RIVM_Logo_Engels

Potential withdrawel of extremely salty groundwater from the Brussels Marl at Nieuweschans

De winningsmogelijkheden van zeer zout grondwater uit de Mergel van Brussel te Nieuweschans

Publiekssamenvatting

Door B&W van Nieuweschans is verzocht een berekening te maken van de aanwendbare watervoorraad in de Mergel van Brussel te Nieuweschans. Uit put- en pompproeven kon het doorlaatvermogen worden afgeleid. Uit uitgebreide chemische en isotopenanalyses blijkt dat in de betrokken laag extreem zout water voorkomt, dat zijn ontstaan dankt aan stroming van grondwater langs een nabijgelegen zoutkoepel. Het water is tenminste 19000 jaar oud.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Potential withdrawel of extremely salty groundwater from the Brussels Marl at Nieuweschans

RIVM Committed to health and sustainability
Menu