RIVM_Logo_Engels

The effect of storage of coal to groundwater quality

Publiekssamenvatting

De opslag in het verleden van steenkool heeft waarschijnlijk geleid tot verhoogde gehalten in het grondwater van een aantal macro- en microbestanddelen. In twee gevallen zijn thans nog sporen van deze opslag in het grondwater aanwijsbaar. In de situatie van Vlaardingen kan het grondwater slechts langzaam worden afgevoerd als gevolg van de bijzondere waterhuishoudkundige situatie. In Aalsmeer is waarschijnlijk juist in de afstroomrichting bemonsterd. Zowel in Leiden als Nijkerk kon mede door de redelijk tot goed doorlatende eigenschappen van de ondergrond geen aanwijzing van verontreiniging worden gevonden. In Aalsmeer is het sulfaat- en bicarbonaatgehalte hoog (resp. 410 tot 1696 mg/l), terwijl in Vlaardingen zeer hoge arseengehalten tot 165 mug/l zijn gevonden. Van de onderzochte zware metalen valt het nikkelgehalte van 22 mug/l in Aalsmeer te memoreren, hoewel dit landelijk gezien zeker geen uitzonderlijke waarde is.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / The effect of storage of coal to groundwater quality

RIVM Committed to health and sustainability
Menu