RIVM_Logo_Engels

The evaluation of Corning "MAGIC TSH-RIA" and its possible use in the neonatale screening programme

De evaluatie van Corning "MAGIC TSH-RIA" en de mogelijke toepassing van deze kit voor de bepaling van TSH in hielprikbloed van pasgeborenen

Publiekssamenvatting

Bij de evaluatie van de Corning "MAGIC TSH-RIA"-kit voor de RIA van hTSH in serum werd nagegaan of met deze kit, na modificatie, het TSH- gehalte in hielprikbloed van pasgeborenen kan worden gemeten. De ijkcurven van de bloedvlek- en serumcalibratoren kwamen goed met elkaar overeen. Het TSH-gehalte in 32 monsters hielprikbloed, die in de screening op congenitale hypothyreoidie (CHT) als "negatief voor CHT" werden beoordeeld, lag in alle gevallen beneden het TSH-gehalte overeenkomend met de classificatie "dubieus" voor CHT. De respons voor deze monsters lag echter in het vlakke, ongevoelige gedeelte van de ijkcurve. Verlenging van de incubatietijd van 2 uur tot 16 uur bracht hierin geen verbetering. Conclusie: het lijkt in principe mogelijk om met deze kit TSH in hielprikbloed te meten verder onderzoek is dan nog wel noodzakelijk.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / The evaluation of Corning "MAGIC TSH-RIA" and its possible use in the neonatale screening programme

RIVM Committed to health and sustainability
Menu