RIVM_Logo_Engels

Residues of polychlorinated biphenyls (PCBs) in animal feed and technical fats (XXIII)

Residuen van polychloorbifenylen (PCB's) in mengvoeders en technische vetten (XXIII)

Publiekssamenvatting

In 74 monsters mengvoeder en 4 monsters "technisch vet" werd het PCB- gehalte bepaald. De gemiddelde gehalten bedragen (in mg/kg op produktbasis, bepaald na perchloreren en uitgedrukt als Clophen A60) voor varkensmestvoeder 0,12, voor rundveevoeder 0,16, voor legvoeder 0,18 en voor slachtkuikenvoeder 0,25. Er bestaat een positieve correlatie tussen vetgehalte van het mengvoeder en het PCB-gehalte. De onderzochte monsters "technisch vet" bevatten 0,88-1,23 mg/kg PCB's (bepaald en uitgedrukt als boven) en vormen dus een reele potentiele bron van verontreiniging voor mengvoeders. Voor normstelling wordt bepaling van enige belangrijke "gids-componenten" van de PCB's aanbevolen.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Residues of polychlorinated biphenyls (PCBs) in animal feed and technical fats (XXIII)

RIVM Committed to health and sustainability
Menu