RIVM_Logo_Engels

An approved method for the determination of the activity of the microsomal liver enzyme aminopyrine demethylase

EEn geqijzigde methode voor de activiteitsbepaling van met microsomaal leverenzym aminopyrine-N-demethylase (APDM)

Publiekssamenvatting

Van de al reeds geruime tijd bij diverse toxicologische onderzoekingen toegepaste APDM-bepaling zijn een aantal facetten opnieuw onderzocht, o.a. de substraatconcentraties en de monstergrootte. Uit de resultaten blijkt dat het wenselijk is om, in vergelijking met het bestaande voorschrift, de concentratie aminopyrine met een factor 10 en de NADP- concentratie met een factor 3 te verhogen en tevens de monsterhoeveelheid te halveren. Eveneens is gebleken dat standaardisatie van de duur van de "voorincubatie" in het ijsbad noodzakelijk is vanwege de invloed op het meetresultaat. Doordat de vorming van het eindprodukt (formaldehyde) niet lineair in de tijd plaatsvindt, dient de enzymactiviteit uitgedrukt te worden in hoeveelheid gevormd produkt per totale incubatietijd. Een en ander is verwerkt tot een gewijzigd voorschrift voor de APDM-bepaling.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / An approved method for the determination of the activity of the microsomal liver enzyme aminopyrine demethylase

RIVM Committed to health and sustainability
Menu