RIVM_Logo_Engels

Intercomparison study on the Nuchar clean-up for the determination of electron-captive compounds in vegetable extracts

Ringonderzoek m.b.t. de Nuchar clean-up in gebruik bij de bepaling van elektroncaptieve verbindingen in plantaardige extracten

Publiekssamenvatting

Door de Werkgroep Ontwikkeling en Verbetering van Residu- analysemethoden (OVR) werd tezamen met de Keuringsdiensten van Waren een ringonderzoek uitgevoerd met betrekking tot de als "Multimethode 1, submethode 1" beschreven bepalingsmethode voor elektroncaptieve bestrijdingsmiddelen in groente- en fruitextracten. Bij deze methode wordt actieve kool (Nuchar) gebruikt bij de voorzuivering. Aan extracten van sla, appel en bladselderij werden, steeds op een "hoog" en een "laag" niveau, bekende concentraties aan relevante bestrijdingsmiddelen (dieldrin, folpet, iprodion, lindaan en vinclozolin) toegevoegd. De resultaten van het onderzoek kunnen als volgt samengevat worden: - gemiddelde spreiding binnen de laboratoria: 10% van de lage toevoegingen, 9% voor de hoge toevoegingen ; - gemiddelde spreiding tussen de laboratoria: 20% voor de lage toevoegingen, 14% voor de hoge toevoegingen. Deze spreidingen kunnen als normaal gelden voor het hier verrichte type onderzoek.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Intercomparison study on the Nuchar clean-up for the determination of electron-captive compounds in vegetable extracts

RIVM Committed to health and sustainability
Menu