RIVM_Logo_Engels

The determination of synthetic pyrethroids in meat

Publiekssamenvatting

Een methode voor de bepaling van residuen van vijf belangrijke synthetische pyrethroiden (permethrin, cypermethrin, flucythrinaat, fenvaleraat en deltamethrin) in vlees werd ontwikkeld ten behoeve van een door de Hoofdinspectie van de Volksgezondheid, belast met het toezicht op levensmiddelen en de keuring van waren (HIL) geplande "gecoordineerde actie" voor de bepaling van diverse bestrijdingsmiddelen in vlees. De detectiegrens van de methode bedraagt ca. 0,02 mg/kg per pyrethroide, de opbrengst 84-103% bij een toevoegingsniveau van 0,06-6,4 mg/kg.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / The determination of synthetic pyrethroids in meat

RIVM Committed to health and sustainability
Menu