RIVM_Logo_Engels

Residues of selected pesticides in the upper groundwater of some vulnerable Dutch soils. Results of the first phase of the research project

Residuen van Geselecteerde Bestrijdingsmiddelen in het Ondiepe Grondwater van enige Kwetsbare Nederlandse grondsoorten. Resultaten van de eerste onderzoeksfase

Publiekssamenvatting

Van het bovenste grondwater onder landbouwpercelen op een viertal kwetsbare Nederlandse bodemtypen werden monsters geanalyseerd op residuen van twaalf bestrijdingsmiddelen. Van deze middelen is de gebruiksgeschiedenis van de afgelopen 7 jaar bekend. De groep stoffen omvat zowel middelen die toegelaten zijn binnen waterwingebieden als middelen die zijn verboden zijn. De kwetsbare bodems hebben een hoge doorlatenheid en een gering bindend vermogen voor residuen van bestrijdingsmiddelen. Een viertal stoffen, te weten atrazine, dinoseb, 1,3-dichloorpropeen en aldicarb worden in de eerste vier bemonsteringsrondes van dit onderzoek in het grondwater van een aantal waarnemingspunten aangetoond. Gemeten concentraties liggen boven de EG-norm voor bestrijdingsmiddelen in drinkwater. Van de vier aangetoond stoffen zijn atrazine en dinoseb toegelaten in waterwingebieden

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Residues of selected pesticides in the upper groundwater of some vulnerable Dutch soils. Results of the first phase of the research project

RIVM Committed to health and sustainability
Menu