RIVM_Logo_Engels

Investigation to determine the blood lead levels in children, 3-12 years old, living in the harbour area in Stein

Onderzoek naar de bloedloodbelasting bij kinderen van 3 tot en met 12 jaar, wonende in het havengebied te Stein

Publiekssamenvatting

Naar aanleiding van de bodemverontreiniging met lood te Stein is bij kinderen van 3 tot en met 12 jaar, wonende in het verontreinigde havengebied de bloedloodconcentratie gemeten. Op grond van de mate van bodemverontreiniging was vooraf een onderverdeling gemaakt in vier aandachtsgebieden, waarvan er drie bewoond zijn (aandachtsgebieden 2, 3 en 4). Uit de resultaten van dit onderzoek komt naar voren dat de totale onderzoeksgroep te verdelen is in twee subgroepen. Een subgroep kinderen die woont in aandachtsgebied 2 en een subgroep kinderen die woont in aandachtsgebieden 3 en 4. De loodbelasting van de subgroep kinderen in aandachtsgebied 2 is significant hoger dan de loodbelasting van de subgroep kinderen wonend in de aandachtsgroep 3 en 4. De loodbelasting van de kinderen in aandachtsgebied 2 is eveneens hoger dan die van kinderen, wonend in rurale woongebieden elders in Nederland.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Investigation to determine the blood lead levels in children, 3-12 years old, living in the harbour area in Stein

RIVM Committed to health and sustainability
Menu