RIVM_Logo_Engels

Chemical contaminants in human milk. 4. Chlorophenols

Publiekssamenvatting

209 Monsters moedermelk zijn onderzocht op chloorfenolen. 2,3- Dichloorfenol en pentachloorfenol zijn het meest frequent gevonden (mediaanwaarden resp. 0,9 en 0,09 mug/l) ; voor de overige chloorfenolen lagen de mediaanwaarden beneden de aantoonbaarheidsgrens (d.i. 10 mug/l voor de monochloorfenolen, 0,5 mug/l voor de dichloorfenolen, 0,1 mug/l voor de trichloorfenolen en 0,02 mug/l voor de tetrachloorfenolen).

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Chemical contaminants in human milk. 4. Chlorophenols

RIVM Committed to health and sustainability
Menu