RIVM_Logo_Engels

Numerical transportmodels for interpretation of the results of the Dutch quality monitoring systsm ; development 1982 - 1985

Publiekssamenvatting

Ter ondersteuning van de interpretatie van de meetresultaten van het Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging zijn een aantal modellen voor verspreiding en transport over middelgrote afstanden verder ontwikkeld. Met behulp van deze modellen kan het transport en de omzetting van SO2 en NOx over de 400 x 400 km2 omgeving van Nederland gesimuleerd worden. Als resultaat geven de modellen de concentratie- en depositievelden van de primaire componenten SO2 en NO en van de secundaire componenten NO2, sulfaat en nitraat. Met behulp van de modellen kunnen bijdrage-schattingen van landen, broncategorieen, of zelfs een enkele puntbron aan de concentratie en droge/natte depositie bepaald worden.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Numerical transportmodels for interpretation of the results of the Dutch quality monitoring systsm ; development 1982 - 1985

RIVM Committed to health and sustainability
Menu