RIVM_Logo_Engels

Determination of the hydraulic resistance underneath watercourses by means of infiltration tests, in the Overijsselse Vecht area

Bepaling van bodemweerstanden in en onder watergangen door middel van infiltratieproeven in het gebied van de Overijsselse Vecht-West

Publiekssamenvatting

Bij interacties van grond- en oppervlaktewater is kennis van de fysische eigenschappen van de weerstandsmedia op het overgangsgebied van beide regimes noodzakelijk. Infiltratieproeven, d.m.v. kunstmatige verlaging van grondwater, vormen een geschikte methode voor de bepaling van weerstandswaarden. Afhankelijk van de heersende hydrologische condities in het overgangsgebied van grond- en oppervlaktewater bedragen de bodemweerstanden in lagere veen- en zandgebieden ca. 1 a 2 dagen, oplopend tot ca. 4 a 7 dagen op de middelhoge zandgronden. Visuele waarneming van slootbodemprofielen, gekoppeld aan lokale hydrologische condities, vormen een onmisbaar hulpmiddel bij deze studies.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Determination of the hydraulic resistance underneath watercourses by means of infiltration tests, in the Overijsselse Vecht area

RIVM Committed to health and sustainability
Menu