RIVM_Logo_Engels

19-Nortestosterone in urine of slaughtered cattle illegally injected with anabolic preparations

19-Nortestosteron in urine van geslachte runderen illegaal ingespoten met anabole preparaten

Publiekssamenvatting

In deze studie is het urinaire 19-nortestosteron (NT) gehalte van met NT behandelde dieren vergeleken met de hoeveelheid resterend NT in de toedieningsplaats. Er zijn in totaal 136 dieren onderzocht, hoofdzakelijk kalveren, verdeeld over drie groepen. Geconcludeerd wordt dat er geen correlatie te vinden is tussen het urinaire NT-gehalte en de hoeveelheid NT restant in de toedieningsplaats. Tevens werd aangetoond dat indien de monsters urine van deze dieren in een keuringsprogramma onderzocht zouden zijn via een combinatie van hoge druk vloeistofchromatografie en radioimmunochemisch onderzoek (HPLC- RIA), er afhankelijk van de keuze van de beslissingsgrens voor voortgezet bevestigingsonderzoek een zeer groot aantal (70-90%) fout- negatieve resultaten zouden zijn verkregen.
 

Home / Documents and publications / 19-Nortestosterone in urine of slaughtered cattle illegally injected with anabolic preparations

RIVM Committed to health and sustainability
Menu