RIVM_Logo_Engels

Additional examination of the blood lead concentration in persons of 13 years and older living in the harbour area te Stein

Vervolgonderzoek naar de bloedloodbelasting bij personen van 13 jaar en ouder, wonend in het aandachtsgebied 2 in de havenregio te Stein

Publiekssamenvatting

Personen van 13 jaar en ouder wonend in aandachtsgebied 2 werden in de gelegenheid gesteld hun bloedloodconcentratie te laten vaststellen. Deze personen dienden d.m.v. het inzenden van een antwoordbrief zelf te kennen te geven aan het onderzoek te willen deelnemen. Het doel van het onderzoek was om de bloedloodconcentratie bij deze mensen te bepalen en eventueel nader onderzoek te adviseren. Als grenswaarde voor dit nader onderzoek werd voor personen van 21 jaar en ouder een waarde van 350 mug/l aangehouden, terwijl voor personen vanaf 13 tot 21 jaar een waarde van 300 mug/l werd gehanteerd. Uit het onderzoek blijkt dat geen van de onderzochte personen boven de grens van 350 mug/l uitkomt en tevens geen van de onderzochte personen in de leeftijd van 13 tot 21 jaar boven de grens van 300 mug/l. In vergelijking met het eerdere onderzoek van de kinderen blijkt dat de nu onderzochte groep voor alle percentielwaarden op een lagere concentratie uitkomt. Ongeveer de helft van de opgeroepen personen nam deel aan het onderzoek.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Additional examination of the blood lead concentration in persons of 13 years and older living in the harbour area te Stein

RIVM Committed to health and sustainability
Menu