RIVM_Logo_Engels

An alternative technique for normalizing mass spectra recorded on photoplate

Publiekssamenvatting

In dit rapport wordt een methode beschreven om verschillen te kunnen ontdekken tussen groepen monsters die massaspectrografisch op een fotoplaat zijn vastgelegd. De aandacht gaat in het bijzonder uit naar de normalisatie van de massaspectra, d.i. de fase volgend op acquisitie en massacalibratie. In het betreffende onderzoek is een nieuwe methode ontwikkeld, die in tegenstelling tot de gebruikelijke, niet de transmissiefactoren op de fotoplaat omrekent naar genormeerde intensiteiten. De gemeten factoren worden daarentegen rechtstreeks genormaliseerd hetgeen leidt tot een aanmerkelijke bekorting in de verwerking in vergelijking met de oude methode. Toepassing op enkele monsters leerde dat beide methoden dezelfde standaarddeviaties (7%) in de uitkomsten opleverden. Op grond van de bevindingen lijkt een gematigd optimisme ten aanzien van de deugdelijkheid van de vernieuwde normalisatie gerechtvaardigd.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / An alternative technique for normalizing mass spectra recorded on photoplate

RIVM Committed to health and sustainability
Menu