RIVM_Logo_Engels

Report on the examination of the desinfection processes as performed by "Afdeling Proefdiervoorziening"

Verslag van het onderzoek naar de sterilisatieprocessen, zoals uitgevoerd in de Afdeling Proefdiervoorziening

Publiekssamenvatting

Tijdens de controle d.d. 840209 is het volgende geconstateerd. - Het sterilisatieproces voldoet in het geheel niet aan de norm. Dit is te wijten aan de slechte stoompenetratie in de voerblikken. - De temperatuurregistratie-apparatuur is gebrekkig en vertoont een afwijking van -10 graden C. De drukmeter wijst 0.2 atm te veel aan en bovendien wordt de druk niet geregistreerd. - Het beluchtingsfilter van de sterilisator is zeer oud en verfrommeld. Het dient zeer nodig te worden vervangen. Tevens is het noodzakelijk dat dit wordt opgenomen in het periodieke onderhoud. - Doordat de sterilisator met de hand wordt bediend, is de kans op een fout in de procesvoering aanwezig. Door de gebrekkige registratie-apparatuur is de kans dat deze fout wordt ontdekt, gering. Eveneens is een goed bedieningsvoorschrift voor de sterilisator niet aanwezig.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Report on the examination of the desinfection processes as performed by "Afdeling Proefdiervoorziening"

RIVM Committed to health and sustainability
Menu