RIVM_Logo_Engels

Radioactivity in surface water and fallout. Measurements during: may 1978

Onderzoek naar radioactieve stoffen in oppervlaktewater en neerslag. Voorlopige meetresultaten in de periode: mei 1978

Publiekssamenvatting

Uit de meetresultaten van de maand mei kan vastgesteld worden dat de bijdrage van kortlevende nucliden in de neerslag tot een einde begint te lopen. De concentraties van Sr en Ra in de diverse oppervlaktewateren blijven op een vrij constant niveau.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Radioactivity in surface water and fallout. Measurements during: may 1978

RIVM Committed to health and sustainability
Menu