
20161128 Kinetics of meningococcal serogroup C-specific functional antibody levels up to 15 years after a single immunization with a meningococcal serogroup C conjugate vaccine during adolescence
Stoof SP, Ravenhorst MB, van Rooijen DM, de Voer RM, van der Klis FRM, Boland GJ, Sanders EAM, Berbers GAM, Teunis PF
Clin Vaccin Immunol 2016; 24(2):e00429
PubMed
20161128 Influence of bacterial extracellular polymeric substances on the sorption of Zn on gamma-alumina: A combination of FTIR and EXAFS studies
Li CC, Wang Y-J, Du H, Cai P, Peijnenburg WJGM, Zhou D-M
Environ Pollut 2017; 220(5):997-1004
PubMed
20161128 International standards on food and environmental radioactivity measurement for radiological protection: status amd -perspectives
Calmer D, Ameon R, Bombard A, Brun S, Byrde F, Chen J, Duda J-M, Forte M, Fournier M, Kwakman P, et.al.
Radiat Prot Dosimetry 2017; 173(1):55-62
PubMed
20161128 Evaluation by latent class analysis of a magnetic capture based DNA extraction followed by real-time qPCR as a new diagnostic method for detection of Echinococcus multilocularis in definitive hosts
Maas M, van Roon A, Dam-Deisz C, Opsteegh M, Massolo M, Deksne G, Teunis P, van der Giessen J
Vet Parasitol 2016; 230:20-4
PubMed
20161125 GRADE-richtlijnen: sterke en zwakke aanbevelingen
Schoemaker C, Hermens M, van den Berg M, van der Heijden G
Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 2012; 67(5):284-7
20161121 Blood-based oxidative stress markers and cognitive performance in early old age: the HAPIEE study
Horvat P, Kubinova R, Pajak A, Tamosiunas A, Schöttker B, Pikhart H, Peasey A, Kozela M, Jansen E, Singh-Manoux A, Bobak M
Dement Geriatr Cogn Disord 2016; 42(5-6):297-309
PubMed
20161121 Response to Lim et al regarding "In-flight transmission of measles: Time to update the guidelines?"
Ruijs WLM, Swaan C, de Melker HE, Hahne S
Am J Infect Control 3026; 45(1): 95-6
PubMed
20161121 Meat and haem iron intake in relation to glioma in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition study
Ward HA, Gayle A, Jakszyn P, Merritt M, Melin B, Freisling H, Weiderpass E, Tjonneland A, Olsen A, Dahm CC, Bueno de Mesquita HB, et.al.
Eur J Clin Microbiol Dis 2016 advance online publication (ahead of print)
PubMed
20161121 Antiviral susceptibility profile of influenza A viruses; keep an eye on immunocompromised patients under prolonged treatment
Kossyvakis A, Mentis A-FA, Tryfinopoulou K, Pogka V, Kalliaropoulos A, Antalis E, Lytras T, Meijer A, Tsiodras S, Karakitsos P, Mentis AF
Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2017; 36(2):361-71
PubMed
20161121 Comparison of rat and rabbit embryo-fetal developmental toxicity data for 379 pharmaceuticals: on the nature and severity of developmental effects
Theunissen PT, Beken S, Beyer BK, Breslin WJ, Cappon GD, Chen CL, Chmielewski G, de Schaepdrijver L, Piersma AH, et.al.
Crit Rev Toxicol 2016; 46(10):900-10
PubMed
20161121 Pneumonia, intake problems, and survival among nursing home residents with variable stages of dementia in the Netherlands: Results from a Prospective Observational Study
Hendriks SA, Smalbrugge M, van Gageldonk-Lafeber AB, Galindo-Garre F, Schipper M, Hertogh CM, van der Steen JT
Alzheimer Dis Assoc Disord 2016; 11:262-77
PubMed
20161121 Education on tick bite and Lyme borreliosis prevention, aimed at schoolchildren in the Netherlands: comparing the effects of an online educational video game versus a leaflet or no intervention
Beaujean DJMA, Gassner F, Wong A, van Steenbergen JE, Crutzen R, Ruwaard D
BMC Public Health 2016; 16(1):1163
PubMed
20161114 Health losses at the end of life: A Bayesian mixed beta regression approach
Gheorghe M, Picavet S, Verschuren M
J R Statist Soc A 2017; 180(3):723-49
20161114 Reassessment of the enteropathogenicity of Mesophilic aeromonas species
Teunis P, Figueras MJ
Front Microbiol 2016; 7(sept):1395
PubMed
20161114 Parasite to patient: A quantitative risk model for Trichinella spp. in pork and wild boar meat
Franssen F, Swart A, van der Giessen J, Havelaar A, Takumi K
Int J Food Microbiol 2017; 241:262-75
PubMed
20161114 Long-term persistence of protective antibodies in Dutch adolescents following a meningococcal serogroup C tetanus booster vaccination
Ravenhorst MB, Bonacic Marinovic A, van der Klis FRM, van Rooijen DM, van Maurik M, Stoof SP, Sanders EAM, Berbers GAM
Vaccine 2016; 34(50):6309-15
PubMed
20161114 Sensitivity of fetal RhD screening for safe guidance of targeted anti-D immunoglobulin prophylaxis: prospective cohort study of a nationwide programme in the Netherlands
de Haas M, Thurik FF, van der Ploeg CPB, Veldhuisen B, Hirschberg H, Soussan AA, Woortmeijer H, Abbink F, et.al.
BMJ 2016; 355:i5789
PubMed
20161114 Shorter treatment for multidrug-resistant tuberculosis: the good, the bad and the ugly
van Altena R, Akkerman OW, Alffenaar JC, Kerstjens HA, Magis-Escurra C, Boeree MJ, van Soolingen D, de Lange WC, Bolhuis MS, Hoefsloot W, de Vries G, van der Werf TS
Eur Resp J 2016; 48(6):1800-2
PubMed
20161114 Low seroprevalence of Brucellosis in humans and small ruminants in the Gambia
Germeraad EA , Hogerwerf L, Faye-Joof T, Goossens B, van der Hoek W, Jeng M, Lamin M, Manneh IL, van der Sande MAB, et.al.
Plos One 2016; 11(11):e0166035
PubMed
20161114 Seroprevalence of hepatitis E virus differs in Dutch and first generation migrant populations in Amsterdam, the Netherlands: a cross-sectional study
Sadik S, van Rijckevorsel GGC, van Rooijen MS, Sonder GJB, Bruisten SM
BMC Infect Dis 2016; 16(1):659
PubMed
20161114 Programmed effects in neurobehavior and antioxidative physiology in Zebrafish embryonically exposed to cadmium: observations and hypothesized adverse outcome pathway framework
Ruiter S, Sippel J, Bouwmeester MC, Lommelaars T, Beekhof P, Hodemaekers HM, Bakker F, van den Brandhof E-J, Pennings JLA, van der Ven LTM
Int J Mol Sci 2016; 17(11):1830
PubMed
20161114 Evaluation of SimpleTreat 4.0: Simulations of pharmaceutical removal in wastewater treatment plant facilities
Lautz LS, Struijs J, Nolte TM, Breure AM, van der Grinten E, van de Meent D, van Zelm R
Chemosphere 2017; 168:870-6
PubMed
20161114 The economic burden of a Salmonella Thompson outbreak caused by smoked salmon in the Netherlands, 2012-2013
Suijkerbuijk AW, Bouwknegt M, Mangen MJ, de Wit GA, van Pelt W, Bijkerk P, Friesema IH
Eur J Public Health 2017; 27(2):325-30
PubMed
20161107 Nanomaterials vs Ambient Ultrafine Particles: an Opportunity to Exchange Toxicology Knowledge
Stone V, Miller MR, Clift MJD, Elder A, Mills NL, Moller P, Schins RPF, Vogel U, Cassee FR, et.al.
Environ Health Perspect 2016; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20161107 The whole story: a systematic review of economic evaluations of HPV vaccination including non-cervical HPV-associated diseases
Suijkerbuijk A, Donken R, Lugner A, de Wit GA, Meijer CJLM, de Melker H, Bogaards H
Expert Rev Vaccines 2017; 16(4):361-75
PubMed
20161107 Marburg haemorrhagic fever in returning travellers: An overview aimed at clinicians
Bauer MP, Timen A, Vossen ACTM, van Dissel JT
Clin Microbiol Infect 2016; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20161107 New insights into the mechanism of action of pyrazinamide, implications for susceptibility testing, and future regimens
Anthony RM, den Hertog A, Mansjö M, Werngren J
Int J Mycobact 2016; 5 suppl 1:S71-2
20161107 Improving influenza virological surveillance in europe: Strain-based reporting of antigenic and genetic characterisation data, 11 european countries, influenza season 2013/14
Broberg E, Hungnes O, Schweiger B, Prosenc K, Daniels R, Guiomar R, Ikonen N, Meijer A, et.al.
Euro Surveill 2016; 21(41)
PubMed
20161107 Menstrual and reproductive factors, hormone use, and risk of pancreatic cancer: analysis from the International Pancreatic Cancer Case-Control Consortium (PanC4)
Luján-Barroso L, Zhang W, Olson SH, Gao YT, Yu H, Baghurst PA, Bracci PM, Bueno de Mesquita HB, Foretova L, Gallinger S, et.al.
Pancreas 2016; 45(10):1401-10
PubMed
20161107 Quick and cheap MIRU-VNTR typing of Mycobacterium tuberculosis species complex using duplex PCR
Yasmin M, Le Moullec S, Tabassum Siddiqui R, de Beer J, Sola C, Refregier G
Tuberculosis 2016; 101:160-3
PubMed
20161107 Can the composition of the intestinal microbiota predict the development of urinary tract infections?
den Heijer CD, Geerlings SE, Prins JM, Beerepoot MA, Stobberingh EE, Penders J
Future Microbiol 2016; 11(11):1395-404
PubMed
20161107 Signs of stigma and poor mental health among carriers of MRSA
Rump B, de Boer M, Reis R, Wassenberg M, van Steenbergen J
J Hosp Infect 2017; 95(3):268-74
PubMed
20161107 Comparison between merthiolate-iodine-formalin and Kato-Katz methods for the diagnosis of human helminth infections in resource-limited settings
Incani RN, Homan T, Pinelli E, Mughini-Gras L, Guevara H, Jesus J
J Helminthol 2017; 91(6):657-664
PubMed
20161107 Adherence to the WCRF/AICR dietary recommendations for cancer prevention and risk of cancer in elderly from Europe and the United States: a meta-analysis within the CHANCES Project
Jankovic N, Geelen A, Winkels RM, Mwungura B, Fedirko V, Jenab M, Illner AK, Brenner H, Ordonez-Mena JM, Kiefte-de Jong JC, Bueno de Mesquita HB, et.al.
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2017; 26(1):136-44
PubMed
20161107 ESBL/AmpC-producing Enterobacteriaceae in households with children of preschool age: prevalence, risk factors and co-carriage
van den Bunt G, Liakopoulos A, Mevius DJ, Geurts Y, Fluit AC, Bonten MJM, Mughini-Gras L, van Pelt W
J Antimicrob Chemother 2017; 72(2):589-95
PubMed
20161107 Risk of developing tuberculosis disease among persons diagnosed with latent tuberculosis infection in the Netherlands
Erkens CGM, Slump E, Verhagen R, Schimmel H, Cobelens F, van den Hof S
Eur Resp J 2016; 48(5):1420-8
PubMed
20161107 A general theory of effect size, and its consequences for defining the benchmark response (BMR) for continuous endpoints
Slob W
Crit Rev Toxicol 2017; 47(4):342-51
PubMed
20161107 Towards the review of the European Union Water Framework management of chemical contamination in European surface water resources
Brack W, Dulio V, Agerstrand M, Allan I, Altenburger R, Brinkmann M, Bunke D, Burgess RM, Cousins I, Escher BI, Hernandez FJ, Hewitt LM, Posthuma L, et.al.
Sci Total Environ 2016; 576:720-37
PubMed
20161107 Nanomaterials vs Ambient Ultrafine Particles: an Opportunity to Exchange Toxicology Knowledge
Stone V, Miller MR, Clift MJD, Elder A, Mills NL, Moller P, Schins RPF, Vogel U, Cassee FR, et.al.
Environ Health Perspect 2016; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20161031 Prevalence of rhinoviruses in young children of an unselected birth cohort from the Netherlands
Wildenbeest JG, van der Schee MP, Hashimoto S, Benschop KSM, Minnaar RP, Sprikkelman AB, et.al.
Clin Microbiol Infect 2016; 22(8):736.e9-736.e15
PubMed
20161031 Ten questions on the soundscapes of the built environment
Kang J, Aletta F, Gjestland TT, Brown LA, Botteldooren D, Schulte-Fortkamp B, Lercher P, van Kamp I, Genuit K, et.al.
Building Environ 2016; 108:284-94
20161031 Extended-spectrum beta-lactamase- and pAmpC-producing Enterobacteriaceae among the general population in a livestock-dense area
Wielders CCH, van Hoek AHAM, Hengeveld PD, Veenman C, Dierikx CM, Zomer TP, Smit LAM, van der Hoek W, Heederik DJ, de Greeff SC, Maassen CBM, van Duijkeren E
Clin Microbiol Infect 2017; 23(2):120.e1-e8
PubMed
20161031 Musculoskeletal complaints while growing up from age 11 to age 14: the PIAMA birth cohort study
Picavet HSJ, Berentzen N, Scheuer N, Ostelo RW, Brunekreef B, Smit HA, Wijga AH
Pain 2016; 157(12):2826-33
PubMed
20161031 Patient-centeredness and quality management in Dutch diabetes care organizations after a 1-year intervention
Campmans-Kuijpers MJE, Lemmens LC, Baan CA, Putten GEHM
Patient Prefer Adherence 2016; 10:1957-66
PubMed
20161025 Het einde van eindeloos
Polder J
In: Levi, M. De dokter en het geld. Artsen (her)berekenen de kosten van de zorg. Leusden: Diagnosis Uitgevers, 2016; hoofdstuk 18
20161024 A method for sensitivity analysis to assess the effects of measurement error in multiple exposure variables using external validation data
Agogo GO, van der Voet H, van 't Veer P, Ferrari P, Mueller DC, Sanchez Cantalejo E, Bamia C, Knüppel S, Johansson I, van Eeuwijk FA, Boshuizen HC
BMC Med Res Methodol 2016; 16(1):139
PubMed
20161024 Fate of nano- and microplastic in freshwater systems: A modeling study
Besseling E, Quik JTK, Sun M, Koelmans AA
Environ Pollut 2017; 220:540-8
PubMed
20161024 Environmental and public health tracking to advance knowledge for planetary health
Behbod B, Lauriola P, Leonardi G, Crabbe H, Close R, Staatsen B, Knudsen E, de Hoogh K, Medina S, Semenza JC, Fletcher T
Eur J Public Health 2016;26(6):900
PubMed
20161024 Associations between lifestyle factors and an unhealthy diet
Fransen HP, Boer JMA, Beulens JWJ, de Wit GA, Bueno de Mesquita HB, Hoekstra J, May AM, Peeters PHM
Eur J Public Health 2017; 27(2):274-8
PubMed
20161024 First findings of Trichinella spiralis and DNA of Echinococcus multilocularis in wild raccoon dogs in the Netherlands
Maas M, van den End S, van Roon A, Mulder J, Franssen F, Dam-Deisz C, Montizaan M, van der Giessen J
Int J Parasitol Parasites Wildl 2016; 5(3):277-9
PubMed
20161024 Joint association of long-term exposure to both O3 and NO2 with children's respiratory health
Janssen NA, Hoek G, Fischer PH, Wijga AH, Koppelman G, de Jongste JJ, Brunekreef B, Gehring U
Epidemiology 2016; 28(1):e7-9
PubMed
20161024 Genome-wide association analyses identify new susceptibility loci for oral cavity and pharyngeal cancer
Lesseur C, Diergaarde B, Olshan AF, Wunsch-Filho V, Ness AR, Liu G, Lacko M, Eluf-Neto J, Franceschini S, Bueno de Mesquita HB, et.al.
Nat Genet 2016; 48(12):1544-50
PubMed
20161024 Burden of six healthcare-associated Infections on European Population Health: estimating incidence-based disability-adjusted life years through a population prevalence-based modelling study
Cassini A, Plachouras D, Eckmanns T, Abu Sin M, Blank H-P, Ducomble T, Haller S, Kretzschmar ME, et.al.
Plos Med 2016; 13(10):e1002150
PubMed
20161024 Individualizing management of extensively drug-resistant tuberculosis: diagnostics, treatment, and biomarkers
Alffenaar J-W, Akkerman OW, Anthony R, Tiberi S, Heysell S, Grobusch MP, Cobelens F, van Soolingen D
Expert Rev Anti Infect Ther 2017; 15(1):11-21
PubMed
20161024 Main nutrient patterns and colorectal cancer risk in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition study
Moskal A, Freisling H, Byrnes G, Assi N, Fahey MT, Jenab M, Ferrari P, Tjonneland A, Bueno de Mesquita HB, et.al.
Br J Cancer 2016; 115(11):1430-40
PubMed
20161024 Comparing rat and rabbit embryo-fetal developmental toxicity data for 379 pharmaceuticals: on systemic dose and developmental effects
Theunissen PT, Beken S, Beyer B, Breslin WJ, Cappon GD, Chen CL, Chiemlewski G, de Schaepdrijver L, Enright B, Foreman JE, Piersma AH, et.al.
Crit Rev Toxicol 2017; 47(5):402-14
PubMed
20161024 Spatial prediction of Coxiella burnetii outbreak exposure via notified case counts in a dose-response model
Brooke RJ, Kretzschmar ME, Hackert V, Hoebe CJPA, Teunis PFM, Waller LA
Epidemiology 2017; 28(1):127-35
PubMed
20161024 Decolonization and life expectancy in the Caribbean
Verstraeten SPA, van Oers HAM, Mackenbach JP
Soc Sci Med 2016; 170:87-96
PubMed
20161024 Erratum: Corrigendum to "Conazole fungicides inhibit Leydig cell testosterone secretion and androgen receptor activation in vitro" (Toxicology Reports (2014) 1 (271-283)
Roelofs MJE, Temming AR, Piersma AH, van den Berg M, van Duursen MBM
Toxicol Rep 2016; 3:784
20161017 Restricted diet delays accelerated ageing and genomic stress in DNA-repair-deficient mice
Vermeij WP, Dolle MET, Reiling E, Jaarsma D, Payan-Gomez C, Bombardieri CR, Nagarajah B, van Oostrom CT, Imholz S, Pennings JLA, van Steeg H, et al.
Nature 2016; 537(7620):427-31
PubMed
20161017 Newly identified iruses in human gastroenteritis: pathogens or not?
Smits SL, Osterhaus ADME, Koopmans MP
Peditr Infect Ds J 2016; 35(1):104-7
PubMed
20161017 Increase in ECHOvirus 6 infections associated with neurological symptoms in the Netherlands, June to August 2016
Benschop KS, Geeraedts F, Beuvink B, Spit SA, Fanoy EB, Claas EC, Pas SD, Koopmans M, Duizer E, et.al.
Euro Surveill 2016; 21(39)
PubMed
20161017 VIRO-TypeNed, systematic molecular surveillance of enteroviruses in the Netherlands between 2010 and 2014
Benschop KSM, Rahamat-Langendoen JC, van der Avoort HGAM, Claas ECJ, Pas SD, Schuurman R, Verweij JJ, Wolthers KC, Niesters HGM, Koopmans MPG
Euro Surveill 2016; 21(39)
PubMed
20161017 The most efficient critical vaccination coverage and its equivalence with maximizing the herd effect
Duijzer E, van Jaarsveld W, Wallinga J, Dekker R
Math biosc 2016; 282:68-81
PubMed
20161010 Zika: Structuring the European research response
Sigfrid L, Reusken C, Carson G, Koopmans M
ERS Monograph 2016; 2(1):00025-20162
PubMed
20161010 Comparison of norovirus genogroup I, II and IV seroprevalence among children in the Netherlands, 1963, 1983 and 2006
van Beek J, de Graaf M, Xia M, Jiang X, Vinje J, Beersma M, de Bruin E, van de Vijver D, Holwerda M, van Houten M, Buisman AM, van Binnendijk R, Osterhaus ADME, van der Klis F, Vennema H, Koopmans MPG
J Gen Virol 2016; 97(9):2255-64
PubMed
20161010 Uptake of silver nanoparticles by monocytic THP-1 cells depends on particle size and presence of serum proteins
Kettler K, Giannakou C, de Jong W, Hendriks AJ, Krystek P
J Nanopart Res 2016; 18(9):286
PubMed
20161010 Influenza virus A(H1N1)2009 antibody-dependent cellular cytotoxicity in young children prior to the H1N1 pandemic
Mesman AW, Westerhuis BM, ten Hulscher HI, Jacobi RH, de Bruin E, van Beek J, Buisman AM, Koopmans MP, van Binnendijk RS
J Gen Virol 2016; 97(9):2157-65
PubMed
20161010 Prevalence and risk factors for patent Toxocara infections in cats and cat owners' attitude towards deworming
Nijsse R, Ploeger HW, Wagenaar JA, Mughini-Gras L
Parasitol Res 2016; 115(12):4519-25
PubMed
20161010 Nationwide evaluation of congenital hypothyroidism screening during neonatal extracorporeal membrane oxygenation
Leeuwen L, van Heijst AFJ, Vijfhuize S, Beurskens LWJE, Weijman G, Tibboel D, van den Akker ELT, IJsselstijn H
Neonatology 2016; 93-9
PubMed
20161010 Ingredients for a Dutch radon action plan, based on a national survey in more than 2500 dwellings
Smetsers RCGM, Blaauboer RO, Dekkers SAJ
J Environ Radioact 2016; 165:93-102
PubMed
20161010 Dealing with missing behavioral endpoints in health promotion research by modeling cognitive parameters in cost-effectiveness analyses of behavioral interventions: a validation study
Prenger R, Pieterse ME, Braakman-Jansen LMA, Feenstra TL, Smit ES, Hoving C, de Vries H, van Ommeren J-K, Evers SMAA, van der Palen J
Health Econ 2016; 25(1):24-39
PubMed
20161010 Multicenter evaluation of molecular and culture-dependent diagnostics for Shigella species and Entero-invasive Escherichia coli in the Netherlands.
van den Beld MJC, Friedrich AW, van Zanten E, Reubsaet FAG, Kooistra-Smid MAMD, Rossen JWA
J Microbiol Mehods 2016; 131:10-5
PubMed
20161010 A Borrelia afzelii infection increases larval tick burden on myodes glareolus (Rodentia: Cricetidae) and nymphal body weight of ixodes ricinus (Acari: Ixodidae).
van Duijvendijk G, van Andel W, Fonville M, Gort G, Hovius JW, Sprong H, Takken W
J Med Entomol 2017; 54(2):422-8
PubMed
20161010 Tuberculosis screening yield of asylum seekers in Europe
de Vries G, van Rest J, Meijer W, Schimmel H, Wolters B, van Hest R, Kimerling M
Eur Respir J 2016; 48(4):1255-6
PubMed
20161010 Functional and genetic predisposition to rhinovirus lower respiratory tract infections in prematurely born infants
Drysdale SB, Alcazar M, Wilson T, Smith M, Zuckerman M, Hodemaekers HM, Janssen R, Bont L, Johnston SL, Greenough A
Eur J Pediatr 2016; 175(12):1943-9
PubMed
20161010 Association between low-density lipoprotein cholesterol-lowering genetic variants and risk of type 2 diabetes: a meta-analysis
Lotta LA, Sharp SJ, Burgess S, Perry JRB, Stewart ID, Willems SM, Luan J, Ardanaz E, Arriola L, Balkau B, Spijkerman AMW, van der A DL, et.al.
JAMA 2016; 316(13):1383-91
PubMed
20161010 Chlamydia screening and prophylactic treatment in termination of pregnancy clinics in the Netherlands and Great Britain: a qualitative study
van den Berg GF, Picavet C, Hoopman R, Loehr PA, Op de Coul ELM
Eur J Contracept Reprod Health Care 2016; 21(6):467-73
PubMed
20161010 Plasma carotenoids, tocopherols, and retinol in the age-stratified (35-74 years) general population: a cross-sectional study in six European Countries
Stuetz W, Weber D, Dolle MET, Jansen E, Grubeck-Loebenstein B, Fiegl S, Toussaint O, Bernhardt J, Gonos ES, Franceschi C, Sikora E, Moreno-Villanueva M, Breusing N, Grune T, Burkle A
Nutrients 2016; 8(10):pii:E614
PubMed
20161010 Virological quality of irrigation water in leafy green vegetables and berry fruits production chains
Kokkinos P, Kozyra I, Lazic S, Söderberg K, Vasickova P, Bouwknegt M, Rutjes S, Willems K, Moloney R, de Roda Husman AM, et.al.
Food Environ Virol 2017; 9(1):72-8
PubMed
20161010 Modelling dimercaptosuccinic acid (DMSA) plasma kinetics in humans
van Eijkeren JCH, Olie JDN, Bradberry SM, Vale JA, de Vries I, Meulenbelt J, Hunault CC
Clin Toxicol 2016; 54(9):833-9
PubMed
20161010 Patient heterogeneity in health economic decision models for chronic obstructive pulmonary disease: are current models suitable to evaluate personalized medicine?
Hoogendoorn M, Feenstra TL, Asukai Y, Briggs AH, Borg S, dal Negro RW, Hansen RN, et.al.
Value Health 2016; 19(6):800-10
PubMed
20161010 Molecular surveillance on Streptococcus pneumoniae carriage in non-elderly adults; little evidence for pneumococcal circulation independent from the reservoir in children
Wyllie AL, Rümke LW, Arp K, Bosch AATM, Bruin JP, Rots NY, Wijmenga-Monsuur AJ, Sanders EAM, Trzcinski K
Sci Rep 2016; 6:34888
PubMed
20161010 Research for Policy (R4P): development of a reflection tool for researchers to improve knowledge utilization
Hegger I, Marks LK, Janssen SWJ, Schuit AJ, Keijsers JFM, van Oers HAM
Implement Sci 2016; 11(1):133
PubMed
20161010 Scientific principles for the identification of endocrine-disrupting chemicals: a consensus statement
Solecki R, Kortenkamp A, Bergman A, Chahoud I, Degen GH, Dietrich D, Greim H, Piersma A, et.al.
Arch Toxicol 2017; 91(2):1001-6
PubMed
20161010 Vitamin K intake and all-cause and cause specific mortality
Zwakenberg SR, den Brraver NR, Engelen AI, Feskens EJ, Vermeer C, Boer JM, Verschuren WM, van der Schouw YT, Beulens JW
Clin Nutr 2017; 36(5):1294-300
PubMed
20161010 Cost-Effectiveness of hepatitis C treatment for people who inject drugs and the impact of the type of epidemic; extrapolating from Amsterdam, the Netherlands
van Santen DK, de Vos AS, Matser A, Willemse SB, Lindenburg K, Kretzschmar MEE, Prins M, de Wit GA
Plos One 2016; 11(10):e163488
PubMed
20161010 To the editor
Junghans M, Andres S, Bachmann J, Kase R, Korkaric M, Moermond C, Smit E, Verbruggen E, et.al.
Environ Toxicol Chem 2016; 35(10):2392-4
PubMed
20161010 Molecular detection of tick-borne pathogens in humans with tick bites and erythema migrans, in the Netherlands
Jahfari S, Hofhuis A, Fonville M, van der Giessen J, van Pelt W, Sprong H
Plos Negl Trop Dis 2016; 10(10):e0005042
PubMed
20161010 Enteropathogen infections in canine puppies: (Co-)occurrence, clinical relevance and risk factors
Duijvestijn M, Mughini-Gras L, Schuurman N, Schijf W, Wagenaar JA, Egberink H
Vet Microbiol 2016; 195:115-22
PubMed
20161010 Immunological signatures after Bordetella pertussis infection demonstrate importance of pulmonary innate immune cells
Raeven RHM, Brummelman J, van der Maas L, Tilstra W, Pennings JLA, Han WGH, van Els CACM, van Riet E, Kersten GFA, Metz B
Plos One 2016; 11(10):e164027
PubMed
20161010 Recurrent patent infections with Toxocara canis in household dogs older than six months: a prospective study
Nijsse R, Mughini-Gras L, Wagenaar JA, Ploeger HW
Parasit Vectors 2016; 9(1):531
PubMed
20161004 Air pollution abatement benefits the economy
Maas R, Amann M, Almodovar P, Scavo K, Berton E, Pritula D, Kerr J
In: Maas R, Grennfelt P, eds. Towards cleaner air. Scientific Assessment Report 2016. EMEP Steering Body and Working Group on Effects of the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution. Geneva: United Nations Economic Commission for Europe, 2016; Chapter 9
20161004 Air quality and climate change: two sides of the same coin
Maas R, Astrom S, Almodovar P, Scavo K, Kerr J, Berton E, Pritula D
In: Maas R, Grennfelt P, eds. Towards cleaner air. Scientific Assessment Report 2016. EMEP Steering Body and Working Group on Effects of the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution. Geneva: United Nations Economic Commission for Europe, 2016; Chapter 6
20161004 Towards cleaner air. Scientific Assessment Report 2016. EMEP Steering Body and Working Group on Effects of the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution
Maas R, Grennfelt P
Geneva: United Nations Economic Commission for Europe, 2016
20161004 Discrete choice experiments for health policy: past, present, and future
Determann D
Rotterdam: Erasmus Universiteit, 2016
20161004 The elusive role of soil quality in nutrient cycling: A review
Schroder JJ, Schulte RPO, Creamer RE, Delgado A, van Leeuwen J, Rutgers M, Spiegel H, Staes J, Toth G, Wall DP
Soil Use and Management 2016 ; 32(4):476-86
20161004 Residential exposure to RF-EMF from mobile phone base stations: Model predictions versus personal and home measurements
Martens AL, Slottje P, Meima MY, Timmermans D, Kromhout H, Smid T, Vermeulen RC
Sci Total Environ 2016; 550:987-93
PubMed
20161004 Obstacles and enablers on the way towards integrated physical activity policies for childhood obesity prevention: an exploration of local policy officials' views
Hendriks AM, Habraken JM, Kremers SP, Jansen MW, van Oers H, Schuit AJ
Biomed Res Int 2016; 2016:5739025
PubMed
20161003 UV, vitamine D en kanker: (z)onbalans
van Dijk A, Slaper H
Ned Tijdschr Stralingsbescherming 2013; 4(1):14-7
20161003 Long term stability of parameters of lipid metabolism in frozen human serum: triglycerides, free fatty acids, total-, HDL- and LDL-cholesterol, apolipoprotein-A1 and B
Jansen E, Beekhof P, Schenk E
J Mol Biomark Diagn 2014; 5:182
20161003 rRNA operon copy number can explain the distinct epidemiology of hospital-associated MRSA
Fluit AC, Jansen MD, Bosch T, Jansen WT, Schouls L, Jonker MJ, Boel CH
Antimicrob Agents Chemother 2016; 60(12):7313-20
PubMed
20161003 Nested coevolutionary networks shape the ecological relationships of ticks, hosts, and the Lyme disease bacteria of the Borrelia burgdorferi (s.l.) complex
Estrada-Pena H, Sprong H, Cazebas-Cruz A, de la Fuente J, Ramo A, Coipan EC
Parasit Vectors 2016; 9(1):517
PubMed
20161003 Linking the seroresponse to infection to within-host heterogeneity in antibody production
Teunis PF, van Eijkeren JC, de Graaf WF, Marinovic AB, Kretzschmar ME
Epidemics 2016; 16:33-9
PubMed
20161003 Critical elements for human health risk assessment of less than lifetime exposures
Geraets L, Nijkamp MM, ter Burg W
Regul Toxicol Pharmacol 2016 ; 81:362-71
PubMed
20161003 Validation of transcriptomics-based in vitro methods
Corvi R, Vilardell M, Aubrecht J, Piersma A
Adv Exp Med Biol 2016: 856:243-57
PubMed
20161003 Risk assessment of titanium dioxide nanoparticles via oral exposure, including toxicokinetic considerations
Heringa MB, Geraets L, van Eijkeren JC, Vandebriel RJ, de Jong WH, Oomen AG
Nanotoxicology 2016; 10(10):1515-25
PubMed
20161003 Long-term correlation between influenza vaccination coverage and incidence of influenza-like illness in 14 European countries
Spruijt IT, de Lange MM, Dijkstra F, Donker GA, van der Hoek W
PLoS One 2016; 11(9):eD163508
PubMed
20161003 Quantification of growth of Campylobacter and extended spectrum ?-lactamase producing bacteria sheds light on black box of enrichment procedures
Hazeleger WC, Jacobs-Reitsma WF, den Besten HM
Front Microbiol 2016; 7:1430
PubMed
20161003 Systemic age-associated DNA hypermethylation of ELOVL2 gene: in vivo and in vitro evidences of a cell replication process.
Bacalini MG, Deelen J, de Gecco M, Giulani C, Lanzarini C, Dolle ME, et al.
J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2017 ; 72(8):1015-23
PubMed
20161003 Cesarean delivery, overweight throughout childhood, and blood pressure in adolescence
Pluymen LP, Smit HA, Wijga AH, Gehring U, de Jongste JC, van Rossem L
J Pediatr 2016 ; 179:111-7.e3
PubMed
20160927 Spatial variation in nitrogen dioxide concentrations and cardiopulmonary hospital admissions
Dijkema MB, van Strien RT, van der Zee SC, Mallant SF, Fischer P, Hoek G, Brunekreef B, Gehring U
Environ Res 2016; 151:721-7
PubMed
20160927 Preventie van ernstige infecties bij asplenie. Niet evidencebased maar wel noodzakelijk
Verheij TJM
Ned Tijdschr Geneeskd 2016; 160:D725
PubMed
20160927 Antibioticaresistentie: de dreiging van en voor verpleeghuizen
Bonten MJM
Ned Tijdschr Geneeskd 2016; 160:D852
PubMed
20160926 Next generation testing strategy for assessment of genomic damage: A conceptual framework and considerations
Dearfield KL, Gollapudi BB, Bemis JC, Benz RD, Douglas GR, van Benthem J, et al.
Environ Mol Mutagen 2017 ; 58(5):264-83
PubMed
20160926 Evidence for human adaptation and foodborne transmission of livestock-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus
Larsen J, Stegger M, Andersen PS, Petersen A, Larsen AR, Heck M
Clin Infect Dis 2016 ; 63(10):1349-52
PubMed
20160926 40 years of veterinary papers in JAC - what have we learnt?
Schwarz S, Enne VI, van Duijkeren E
J Antimicrob Chemother 2016; 71(10):2681-90
PubMed
20160926 Pathways of root uptake and membrane transport of Cd2+ in the Zn/Cd hyperaccumulating plant Sedum plumbizincicola
Li LZ, Wu LH, Peijnenburg WJ, Ebbs S, Luo YM
Environ Toxicol Chem 2017; 36(4):1038-46
PubMed
20160926 Highlights of the 11th international bordetella symposium: from basic biology to vaccine development
Carbonetti NH, Wirsing von Konig CH, Lan R, Jacob-Dubuisson F, Cotter PA, Deora R, Merkel TJ, van Els CA, Locht C, Hozbor D, Rodriguez ME
Clin Vaccine Immunol 2016; 23(11):842-50
PubMed
20160919 Alcoholic beverage preference and dietary habits in elderly across Europe: Analyses within the Consortium on Health and Ageing: Network of Cohorts in Europe and the United States (CHANCES) project
Sluik D, Jankovic N, O'Doherty MG, Geelen A, Schöttker B, Boer JMA, et al
PLoS ONE 2016; 11(8):e0161603
PubMed
20160919 Oral intake of added titanium dioxide and its nanofraction from food products, food supplements and toothpaste by the Dutch population
Rompelberg C, Heringa MB, van Donkersgoed G, Drijvers J, Roos A, Westenbrink S, Peters R, van Bemmel G, Brand W, Oomen AG
Nanotoxicology 2016; 10(10):1404-14
PubMed
20160919 State of the art in non-animal approaches for skin sensitization testing: from individual test methods towards testing strategies
Ezendam J, Braakhuis HM, Vandebriel RJ
Arch Toxicol 2016; 90(12):2861-83
PubMed
20160919 Long-term adaptation of the influenza A virus by escaping cytotoxic T-cell recognition
Woolthuis RG, van Dorp CH, Kesmir C, de Boer RJ, van Boven M
Sci Rep 2016; 6: 33334
PubMed
20160919 In vitro genotoxicity testing: Significance and use in environmental monitoring
De Aragao Umbuzeiro G, Heringa M, Zeiger E
Adv Biochem Eng Biotechnol 2017; 157:59-80
PubMed
20160919 A serological protein microarray for detection of multiple cross-reactive Flavivirus infections in horses for veterinary and public health surveillance
Cleton NB, van Maanen K, Bergervoet SA, Bon N, Beck C, Godeke G-J, Lecollinet S, Bowen R, Lelli D, Nowotny N, Koopmans MPG, Reusken CBEM
Transbound Emerg Dis 2016; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20160919 First human case of tick-borne encephalitis virus infection acquired in the Netherlands, July 2016
de Graaf JA, Reimerink JHJ, Voorn GP, de Vaate EALB, de Vries A, Rockx B, Schuitemaker A, Hira V
Euro Surveill 2016; 21(33)
PubMed
20160912 Accessibility of standardized information of a national colorectal cancer screening program for low health literate screening invitees: A mixed method study
Fransen MP, Dekker E, Timmermans DRM, Uiters E, Essink-Bot ML
Patient Educ Couns 2017; 100(2):327-36
PubMed
20160912 Prediction of carcinogenic potential of chemicals using repeated-dose (13-week) toxicity data
Woutersen RA, Soffers AEMF, Kroese ED, Krul CAM, van der Laan JW, van Benthem J, Luijten M
Regul Toxicol Pharmacol 2016; 81:242-9
PubMed
20160912 Concept mapping as a method to enhance evidence-based public health
van Bon-Martens MJ, van de Goor IA, van Oers HA
Eval Program Plann 2017; 60:213-28
PubMed
20160912 Mumps virus F gene and HN gene sequencing as a molecular tool to study mumps virus transmission
Gouma S, Cremer J, Parkkali S, Veldhuyzen I, van Binnendijk RS, Koopmans MPG
Infect Genet Evol 2016; 45:145-50
PubMed
20160912 Climate change impact on infection risks during bathing downstream of sewage emissions from CSOs or WWTPs
Sterk A, de Man H, Schijven JF, de Nijs T, de Roda Husman AM
Water Res 2016; 105:11-21
PubMed
20160912 Regulatory ecotoxicity testing of nanomaterials - proposed modifications of OECD test guidelines based on laboratory experience with silver and titanium dioxide nanoparticles
Hund-Rinke K, Baun A, Cupi D, Fernandes T, Handy R, Kinross JH, Navas JM, Peijnenburg WJGM, Schlich K, Shaw BJ, Scott-Fordsman J
Nanotoxicology 2016; 10(10):1442-7
PubMed
20160912 Different risk factors for infection with Giardia lamblia assemblages A and B in children attending day-care centres
Pijnacker R, Mughini-Gras L, Heusinkveld M, Roelfsema J, van Pelt W, Kortbeek T
Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2016; 35(12):2005-13
PubMed
20160912 Fiber intake modulates the association of alcohol intake with breast cancer
Romieu I, Ferrari P, Chajes V, de Batlle J , Scoccianti C, Dossus L, Boutro MC, Bastide N, Bueno de Mesquita HB, et.al.
Int J Cancer 2017; 140(2)316-21
PubMed
20160912 Performance of a bedside test for tetanus immunity: results of a cross-sectional study among three EDs in the Netherlands in 2012-2013
van der Maas NA, Donken R, te Wierik MJ, Swaan CM, Hahne SJ, de Melker HE
Emerg Med J 2016; 33(11):763-8
PubMed
20160905 Three new pancreatic cancer susceptibility signals identified on chromosomes 1q32.1, 5p15.33 and 8q24.21
Zhang M, Wang Z, Obazee O, Jia J, Childs EJ, Hoskins J, Figlioli G, Mocci E, Collins I, Chung CC, Hautman C, Bueno de Mesquita HB, et.al.
Oncotarget 2016; 7(4):66328-43
PubMed
20160905 Global trends in vaccination coverage
van Boven M, van Lier A
Lancet Global Health 2016; 4(10):e670-1
PubMed
20160905 The economic impact of the introduction of biosimilars in inflammatory bowel disease
Severs M, Oldenburg B, van Bodegraven AA, Siersema PD, Mangen MJ
J Crohns Colitis 2017; 11(3):289-96
PubMed
20160905 A generalized dose-response relationship for adenovirus infection and illness by exposure pathway
Teunis P, Schijven J, Rutjes S
Epidemiol Infect 2016; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20160905 Short-term effects of atmospheric pressure, temperature, and rainfall on notification rate of community-acquired Legionnaires' disease in four European countries
Beauté J, Sandin S, Uldum SA, Rota MC, Brandsema P, Giesecke J, Sparen P
Epidemiol Infect 2016; 144(16):3483-93
PubMed
20160905 High-resolution phylogeography of zoonotic tapeworm Echinococcus granulosus sensu stricto genotype G1 with an emphasis on its distribution in Turkey, Italy and Spain
Kinkar L, Laurimae T, Simsek S, Balkaya I, Casulli A, Manfredi MT, Ponce-Gordo F, van der Giessen J, Sprong H, et.al.
Parasitology 2016; 143(13):1790-801
PubMed
20160905 Radiation protection in pediatric radiology: results of a survey among Dutch hospitals
Bijwaard H, Valk D, de Waard-Schalkx I
Health Phys 2016; 111(4):393-7
PubMed
20160905 Parallel reaction monitoring of clinical Mycobacterium tuberculosis lineages reveals pre-existent markers of rifampicin tolerance in the emerging Beijing lineage
de Keijzer J, Mulder A, de Ru AH, van Soolingen D, van Veelen PA
J Proteomics 2016; 150:9-17
PubMed
20160905 Pre-scald brushing for removal of solids and associated broiler carcass bacterial contamination
Pacholewicz E, Lipman LJ, Swart A, Havelaar AH, Heemskerk WJ
Poult Sci 2016; 95(12):2979-85
PubMed
20160905 Inferring R0 in emerging epidemics-the effect of common population structure is small
Trapman P, Ball F, Dhersin J-P, Tran VC, Wallinga J, Britton T
J R Social Interface 2016; 13(121):20160288
PubMed
20160905 Strengthening the reporting of observational studies in ppidemiology - nutritional epidemiology (STROBE-nut): an extension of the STROBE statement
Lachat C, Hawwash D, Ocke MC, Berg C, Forsum E, Hörnell A, Larsson CI, et.al.
Nutr Bull 2016; 41(3):240-51
PubMed
20160905 The quality of sildenafil active substance of illegal source
Keizers PHJ, Wiegard A, Venhuis BJ
J Pharm Biomed Anal 2016; 131:133-9
PubMed
20160905 Projecting the COPD population and costs in England and Scotland: 2011 to 2030
McLean S, Hoogendoorn M, Hoogenveen RT, Feenstra TL, Wild S, Simpson CR, Rutten-van Mölken M, Sheikh A
Sci Rep 2016; 6:31893
PubMed
20160905 External validation of prognostic models to predict risk of gestational diabetes mellitus in one Dutch cohort: prospective multicentre cohort study
Lamain-de Ruiter M, Kwee A, Naaktgeboren CA, de Groot I, Evers IM, Groenendaal F, Hering YR, Huisjes AJM, Siljee JE, et.al.
BMJ 2016; 354:i4338
PubMed
20160905 Analysis of the machinery and intermediates of the 5hmC-mediated DNA demethylation pathway in aging on samples from the MARK-AGE Study
Valentini E, Zampieri M, Malavolta M, Bacalini MG, Calabrese R, Guastafierro T, Reale A, Franceschi C, Hervonen A, Koller B, Bernhardt J, Slagboom PP, Toussaint O, Sikora E, Gonos ES, Breusing N, Grune T, Jansen E, Dolle MET, Moreno-Villanueva M, Sindlinger T, Burkle A, Ciccarone F, Caiafa P
Aging 2016; 8(9):1896-922
PubMed
20160905 Increase in reptile-associated human salmonellosis and shift toward adulthood in the age groups at risk, the Netherlands, 1985 to 2014
Mughini-Gras L, Heck M, van Pelt W
Euro Surveill 2016; 21(34);
PubMed
20160905 An integrated human/murine transcriptome and pathway approach to identify prenatal treatments for Down syndrome
Guedj F, Pennings JLA, Massingham LJ, Wick HC, Siegel AE, Tantravahi U, Bianchi DW
Sci Rep 2016; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20160902 Survey of clostridium difficile infection surveillance systems in Europe, 2011
Kola A, Wiuff C, Akerlund T, van Benthem BH, Coignard B, Lyytikäinen O, Weitzel-Kage D, Suetens C, Wilcox MH, Kuijper EJ, Gastmeier P
Euro Surveill 2016; 21(29):pii=30291
20160902 Survey of diagnostic and typing capacity for Clostridium difficile infection in Europe, 2011 and 2014
van Dorp SM, Notermans DW, Alblas J, Gastmeier P, Mentula S, Nagy E, Spigaglia P, Ivanova K, Fitzpatrick F, Barbut F, Morris T, Wilcox MH, Kinross P, Suetens C, Kuijper EJ
Euro Surveill 2016; 21(29):pii=30292
20160829 Predicting the health impact of lowering salt consumption in Turkey using the DYNAMO health impact assessment tool
Erkoyun E, Sözmen K, Bennett K, Unal B, Boshuizen HC
Public Health 2016; 140:228-234
PubMed
20160829 Use of a dose-response model to study temporal trends in spatial exposure to Coxiella burnetii: analysis of a multiyear outbreak of Q fever
Brooke RJ, Teunis PFM, Kretzschmar MEE, Wielders CCH, Schneeberger PM, Waller LA
Zoonoses Public Health 2017; 64(2):118-26
PubMed
20160829 Erratum: Analysis of heritability and shared heritability based on genome-wide association studies for thirteen cancer types
Sampson JN, Wheeler WA, Yeager M, Panagiotou O, Wang Z, Bueno de Mesquita HB, et al
J. Natl Cancer Inst 2016; 108(4):djw106
20160829 Multimedia environmental fate and speciation of engineered nanoparticles: A probabilistic modeling approach
Meesters JAJ, Quik JTK, Koelmans AA, Hendriks AJ, van de Meent D
Env Sci: Nano 2016; 3(4):715-27
20160829 Analysis of heritability and shared heritability based on genome-wide association studies for thirteen cancer types
Sampson JN, Wheeler WA, Yeager M, Panagiotou O, Wang Z, Bueno de Mesquita HB, et al
J. Natl Cancer Inst 2015; 107(12):djv279
20160829 Accounting for multimorbidity can affect the estimation of the Burden of Disease: a comparison of approaches
Hilderink HBM, Plasmans MHD, Snijders BEP, Boshuizen HC, Poos MJJC, van Gool CH
Arch Public Health 2016; 74:37
PubMed
20160829 Vaccine-mediated activation of human TLR4 is affected by modulation of culture conditions during whole-cell pertussis vaccine preparation
Hoonakker ME, Verhagen LM, Pupo E, de Haan A, Metz B, Hendriksen CFM, Sloots A
Plos One 2016; 11(8):e0161428
PubMed
20160829 Trends in risk factors for coronary heart disease in the Netherlands
Koopman C, Vaartjes I, Blokstra A, Verschuren WMM, Visser M, Deeg DJH, Bots ML, van Dis I
BMC Public Health 2016; 16(1):835
PubMed
20160825 Restricted diet delays accelerated ageing and genomic stress in DNA-repair-deficient mice
Vermeij WP, Dolle MET, Reiling E, Jaarsma D, Payan-Gomez C, Bombardieri CR, Wu H, Roks AJM, Botter SM, van der Eerden BC, Youssef SA, Kuiper RV, Nagarajah B, van Oostrom CT, Brandt RMC, Barnhoorn S, Imholz S, Pennings JLA, de Bruin A, Gyenis A, Pothof J, Vijg J, van Steeg H, Hoeijmakers JHJ
Nature 2016 ; advance online publication (ahead of print)
PubMed
20160822 Eco-epidemiology of aquatic ecosystems: Separating chemicals from multiple stressors
Posthuma L, Dyer SD, de Zwart D, Kapo K, Holmes CM, Burton GA
Sci total Environ 2016; 573:1303-19
PubMed
20160822 Correlation between viral load, multiplicity of infection, and persistence of HPV16 and HPV18 infection in a Dutch cohort of young women
van der Weele P, van Logchem E, Wolffs P, van den Broek I, Feltkamp M, de Melker H, Meijer CJLM, Boot H, King AJ
J Clin Virol 2016; 83:6-11
PubMed
20160822 Frameworks and tools for risk assessment of manufactured nanomaterials
Hristozov D, Gottardo S, Semenzin E, Oomen A, Bos P, Peijnenburg W, van Tongeren M, et.al.
Environ Int 2016; 95:36-53
PubMed
20160822 Naar schatting ten minste 150.000 gebruikers van illegale erectiemiddelen in Nederland
Venhuis BJ, Scholl JHG, Keizers PHJ
Ned Tijdschr Geneeskd 2016; 160(0):D302
PubMed
20160822 Introduction of the 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in an isolated pneumococcal vaccine-naïve indigenous population
Verhagen LM, Rivera-Olivero IA, Hermsen M, Sisco MC, Maes M, del Nogal B, Bogaert D, Berbers GA, Hermans PW, de Jonge MI, de Waard JH
Eur Respir J 2016; 48(5):1492-6
PubMed
20160822 Pregnancy associated plasma protein-A and placental growth factor in a sub-Saharan African population: a nested cross-sectional study
Browne JL, Klipstein-Grobusch K, Koster MPH, Ramamoorthy D, Antwi E, Belmouden I, Franx A, Grobbee DE, Schielen PCJI
Plos One 2016; 11(8):e0159592
PubMed
20160822 A bivariate mixture model for natural Antibody levels to human papillomavirus types 16 and 18: baseline estimates for monitoring the herd effects of immunization
Vink MA, Berkhof J, van de Kassteele J, van Boven M, Bogaards JA
Plos One 2016; 11(8):e0161109
PubMed
20160822 Are low-value care measures up to the task? A systematic review of the literature
de Vries EFJ, Struijs JN, Heijink R, Hendrikx RJP, Baan CA
BMC Health Serv Res 2016; 16(1):405
PubMed
20160822 Future needs and recommendations in the development of species sensitivity distributions: Estimating toxicity thresholds for aquatic ecological communities and assessing impacts of chemical exposures
Belanger S, Barron M, Craig P, Dyer S, Galay-Burgos M, Hamer M, Marshall S, Posthuma L, Raimondo S, Whitehouse P
Integr Environ Assess Manag 2017; 13(4):665-74
PubMed
20160822 Status of nutrition and health claims in Europe by mid 2015
Verhagen H, van Loveren H
Trends Food Sci Technol 2016; 56:39-45
20160822 Informatie is meer dan alleen het getal [commentaar]
Timmermans DRM
Ned Tijdschr Geneeskd 2016; 160(36):D825
PubMed
20160816 Cost-effectiveness of dual antimicrobial therapy for gonococcal infections among men who have sex with men in the Netherlands.
Xiridou M, Lugner A, de Vries HJ, van Bergen JE, Gotz HM, van Benthem BH, Wallinga J, van der Sande MA
Sex Trans Dis 2016; 43(9):542-8
PubMed
20160815 Taakprofielen van huisartsen in Nederland en Europa
Schafer WLA, van den Berg MJ, Boerma WGW, Schellevis FG, Groenewegen PP
Huisarts en Wetenschap 2016; 59(7):286-91
20160815 Extended-spectrum cephalosporin-resistant Salmonella enterica serovar Heidelberg strains, the Netherlands
Liakopoulos A, Geurts Y, Dierikx CM, Brouwer MSM, Kant A, Wit B, Heymans R, van Pelt W, Mevius DJ
Emerg Infect Dis 2016; 22(7):1257-61
PubMed
20160815 The association of low ovarian reserve with cardiovascular disease risk: a cross-sectional population-based study
de Kat AC, Verschuren WM, Eijkemans MJ, van der Schouw YT, Broekmans FJ
Hum Reprod 2016; 31(8):1866-74
PubMed
20160815 Design of the FemCure study: prospective multicentre study on the transmission of genital and extra-genital Chlamydia trachomatis infections in women receiving routine care
Dukers-Muijrers NH, Wolffs PF, Eppings L, Gotz HM, Bruisten SM, van Benthem BH, van Bergen JE
BMC Infect Dis 2016; 16:381
PubMed