RIVM_Logo_Engels

A regional geohydrological modelstudy of the Central Slenk in Noord- Brabant

Een regionaal geohydrologisch modelonderzoek van de Centrale Slenk van Noord-Brabant

Publiekssamenvatting

Met een computermodel dat 4 watervoerende pakketten omvat zijn voor een stationaire situatie grondwaterstanden berekend. De stijghoogte van het eerste pakket is ingevoerd als bovenrandvoorwaarde. Met relatief grote modelelementen (7,5 km2) is getracht de grondwatersituatie van 1979 te simuleren. De calibratie van onbevredigend. Met een tweede model met kleinere elementen (2,4 km2) zijn berekeningen voor 1995 uitgevoerd. Vooral wordt daarbij water uit ondiepe lagen aangetrokken.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / A regional geohydrological modelstudy of the Central Slenk in Noord- Brabant

RIVM Committed to health and sustainability
Menu