RIVM_Logo_Engels

Preliminary investigation of the chemical composition of hospital waste water

Orienterend onderzoek naar de chemische samenstelling van ziekenhuisafvalwater

Publiekssamenvatting

Dit onderzoek is gericht op zuurstofbindende stoffen, pH, enkele organisch-chemische stoffen en stofgroepen, zware metalen, arseen en cyaniden in 2 ziekenhuizen. Het hangt samen met een onderzoek naar het chemicalien- en geneesmiddelenverbruik door Bureau Haskoning. Enkele "zwarte lijst stoffen" (kwik, cadmium, pentachloorfenol) zijn in meetbare concentraties aangetoond, maar de geschatte jaarlijkse lozing is gering (minder dan 10 kg of 1 kg). Grotere hoeveelheden (enkele 10- tallen c.q. 100-tallen kg) worden geloosd van xyleenhoudende oplosmiddelen, bariumzouten, koper- en zinkverbindingen, vluchtige organische chloorverbindingen (VOCl).

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Preliminary investigation of the chemical composition of hospital waste water

RIVM Committed to health and sustainability
Menu