RIVM_Logo_Engels

Lead and cadmium contents in blood of young male Dutch adults, sampled in 1980-1982

Het gehalte aan lood en cadmium in bloed van Nederlandse keurlingen in de periode 1980-1982

Publiekssamenvatting

Het gehalte aan lood en cadmium in bloed van keurlingen, verkregen in de periode van 1980-1982, is in een tweetal steekproeven onderzocht. In beide steekproeven voor lood in bloed van keurlingen (resp. 175 en 150 monsters) voldoen aan de EG richtlijn en tevens aan de strengere voorgestelde richtlijn bestemd voor de bescherming van jonge kinderen. De uitkomsten van de tweede serie zijn significant lager dan die van de eerste (resp. 102 + 36 en 92 + 36 mug Pb/l). In vergelijking met een eerder onderzoek (1972/73) is het loodgehalte ongeveer gehalveerd, mogelijk mede doordat de blootstelling is afgenomen. Het cadmiumgehalte is in meer dan 50% van de ca. 250 in beide series onderzochte bloedmonsters lager dan de bepaalbaarheidsgrens (0,5 mug Cd/l) ; 90% is lager dan 1,8 mug/l. Verschillen tussen beide series zijn niet waarneembaar ; de huidige waarden zijn echter aanzienlijk lager dan bij een eerder onderzoek, waarbij de analyses door een ander instituut zijn verricht.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Lead and cadmium contents in blood of young male Dutch adults, sampled in 1980-1982

RIVM Committed to health and sustainability
Menu