RIVM_Logo_Engels

Sedimentological interpretation of the sediments of the "Nuenen-groep" near Best

Sedimentologische interpretatie van de afzettingen van de Nuenen-groep nabij Best

Publiekssamenvatting

In het kader van het project "Variaties in fysisch-chemische bodemkarakteristieken" zijn twaalf boringen uit de Nuenen-groep bij Best beschreven. Uit deze beschrijvingen is de sedimentologische ontstaansgeschiedenis van de onderscheiden bodemlagen gereconstrueerd. Vijf pakketten (sequenties van lagen) worden onderscheiden, waarvan er vermoedelijk drie uit glaciale perioden stammen en twee uit inter- glaciale perioden. Met behulp van de kennis over de ontstaansgeschiedenis wordt een uitspraak gedaan over de uitgestrektheid van de leem- en zandlagen in de ondergrond van de onderzoekslokatie. De mate van uitgestrektheid van die lagen bepaalt grotendeels de kwetsbaarheid van de diepe ondergrond voor eventuele verontreinigingen. De uitgestrektheid van leemlagen varieert van enkele kilometers (boven in de Nuenen-groep) tot een tiental meters (onder in de Nuenen-groep).

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Sedimentological interpretation of the sediments of the "Nuenen-groep" near Best

RIVM Committed to health and sustainability
Menu