RIVM_Logo_Engels

The occurrence of ochratoxin A in kidneys of pigs with and without chronic nephropathy

Het voorkomen van ochratoxine A in nieren van varkens met en zonder chronische nefropathie

Publiekssamenvatting

Onderzoek is verricht naar het voorkomen van ochratoxine A, een nefrotoxisch mycotoxine in 75 nieren van Nederlandse fokzeugen en vleesvarkens, die verschijnselen van nefropathie vertoonden. Tevens zijn 12 nieren onderzocht van varkens zonder nefropathie. In de nieren konden in een aantal gevallen zeer geringe hoeveelheden ochratoxine A worden aangetoond (0.2 tot 1.9 mug/kg), in nieren zowel met als in nieren zonder verschijnselen van nefropathie. Vermoedelijk is ochratoxine A niet de oorzaak geweest van de nefropathie. Bovendien zijn 24 nieren van vleesvarkens uit Denemarken onderzocht, waarbij nefropathie was geconstateerd, en waarin in een Deens onderzoek gehalten aan ochratoxine A waren aangetroffen van niet aantoonbaar tot 540 mug/kg. De Deense resultaten werden door ons bevestigd. Kennelijk verschilt de situatie in Denemarken met betrekking tot de besmetting met ochratoxine A aanmerkelijk van de Nederlandse.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / The occurrence of ochratoxin A in kidneys of pigs with and without chronic nephropathy

RIVM Committed to health and sustainability
Menu