RIVM_Logo_Engels

Literature review concerning the significance of a number of causative organisms of zoonoses with regard to the consumption of meat. VIII Brucella abortus

Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie. VIII: Brucella abortus

Publiekssamenvatting

Brucellose bij de mens heeft meestal een weinig specifiek, griepachtig beeld. In Nederland is de voornaamste verwekker Brucella abortus, waar toe het literatuuronderzoek zich dan ook beperkt. Bij dieren is het rund de voornaamste gastheer en leidt een infectie bij drachtige dieren tot abortus. Bij een volgende dracht is de kans op abortus meestal kleiner, maar het dier kan jaren kiemen met de melk en vaginaalsecreet blijven uitscheiden. Direct contact met besmette dieren of besmet materiaal wordt de belangrijkse besmettingsbron voor de mens geacht. Vlees als besmettingsbron wordt van geringe betekenis geacht, maar oppervlakte-besmetting tijdens het slachten kan niet uitgesloten worden. Daarom wordt geadviseerd vlees afkomstig van besmette dieren niet zonder meer in consumptie te brengen.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Literature review concerning the significance of a number of causative organisms of zoonoses with regard to the consumption of meat. VIII Brucella abortus

RIVM Committed to health and sustainability
Menu