RIVM_Logo_Engels

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Margarines and Medium-Fat Margarines Results 1984 and 1986

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen in margarine en halvarine - onderzoeksresultaten 1984 en 1986

Publiekssamenvatting

Beschreven worden de resultaten van het onderzoek van 14 monsters margarine en 6 monsters halvarine op 15 polycyclische aromatische verbindingen (PAK's). De resultaten nu worden vergeleken met die uit twee studies in 1984 waarbij 18 resp. 10 monsters werden onderzocht. Nu worden in het algemeen lagere gehalten van PAK's gemeten, dit geldt zowel voor het gemiddelde als de mediaan. Hoge uitschieters in PAH- gehalte zoals in 1984 zijn er nu niet. Evenals in 1984 wordt ook nu vaker een relatief "hogere" PAH-besmetting bij de niet - merk - gebonden produkten gevonden dan bij de gevestigde merken. Een deel van de PAK's is schadelijk tot zeer schadelijk voor de gezondheid. Het probleem van het voorkomen van PAK's in margarine en halvarine is echter beheersbaar o.a. door betere selectie en raffinage van de grondstoffen.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Margarines and Medium-Fat Margarines Results 1984 and 1986

RIVM Committed to health and sustainability
Menu