RIVM_Logo_Engels

Model for judgement of new chemicals. Part 1: Emissions, discharges and waste of photochemicals

Beoordelingssysteem nieuwe stoffen. Onderdeel: Uitworpverwachting fotochemicalien

Publiekssamenvatting

De produktie van fotografisch materiaal, de gebruiks- en verwerkingsprocessen alsmede de daaraan gekoppelde zuiveringsprocessen, die fotochemicalien kunnen doorlopen, worden kort besproken. Daarbij wordt aangegeven, hoe de fotochemicalien zich zullen verdelen over de uitgaande stromen (produkt, afval, emissies, lozingen, afbraak) van zo'n proces. Deze verdeling wordt gerelateerd aan procesparameters en de aard van de stof. Doelstelling hiervan is de in het kader van de wet milieugevaarlijke stoffen aan te melden fotochemicalien beter en sneller te kunnen beoordelen.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Model for judgement of new chemicals. Part 1: Emissions, discharges and waste of photochemicals

RIVM Committed to health and sustainability
Menu